logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 09/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom jednostek organizacyjnych

Uchwa艂a Nr 9/2004
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom jednostek organizacyjnych

Na podstawie 搂 15, pkt 2 uchwa艂y Nr XV/78/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004 Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1.

Upowa偶nia si臋 kierownik贸w ni偶ej wymienionych jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w jednostki na rok 2004 pomi臋dzy paragrafami w ramach rozdzia艂u klasyfikacji bud偶etowej:
1. Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 – Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
2. Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach
3. Specjalny O艣rodek Szkolno-Wychowawczy w Pyrzycach
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach
5. Powiatowy Mi臋dzyszkolny O艣rodek Sportowy w Pyrzycach
6. Dom Dziecka w Czernicach
7. Dom Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach
9. Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
10. Komenda Powiatowa Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach
11. Powiatowy Urz膮d Pracy w Pyrzycach
12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach

搂 2.

Zobowi膮zuje si臋 kierownik贸w jednostek wymienionych w 搂 1 do informowania Zarz膮du Powiatu o dokonanych zmianach w planach finansowych na druku stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszej uchwa艂y – w nieprzekraczalnym terminie 5-ciu dni roboczych od daty podj臋cia decyzji.

搂 3.

Upowa偶nienie okre艣lone w 搂 1 nie obejmuje zmian dotycz膮cych 搂 4010 – wynagrodzenia osobowe pracownik贸w, kt贸rych kierownik jednostki mo偶e dokona膰 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz膮du Powiatu. W celu uzyskania powy偶szej opinii kierownik jednostki winien z艂o偶y膰 wniosek do Zarz膮du Powiatu na druku stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 2 do niniejszej uchwa艂y wraz z uzasadnieniem.

搂 4.

1. Na druku stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 2 nale偶y r贸wnie偶 sk艂ada膰 do Zarz膮du Powiatu wszelkie wnioski o zmiany w planie dochod贸w b膮d藕 wydatk贸w jednostki, kt贸rych wprowadzenie nale偶y do kompetencji Zarz膮du (przeniesienie planowanych wydatk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami klasyfikacji bud偶etowej) lub Rady Powiatu (zmiana planu dochod贸w oraz przeniesienie planowanych wydatk贸w pomi臋dzy dzia艂ami klasyfikacji bud偶etowej).
2. Ustala si臋 terminy sk艂adania wniosk贸w okre艣lonych w punkcie 1 w spos贸b nast臋puj膮cy:
- w zakresie zmian nale偶膮cych do kompetencji Rady Powiatu – na 20 dni kalendarzowych przed
planowanym terminem sesji Rady Powiatu,
- w zakresie zmian nale偶膮cych do kompetencji Zarz膮du Powiatu – na 6 dni kalendarzowych przed
planowanym terminem posiedzenia Zarz膮du Powiatu.

搂 5.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 kierownikom jednostek wymienionych w 搂 1.

搂 6.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu:

W艂adys艂aw Dusza ……………………
Krzysztof Kunce ……………………
Robert Betyna ……………………
Halina Korzeniewicz ……………………
Piotr Rybkowski ……………………

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC44 KB POBIERZza艂膮cznik Nr 1 do uchwa艂y Nr 9/20042004-06-21 14:10:31830
.DOC48 KB POBIERZza艂膮cznik Nr 2 do uchwa艂y Nr 9/20042004-06-21 14:10:51797

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-21 14:26:52
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-21 14:26:52
Liczba wy艣wietle艅 : 3013

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  21.06.2004 13:09poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12804758