logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 15/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 15/2011
z dnia 6 kwietnia 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz porz膮dku publicznego i bezpiecze艅stwa obywateli. Andrzej Gumowski Pe艂nomocnik Starosty ds. Obrony Cywilnej i Zarz膮dzania Kryzysowego, Spraw Obronnych oraz Wsp贸艂pracy ze S艂u偶bami i Stra偶ami Powiatowymi przedstawi艂 za艂o偶enia programu, planowany spos贸b jego realizacji oraz sprawozdawczo艣ci. Projekt programu zosta艂 przyj臋ty przez Komisj臋 Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawiony program i projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach
z siedzib膮 w 呕abowie do projektu pn.: "Sytuacja os贸b cierpi膮cych na Demencj臋
w Polsce i Niemczech - wymiana do艣wiadcze艅" ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Fundusz Ma艂ych Projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Cel 3 "Europejska Wsp贸艂praca Terytorialna" - "Wsp贸艂praca Transgraniczna" Kraj贸w Meklemburgia - Pomorze Przednie/Branderburgia
i Rzeczypospolitej Polskiej (Wojew贸dztwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 - INTERREG IV A oraz udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji ww. projektu. Od roku 2009 Domu Pomocy Spo艂ecznej utrzymuje wsp贸艂prac臋 z plac贸wk膮 Niemieckiego Czerwonego Krzy偶a ze Schwedt. Jest to ju偶 drugi projekt realizowany w ramach programu INTERREG IV A. Ma on na celu pog艂臋bianie partnerskiej wsp贸艂pracy i b臋dzie polega艂 na wymianie do艣wiadcze艅 podczas trzydniowego spotkania przedstawicieli obu jednostek. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyst膮pienie do projektu oraz udzielenie pe艂nomocnictwa i podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady rady powiatu
i komisji. Pierwsza informacja dotyczy艂a realizacji Planu Gospodarki Odpadami. Zenon Mirowski dyrektor Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa zauwa偶y艂, 偶e plan jest ustalany w porozumieniu z gminami i jego realizacja opiera si臋 g艂贸wnie na dzia艂aniach gmin. Nale偶y podkre艣li膰, 偶e udzia艂 gmin w planowaniu nie jest usankcjonowany 偶adnym przepisem prawa i s膮 gminy, kt贸re nie w艂膮czaj膮 si臋
w tworzenie Planu Gospodarki Odpadami. Dyrektor Mirowski doda艂, 偶e obecnie powiat uczestniczy w likwidacji mogilnika w Batowie. Otrzyma艂 r贸wnie偶 informacj臋
o wynikach bada艅 ska偶onego tereny w Krzemlinie. Substancje ropopochodne nie zanieczy艣ci艂y pok艂ad贸w w贸d gruntowych. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawion膮 informacj臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejne informacje dotyczy艂y przebiegu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach oraz sytuacji s艂u偶by zdrowia w Powiecie Pyrzyckim. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o pi艣mie Marsza艂ka Wojew贸dztwa z propozycj膮 uregulowania stanu prawnego by艂ej drogi krajowej nr 3. Droga otrzyma kategori臋 drogi krajowej lub wojew贸dzkiej zamiast drogi gminnej. W zwi膮zku z tym Marsza艂ek proponuje przej臋cie przez gminy, w zamian innych odcink贸w dr贸g.
Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-04-11 10:56:39
Data ostatniej modyfikacji : 2011-04-11 10:56:39
Liczba wy艣wietle艅 : 1855licznik odwiedzin: 12794174