logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 11/2011 z dnia 15 marca 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 11/2011
z dnia 15 marca 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2011. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e na podstawie uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2011, Zarz膮d ustala plan finansowy w szczeg贸艂owo艣ci do dzia艂贸w, rozdzia艂贸w i paragraf贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w oraz w planie dochod贸w w艂asnych i wydatk贸w nimi finansowanych, kierownikom jednostek organizacyjnych. Upowa偶nienie dotyczy przeniesie艅 pomi臋dzy paragrafami w ramach tego samego rozdzia艂u z wy艂膮czeniem wynagrodze艅 osobowych pracownik贸w, kt贸re mo偶e nast膮pi膰 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz膮du. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2011 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu. Uchwa艂a okre艣la terminy przekazywania dochod贸w na wskazany rachunek. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na utworzenie wydzielonego rachunku dochod贸w dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Plac贸wka prowadzi us艂ugi gastronomiczne i zamierza przeznaczy膰 dochody uzyskane z tej dzia艂alno艣ci na utrzymanie i modernizacj臋 sto艂贸wki. Skarbnik zauwa偶y艂, 偶e o utworzeniu takiego rachunku musi zdecydowa膰 rada powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na utworzenie wydzielonego rachunku dochod贸w i przygotowanie projektu uchwa艂y rady powiatu
w tej sprawie. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na sprzeda偶 samochodu s艂u偶bowego Ford Transit znajduj膮cego si臋 na stanie Domu Pomocy Spo艂ecznej
w Pyrzycach. Samoch贸d pochodzi z roku 1996 i jest ju偶 bardzo wyeksploatowany. Jego dalsze naprawy i remonty s膮 nieekonomiczne. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na sprzeda偶 samochodu w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.


Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 sprawozdanie roczne za rok 2010 z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Pomimo odnotowanej straty, wynik finansowy by艂 w tym okresie lepszy ni偶 zaplanowano.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 sprawozdanie roczne za rok 2010
z wykonania planu finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Dzia艂alno艣膰 Zak艂adu bilansuje si臋. W roku 2010 uzyska艂 niewielki doch贸d.
Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdania w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-04-11 10:54:46
Data ostatniej modyfikacji : 2011-04-11 10:54:46
Liczba wy艣wietle艅 : 1678licznik odwiedzin: 12795088