logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 7/2011 z dnia 8 marca 2011 r.

w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2011 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu i rekreacji

Uchwa艂a Nr 7/2011
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 8 marca 2011 r.

w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2011 roku
zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia
oraz sportu i rekreacji

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 234 poz. 1536) oraz uchwa艂y Nr XLII/244/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia "Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2011 Zarz膮d Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
Zarz膮d Powiatu w Pyrzycach, og艂asza otwarty konkurs ofert, na realizacj臋 w 2011 r. zada艅 publicznych, w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu
i rekreacji, kt贸rego zasady i tryb okre艣la za艂膮cznik nr 1 do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.
Rodzaje zada艅 publicznych, kt贸rych dotyczy przedmiot konkursu, odpowiadaj膮 celowi i zadaniom "Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2011.

搂 3.
Na realizacj臋 zada艅, wybranych w ramach konkursu, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego przeznacza 艣rodki finansowe w wysoko艣ci 20 000 z艂 (s艂ownie: dwadzie艣cia tysi臋cy z艂otych).

搂 4.
Og艂oszenie o otwartych konkursach ofert zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, na stronie internetowej Powiatu Pyrzyckiego - www.pyrzyce.pl oraz na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 5.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Dyrektorowi Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 6.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu:


Wiktor To艂oczko ..........................

Robert Betyna ..........................

Jaros艂aw Stankiewicz ..........................
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC51.5 KB POBIERZza艂膮cznik2011-03-09 12:40:24628

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-03-09 12:40:12
Data ostatniej modyfikacji : 2011-03-09 12:40:12
Liczba wy艣wietle艅 : 1894licznik odwiedzin: 13018478