logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 2/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki

Uchwa艂a Nr 2/2011
Zarz膮du Powiatu w Pyrzycach
z dnia 25 stycznia 2011 r.


w sprawie powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa
przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕niejszymi zmianami), art. 60 ustawy z dnia 13 pa藕dziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzaj膮ce ustawy reformuj膮ce administracj臋 publiczn膮 (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z p贸藕niejszymi zmianami) oraz 搂 5 ust. 1 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Pa艅stwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz okre艣lenia kategorii mienia wy艂膮czonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Do sk艂adu komisji inwentaryzacyjnej powo艂uje si臋 cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu:
1) Robert Betyna,
2) Jaros艂aw Stankiewicz.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 przewodnicz膮cemu Zarz膮du Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

搂 4.

Traci moc uchwa艂a Nr 41/2009 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 24 czerwca 2009 r.


Zarz膮d Powiatu:


Wiktor To艂oczko ..........................
Robert Betyna ..........................
Jaros艂aw Stankiewicz ..........................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-02-15 08:21:06
Data ostatniej modyfikacji : 2011-02-15 08:22:28
Liczba wy艣wietle艅 : 1904

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  15.02.2011 07:21poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13001044