logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 4/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 4/2011
z dnia 25 stycznia 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przeznaczenie kwoty 58 274 z艂 na prefinansowanie realizacji projektu "Nauka i praktyka - wzbogaca, rozwija i odkrywa". Prefinansowanie jest uzasadnione powsta艂ymi zaleg艂o艣ciami wobec wykonawc贸w i dostawc贸w us艂ug zwi膮zanych z realizacj膮 projektu w IV kwartale 2010 r. Op贸藕nienie w przekazaniu 艣rodk贸w przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy uniemo偶liwia rozliczenie si臋 z wykonawcami i us艂ugodawcami. W opinii Skarbnika istnieje mo偶liwo艣膰 przekazania wnioskowanej kwoty z przeznaczeniem na obs艂ug臋 projektu, ale ze wzgl臋du na poniesione ju偶 niezaplanowane wydatki, wyst臋puje du偶e prawdopodobie艅stwo,
偶e zajdzie konieczno艣膰 zaci膮gni臋cia w I kwartale 2011 r. kredytu obrotowego
w rachunku bie偶膮cym. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeznaczenie kwoty 58 274 z艂 na prefinansowanie realizacji projektu "Nauka i praktyka - wzbogaca, rozwija i odkrywa". w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zabezpieczenie 艣rodk贸w
w wysoko艣ci ok. 150 tys. z艂 z przeznaczeniem na wzrost wynagrodze艅 dla pracownik贸w administracji i obs艂ugi w plac贸wkach o艣wiatowych. Od wielu lat dla tej grupy pracownik贸w nie przeprowadzono regulacji p艂ac. Pozostawienie takiego poziomu wynagrodze艅 mo偶e spowodowa膰 konieczno艣膰 ustawowych dop艂at do minimalnego wynagrodzenia. W opinii Skarbnika okre艣lenie kwoty, jak膮 b臋dzie mo偶na przeznaczy膰 na ten cel, jest obecnie niemo偶liwe. Nie wp艂yn臋艂y jeszcze roczne sprawozdania z wykonania planu dochod贸w i nie jest jeszcze znana ostateczna kwota subwencji o艣wiatowej. R贸wnie偶 wnioskowana kwota nie jest okre艣lona precyzyjnie. Zarz膮d podzieli艂 pogl膮d, 偶e wniosek jest uzasadniony, ale jego rozpatrzenie nast膮pi w terminie p贸藕niejszym. Zobowi膮zano dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji do przedstawienia dok艂adnej kwoty potrzebnej na wzrost wynagrodze艅 dla pracownik贸w administracji i obs艂ugi
w plac贸wkach o艣wiatowych. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki. Zmiana sk艂adu Zarz膮du wymaga zmiany uchwa艂y w tej sprawie. Uchyla si臋 uchwa艂臋 z roku 2009 i now膮 uchwa艂膮 powo艂uje si臋 w sk艂ad komisji Roberta Betyn臋
i Jaros艂awa Stankiewicza. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Skarbnik poinformowa艂 zarz膮d o zmianie w przepisach, kt贸ra umo偶liwia korzystanie ze 艣rodk贸w przeznaczonych na ochron臋 艣rodowiska przez osoby fizyczne i prawne. Okre艣lenie zasad otrzymywania dotacji na inwestycje, przez te osoby, nale偶y do kompetencji rady powiatu. 艢rodki na ochron臋 艣rodowiska
w bud偶ecie powiatu s膮 znikome, dlatego nie wydaje si臋 zasadne tworzenie regulacji, kt贸re nie b臋d膮 wykorzystywane.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-02-15 08:09:02
Data ostatniej modyfikacji : 2011-02-15 08:09:02
Liczba wy艣wietle艅 : 1796licznik odwiedzin: 12794274