logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 3/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 3/2011
z dnia 14 stycznia 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w na rok 2011 Domu Dziecka w Czernicach. Jednostka zakupi艂a samoch贸d osobowy i dokona艂a pierwszej wp艂aty w roku 2010. Druga wp艂ata w wysoko艣ci 68 700 z艂 ma zosta膰 dokonana do dnia 30 stycznia 2011 r. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu wydatk贸w na rok 2011 o t臋 kwot臋. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e do czasu uchwalenia bud偶etu powiatu nie jest mo偶liwe zwi臋kszenie planu wydatk贸w. W tej sytuacji Skarbnik wskaza艂 na mo偶liwo艣膰 obci膮偶enia wnioskowanymi kosztami wydatk贸w Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zabezpieczenie 艣rodk贸w na realizacj臋 projektu "Wiem, rozumiem, potrafi臋" prowadzonego przez Poradni臋 Psychologiczno-Pedagogiczn膮. Konieczne jest rozliczenie wydatk贸w poniesionych w roku 2010
w wysoko艣ci 62 732,50 z艂, a kolejna transza dofinansowania jeszcze nie zosta艂a Poradni przekazana. Andrzej Wabi艅ski doda艂, 偶e jest mo偶liwe prefinansowanie tych wydatk贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na realizacj臋 tego wniosku w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o akceptacj臋 wysoko艣ci dotacji, kt贸re zostan膮 przekazane stowarzyszeniom w drodze otwartych konkurs贸w ofert. Zgodnie
z uchwa艂膮 Rady Powiatu w sprawie programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2011 zosta艂a przygotowana propozycja konkurs贸w ofert dla organizacji pozarz膮dowych na realizacj臋 zada艅 i wysoko艣ci dotacji na ich realizacj臋. Konkursy b臋d膮 przeprowadzone w obszarze o艣wiaty
i wychowania, sportu i rekreacji, promocji zdrowia i turystyki. Kwota dotacji wynosi 艂膮cznie 55 tys. z艂. Andrzej Wabi艅ski zauwa偶y艂, 偶e w projekcie bud偶ecie powiatu na rok 2011 zaplanowano kwot臋 20 tys. z艂 z przeznaczeniem na dotacje. Pozosta艂e 艣rodki mog膮 pochodzi膰 z dzia艂u 600 Turystyka oraz dzia艂u 926 Kultura fizyczna. Jednak do czasu uchwalenia bud偶etu konkursy mo偶na og艂osi膰, przeznaczaj膮c na dotacje tylko 20 tys. z艂. Zarz膮d zaakceptowa艂 propozycj臋 konkurs贸w ofert i wysoko艣ci kwot dotacji, z uwzgl臋dnieniem uwagi Skarbnika, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w formie darowizny w艂asno艣ci nieruchomo艣ci. Wojewoda Zachodniopomorski wyrazi艂 zgod臋 na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa na rzecz Powiatu Pyrzyckiego. Nieruchomo艣膰 stanowi budynek w stanie surowym zamkni臋tym, znajduj膮cy si臋 w kompleksie budynk贸w Komendy Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach i jest przeznaczona na siedzib臋 Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o zaproszeniach na uroczysto艣ci maj膮ce si臋 odby膰 w najbli偶szym czasie mi臋dzy innymi przez Komend臋 Powiatow膮 Policji, Polski Zwi膮zek Emeryt贸w, Rencist贸w i Inwalid贸w, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Nast臋pnie przekaza艂 informacj臋 o wykorzystaniu dotacji na zakupy inwestycyjne, przekazanej Szpitalowi. Szpital zakupi艂 z tych 艣rodk贸w sterylizator parowy.
Skarbnik Powiatu poinformowa艂 o sposobie wyp艂aty trzynastej pensji. Podobnie, jak w roku poprzednim b臋dzie ona wyp艂acona w dw贸ch transzach. Pierwsza transza zostanie wyp艂acona w styczniu. Druga, dla pracownik贸w plac贸wek o艣wiatowych po otrzymaniu subwencji o艣wiatowej
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-02-15 08:06:11
Data ostatniej modyfikacji : 2011-02-15 08:06:11
Liczba wy艣wietle艅 : 1628licznik odwiedzin: 12794265