logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 1/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 1/2011
z dnia 7 stycznia 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2011 Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Plan finansowy na rok 2011 zosta艂 okre艣lony na poziomie 117 165 z艂, a w projekcie bud偶etu powiatu zapisano kwot臋 o 16 tys. mniejsz膮. Wnioskuje si臋 o zapisanie w bud偶ecie pierwotnie ustalonej kwoty. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e kwota 16 tys. z艂 to r贸偶nica pomi臋dzy wysoko艣ci膮 dotacji przyznanej z bud偶etu pa艅stwa na realizacj臋 zada艅 Zespo艂u w roku 2010 a kwot膮 przyznan膮 na rok 2011. Zadania zlecone wykonywane przez Zesp贸艂 s膮 w roku 2011 takie same, jak w roku 2010, dlatego nale偶y domaga膰 si臋 od Wojewody, aby dotacja by艂a przynajmniej na takim samym poziomie. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na zmian臋 w bud偶ecie powiatu, wskazuj膮c drog臋 pozyskania 艣rodk贸w poprzez dochodzenie zwi臋kszenia dotacji od Wojewody. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie utworzenia Zasadniczej Szko艂y Zawodowej dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Szko艂a b臋dzie kszta艂ci艂a, w formie zaocznej, w zawodzie ogrodnik. Nauka b臋dzie trwa艂a dwa lata. Przyj臋cie do szko艂y uwarunkowane jest uko艅czeniem 8-letniej szko艂y podstawowej lub gimnazjum. Szko艂a jest przeznaczona dla rolnik贸w, kt贸rzy chc膮 uzupe艂ni膰 wykszta艂cenie zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU
w Pyrzycach. Powodem likwidacji jest brak zainteresowania t膮 form膮 kszta艂cenia
i brakiem naboru. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupe艂niaj膮cego dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Powodem likwidacji jest brak zainteresowania t膮 form膮 kszta艂cenia i brakiem naboru. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Rolniczego w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Powodem likwidacji jest brak zainteresowania t膮 form膮 kszta艂cenia i brakiem naboru. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice. Plan obejmuje obszar po艂o偶ony
w cz臋艣ci obr臋b贸w Babin i Pars贸w o 艂膮cznej powierzchni 164,44 ha. Przedmiotem planu jest przeznaczenie teren贸w o dotychczasowym u偶ytkowaniu rolniczym na tereny rolnicze z zakazem zabudowy. Powiat Pyrzycki nie przewiduje realizacji swoich zada艅 na tym terenie. Zarz膮d uzgodni艂 miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obr臋bach Babin i Pars贸w w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli wewn臋trznej w Szpitalu Powiatowym i w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o realizacji planu kontroli wewn臋trznych
w drugim p贸艂roczu 2010 r. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego w 2010 r. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-02-15 08:04:57
Data ostatniej modyfikacji : 2011-02-15 08:04:57
Liczba wy艣wietle艅 : 1698licznik odwiedzin: 12795200