logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 19/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.

w sprawie powo艂ania Komisji do wy艂onienia podmiotu na 艣wiadczenie us艂ug zwi膮zanych z organizacj膮 emisji obligacji komunalnych

Uchwa艂a Nr 19/2004
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 15 czerwca 2004 r.

w sprawie powo艂ania Komisji do wy艂onienia podmiotu na 艣wiadczenie us艂ug zwi膮zanych z organizacj膮 emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕n. zm.) w wykonaniu uchwa艂y Nr XVI/82/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Powo艂uje si臋 Komisj臋 do wy艂onienia podmiotu na 艣wiadczenie us艂ug zwi膮zanych z organizacj膮 emisji obligacji komunalnych, zwan膮 dalej „Komisj膮” w sk艂adzie:
1. Halina Korzeniewicz - Przewodnicz膮cy (przedstawiciel Zarz膮du Powiatu),
2. Marcin 艢wi臋cicki - Sekretarz (przedstawiciel Baltic Development Sp. z o. o.),
3. Edward Pietrusiewicz - Cz艂onek.

搂 2.

Komisja upowa偶niona jest do przeprowadzania przetargu w celu wy艂onienia podmiotu maj膮cego 艣wiadczy膰 us艂ugi zwi膮zane z organizacj膮 emisji obligacji komunalnych stosownie do Uchwa艂y Nr XVI/82/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarz膮d.

搂 3.

Komisja przeprowadza膰 b臋dzie post臋powanie przetargowe zgodnie ze Specyfikacj膮 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia.

搂 4.

Wyniki przetargu podlegaj膮 zatwierdzeniu przez Zarz膮d Powiatu.

搂 5.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 6.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:

W艂adys艂aw Dusza .....................................
Krzysztof Kunce .....................................
Robert Betyna .....................................
Halina Korzeniewicz .....................................
Piotr Rybkowski .....................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-21 12:18:03
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-21 12:18:03
Liczba wy艣wietle艅 : 2859licznik odwiedzin: 12804814