logo
logo
Starostwo Powiatowe » za艂atwianie spraw » Wydzia艂 Architektury i Budownictwa
ZADANIA
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


WYDZIA艁 ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Symbol wydzia艂u: AiB
Nazwa: Wydzia艂 Architektury i Budownictwa
Telefon: /91/570 47 78
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 216, 217, ul. Lipia艅ska 4, Pyrzyce
E - mail: architektura@pyrzyce.plEl偶bieta Wiktorko Dyrektor Telefon: (91) 570 47 78 w. 216
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 216

Renata Koro艅ska Inspektor Telefon: (91) 570 47 78 w. 217
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 217

Marta Procyk - S臋d艂ak Inspektor telefon (91) 570 47 78 w. 218
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 218

Izabela Maciszewska Podinspektor telefon (91) 570 47 78 w. 218
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 218


Do podstawowych zada艅 Wydzia艂u Architektury i Budownictwa nale偶y:

1. Wydawanie decyzji zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budow臋,
w tym:
a) sprawdzanie zgodno艣ci projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy /decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/ a tak偶e wymaganiami ochrony 艣rodowiska
b) sprawdzanie zgodno艣ci projektu zagospodarowania dzia艂ki lub terenu z przepisami,
w tym techniczno - budowlanymi
c) sprawdzanie kompletno艣ci projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii,
uzgodnie艅, pozwole艅, sprawdze艅, informacji i za艣wiadcze艅
d) sprawdzanie wykonania projektu przez osob臋 posiadaj膮c膮 wymagane uprawnienia
budowlanego
e) nak艂adanie obowi膮zku usuni臋cia wskazanych nieprawid艂owo艣ci w projekcie
budowlanym
f) wyst臋powanie do w艂a艣ciwego organu w sprawie udzielenia zgody na odst臋pstwo od
przepis贸w techniczno - budowlanych
g) nak艂adanie obowi膮zku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
h) zwolnienie z obowi膮zku powo艂ania kierownika budowy i nadzorowania rob贸t,
prowadzenia dziennika budowy oraz ustawienia tablicy informacyjnej budowy
2. Wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia
na budow臋 na terenie, na kt贸rym znajduje si臋 si臋 obiekt budowlany, w stosunku do kt贸rego orzeczono nakaz rozbi贸rki.
3. Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budow臋.
4. Wydawanie decyzji o wyga艣ni臋ciu decyzji o pozwoleniu na budow臋.
5. Wydawanie decyzji o uchyleniu pozwolenia na budow臋.
6. Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budow臋 na inn膮 osob臋.
7. Przyjmowanie zg艂osze艅 zamiaru wykonania rob贸t budowlanych oraz zg艂osze艅 o zmianie sposobu u偶ytkowania, w tym:
a) wnoszenie sprzeciwu do zg艂oszenia
b) nak艂adanie obowi膮zku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub rob贸t obj臋tych
zg艂oszeniem
c) nak艂adanie obowi膮zku geodezyjnego wyznaczenia w terenie i po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji obj臋tego zg艂oszeniem.
8. Wydawanie decyzji o rozbi贸rce obiektu budowlanego, w tym:
a) zwolnienie z obowi膮zku powo艂ania kierownika rozbi贸rki i nadzorowania rob贸t,
prowadzenia dziennika rozbi贸rki oraz ustawienia tablic informacyjnych rozbi贸rki.
9. Przyjmowanie zg艂osze艅 rozbi贸rki obiektu budowlanego, w tym:
a) nak艂adanie obowi膮zku uzyskania pozwolenia n rozbi贸rk臋.
10. Wydawanie decyzji w sprawie wej艣cia do s膮siedniego budynku, lokalu lub na teren
s膮siedniej nieruchomo艣ci celem wykonania rob贸t budowlanych.
11. Przekazywanie do ka偶dego pi膮tego dnia miesi膮ca uwierzytelnionych kopii
rejestr贸w wniosk贸w o pozwolenie na budow臋 i decyzji o pozwoleniu na budow臋 do
organu wy偶szego stopnia.
12. Przekazywanie organowi nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu
na budow臋 wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych
odr臋bnych decyzji o zatwierdzeniu projektu oraz kopii innych decyzji.
13. Uczestniczenie na wezwanie organu nadzoru budowlanego w czynno艣ciach inspekcyjnych
i kontrolnych oraz udost臋pnianie wszelkich dokument贸w i informacji zwi膮zanych z tymi
czynno艣ciami.
14. Prowadzenie rejestr贸w:
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-11-21 15:59:28
Data ostatniej modyfikacji : 2009-11-24 07:55:55
Liczba wy艣wietle艅 : 2630

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  17.02.2012 13:11poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.02.2012 13:16poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.02.2012 13:19poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.02.2012 13:19poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.02.2012 13:21poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.02.2012 13:21poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  22.10.2012 11:53poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.12.2012 08:22poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  16.09.2015 10:03poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  19.09.2017 09:03poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  19.09.2017 09:03poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  19.09.2017 09:05poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  19.09.2017 09:06poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  19.09.2017 09:06poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  24.11.2009 06:55poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  21.11.2005 14:59poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13198077