logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 65/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.

w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego

Uchwa艂a Nr 65/2006
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 22 grudnia 2006 r.


w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j. t. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1592, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.; Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 167, poz. 1759), Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:搂 1.

Wnioskuje si臋 o zwo艂anie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.

搂 2.

Proponowane punkty do porz膮dku obrad sesji oraz projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszej uchwa艂y.

搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego


Wiktor To艂oczko ...............................

Jaros艂aw Stankiewicz ...............................

Mieczys艂aw Mularczyk ...............................

Ireneusz Paw艂owski ...............................

Edward Sad艂owski ...............................

Za艂膮cznik
do uchwa艂y Nr 65/2006
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 22 grudnia 2006 r.
Proponowane punkty do porz膮dku obrad sesji nadzwyczajnej


1. Projekt Nr 219 uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-12-27 11:32:00
Data ostatniej modyfikacji : 2006-12-27 11:32:00
Liczba wy艣wietle艅 : 2276licznik odwiedzin: 12804943