logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 57/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli

Uchwa艂a Nr 57/2006
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli


Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

1. Upowa偶nia si臋 Starost臋 - Przewodnicz膮cego Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego Wiktora To艂oczko i Wicestarost臋 Pyrzyckiego - Zast臋pc臋 Przewodnicz膮cego Jaros艂awa Stankiewicza do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w sprawach maj膮tkowych w imieniu powiatu.
2. W przypadku nieobecno艣ci Starosty lub Wicestarosty, drug膮 osob膮 upowa偶nion膮 do sk艂adania o艣wiadczenia woli w imieniu powiatu jest cz艂onek Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego Mieczys艂aw Mularczyk.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
Zarz膮d Powiatu:


Wiktor To艂oczko ..........................

Jaros艂aw Stankiewicz ..........................

Mieczys艂aw Mularczyk ..........................

Ireneusz Paw艂owski ..........................

Edward Sad艂owski ..........................


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-12-21 10:41:35
Data ostatniej modyfikacji : 2006-12-21 10:45:25
Liczba wy艣wietle艅 : 2164

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  21.12.2006 09:41poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12804896