logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 54 /2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 12/2006 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych

Uchwa艂a Nr 54 /2006
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 1 grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany uchwa艂y Nr 12/2006 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji
dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych

Na podstawie: art. 90 ust. 2, 3, 3a ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z p贸藕n. zm.), art. 32 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z p贸藕n. zm.), uchwa艂y Nr XXXIII/199/2002 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2002 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr XV/80/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 marca 2004 r., w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szk贸艂 niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.


W tre艣ci 搂 1 uchwa艂y Nr 12/2006 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie o艣wiaty funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego wprowadza si臋 zmian臋 wysoko艣ci kwoty dotacji miesi臋cznej na jednego s艂uchacza dla nast臋puj膮cych plac贸wek:

1. Policealne Studium Zawodowe im. Ks. Tadeusza Myszczy艅skiego TChr. z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skiej 2 - 78,00 z艂

2. Prywatne Policealne Studium Zawodowe przy Centrum Edukacyjnym
„OMNIBUS” z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Rejtana 6 - 78,00 z艂

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i ma zastosowanie do dotacji nale偶nych od 1 stycznia 2006 r.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego


W艂adys艂aw Dusza ...............................

Krzysztof Kunce ...............................

Robert Betyna ...............................

Halina Korzeniewicz ...............................

Piotr Rybkowski ...............................


Uzasadnienie:

Wymienione w uchwale plac贸wki spe艂ni艂y warunek wynikaj膮cy z art. 90 ust.2a,3 i 3a ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r. o systemie o艣wiaty, tzn. do dnia 30 wrze艣nia 2005 r. poda艂y planowan膮 liczb臋 s艂uchaczy i wychowank贸w na rok 2006 r.
W zwi膮zku z tym, 偶e powiat nie prowadzi publicznych plac贸wek wymienionych w 搂 1 pkt 1-4 uchwa艂y, ustawodawca zobowi膮zuje nas do ustalenia wysoko艣ci dotacji na podstawie wydatk贸w ponoszonych przez okoliczne powiaty, kt贸re prowadz膮 publiczne szko艂y danego typu i rodzaju.
Zmiana wprowadzona w uchwale, spowoduje wyr贸wnanie wysoko艣ci miesi臋cznej stawki dotacji na jednego s艂uchacza w prywatnych szko艂ach policealnych dla doros艂ych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych do wysoko艣ci stawek w szko艂ach tego samego typu w jednym z najbli偶szych powiat贸w - Powiecie Gryfi艅skim, gdzie stawka na 1 s艂uchacza wynosi 78 z艂.
Decyzja w wysoko艣ci 78 z艂 miesi臋cznie na 1 s艂uchacza w szkole policealnej b臋dzie skutkowa膰 konieczno艣ci膮 wyp艂aty wyr贸wnania dla:
- Policealnego Studium Zawodowego im. Ks. Tadeusza Myszczy艅skiego TChr. z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skiej 2 - 2 808 z艂.

- Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego przy Centrum Edukacyjnym „OMNIBUS” z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Rejtana 6 - 17 095 z艂.
Przekazanie prowadz膮cym szko艂om w/w kwot wymaga nast臋puj膮cych przesuni臋膰 w bud偶ecie Powiatu w dziale 801:
- zmniejszenia wydatk贸w w rozdzia艂ach:
801 20 - dotacja dla Prywatnego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego Uzupe艂niaj膮cego przy CE Omnibus – 4 911 z艂. 80120 – dotacja dla Katolickiego Wieczorowego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w Pyrzycach – 4 764 z艂.
80130 - dotacja dla Policealnego Studium Zawodowego im. Ks. Tadeusza Myszczy艅skiego Tchr. - 3 240 z艂.
80195 - pozosta艂a dzia艂alno艣膰 w o艣wiacie – 4 180 z艂.
Razem 17 095 z艂
Zwi臋kszenia wydatk贸w w rozdziale:
80130 – dotacja dla Policealnego Studium Zawodowego przy Centrum Edukacyjnym „OMNIBUS” + 17 095 z艂.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-12-06 12:57:38
Data ostatniej modyfikacji : 2006-12-06 12:57:38
Liczba wy艣wietle艅 : 2404licznik odwiedzin: 12795061