logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 49/2006 z dnia 18 pa藕dziernika 2006 r.

w sprawie: powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr 49/2006
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 18 pa藕dziernika 2006 r.

w sprawie: powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach

Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (j.t.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z p贸藕n. zm.), Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Powo艂uje si臋 komisj臋 konkursow膮, w sk艂adzie:
1) Krzysztof Kunce przedstawiciel organu prowadz膮cego - przewodnicz膮cy
2) Piotr Rybkowski przedstawiciel organu prowadz膮cego - cz艂onek
3) Halina Korzeniewicz przedstawiciel organu prowadz膮cego - cz艂onek
4) Daniela Arciszewska przedstawiciel organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny – cz艂onek
5) Ma艂gorzata Makowska przedstawiciel organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny - cz艂onek
6) Marlena Ko艣ci艅ska przedstawiciel organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny - cz艂onek
7) Katarzyna Jaszczak przedstawiciel rady pedagogicznej - cz艂onek
8) Stanis艂aw Iwasiuk przedstawiciel rady pedagogicznej – cz艂onek
9) Jolanta Hont przedstawiciel rady rodzic贸w – cz艂onek
10) Zygmunt Kosiorek przedstawiciel rady rodzic贸w - cz艂onek
11) Rados艂aw Mierzwiak przedstawiciel zak艂adowej organizacji zwi膮zkowej - cz艂onek
12) Maria Dziewgu膰 przedstawiciel zak艂adowej organizacji zwi膮zkowej - cz艂onek

搂 2.

Do post臋powania przed komisj膮 konkursow膮 maj膮 zastosowanie przepisy rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 pa藕dziernika 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szko艂y lub plac贸wki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 189, poz. 1855).
搂 3.

Post臋powanie konkursowe odb臋dzie si臋 dnia 27 pa藕dziernika o godz.10.00 w sali 209 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4.

搂 4.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorowi Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 5.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

W艂adys艂aw Dusza ...........................................

Krzysztof Kunce ...........................................

Robert Betyna ...........................................

Halina Korzeniewicz ...........................................

Piotr Rybkowski ...........................................
Uzasadnienie

Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego uchwa艂膮 Nr 41/2006 z dnia 26 wrze艣nia 2006 r.
w sprawie: og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach podj膮艂 decyzj臋 o przeprowadzeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZS Nr 2 RCKU w Pyrzycach. W zwi膮zku z powy偶szym konieczne jest powo艂anie komisji konkursowej do przeprowadzenia post臋powania konkursowego. Zgodnie z art. 36a ust.5, w nawi膮zaniu do art. 5c pkt.2) ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z p贸藕n. zm.) powo艂anie komisji konkursowej oraz okre艣lenie jej imiennego sk艂adu przez organ prowadz膮cy szkol臋 lub plac贸wk臋 nale偶y do kompetencji zarz膮du powiatu, a tryb prac komisji okre艣la rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 pa藕dziernika 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szko艂y lub plac贸wki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 189, poz. 1855)
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-11-06 15:40:20
Data ostatniej modyfikacji : 2006-11-06 15:40:20
Liczba wy艣wietle艅 : 2292licznik odwiedzin: 12804668