logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 29/2006 z dnia 28 lipca 2006 r.

w sprawie stanowiska Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotycz膮cego wprowadzenia zmian w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013

Uchwa艂a Nr 29/2006
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 lipca 2006 r.

w sprawie stanowiska Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotycz膮cego wprowadzenia zmian w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013


Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
W zwi膮zku z prowadzonymi konsultacjami spo艂ecznymi projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego zwraca si臋 o wprowadzenie do Programu dodatkowego priorytetu pod nazw膮 „Rozw贸j spo艂eczno - gospodarczy powiat贸w o wysokiej stopie bezrobocia”.

搂 2.
Na koniec czerwca 2006 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosi艂a oko艂o 16 %.
W wojew贸dztwie zachodniopomorskim ukszta艂towa艂a si臋 ona na poziomie 22,4 %. Jednak w naszym wojew贸dztwie wyst臋puj膮 powiaty, kt贸re charakteryzuj膮 si臋 szczeg贸lnie wysok膮 stop膮 bezrobocia, znacznie przewy偶szaj膮c膮 艣redni膮 krajow膮 czy te偶 wojew贸dzk膮, s膮 to tzw. „zag艂臋bia bezrobocia”. Do tej grupy nale偶膮 m.in. powiaty: Bia艂ogardzki, Choszcze艅ski, Drawski, Gryficki, Kamie艅ski, Koszali艅ski, 艁obeski, Pyrzycki, S艂awie艅ski, Szczecinecki i 艢widwi艅ski. Problem ten jest niezmiernie wa偶ny, poniewa偶 dotyczy prawie 40 % mieszka艅c贸w wojew贸dztwa zachodniopomorskiego. Dlatego uwa偶amy, 偶e wymaga on szczeg贸lnego potraktowania w osobnym priorytecie. Powiaty te nale偶膮 do tzw. teren贸w popegeerowskich, na kt贸rych na pocz膮tku lat 90-tych nast膮pi艂o wyj膮tkowo g艂臋bokie za艂amanie rynku pracy. Sytuacja na rynku pracy w tych powiatach od wielu lat nie uleg艂a wi臋kszej zmianie. Niepokoj膮cy jest fakt, i偶 w ostatnim okresie zwi臋ksza si臋 udzia艂 os贸b bezrobotnych bez prawa do zasi艂ku (ponad 80%) - a jednocze艣nie pobieraj膮cych 艣wiadczenia z zakresu pomocy spo艂ecznej. W obecnym kszta艂cie Programu wymienione powiaty b臋d膮 mog艂y wnioskowa膰 o 艣rodki z Priorytetu 1 na r贸wni z pozosta艂ymi, bardziej rozwini臋tymi gospodarczo powiatami wojew贸dztwa, co nie rozwi膮偶e wa偶nych dla naszych powiat贸w problem贸w. Osobny priorytet zagwarantuje zr贸wnowa偶ony rozw贸j wojew贸dztwa oraz powi臋kszy potencja艂 ekonomiczny powiat贸w o wysokiej stopie bezrobocia, skutecznie wstrzymuj膮c ich degradacj臋.

搂 3.
Szczeg贸艂owy opis proponowanego priorytetu stanowi za艂膮cznik do uchwa艂y.

搂 4.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 5.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem jej podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

W艂adys艂aw Dusza .............................
Krzysztof Kunce .............................
Robert Betyna .............................
Halina Korzeniewicz .............................
Piotr Rybkowski .............................
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC41.5 KB POBIERZza艂膮cznik2006-08-08 21:09:21767

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-08-08 21:08:49
Data ostatniej modyfikacji : 2006-08-08 21:08:49
Liczba wy艣wietle艅 : 2327licznik odwiedzin: 12804697