logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 26/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie: powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach

Uchwa艂a Nr 26/2006
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie: powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach

Na podstawie art. 36a ust.5 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z p贸藕n. zm.)
Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Powo艂uje si臋 komisje konkursow膮, w sk艂adzie:

1. Piotr Rybkowski przedstawiciel organu prowadz膮cego - przewodnicz膮cy
2. Walenty Darczuk przedstawiciel organu prowadz膮cego - cz艂onek
3. Dariusz Jagie艂艂o przedstawiciel organu prowadz膮cego - cz艂onek
4. Zbigniew Oleszczuk, przedstawiciel organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny – cz艂onek
5. Teresa Nawrocka,przedstawiciel organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny - cz艂onek
6. El偶bieta Wysocka, przedstawiciel organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny - cz艂onek
7. Robert Tobo艂a przedstawiciel rady pedagogicznej - cz艂onek
8. Tomasz Tyczkowski przedstawiciel rady pedagogicznej - cz艂onek


搂 2.

Do post臋powania przed komisj膮 konkursow膮 maj膮 zastosowanie przepisy rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 pa藕dziernika 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szko艂y lub plac贸wki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 189, poz. 1855)
搂 3.

Post臋powanie konkursowe odb臋dzie si臋 dnia 14 lipca o godz. 10.00 w sali 209 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4.

搂 4.


Wykonanie uchwa艂y powierza sie dyrektorowi Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
搂 5.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego


W艂adys艂aw Dusza ...........................................

Krzysztof Kunce ...........................................

Robert Betyna ...........................................

Halina Korzeniewicz ...........................................

Piotr Rybkowski ...........................................


Uzasadnienie

Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego uchwa艂膮 Nr 15/2006 z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach podj膮艂 decyzj臋 o przeprowadzeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora PMOS w Pyrzycach. W zwi膮zku z powy偶szym konieczne jest powo艂anie komisji konkursowej do przeprowadzenia post臋powania konkursowego. Zgodnie z art. 36a ust.5, w nawi膮zaniu do art.5c pkt.2) ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z p贸藕n. zm.) powo艂anie komisji konkursowej oraz okre艣lenie jej imiennego sk艂adu przez organ prowadz膮cy szkol臋 lub plac贸wk臋 nale偶y do kompetencji zarz膮du powiatu, a tryb prac komisji okre艣la rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 pa藕dziernika 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szko艂y lub plac贸wki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 189, poz. 1855)
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-07-07 14:44:57
Data ostatniej modyfikacji : 2006-07-07 14:44:57
Liczba wy艣wietle艅 : 2466licznik odwiedzin: 12804639