logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 17/2006 z dnia 31 maja 2006 r.

w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2006 roku w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki.


Uchwa艂a Nr 17/2006
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 31 maja 2006 r.


w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2006 roku w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki.

Na podstawie:art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z p贸藕n. zm.), art. 32 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z p贸藕n.zm), zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podzia艂u 艣rodk贸w na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomi臋dzy bud偶ety poszczeg贸lnych wojewod贸w, form doskonalenia zawodowego, dofinansowanych ze 艣rodk贸w wyodr臋bnionych w bud偶etach organ贸w prowadz膮cych szko艂y, wojewod贸w, ministra w艂a艣ciwego do spraw o艣wiaty i wychowania oraz szczeg贸艂owych kryteri贸w i trybu przyznawania tych 艣rodk贸w ( Dz. U. Nr 46, poz. 430), zgodnie z Uchwa艂膮 Nr XXXII/189/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2006, po zasi臋gni臋ciu opinii zwi膮zk贸w zawodowych zrzeszaj膮cych nauczycieli Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

1.Ustala si臋, 偶e zgodnie z Uchwa艂膮 bud偶etow膮 Rady Powiatu Pyrzyckiego na rok 2006 r. 艢rodki w rozdziale 80 146 zostan膮 przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli. Dofinansowaniem mog膮 by膰 obj臋te:

1) organizacja szkole艅, seminari贸w, warsztat贸w oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,
w tym nauczycieli zajmuj膮cych stanowisko kierownicze,
2) szkolenia rad pedagogicznych,
3)ca艂kowite lub cz臋艣ciowe dofinansowanie op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli,
4) ca艂kowite lub cz臋艣ciowe op艂aty za kursy kwalifikacyjne i doskonal膮ce, seminaria oraz inne
formy doskonalenia zawodowego,
5)zakup, przygotowanie materia艂贸w szkoleniowych i informacyjnych,
6)koszty podr贸偶y s艂u偶bowych nauczycieli uczestnicz膮cych w r贸偶nych formach doskonalenia zawodowego na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szko艂y lub plac贸wki.

2. Dofinansowanie dotyczy nast臋puj膮cych form doskonalenia nauczycieli:
1)studi贸w uzupe艂niaj膮cych magisterskich,
2)studi贸w podyplomowych,
3)kurs贸w kwalifikacyjnych organizowanych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli.

3.Dofinansowania winny dotyczy膰 nauczycieli realizuj膮cych formy kszta艂cenia uj臋te w wieloletnim planie doskonalenia zawodowego nauczycieli danej szko艂y lub plac贸wki.

4.Dofinansowaniem, o kt贸rym mowa w ust. 2 mog膮 by膰 r贸wnie偶 obj臋ci nauczyciele zajmuj膮cy stanowiska kierownicze w zaakceptowanych przez Starost臋 Powiatu Pyrzyckiego formach.


搂 2.

Maksymalna kwota dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczyciela w 2006 r, w szko艂ach i plac贸wkach prowadzonych przez powiat pyrzycki wynosi 600 z艂. za semestr.
搂 3.

Zatwierdza si臋 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2006 r stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.


搂 4.

艢rodki na finansowanie zada艅 wynikaj膮cych z 搂 3 b臋d膮 przekazywane szko艂om i plac贸wkom sukcesywnie wraz z nale偶n膮 miesi臋czn膮 cz臋艣ci膮 uchwalonego bud偶etu.


搂 5.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.


搂 6.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu PyrzyckiegoW艂adys艂aw Dusza ...........................................


Krzysztof Kunce ...........................................


Robert Betyna ...........................................


Halina Korzeniewicz ...........................................


Piotr Rybkowski ............................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-06-05 15:46:28
Data ostatniej modyfikacji : 2006-06-05 15:46:28
Liczba wy艣wietle艅 : 2215licznik odwiedzin: 12804789