logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 12/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie o艣wiaty funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego.

Uchwa艂a Nr 12/2006
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie o艣wiaty funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego.

Na podstawie:art. 90 ust.2, 3, 3a ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz.2572; zmiany Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz.141,Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104), art. 32 ust.2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz. 1271,Nr 200 poz.1688, Nr 214, poz. 1806;z 2003 r., Nr 162, poz. 1568), Uchwa艂y Nr XXXIII/199/2002 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2002r., zmienionej Uchwa艂膮 Nr XV/80/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 marca 2004 r., w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szk贸艂 niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art.2 pkt.5 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r. o systemie o艣wiaty, Uchwa艂y Nr XXXII/189/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2006
Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:
搂 1

Ustala si臋 miesi臋czn膮 dotacj臋 na jednego ucznia/ wychowanka dla nast臋puj膮cych plac贸wek w wysoko艣ciach:

1. Katolickie Wieczorowe Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce im. Ks. Tadeusza Myszczy艅skiego TChr. z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skiej 2 - 62,00 z艂
2. Prywatne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce przy Centrum Edukacyjnym „OMNIBUS” z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Rejtana 6 - 62,00 z艂
3. Prywatne Liceum Uzupe艂niaj膮ce przy Centrum Edukacyjnym “OMNIOBUS” z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Rejtana 6 - 62,00 z艂.
4. Policealne Studium Zawodowe im. Ks. Tadeusza Myszczy艅skiego TChr. z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skiej 2 - 65,00 z艂
5. Prywatne Policealne Studium Zawodowe przy Centrum Edukacyjnym „OMNIBUS” z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Rejtana 6 - 65,00 z艂
6. O艣rodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Nowielinie - 1 417,42 z艂

搂 2

Dotacje miesi臋czne b臋d膮 przekazywane z do艂u ka偶dorazowo na wniosek szko艂y, w kt贸rym nale偶y poda膰 rzeczywist膮 liczb臋 uczni贸w/s艂uchaczy/wychowank贸w w danym miesi膮cu.

搂 3

Liczba uczni贸w/s艂uchaczy/wychowank贸w obj臋tych dotacj膮 nie mo偶e by膰 wy偶sza ni偶 liczba wykazywana w sprawozdaniu GUS na rok szkolny 2005/2006

搂 4

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 5

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i ma zastosowanie do dotacji nale偶nych od 1 stycznia 2006r.

Zarz膮d Powiatu PyrzyckiegoW艂adys艂aw Dusza ...........................................


Krzysztof Kunce ...........................................


Robert Betyna ...........................................


Halina Korzeniewicz ...........................................


Piotr Rybkowski ............................................

Uzasadnienie:

Wymienione w uchwale plac贸wki spe艂ni艂y warunek wynikaj膮cy z art. 90 ust.2a,3 i 3a ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r. o systemie o艣wiaty, tzn. do dnia 30 wrze艣nia 2004r. poda艂y planowan膮 liczb臋 s艂uchaczy i wychowank贸w na rok 2006 r.
W zwi膮zku z tym, 偶e powiat nie prowadzi publicznych plac贸wek wymienionych w 搂 1 pkt 1-4 uchwa艂y, ustawodawca zobowi膮zuje nas do ustalenia wysoko艣ci dotacji na podstawie wydatk贸w ponoszonych przez okoliczne powiaty, kt贸re prowadz膮 publiczne szko艂y danego typu i rodzaju.
Wyst膮pili艣my w tej sprawie do powiat贸w :Gryfi艅skiego, Gryfickiego,Stargardzkiego, My艣liborskiego, 艁obeskiego, Bia艂ogardzkiego, Choszcze艅skiego oraz powiatu Drawsko Pomorskie, z zapytaniem w/w sprawie. Na podstawie otrzymanych informacji niepubliczne liceum og贸lnokszta艂c膮ce dla doros艂ych oraz szko艂臋 policealn膮 dla doros艂ych prowadz膮 powiat Gryfino i powiat Bia艂ogard, gdzie dotacja miesi臋czna na 1 s艂uchacza w liceum og贸lnokszta艂c膮cym wynosi 62 z艂 w Gryfinie oraz 34,19 z艂 w Bia艂ogardzie, a w szkole policealnej 78 z艂 w Gryfinie i 58,80 z艂 w Bia艂ogardzie.
W 2006 r. dotacje w szko艂ach niepublicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego wynosi膰 b臋d膮:
– w liceach – 62,00 z艂/miesi臋cznie na s艂uchacza
– w policealnych szko艂ach – 65,00 z艂/miesi臋cznie na s艂uchacza
Koszt kszta艂cenia w szko艂ach zawodowych, tak jak w plac贸wkach publicznych, jest wy偶szy ni偶 w szko艂ach og贸lnokszta艂c膮cych. St膮d propozycja zmiany struktury dotacji dla szk贸艂 policealnych.
Wysoko艣膰 dotacji dla O艣rodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowielinie wynosi 100% przypisanej do tej jednostki kwoty w metryczce subwencji o艣wiatowej dla powiatu.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-04-27 13:24:17
Data ostatniej modyfikacji : 2006-04-27 13:24:17
Liczba wy艣wietle艅 : 2691licznik odwiedzin: 12804971