logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 8/2006 z dnia 31 marca 2006r.

w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2006r.

Uchwa艂a Nr 8/2006
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 31 marca 2006r.w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2006r.Na podstawie art.186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz uchwa艂y Nr XXXII/189/06 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu powiatu na rok 2006, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:


搂 1


Ustala si臋 dochody bud偶etu powiatu na rok 2006 w poszczeg贸lnych dzia艂ach, rozdzia艂ach i paragrafach klasyfikacji bud偶etowej :

Dochody og贸艂em 23.681.821 z艂
z tego :
1. dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 20.235.307 z艂
2. dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej
oraz innych zada艅 zleconych ustawami,
zgodnie z za艂膮cznikami Nr 1, 2, 4 3.432.414 z艂
3. dochody zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej na podstawie porozumie艅 z organami tej
administracji, zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 1, 2 14.100 z艂搂 2


Ustala si臋 wydatki bud偶etu powiatu na rok 2004 w poszczeg贸lnych dzia艂ach, rozdzia艂ach i paragrafach klasyfikacji bud偶etowej oraz w rozbiciu na jednostki organizacyjne :

Wydatki og贸艂em 25.079.878 z艂
z tego :
1. wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 w艂asnych 21.633.364 z艂
2. wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami
zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 1, 2, 4 3.432.414 z艂
3. wydatki zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji
rz膮dowej na postawie porozumie艅 z organami tej
administracji, zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 1, 3, 7 14.100 z艂

搂 3

Ustala si臋 plan finansowy zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅
zleconych ustawami obejmuj膮cy :
1. Plan dochod贸w powiatu z tytu艂u przyznanych z bud偶etu pa艅stwa dotacji na realizacj臋
powy偶szych zada艅, w pe艂nej szczeg贸艂owo艣ci klasyfikacji dochod贸w.
2. Plan dochod贸w zwi膮zanych z realizacj膮 powy偶szych zada艅, kt贸re podlegaj膮 przekazaniu
do bud偶etu pa艅stwa w szczeg贸lno艣ci dzia艂, rozdzia艂 i paragraf klasyfikacji dochod贸w.
3. Plan wydatk贸w w uk艂adzie : dzia艂, rozdzia艂, paragraf klasyfikacji wydatk贸w oraz
jednostka organizacyjna realizuj膮ca zadania.
zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 4.

搂 4

Ustala si臋 kwoty dotacji z bud偶etu powiatu w poszczeg贸lnych dzia艂ach, rozdzia艂ach
i paragrafach :
1. Dotacje na ustawowo okre艣lone zadania realizowane przez inne jednostki ni偶
jednostki samorz膮du terytorialnego – zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 5.
2. Dotacje na zadania powiatu przekazane do realizacji innym jednostkom samorz膮du
terytorialnego na podstawie um贸w lub porozumie艅 – zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 6.


搂 5

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Zarz膮du.


搂 6

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od dnia 1 stycznia 2006 r.
Przewodnicz膮cy Zarz膮du

W艂adys艂aw Dusza
Cz艂onkowie Zarz膮du:
1. Krzysztof Kunce ....................................
2. Robert Betyna ....................................
3. Halina Korzeniewicz ....................................
4. Piotr Rybkowski ....................................


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?24 KB POBIERZza艂. nr 12006-04-13 12:28:36765
?62 KB POBIERZza艂. nr 22006-04-13 12:28:54783
?117 KB POBIERZza艂. nr 32006-04-13 12:29:10722
?50.5 KB POBIERZza艂. nr 42006-04-13 12:29:29768
?19 KB POBIERZza艂. nr 52006-04-13 12:29:41740
?17.5 KB POBIERZza艂. nr 62006-04-13 12:29:57778
?20.5 KB POBIERZza艂. nr 72006-04-13 12:30:26752

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-04-13 12:27:55
Data ostatniej modyfikacji : 2006-04-13 12:27:55
Liczba wy艣wietle艅 : 2370licznik odwiedzin: 12804881