logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 74/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie przed艂u偶enia terminu sp艂aty po偶yczek udzielonych jednostkom organizacyjnym dla kt贸rych Powiat Pyrzycki jest organem za艂o偶ycielskim

Uchwa艂a Nr 74/2005
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie przed艂u偶enia terminu sp艂aty po偶yczek udzielonych jednostkom organizacyjnym dla kt贸rych Powiat Pyrzycki jest organem za艂o偶ycielskim

Na podstawie 搂 16 uchwa艂y Nr XXII/119/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2005 oraz 搂 5, ust. 3, uchwa艂y Nr XXIV/139/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 marca 2005r. w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005 oraz art. 32, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zmiany w 2002r.: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, zmiany w 2003r.: Dz.U. Nr 162, poz. 1568) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1.

Przed艂u偶a si臋 do dnia 31 grudnia 2006r. termin pozostaj膮cych do sp艂aty kwot po偶yczek udzielonych ni偶ej wymienionym jednostkom:
• Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach – w Likwidacji kwota 1.125.000 z艂,
• Szpital Powiatowy w Pyrzycach kwota 172.900 z艂,
• Zak艂ad Opieku艅czo-Leczniczy w Pyrzycach kwota 15.000 z艂.

搂 2.

Warunki dotycz膮ce pozostaj膮cych do sp艂aty kwot po偶yczek wymienionych w 搂 1 zostan膮 okre艣lone w umowach cywilno-prawnych pomi臋dzy Zarz膮dem Powiatu Pyrzyckiego a kierownictwem jednostek wymienionych w 搂 1 niniejszej uchwa艂y.

搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Zarz膮du.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Przewodnicz膮cy Zarz膮du

W艂adys艂aw Dusza
Cz艂onkowie Zarz膮du:
1. Krzysztof Kunce ……………………….
2. Halina Korzeniewicz ……………………….
3. Robert Betyna ……………………….
4. Piotr Rybkowski ……………………….


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-01-19 11:35:43
Data ostatniej modyfikacji : 2006-01-19 11:40:00
Liczba wy艣wietle艅 : 2366

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  19.01.2006 10:35poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12795107