logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 72/2005 z dnia 21 grudnia 2005r.

w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005

Uchwa艂a Nr 72/2005
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 21 grudnia 2005r.


w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005


Na podstawie art. 116, ust. 5 i art. 128, ust 1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 15, poz. 148, zmiany: Dz.U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. – Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. – Dz.U. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:

搂 1.

Zmienia si臋 plan wydatk贸w bud偶etu powiatu na rok 2005 w spos贸b nast臋puj膮cy:

• wydatki zwi膮zane z realizacja zada艅 w艂asnych – zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Zmienia si臋 plan finansowy na rok 2005 Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa艂y.

搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Przewodnicz膮cy Zarz膮du

W艂adys艂aw Dusza
Cz艂onkowie Zarz膮du:

1. Krzysztof Kunce ………………………
2. Robert Betyna ………………………
3. Halina Korzeniewicz ………………………
4. Piotr Rybkowski ………………………

Za艂膮cznik Nr 2
do uchwa艂y Nr 72/2005
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 21 grudnia 2005r.ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2005
Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej


Dzia艂 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 艣rodowiska
Rozdzia艂 90011 – Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej


Lp. 搂 Wyszczeg贸lnienie Plan przed zmian膮 Zmniejszenia Zwi臋kszenia Plan po zmianie
I Stan funduszu na pocz膮tek roku (艣rodki pieni臋偶ne na rachunku bankowym) 3.183 - - 3.183
II Przychody - -
2960 Przelewy redystrybucyjne – wp艂ywy z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej 32.000 - - 32.000
0920 Pozosta艂e odsetki 1.200 - - 1.200
Og贸艂em (poz. I = II) 33.383 - - 33.383
III Wydatki 34.000 21.000 15.615 28.615
2450 Dotacje z funduszy celowych na realizacj臋 zada艅 bie偶膮cych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finans贸w publicznych 0 - 8.536 8.536
4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia 3.000 - 4.429 7.429
4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych 10.000 - 2.650 12.650
4410 Podr贸偶e s艂u偶bowe krajowe 2.000 2.000 - 0
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 15.000 15.000 - 0
6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 4.000 4.000 - 0
IV Stan funduszu na koniec roku (艣rodki pieni臋偶ne na rachunku bankowym) 2.383 - 5.385 7.768
Og贸艂em (poz. III + IV) 36.383 x x 36.383
RAZEM zmniejszenia i zwi臋kszenia x 21.000 21.000 x
Za艂膮cznik N 1
do uchwa艂y Nr 72/2005
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 21 grudnia 2005r.

ZMIANA PLANU WYDATK脫W BUD呕ETU POWIATU PYZRYCKIEGO NA ROK 2005
zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 w艂asnych

Dzia艂 Rozdzia艂 搂 Wyszczeg贸lnienie Plan przed zmian膮 Zmniejszenia Zwi臋kszenia Plan po zmianie
758 R脫呕NE ROZLICZENIA 19.908 39.816 19.908 0
75818 Rezerwy og贸lne i celowe 19.908 39.816 19.908 0
4270 Zakup us艂ug remontowych 7.680 7.680 - 0
4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych 10.308 10.308 - 0
4440 Odpisy na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych 1.920 1.920 - 0
4810 Rezerwy 0 - 19.908 19.908
4810 Rezerwy 19.908 19.908 - 0
801 O艢WIATA I WYCHOWANIE 7.262.752 81.169 90.769 7.272.352
80120 Licea og贸lnokszta艂c膮ce 1.723.127 - 9.600 1.732.727
w tym: Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 1.647.502 - 9.600 1.657.102
4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia 13.000 - 9.600 22.600
80123 Licea profilowane 1.423.349 73.612 - 1.349.737
w tym: Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2- Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach 1.037.667 73.612 - 964.055
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w 719.333 73.612 - 645.721
80130 Szko艂y zawodowe 2.230.760 - 81.169 2.311.929
w tym: Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2- Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach 2.188.224 - 81.169 2.269.393
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w 1.375.020 - 81.169 1.456.189
80134 Szko艂y zawodowe specjalne 243.620 7.557 - 236.063
w tym: Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2- Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach 133.610 7.557 - 126.053
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik贸w 85.632 7.557 - 78.075
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.438.776 - 10.308 2.449.084
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach 395.911 - 10.308 406.219
4210 Zakup materia艂贸w i wyposa偶enia 2.155 - 5.315 7.470
4260 Zakup energii 11.000 - 2.956 13.956
4300 Zakup us艂ug pozosta艂ych 6.400 - 337 6.737
4410 Podr贸偶e s艂u偶bowe krajowe 4.063 - 1.700 5.763
RAZEM zmniejszenia i zwi臋kszenia x 120.985 120.985 x


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2006-01-19 11:29:10
Data ostatniej modyfikacji : 2006-01-19 11:39:33
Liczba wy艣wietle艅 : 2473

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  19.01.2006 10:29poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12804813