logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 52/2005 z dnia 25 sierpnia 2005r.

w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na prowadzenie kompleksowej obs艂ugi bankowej Powiatu Pyrzyckiego oraz w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenie tego post臋powania

Uchwa艂a Nr 52/2005

Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

z dnia 25 sierpnia 2005r.w sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia i specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na prowadzenie kompleksowej obs艂ugi bankowej Powiatu Pyrzyckiego oraz w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenie tego post臋powaniaNa podstawie art. 32 ust.2, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, zmiany: w 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, w 2003 r.: Dz. U. Nr 162, poz. 1568, w 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055) i ) oraz na podstawie art. 39 i art. 19 ust. 2,3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p贸藕niejszymi zmianami), Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala co nast臋puje:搂 1.

Przyjmuje si臋 tre艣膰 og艂oszenia o przetargu nieograniczonym, stanowi膮cego za艂膮cznik Nr 1 oraz specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia, stanowi膮c膮 za艂膮cznik Nr 2 do niniejszej uchwa艂y, na prowadzenie kompleksowej obs艂ugi bankowej Powiatu Pyrzyckiego搂 2.

Powo艂uje si臋 Komisj臋 Przetargow膮 do przeprowadzeniu post臋powania okre艣lonego w 搂 1 w sk艂adzie:

Mariusz Majak – przewodnicz膮cy,
Andrzej Wabi艅ski – cz艂onek,
Krzysztof Kunce – cz艂onek,
Halina Korzeniewicz – cz艂onek,
Robert Betyna- cz艂onek.
搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Komisji Przetargowej oraz Skarbnikowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Przewodnicz膮cy Zarz膮duW艂adys艂aw Dusza

Cz艂onkowie Zarz膮du:1. Krzysztof Kunce …………………………….,2. Robert Betyna …………………………….,3. Halina Korzeniewicz …………………………….,4. Piotr Rybkowski …………………………… .
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-09-08 10:19:29
Data ostatniej modyfikacji : 2005-09-08 10:19:29
Liczba wy艣wietle艅 : 2358licznik odwiedzin: 12804790