logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 50/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.

w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego za 2005 rok

Uchwa艂a Nr 50/2005
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 sierpnia 2005 r.

w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego
za 2005 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (t .j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zmiany w 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, w 2003 r.: Dz. U. Nr 162, poz. 1568, w 2004r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055) i 搂 3 ust. 2 uchwa艂y Nr XXVI/152/05 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia procedury uchwalania bud偶etu oraz rodzaj贸w i szczeg贸艂owo艣ci materia艂贸w informacyjnych, zgodnie z poz. 1 szczeg贸艂owego terminarza prac nad projektem bud偶etu, stanowi膮cego za艂膮cznik do cytowanej uchwa艂y, uchwala si臋 co nast臋puje :

搂 1

Ustala si臋 wytyczne, do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego okre艣laj膮ce zasady, tryb i terminy opracowania materia艂贸w w przedmiotowym zakresie, stanowi膮ce za艂膮czniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa艂y.

搂 2

Przedmiotem informacji o stanie mienia powiatowego s膮 dane dotycz膮ce :
1) grunt贸w zestawionych wg tytu艂贸w w艂adania i rodzaj贸w u偶ytkowania z wyszczeg贸lnieniem ich warto艣ci ksi臋gowej,
2) budynk贸w i budowli zestawionych wg tytu艂贸w w艂adania i rodzaj贸w u偶ytkowania wraz z ich ksi臋gow膮 wycen膮 warto艣ci brutto i netto / po aktualnym umorzeniu/,
3) innych sk艂adnik贸w mienia nie wymienionych w pkt. 1 i 2 wg wyceny ksi臋gowej brutto i netto,
4) zmian w stanie mienia w zakresie okre艣lonym w pkt. 1 i 2 od dnia z艂o偶enia poprzedniej informacji,
5) warto艣膰 dochod贸w uzyskanych z tytu艂u wykonywania prawa w艂asno艣ci i innych praw maj膮tkowych w okresie obj臋tym informacj膮,
6) innych danych o zdarzeniach maj膮cych wp艂yw na stan mienia powiatowego.

搂 3

Informacj臋, o kt贸rej mowa w 搂 2 sporz膮dza si臋 za okres od 1 pa藕dziernika 2004 roku do dnia 30 wrze艣nia 2005 roku.

搂 4

Materia艂y w zakresie okre艣lonym w 搂 2 opracowuj膮:

1) Wydzia艂 Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomo艣ciami Starostwa Powiatu Pyrzyckiego przy wsp贸艂udziale Wydzia艂u Finansowego Starostwa Powiatu Pyrzyckiego, w odniesieniu do sk艂adnik贸w mienia powiatu w stosunku do kt贸rego wykonuje funkcje w艂a艣cicielskie / grunty, budynki i budowle/.
2) Jednostki organizacyjne Powiatu Pyrzyckiego ( z wy艂膮czeniem powiatowych inspekcji, s艂u偶b i stra偶y powiatowych), w odniesieniu do sk艂adnik贸w mienia powiatu b臋d膮cego w ich u偶ytkowaniu.

搂 5

Wydzia艂y i jednostki organizacyjne wyszczeg贸lnione w 搂 4 sporz膮dzone w wymaganym zakresie informacje liczbowe i opisowe, przeka偶膮 do Wydzia艂u Finansowego (pok贸j Nr 122) Starostwa Powiatu Pyrzyckiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 pa藕dziernika 2005 r.

搂 6

Wydzia艂 Finansowy Starostwa Powiatu Pyrzyckiego na podstawie przed艂o偶onych materia艂贸w opracuje informacj臋 zbiorcz膮 o stanie mienia powiatowego celem przed艂o偶enia Radzie Powiatu Pyrzyckiego wraz z projektem uchwa艂y bud偶etowej na 2006 rok.

搂 7

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.

搂 8

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.


Przewodnicz膮cy Zarz膮du

W艂adys艂aw DuszaCz艂onkowie Zarz膮du :
1. Krzysztof Kunce …………………
2. Robert Betyna …………………
3. Halina Korzeniewicz …………………
4. Piotr Rybkowski …………………


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?41 KB POBIERZZa艂 nr. 12005-09-08 10:10:01775

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-09-08 10:09:13
Data ostatniej modyfikacji : 2005-09-08 10:09:13
Liczba wy艣wietle艅 : 2405licznik odwiedzin: 12804781