logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   TytuƂ
6391   POWIATOWY PROGRAM DZIAƁAƃ NA RZECZ OSÓB NIEPEƁNOSPRAWNYCH W POWIECIE PYRZYCKIM
5344   od 22 marca 2005 r. do 27 kwietnia 2005 r.
4984   w okresie od 28 kwietnia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r.
4415   PROCEDURY
4302   w okresie od 25 czerwca 2003 r. do 1 paĆșdziernika 2003 r.
4085   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
4042   od 29 czerwca 2005 r. do 21 wrzeƛnia 2005 r.
4037   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
4026   w okresie od 17 marca 2004 r. do 28 kwietnia 2004 r.
3896   Przetarg nieograniczony na:
3870   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3864   od 28 kwietnia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r.
3791   Wojciech KuĆșmiƄski
3768   Teresa Mamos
3744   UchwaƂa Nr XXII/123/2000
3715   UchwaƂa Nr XXVI/145/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
3711   UchwaƂa Nr XXXI/173/01
3698   Krzysztof Rosiak
3611   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3505   PROCEDURY
3480   Robert Betyna
3439   Program Ochrony ƚrodowiska na lata 2004-2011
3407   UchwaƂa Nr XVI/92/2000
3402   w okresie od 1 paĆșdziernika 2003 r. do 19 listopada 2003 r.
3398   PROTOKÓƁ NR 22/2006 z dnia 20 lipca 2006 r.
3396   w okresie od 1 lipca 2004 r. do 29 wrzeƛnia 2004 r.
3378   Wiktor ToƂoczko
3364   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3336   w okresie od 28 stycznia 2004 r. do 17 marca 2004 r.
3258   JarosƂaw Stankiewicz
3253   Walenty Darczuk
3248   Piotr Rybkowski
3232   od 26 stycznia 2005 r. do 16 marca 2005 r.
3214   SƂawomir Sytnik
3201   UchwaƂa Nr 7/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
3190   Przetarg nieograniczony na:
3181   Maciej Jankowski
3158   Anna ZasadziƄska
3154   Iwona Zibrowska
3152   od 29 czerwca 2006 r. do 27 wrzeƛnia 2006 r.
3151   Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004-2007
3142   ElĆŒbieta Wiktorko
3136   od 27 kwietnia 2006 r. do 28 czerwca 2006 r.
3135   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3116   Andrzej WabiƄski
3108   Wiktor ToƂoczko
3087   WYKAZ POZWOLEƃ NA BUDOWE NA RZECZ JEDNOSTEK PUBLICZNYCH
3084   PROTOKÓƁ NR 29/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r.
3081   Andrzej Gumowski
3049   Robert Betyna
3028   w okresie od 19 listopada 2003 r. do 29 grudnia 2003 r.
3027   PROTOKÓƁ NR 27/2004 z dnia 20 lipca 2004 r.
3016   WƂadysƂaw Dusza
2998   Krzysztof Kunce
2983   Ryszard Grzesiak
2980   Rejestry i ewidencje
2978   Jerzy Goclik
2973   Przetarg nieograniczony na:
2944   StanisƂaw StępieƄ
2942   UCHWAƁA Nr XXVI/144/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2924   w okresie od 12 marca 2003 r. do 30 kwietnia 2003 r.
2902   Wojciech PardaƂa
2889   Dariusz JagieƂƂo
2881   przetarg nieograniczony na :
2874   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego III kadencji
2873   PROTOKÓƁ NR 13/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r.
2868   UchwaƂa Nr XXV/136/2001
2865   w okresie od 29 grudnia 2003 r. do 28 stycznia 2004 r.
2853   Agnieszka Odachowska
2814   Krzysztof Kunce
2813   Wanda KƂodawska
2813   PROTOKÓƁ NR 12/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r.
2806   nabĂłr stanowisko
2803   Aleksander Kostecki
2769   JĂłzef Burcan
2751   Ryszard Grzesiak
2749   przetarg nieograniczony na:
2746   UchwaƂa Nr XV/79/04 z dnia 17 marca 2004 r.
2736   Arkadiusz Cysek
2723   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2719   UCHWAƁA NR XXXIII/199/2002
2715   Marian Pihan
2707   Janusz WĂłjtowicz
2703   Jan Jaworski
2697   przetarg nieograniczony na:
2689   Jan KoƂoszycz
2689   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2665   Adam KamiƄski
2664   UchwaƂa Nr XXXVI/207/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
2660   Halina Korzeniewicz
2654   PROTOKÓƁ NR 10/2004 z dnia 23 marca 2004 r.
2641   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2636   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2635   PROTOKÓƁ NR 02/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r.
2625   od 29 grudnia 2004 r. do 26 stycznia 2005 r.
2623   Przetarg nieograniczony
2622   PRZETARG NIEOGRANICZONY
2620   PROCEDURY
2615   Piotr Rybkowski
2614   PROTOKÓƁ NR 38/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
2607   w okresie od 29 stycznia 2003 r. do 12 marca 2003 r.
2577   UchwaƂa Nr XXIII/128/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
2574   Wiktor ToƂoczko
2570   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2564   Jan MaciÄ…ĆŒek
2564   Krzysztof Kunce
2563   WNIOSKI
2558   ogƂoszenie konkursu na stanowisko
2554   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2552   UchwaƂa Nr XXXIV/197/06 z dnia 28 czerwca 2006r.
2551   Piotr Olech
2542   od 27 paĆșdziernika 2005 r. do 28 grudnia 2005 r.
2525   Marek KibaƂa
2521   UchwaƂa Nr XXXII/185/02
2518   przetarg nieograniczony na:
2510   WƂadysƂaw Dusza
2510   rok 2005
2495   rok 2004
2493   w okresie od 18 grudnia 2002 r. do 29 stycznia 2003 r.
2472   Halina Korzeniewicz
2469   od 29 wrzeƛnia 2004 r. do 27 paĆșdziernika 2004 r.
2466   UchwaƂa Nr 48/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
2464   UchwaƂa Nr XVI/88//04 z dnia 28 kwietnia 2004r.
2461   PROTOKÓƁ NR 28/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
2452   PROCEDURY
2448   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2446   Przetarg nieograniczony na
2444   Dostęp do informacji publicznej
2429   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego IV kadencji
2420   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2416   UchwaƂa Nr XXII/119/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2415   UCHWAƁA NR XXVI/141/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2407   UchwaƂa Nr XV/78/04 z dnia 17 marca 2004r.
2404   Waldemar Kędziora
2398   StanisƂaw L. Wudarczyk
2390   Maria Wieczoerk
2386   przetarg nieograniczony na:
2385   PROTOKÓƁ NR 16/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r.
2374   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2372   PROTOKÓƁ NR 30/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
2370   PROTOKÓƁ NR 12/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 r.
2369   Tadeusz Tyrchniewicz
2359   PROTOKÓƁ NR 32/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
2359   UchwaƂa Nr XXIX/166/01
2359   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2352   przetarg nieograniczony na:
2338   PROTOKÓƁ NR 40/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
2337   UchwaƂa Nr XXIX/168/2001
2337   UchwaƂa Nr XXXIX/227/02
2337   przetarg nieograniczony na:
2337   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2334   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2331   Ignacy Maćkowiak
2327   MirosƂawa Ć»wiereƂƂo
2327   DANE O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ƚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
2323   UchwaƂa Nr XIV/75/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
2319   od 28 paĆșdziernika 2004 r. do 29 grudnia 2004 r.
2314   UchwaƂa Nr XIX/111/2000
2309   UchwaƂa Nr XXVIII/159/2001
2307   PROTOKÓƁ NR 19/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
2306   Wyniki postępowania o udzielenie zamĂłwienia
2305   UchwaƂa Nr XVIII/103/2000
2305   UCHWAƁA NR XXVI/150/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2298   UchwaƂa Nr XVI/83/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
2298   Przetarg nieograniczony
2297   UCHWAƁA NR XXV/138/2001
2293   Wojciech Andrzej KuĆșmiƄski
2282   od 8 lutego 2006 r. do 22 marca 2006 r.
2281   Zarząd Powiatu 2010-2014
2275   przetarg nieograniczony na:
2275   PROCEDURY
2271   UCHWAƁA NR XXIV/136/05 z dnia 16 marca 2005 r.
2268   UCHWAƁA NR XXV/144/2001
2268   UchwaƂa Nr VI/24/07 z dnia 14 marca 2007 r.
2252   od 22 marca 2006 r. do 26 kwietnia 2006 r.
2251   Jolanta Kocanowska-HajduƂa
2250   Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaĆŒ
2236   UchwaƂa Nr XXXV/211/02
2236   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2233   UCHWAƁA NR XXXVI/212/02
2227   PROTOKÓƁ NR 05/2004 z dnia 3 lutego 2004 r.
2223   UchwaƂa Nr XXII/125/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2222   w okresie od 20 listopada 2002 r. do 18 grudnia 2002 r.
2222   w okresie od 28 maja 2003 r. do 25 czerwca 2003 r.
2222   Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaĆŒ
2221   UCHWAƁA NR XIII/64/99
2220   PROTOKÓƁ NR 22/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
2217   Ryszard Berdzik
2213   PROTOKÓƁ NR 34/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
2211   PROTOKÓƁ NR 21/2004 z dnia 26 maja 2004 r.
2211   UCHWAƁA NR XVI/93/2000
2211   UchwaƂa Nr XIX/110/2000
2208   Janusz Budynek
2206   ZADANIA
2205   PROTOKÓƁ NR 8/2005 z dnia 4 marca 2005 r.
2202   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2201   PROTOKÓƁ NR 29/2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
2200   od 26 wrzeƛnia 2007 r. do 24 paĆșdziernika 2007 r.
2197   UCHWAƁA NR X/57/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
2197   UchwaƂa Nr XXIV/130/2001
2195   UchwaƂa Nr XXII/121/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2194   OgƂoszenie o przetargu
2192   UchwaƂa Nr XX/114/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
2191   ogƂoszenie konkursu na stanowisko
2181   PROTOKÓƁ NR 17/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
2181   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2178   rok 2003
2177   UchwaƂa Nr XXVI/149/2001
2175   UCHWAƁA NR X/58/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
2174   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2173   Marek Olech
2171   UchwaƂa Nr XV/85/2000
2169   PROTOKÓƁ NR 09/2004 z dnia 12 marca 2004 r.
2163   w okresie od 30 kwietnia 2003 r. do 28 maja 2003 r.
2163   rok 2006
2161   PROTOKÓƁ NR 35/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2158   UchwaƂa Nr 16/2006 z dnia 29 maja 2006 r.
2158   MieczysƂaw Mularczyk
2156   UchwaƂa Nr XXVI/146/2001
2156   Anna Drewniak
2155   UchwaƂa Nr XXXVII/217/2002
2152   UCHWAƁA NR XXXIV/202/02
2151   UchwaƂa Nr XXXII/186/02
2148   UchwaƂa Nr 25/2004 z dnia 20 lipca 2004 r.
2141   UCHWAƁA NR XXVIII/158/2001
2140   JarosƂaw Stankiewicz
2138   OgƂoszenie o przetargu
2135   PROTOKÓƁ NR 18/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
2135   UchwaƂa Nr XIX/111/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2134   PROTOKÓƁ NR 24/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r.
2134   UCHWAƁA NR XXV/141/2001
2132   UchwaƂa Nr XX/115/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
2130   PROTOKÓƁ NR 04/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r.
2130   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2128   UchwaƂa Nr XVII/ 95/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
2128   od 28 czerwca 2007 r. do 25 wrzeƛnia 2007 r.
2126   UchwaƂa Nr XVII/ 93/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
2125   UchwaƂa Nr XXXVIII/221/02
2125   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2121   UchwaƂa Nr XVI/90/2000
2120   UchwaƂa Nr XIX/110/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2118   UchwaƂa Nr XXXII/179/02
2118   PROTOKÓƁ NR 15/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
2118   BoĆŒena Gottfried
2117   PROTOKÓƁ NR 14/2004 z dnia 8 kwietnia 2004 r.
2113   UCHWAƁA NR XXVI/151/2001
2112   UchwaƂa Nr XXXII/190/02
2111   UchwaƂa Nr I/5/98
2110   UchwaƂa Nr XV/84/2000
2110   rok 2002
2110   PROCEDURY
2107   UchwaƂa Nr XXXVIII/224/02
2105   UchwaƂa Nr 01/2004 z dnia 7 stycznia 2004 r.
2104   PROTOKÓƁ NR 26/2004 z dnia 6 lipca 2004 r.
2104   UchwaƂa Nr XVIII/104/2000
2104   przetarg nieograniczony na:
2103   UCHWAƁA NR XXXIV/205/02
2103   PROTOKÓƁ NR 37/2004 z dnia 22 paĆșdziernika 2004 r.
2100   UchwaƂa Nr XXII/125/2000
2100   PROTOKÓƁ NR 18/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.
2098   PROTOKÓƁ NR 36/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
2097   rok 2007
2096   przetarg nieograniczony na:
2093   UchwaƂa Nr XXXIV/206/02
2092   UchwaƂa Nr XXXV/210/02
2088   Ireneusz PawƂowski
2086   PROTOKÓƁ NR 31/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
2085   PROTOKÓƁ NR 06/2004 z dnia 18 lutego 2004 r.
2082   UchwaƂa Nr XXXII/182/02
2081   UchwaƂa Nr XXXVIII/223/02
2075   UchwaƂa Nr XXXII/189/06 z dnia 22 marca 2006 r.
2073   PROTOKÓƁ NR 1/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
2071   UchwaƂa Nr 28/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
2070   UchwaƂa Nr 07/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r.
2068   rok 2005
2066   PROTOKÓƁ NR 11/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
2066   przetarg nieograniczony na:
2065   UCHWAƁA Nr XXXIII/200/2002
2065   PROTOKÓƁ NR 39/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
2064   UchwaƂa Nr IV/21/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
2062   UchwaƂa Nr XVI/89/2000
2059   WNIOSKI
2057   PROTOKÓƁ NR 20/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2056   od 28 grudnia 2005 r. do 8 lutego 2006 r.
2056   ogƂoszenie naboru
2054   UchwaƂa Nr XXVII/156/01
2053   UchwaƂa Nr XXV/140/2001
2050   PROTOKÓƁ NR 43/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
2047   Ilona Stankiewicz
2047   UchwaƂa Nr XXI/116/2000
2046   UCHWAƁA NR XXXII/189/02
2046   UCHWAƁA NR XIII/66/99
2044   UchwaƂa Nr XXIX/167/01
2044   UchwaƂa Nr XIV/70/2000
2043   PROTOKÓƁ NR 7/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
2042   Waldemar Lemiesz
2039   UchwaƂa Nr XXXII/191/02
2038   UchwaƂa Nr XXVI/154/2001
2038   UchwaƂa Nr XXVIII/159/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005 r.
2037   PROTOKÓƁ NR 20/2004 z dnia 20 maja 2004 r.
2037   UchwaƂa Nr XXVI/147/2001
2037   przetarg nieograniczony
2034   UchwaƂa Nr 02/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r.
2034   UchwaƂa Nr XV/83/2000
2032   UchwaƂa Nr 20/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
2032   UchwaƂa Nr XXVI/153/2001
2030   UCHWAƁA NR XXV/145/2001
2030   UchwaƂa Nr XX/116/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
2029   UchwaƂa Nr XXIII/129/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
2028   UchwaƂa Nr XIII/71/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
2028   UchwaƂa Nr XXIV/128/2001
2026   PROTOKÓƁ NR 15/2004 z dnia 9 kwietnia 2004 r.
2026   UCHWAƁA Nr XIX/113/2000
2026   PROTOKÓƁ NR 10/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
2024   PROTOKÓƁ Nr 11/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
2023   UchwaƂa Nr XIII/48/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
2022   UCHWAƁA NR XVIII/102/2000
2022   JarosƂaw Ileczko
2021   UchwaƂa Nr XXIV/129/2001
2021   PROCEDURY
2020   UCHWAƁA Nr XXX/171/01
2020   UchwaƂa Nr 53/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
2016   UchwaƂa Nr XXXVIII/222/02
2016   UchwaƂa Nr XVI/94/2000
2016   UCHWAƁA NR XIII/65/99
2015   PROTOKÓƁ NR 33/2004 z dnia 14 wrzeƛnia 2004 r.
2014   UchwaƂa Nr XVI/85/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
2012   UchwaƂa Nr XVII/101/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
2009   UCHWAƁA NR XXIV/131/2001
2008   UchwaƂa Nr 19/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
2008   UchwaƂa Nr XII/66/03 z dnia 15 grudnia 2003 r.
2008   UchwaƂa Nr XXXVII/216/02
2007   UchwaƂa Nr II/10/02
2007   Edward SadƂowski
2003   UchwaƂa Nr XXVI/152/2001
2002   UchwaƂa Nr XXVI/155/01
2002   Jan Pawlak
2001   UchwaƂa Nr XVI/84/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
2000   UchwaƂa Nr 09/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
1999   UchwaƂa Nr XV/75/2000
1999   UchwaƂa Nr XV/77/2000
1998   PROTOKÓƁ NR 01/2004 z dnia 7 stycznia 2004 r.
1998   UchwaƂa Nr XV/79/2000
1998   UchwaƂa Nr XVI/91/2000
1998   UchwaƂa Nr XX/113/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1998   UchwaƂa Nr XV/76/2000
1997   PROTOKÓƁ NR 29/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r.
1997   UchwaƂa Nr XXXIII/192/2002 r.
1997   UchwaƂa Nr XXXI/178/2001
1996   UchwaƂa Nr XVI/87/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1996   UchwaƂa Nr XXXII/183/02
1995   UchwaƂa Nr XXIV/134/2001
1995   ogƂoszenie naboru
1994   UCHWAƁA NR XIX/114/2000
1993   UchwaƂa Nr XXII/120/2000
1992   PROTOKÓƁ NR 2/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r.
1991   UchwaƂa Nr XXVIII/157/2001
1991   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1990   UchwaƂa Nr XIV/69/2000
1989   UchwaƂa Nr VII/45/03 z dnia 28 maja 2003 r.
1989   UchwaƂa Nr 57/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1989   PROTOKÓƁ NR 15/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
1989   PROTOKÓƁ NR 23/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.
1988   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1987   UchwaƂa Nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1986   UchwaƂa Nr V/29/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1986   UchwaƂa Nr XXXIII/198/2002
1985   UchwaƂa Nr XVI/86/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1985   UchwaƂa Nr XIII/74/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1984   UCHWAƁA NR XXV/139/2001
1983   UCHWAƁA Nr XXXIII/196/02
1983   UchwaƂa Nr XV/81/2000
1982   UCHWAƁA Nr XXXVI/214/02
1982   UchwaƂa Nr XVI/96/2000
1978   JarosƂaw Stankiewicz
1977   OgƂoszenie o przetargu
1976   UCHWAƁA NR XXVIII/160/2001
1974   UchwaƂa Nr 06/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
1972   UchwaƂa Nr X/61/03 z dnia 1 paĆșdziernika 2003 r.
1972   UCHWAƁA Nr XXXIII/195/2002
1972   UchwaƂa Nr XIV/72/2000
1972   PROTOKÓƁ NR 17/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1971   UCHWAƁA Nr XXXIII/197/2002
1970   UchwaƂa Nr XIV/73/2000
1970   UchwaƂa Nr 33 /2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1969   UchwaƂa Nr II/7/02
1968   ZADANIA
1966   UchwaƂa nr VI/35/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1965   rok 2009
1964   UchwaƂa Nr XXII/120/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1963   UCHWAƁA NR X/54/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1963   UchwaƂa Nr XXVI/148/2001
1963   UchwaƂa Nr XXIV/138/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1962   UchwaƂa Nr XVII/ 89/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1961   UchwaƂa Nr XII/58/99
1961   PROTOKÓƁ NR 5/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1960   UchwaƂa Nr 11/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
1958   PROTOKÓƁ NR 07/2004 z dnia 24 lutego 2004 r.
1958   UchwaƂa Nr 45/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1957   PROTOKÓƁ NR 23/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
1957   UchwaƂa nr IV/19/03 z dnia 29 stycznia 2003r.
1957   UchwaƂa Nr XXXI/177/2001
1957   od 15 marca 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r.
1956   Krzysztof Kunce
1955   UCHWAƁA NR VI/37/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1955   UchwaƂa Nr XXV/142/2001
1954   PROTOKÓƁ NR 12/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 r.
1954   PROTOKÓƁ NR 16/2005 z dnia 25 maja 2005 r.
1951   UchwaƂa Nr XIV/76/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
1951   UchwaƂa Nr XV/86/2000
1950   UchwaƂa Nr XXXVIII/220/02
1949   PROTOKÓƁ NR 03/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r.
1948   UchwaƂa Nr XXXI/187/06 z dnia 08 lutego 2006 r.
1945   UchwaƂa Nr XVII/ 97/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1945   UchwaƂa Nr V/33/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1944   UCHWAƁA Nr VIII/48/03 z dnia 25 czerwca 2003 r.
1943   PROTOKÓƁ NR 33/2005 z dnia 3 listopada 2005 r.
1942   UchwaƂa Nr 16/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1942   UchwaƂa Nr XXI/118/2000
1942   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1941   przetarg nieograniczony na
1940   StanisƂaw StępieƄ
1939   UchwaƂa Nr XVII/ 99/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1939   UchwaƂa Nr IV/20/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1939   UCHWAƁA NR XXIII/127/2001
1937   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1937   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1933   PROTOKÓƁ NR 6/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1933   kontakt
1931   JĂłzef Warowy
1930   UchwaƂa Nr II/14/02
1930   UchwaƂa Nr XV/80/2000
1929   UchwaƂa Nr XVIII/101/2000
1929   WƂadysƂaw Dusza
1928   UchwaƂa Nr 34/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1926   UchwaƂa Nr XVII/ 90/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1923   UchwaƂa Nr 31/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1923   UchwaƂa Nr XV/78/2000
1922   UchwaƂa Nr XV/80/04 z dnia 17 marca 2004 r.
1922   UchwaƂa Nr XXXIII/194/2002
1921   PROTOKÓƁ NR 13/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1921   od 26 stycznia 2007 r. do 26 lutego 2007 r.
1920   UchwaƂa Nr XXVI/152/05 z dnia 29 czerwca 2005r.
1920   XXVI SESJA RADY POWIATU
1919   UchwaƂa Nr II/12/02
1919   Informacja o finansach Powiatu Pyrzyckiego
1918   UchwaƂa Nr 50/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
1917   UchwaƂa Nr 13/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1915   WNIOSKI
1914   PROTOKÓƁ NR 25/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1914   UchwaƂa Nr IV/17/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1913   UchwaƂa Nr XXXVII/215/02
1913   UCHWAƁA NR XXVI/150/01
1912   UchwaƂa Nr I/4/02
1911   UchwaƂa Nr 35/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.
1911   UchwaƂa Nr 12/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.
1910   OgƂoszenie o naborze
1909   PRZETARG NIEOGRANICZONY
1906   od 15 marca 2007 r. do 16 kwietnia 2007 r.
1905   UchwaƂa Nr 24/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1904   UCHWAƁA NR VI/41/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1904   UchwaƂa Nr XXXIV/201/02
1903   UchwaƂa Nr XVI/81/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1902   PROTOKÓƁ NR 16/2006 z dnia 24 maja 2006 r.
1901   UchwaƂa Nr 29/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1901   UchwaƂa Nr 10/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1900   UchwaƂa Nr 58/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r.
1899   UchwaƂa Nr 25/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1897   UchwaƂa Nr XXVI/142/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1897   PROTOKÓƁ NR 1/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1896   UchwaƂa Nr V/28/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1896   PROTOKÓƁ NR 44/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r.
1895   UchwaƂa Nr 35/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1895   UchwaƂa Nr 20/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1894   UchwaƂa Nr VII/47/03 z dnia 28 maja 2003 r.
1893   UchwaƂa nr XIV/77/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
1893   UCHWAƁA NR XXIV/132/2001
1892   UCHWAƁA NR XXXII/187/2002
1892   UCHWAƁA NR XXXII/188/2002
1892   UchwaƂa Nr XXX/172/01
1891   UchwaƂa Nr 22/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1890   UchwaƂa Nr XXXIV/201/06 z dnia 28 czerwca 2006 r
1889   UchwaƂa Nr 23/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1889   UchwaƂa Nr 40/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1889   UCHWAƁA NR XXIV/133/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1889   Andrzej Drabczyk
1888   UCHWAƁA NR X/59/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1885   PROTOKÓƁ NR 08/2004 z dnia 2 marca 2004 r.
1885   UchwaƂa Nr 60/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1884   UchwaƂa Nr XVIII/106/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1883   UchwaƂa Nr XXII/121/2000
1883   od 21 wrzeƛnia 2005 r. do 26 paĆșdziernika 2005 r.
1883   ogƂoszenie o konkursie
1882   UchwaƂa Nr XVII/100/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1882   UchwaƂa Nr I/3/02
1881   UchwaƂa Nr XVII/ 98/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1881   PROTOKÓƁ NR 4/2005 z dnia 1 lutego 2005 r.
1879   XXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1877   UchwaƂa Nr VI/38/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1876   UCHWAƁA NR X/62/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1876   UchwaƂa Nr I/1/02
1876   Wiktor ToƂoczko
1873   UchwaƂa Nr 51/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
1871   UchwaƂa Nr XXIII/131/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1871   PROTOKÓƁ NR 2/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1871   OgƂoszenie o rokowaniach
1870   UchwaƂa Nr V/18/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1869   PROTOKÓƁ NR 9/2005 z dnia 14 marca 2005 r.
1868   UchwaƂa Nr 36/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1867   UchwaƂa Nr V/31/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1866   UchwaƂa Nr XXXII/181/02
1864   UchwaƂa Nr XVII/ 96/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1864   UchwaƂa Nr V/26/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1864   UchwaƂa Nr XXIV/139/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1863   UchwaƂa Nr 15/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1863   UchwaƂa Nr 26/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
1862   UchwaƂa Nr 43/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1862   UchwaƂa Nr I/2/02
1861   UchwaƂa Nr VI/44/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1861   UCHWAƁA NR X/60/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1861   UchwaƂa Nr 6/2005 z dnia 11 stycznia 2005r.
1861   PROTOKÓƁ NR 34/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1860   UchwaƂa Nr XIX/107/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1860   UCHWAƁA NR XXVI/146/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1859   UchwaƂa Nr XXII/123/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1858   PROTOKÓƁ Nr 10/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1857   UchwaƂa Nr XVIII/105/2000
1857   Ireneusz PawƂowski
1856   UchwaƂa Nr V/25/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1856   UchwaƂa Nr 22/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1855   UchwaƂa Nr 21/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r.
1855   PROTOKÓƁ NR 25/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r.
1854   rok 2006
1853   UchwaƂa Nr V/34/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1853   UCHWAƁA Nr VI/43/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1853   PROTOKÓƁ NR 28/2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1852   UchwaƂa Nr 12/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
1852   UchwaƂa Nr 47/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
1852   PROTOKÓƁ NR 42/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r.
1852   PROTOKÓƁ Nr 5/2007 z dnia 21 lutego 2007 r.
1848   UchwaƂa Nr 41/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1847   UchwaƂa Nr 58/2005 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1846   UCHWAƁA Nr VII/46/03 z dnia 28 maja 2003 r.
1845   UchwaƂa Nr XVII/ 94/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1843   UchwaƂa Nr VI/39/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1843   UchwaƂa Nr 45/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
1843   UchwaƂa Nr XXII/127/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1842   UchwaƂa Nr XVII/ 92/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1842   UchwaƂa Nr 32/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1841   UchwaƂa Nr I/5/02
1840   UchwaƂa Nr V/24/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1840   UchwaƂa Nr II/11/02
1840   PROCEDURY
1840   UchwaƂa Nr 36/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1838   PROTOKÓƁ NR 14/2005 z dnia 11 maja 2005 r.
1838   UchwaƂa Nr 46/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1837   UchwaƂa Nr 33/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1836   UCHWAƁA NR XXXIII/193/02
1836   PROTOKÓƁ NR 30/2006 z dnia 9 paĆșdziernika 2006 r.
1834   UchwaƂa Nr 17/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1832   UchwaƂa Nr 34/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1831   PROTOKÓƁ NR 11/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1830   UchwaƂa Nr XVII/ 91/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1829   UchwaƂa Nr 7/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r
1829   UchwaƂa Nr 19/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1827   UchwaƂa Nr 46/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
1827   UchwaƂa Nr 59/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1827   UchwaƂa Nr 16/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1825   UchwaƂa Nr XVIII/105/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1825   UchwaƂa Nr 61/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1823   UchwaƂa Nr XIII/73/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1823   UchwaƂa Nr V/20/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1822   UchwaƂa Nr IV/16/03 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1822   przetarg nieograniczony na
1820   UchwaƂa Nr 8/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1818   UchwaƂa Nr II/13/02
1818   PROTOKÓƁ NR 3/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1817   UchwaƂa Nr XX/112/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1817   UchwaƂa Nr XXII/126/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1814   UchwaƂa Nr II/9/02
1814   PROTOKÓƁ NR 6/2006 z dnia 6 marca 2006 r.
1814   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1809   UchwaƂa Nr V/27/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1809   UchwaƂa Nr IV/18/2003 z dnia 29 stycznia 2003r.
1809   UchwaƂa Nr 42/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1809   UchwaƂa Nr 63/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1809   PROTOKÓƁ NR 27/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r.
1809  
1808   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1806   UchwaƂa Nr I/6/02
1805   UchwaƂa Nr XIX/108/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1803   UchwaƂa Nr 27/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
1803   OgƂoszenie o przetargu
1802   UchwaƂa Nr IV/23/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1800   UchwaƂa Nr 36 / 2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1796   UchwaƂa Nr XXII/118/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
1795   UCHAWAƁA NR XXIV/137/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1794   UchwaƂa Nr VI/40/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1794   UchwaƂa Nr XIII/72/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1793   UchwaƂa Nr 2/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1792   UCHWAƁA NR XXIV/135/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1792   MirosƂaw Bitenc
1791   UchwaƂa Nr 24/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1791   Marek Mazur
1789   UchwaƂa Nr XXII/122/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1789   UCHWAƁA Nr XXIV/132/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1787   UchwaƂa Nr 3/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1786   UchwaƂa Nr XVIII/104/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1786   UchwaƂa Nr 44/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1782   UchwaƂa Nr XVIII/102/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1782   UchwaƂa Nr 38/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1782   rok 2008
1781   UchwaƂa Nr IV/22/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1781   UchwaƂa Nr VI/42/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1781   UchwaƂa Nr 4/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1780   PROTOKÓƁ NR 26/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1779   UchwaƂa Nr 54/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1777   UchwaƂa Nr 14/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1775   UchwaƂa Nr XVI/82/04 z dnia 28 kwietnia 2004r.
1775   Krystyna Konik
1774   UchwaƂa Nr XXIII//130/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1773   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
1772   UchwaƂa Nr XXIX/164/05 z dnia 30 listopada 2005r.
1771   PROTOKÓƁ NR 22/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1770   UchwaƂa Nr 18/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1770   XXVII SESJA RADY POWIATU
1770   Przetarg nieograniczony na
1768   UchwaƂa Nr 27A/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1768   OgƂoszenie o drugim przetargu na
1767   UchwaƂa Nr VII/32/07 z dnia 04 kwietnia 2007r.
1766   JarosƂaw Stankiewicz
1766   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
1765   UchwaƂa Nr 35A/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1763   PROTOKÓƁ NR 5/2006 z dnia 22 lutego 2006 r.
1761   UchwaƂa Nr XXVI/151/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1761   UCHWAƁA NR XXVII/157/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1759   PROTOKÓƁ NR 21/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1758   Edward SadƂowski
1758   MieczysƂaw Mularczyk
1757   UCHWAƁA NR VIII/50/03 z dnia 25 czerwca 2003 r.
1757   UchwaƂa Nr 5/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1757   UchwaƂa Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1756   UchwaƂa Nr 18/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
1756   UchwaƂa Nr XXII/124/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1756   PROTOKÓƁ NR 45/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1754   UchwaƂa Nr 30/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1754   UchwaƂa Nr 62/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1754   PROTOKÓƁ Nr 1/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
1751   od 26 stycznia 2007 r. do 14 marca 2007 r.
1751   UchwaƂa Nr XIV/62/08 z dnia 06 lutego 2008 r.
1750   PROTOKÓƁ NR 35/2005 z dnia 18 listopada 2005 r.
1749   UCHWAƁA NR XXVI/143/05 z dnia 29 czerwca 2005 R.
1749   PROTOKÓƁ NR 20/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1748   PROTOKÓƁ NR 19/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1748   PROTOKÓƁ NR 39/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.
1747   UchwaƂa Nr XLI/236/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1746   UCHWAƁA NR VIII/35/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.
1745   UchwaƂa Nr 32/2005 z dnia 25 maja 2005 r.
1745   PROTOKÓƁ NR 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1745   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1743   UchwaƂa Nr 45/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r.
1742   UchwaƂa Nr 13/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1742   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1741   UchwaƂa Nr 55/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1740   UchwaƂa Nr 30/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
1739   UchwaƂa Nr 21/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1739   PROTOKÓƁ NR 38/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r.
1739   przetarg nieograniczony
1738   UchwaƂa Nr V/16/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.
1738   PROTOKÓƁ Nr 11/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1736   UchwaƂa Nr V/23/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1735   UchwaƂa Nr 43/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1735   UCHWAƁA NR XXXII/193/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1734   UchwaƂa Nr 08/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
1734   UchwaƂa Nr 11/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1734   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1733   PROTOKÓƁ NR 41/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r.
1732   Lucyna KozioƂ
1732   rok 2010
1731   UchwaƂa Nr 44 / 2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1731   PROTOKÓƁ NR 30/2005 z dnia 5 paĆșdziernika 2005 r.
1731   PROTOKÓƁ NR 37/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1729   UchwaƂa Nr 56/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1727   UchwaƂa Nr 31/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
1726   UchwaƂa Nr 38/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
1726   UchwaƂa Nr 29/2005 z dnia 11 maja 2005 r.
1726   XXX SESJA RADY POWIATU
1725   UchwaƂa Nr 52/2004 z dnia 23 listopada 2003 r.
1723   UchwaƂa Nr 1/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1723   UchwaƂa Nr 27/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1722   UchwaƂa Nr 37/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
1722   PROTOKÓƁ Nr 6/2007 z dnia 26 lutego 2007 r.
1720   UchwaƂa Nr 56/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1720   rok 2011
1719   UchwaƂa Nr 28/2005 z dnia 27 kwietnia 2005r.
1719   XXVIII SESJA RADY POWIATU
1717   UchwaƂa Nr 9/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1717   UchwaƂa Nr IX/39/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1716   UchwaƂa Nr 15/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1716   UchwaƂa Nr 42/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1716   UchwaƂa Nr 30/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1716   UchwaƂa Nr II/2/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1715   UchwaƂa Nr 17/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
1712   XXXII SESJA RADY POWIATU
1712   Anna CzerwiƄska
1711   UchwaƂa Nr XXVI/153/05 z dnia 29 czerwca 2005r.
1711   PROTOKÓƁ Nr 7/2007 z dnia 13 marca 2007 r.
1710   UchwaƂa Nr 59 /05 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1709   UchwaƂa Nr XXVI/149/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1709   UchwaƂa Nr 1/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1709   UCHWAƁA Nr XXXVII/220/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006 r.
1707   UchwaƂa Nr XVIII/103/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1707   UchwaƂa Nr 41/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1707   UchwaƂa Nr VII/33/07 z dnia 04 kwietnia 2007r.
1704   UchwaƂa Nr 2/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1704   Informacja o sprzedaĆŒy
1702   UchwaƂa Nr 49/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r.
1700   PROTOKÓƁ NR 31/2005 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1699   UCHWAƁA Nr XXX/171/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1699   ogƂoszenie naboru
1698   UchwaƂa Nr II/4/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1697   PROTOKÓƁ NR 36/2005 z dnia 25 listopada 2005 r.
1697   XXXIV SESJA RADY POWIATU
1697   Dariusz JagieƂƂo
1697   UchwaƂa Nr V/17/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1695   UCHWAƁA Nr XXIX/162/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1694   UchwaƂa Nr XIX/109/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1692   UchwaƂa Nr 40/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1692   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1691   od 27 marca 2008 r. do 15 kwietnia 2008 r.
1690   UchwaƂa Nr 39/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1690   od 25 paĆșdziernika 2007 r. do 19 grudnia 2007 r.
1690   PROTOKÓƁ Nr 2/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r.
1689   UchwaƂa Nr 37/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1687   UchwaƂa Nr 28A/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1687   XVIII SESJA RADY POWIATU
1686  
1686   od 20 grudnia 2007 r. do 6 lutego 2008 r.
1685   OgƂoszenie o przetargu
1684   UchwaƂa Nr XXVIII/161/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005
1683   UchwaƂa Nr XXX/178/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1683   UchwaƂa Nr 19/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1682   II SESJA RADY POWIATU
1681   PROTOKÓƁ NR 9/2006 z dnia 22 marca 2006 r.
1680   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1678   UCHWAƁA NR XXV/140/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1678   PROTOKÓƁ Nr 25/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1677   XXXI SESJI RADY POWIATU
1676   PROTOKÓƁ NR 19/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r.
1676   rok 2007
1676   MirosƂawa Joanna Ć»wiereƂƂo
1675   UchwaƂa Nr 51/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1674   UchwaƂa Nr XXVI/148/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1674   UCHWAƁA Nr XXXII/191/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1671   UCHWAƁA NR XXXII/192/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1670   PROTOKÓƁ Nr 3/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r.
1668   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1667   UCHWAƁA NR XXVI/147/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1667   informacja o wywieszeniu wykazu
1665   UchwaƂa Nr 49/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
1665   UchwaƂa Nr XXXVII/219/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006 r.
1664   UCHWAƁA NR XXX/174/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1664   PROTOKÓƁ Nr 6/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1663   UchwaƂa Nr XXXVII/218/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1661   UchwaƂa Nr XXXVI/210/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r
1659   PROTOKÓƁ NR 3/2006 z dnia 1 lutego 2006 r.
1658   PROTOKÓƁ NR 36/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1657   UchwaƂa nr 5A/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1657   XIV SESJA RADY POWIATU
1656   UchwaƂa Nr XXIV/134/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1656   UchwaƂa Nr XXX/176/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1655   UCHWAƁA NR XXIX/166/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1653   PROTOKÓƁ NR 40/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r.
1653   JarosƂaw Ileczko
1648   UchwaƂa Nr III/6/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1646   UchwaƂa Nr V/22/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1644   UchwaƂa Nr XXVII/155/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1643   PROTOKÓƁ Nr 24/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.
1642   III SESJA RADY POWIATU
1642   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1642   Urszula Konopnicka
1641   UchwaƂa Nr XXXIV/200/06 z dnia 28 czerwca 2006 r.
1640   UchwaƂa Nr XXIX/167/05 z dnia 30 listopada 2005r.
1640   PROTOKÓƁ NR 28/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1640   OdwoƂanie przetargu
1638   PROTOKÓƁ NR 41/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1636   PROTOKÓƁ NR 13/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.
1636   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1634   od 23 czerwca do 30 sierpnia 2011 r.
1632   PROTOKÓƁ NR 32/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1631   UchwaƂa Nr XXXVII/212/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1631   PROTOKÓƁ NR 24/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1630   przetarg nieograniczony na:
1630   UchwaƂa Nr II/5/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1629   UchwaƂa Nr 26/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1627   UchwaƂa Nr 39/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1627   przetarg w formie przetargu ustnego
1627   UchwaƂa Nr XXXI/188/06 z dnia 08 lutego 2006 r.
1625   XXXVI SESJA RADY POWIATU
1624   PROTOKÓƁ Nr 13/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1623   UchwaƂa Nr 26/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1622   od 15 marca 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r.
1620   UchwaƂa Nr 48/2005 z dnia 03 sierpnia 2005 r.
1620   UchwaƂa Nr 33/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1620   PROTOKÓƁ NR 26/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1620   UCHWAƁA Nr 17/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1619   UCHWAƁA NR XXXII/194/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1618   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1616   PROTOKÓƁ NR 27/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1616   UchwaƂa Nr III/10/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1614   UCHWAƁA Nr XXX/173/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1614   Marek Mazur
1613   PROTOKÓƁ NR 24/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r.
1613   UchwaƂa Nr 54 /2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1612   UchwaƂa Nr XXXIV/198/06 z dnia 28 czerwca 2006r.
1611   PROTOKÓƁ Nr 14/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1610   PROTOKÓƁ NR 7/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1609   od 17 lutego 2010 r. do 23 marca 2010 r.
1607   UchwaƂa Nr XXXVI/205/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1607   UCHWAƁA NR III/13/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1605   PROTOKÓƁ NR 11/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r.
1605   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1603  
1602   PROTOKÓƁ Nr 21/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1602   UchwaƂa Nr XVI/81/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1601   Robert Betyna
1600   UchwaƂa Nr 23/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1600   UchwaƂa Nr 75/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1599   UchwaƂa Nr 38 /05 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1598   UchwaƂa Nr V/19/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1598   Przetarg nieograniczony na
1598   Komisja Rewizyjna
1597   UchwaƂa Nr 63/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1597   UchwaƂa Nr XXX/182/05 z dnia 28 grudnia 2005 r
1597   VI SESJA RADY POWIATU
1595   UchwaƂa Nr 47/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.
1594   UchwaƂa Nr XXXVI/204/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006 r.
1594   od 30 kwietnia 2008 r. do 18 czerwca 2008 r.
1594   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1593   UchwaƂa Nr XXXIII/196/06 z dnia 26 kwietnia 2006
1593   PROTOKÓƁ NR 25/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1592   UchwaƂa Nr XXVII/154/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1592   UchwaƂa Nr 39/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1591   UCHWAƁA NR XXVIII/160/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005 r.
1591   UchwaƂa Nr XXX/175/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1590   PROTOKÓƁ NR 42/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1590   PROTOKÓƁ NR 4/2006 z dnia 8 lutego 2006 r.
1590   UchwaƂa Nr III/8/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1587   UchwaƂa Nr XXXIV/199/06 z dnia 28 czerwca 2006r
1587   UchwaƂa Nr XXXV/181/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1586   UchwaƂa Nr XXXVII/213/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1586   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1585   UchwaƂa Nr XXVIII/158/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005r.
1584   PROTOKÓƁ Nr 15/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1583   UCHWAƁA NR VIII/36/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
1582   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1582   PROTOKÓƁ Nr 12/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1581   UchwaƂa Nr XXX/179/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1581   UchwaƂa Nr 52/2006 z dnia 2 listopada 2006 r.
1581   Mariusz Majak
1580   UchwaƂa Nr 52/2005 z dnia 25 sierpnia 2005r.
1580   UCHWAƁA Nr XXX/169/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1580   PROTOKÓƁ NR 33/2006 z dnia 2 listopada 2006 r.
1578   UchwaƂa Nr XXXVI/203/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1577   UchwaƂa Nr 69/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r.
1577  
1576   UchwaƂa Nr 66/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1576   UchwaƂa Nr XXXVI/211/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006 r.
1576   UchwaƂa Nr III/9/06 z dnia 20 grudnia 2006r.
1576   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
1574   UchwaƂa Nr 61/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1573   UchwaƂa Nr 10/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1573   UchwaƂa Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r.
1572   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1570   od 4 grudnia 2006 r. do 20 grudnia 2006 r.
1570   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1569   VIII SESJA RADY POWIATU
1568   UchwaƂa Nr VI/31/07 z dnia 14 marca 2007r.
1567   UchwaƂa Nr 34/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1567   UchwaƂa Nr V/21/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1567   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1566   UchwaƂa Nr 21/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1565   UchwaƂa Nr XXX/184/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1563   UchwaƂa Nr III/12/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1562   PROTOKÓƁ NR 14/2006 z dnia 5 maja 2006 r.
1562   UchwaƂa Nr 39/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1561   UchwaƂa Nr 2/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1560   PROTOKÓƁ NR 37/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1560   UCHWAƁA NR XXX/172/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1560   UchwaƂa Nr 4/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1560   UchwaƂa Nr II/3/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1560   PROTOKÓƁ Nr 48/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r.
1560   od 2 kwietnia 2009 r. do 29 kwietnia 2009 r.
1559   UchwaƂa Nr XXXVII/215/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1559   UchwaƂa Nr XXXV/202/06 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1559   UchwaƂa Nr 37/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1559   PROTOKÓƁ Nr 11/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1557   UchwaƂa Nr XXXVI/206/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1557  
1556   UCHWAƁA NR XXX/186/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1556   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1555   UchwaƂa Nr 70 / 2005 z 14 grudnia 2005 r.
1555   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1553   UchwaƂa Nr 25/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1553   UchwaƂa Nr XII/47/07 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1552   UchwaƂa Nr XXXVII/216/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1552   UCHWAƁA NR XXXII/190/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1552   PROTOKÓƁ NR 10/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1551   V SESJA RADY POWIATU
1551   od 19 czerwca 2008 r. do 16 wrzeƛnia 2008 r.
1550   UchwaƂa Nr 50/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1550   OgƂoszenie o przetargu
1549   UCHWAƁA NR XXX/168/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1549   StanisƂaw Leszek Wudarczyk
1548   Komisja Rewizyjna
1547   UchwaƂa Nr 55 / 2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
1547   UchwaƂa Nr 14/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
1547   UCHWAƁA NR IX/41/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
1547   UCHWAƁA NR XIII/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1546   PROTOKÓƁ Nr 4/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1546   UchwaƂa Nr IV/ 15/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1545   UchwaƂa Nr XXVII/156/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005r.
1545   UchwaƂa Nr 48/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1543   UchwaƂa Nr III/11/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1543   UchwaƂa Nr VII/34/07 z dnia 04 kwietnia 2007 r.
1542   UchwaƂa Nr 49/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1542   UchwaƂa Nr 28 /2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1541   UchwaƂa Nr 23/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1541   IV SESJA RADY POWIATU
1541   OgƂoszenie o przetargu
1541   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1540   UchwaƂa Nr 55/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1539   PROTOKÓƁ NR 8/2006 z dnia 20 marca 2006 r.
1538   UchwaƂa Nr 65/2005 z dnia 18 listopada 2005 r.
1538   UchwaƂa nr 28/2006 z dnia 5 lipca 2006r.
1537   UchwaƂa Nr 60/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1536   UchwaƂa Nr XXXVI/208/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1536   PROTOKÓƁ NR 32/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1535   UchwaƂa Nr 35/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1535   UchwaƂa Nr 42/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1535   OgƂoszenie o rokowaniach
1534   UchwaƂa Nr 43/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1534   August Adam Kimbar
1534   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1532   UCHWAƁA NR XVIII/92/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1531   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1529   UchwaƂa Nr XXIX/165/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1529   OgƂoszenie o przetargu
1528   UchwaƂa Nr 57 / 2005 z dnia 5 paĆșdziernika 2005 r.
1528   UchwaƂa Nr XIII/51/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1527   PROTOKÓƁ Nr 2/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r.
1527   Piotr Rybkowski
1526   UCHWAƁA Nr XXX/170/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1526   od 7 lutego 2008 r. do 25 marca 2008 r.
1525   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1525   OgƂoszenie o przetargu
1524   PROTOKÓƁ NR 31/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1523   UchwaƂa Nr 62/2005 z dnia 3 listopada 2005 r.
1523   UchwaƂa Nr 8/2006 z dnia 31 marca 2006r.
1523   X SESJA RADY POWIATU
1522   UchwaƂa Nr 71/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.
1522   UchwaƂa Nr 31/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1522   UchwaƂa Nr 95/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.
1521   UCHWAƁA NR VI/28/07 z dnia 14 marca 2007r.
1521   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1520   UchwaƂa Nr 65/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
1519   UchwaƂa Nr XXXVII/217/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1518   UchwaƂa Nr 60/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1518   UchwaƂa Nr VI/30/07 z dnia 14 marca 2007r.
1518   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1516   UchwaƂa Nr XXIX/163/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1515   UchwaƂa nr VI/25/07 z dnia14 marca 2007r.
1514   UchwaƂa Nr XVIII/91/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1514   OgƂoszenie o rokowaniach
1513   UchwaƂa Nr 56/2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
1512   UchwaƂa Nr XXXVI/209/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r
1511   UchwaƂa Nr III/7/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1511   od 29 paĆșdziernika 2008 r. do 16 grudnia 2008 r.
1510   PROTOKÓƁ NR 21/2006 z dnia 5 lipca 2006 r
1510   PROTOKÓƁ NR 35/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1508   UchwaƂa Nr 76/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1508   UchwaƂa Nr 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1508   UCHWAƁA NR XXXIII/195/06 z dnia 26 kwietnia 2006r.
1508   XIII SESJA RADY POWIATU
1507   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1506   UchwaƂa Nr 11/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r.
1505   UchwaƂa Nr XI/45/07 z dnia 10 paĆșdziernika 2007 r.
1505   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1502   VII SESJA RADY POWIATU
1502   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1501   UchwaƂa Nr XXX/180/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1501   PROTOKÓƁ NR 17/2006 z dnia 29 maja 2006 r.
1500   UchwaƂa Nr 54 / 2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1499   PROTOKÓƁ NR 34/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.
1499   PROTOKÓƁ Nr 19/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1497   UchwaƂa Nr 64/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1497   UchwaƂa Nr 32/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r
1494   UchwaƂa Nr 53/2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1493   UchwaƂa nr 5/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1493   UchwaƂa Nr 17/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1491   PROTOKÓƁ NR 38/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
1490   od 26 stycznia 2007 r. do 26 lutego 2007 r.
1490   od 26 lutego 2007 r. do 14 marca 2007 r.
1489   UchwaƂa Nr 8/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1487   UchwaƂa Nr 9/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1487   UchwaƂa Nr 31/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1487   UchwaƂa Nr XIII/55/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1486   UchwaƂa Nr XXX/181/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1485   UchwaƂa Nr IX/38/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
1485   rok 2009
1484   UchwaƂa nr 6/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1484   UchwaƂy Nr X/43/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1484   UchwaƂa Nr X/44/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1484   REALIZACJA DRÓG PUBLICZNYCH
1482   UchwaƂa Nr 67/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1481   od 30 kwietnia 2009 r. do 16 czerwca 2009 r.
1481   UchwaƂa Nr 80/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1481   ProtokoƂy Kontroli
1480   UchwaƂa Nr 20/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1480   UchwaƂa Nr 22/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1480   UchwaƂa Nr 41/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1480   XI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1479   UchwaƂa Nr 3/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1479   PROTOKÓƁ Nr 24/2007 z dnia 1 paĆșdziernika 2007 r.
1479   RadosƂaw Rutkiewicz
1479   kontakt
1477   UchwaƂa Nr 24/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1477   UchwaƂa Nr VI/26/07 z dnia 14 marca 2007r.
1477   UCHWAƁA NR XV/71/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1476   UchwaƂa Nr XXX/177/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1475   UchwaƂa nr 27/2006 z dnia 5 lipca 2006r.
1475   od 17 grudnia 2009 r. do 16 lutego 2010 r.
1474   UchwaƂa Nr IX/40/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1474   UchwaƂa Nr XV/75/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1473   UchwaƂa Nr VIII/37/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
1473   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1472   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1471   przetarg nieograniczony
1471   UchwaƂa Nr XIII/52/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1468   PROTOKÓƁ Nr 20/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1467  
1467   PROTOKÓƁ Nr 10/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1466   PROTOKÓƁ Nr 17/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1466   OgƂoszenie o rokowaniach
1465   UchwaƂa Nr 72/2005 z dnia 21 grudnia 2005r.
1465   PROTOKÓƁ Nr 25/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.
1465   UchwaƂa Nr XL/227/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1462   UchwaƂa Nr XXX/185/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1461   UchwaƂa Nr 5/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1461   UchwaƂa Nr 42/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1461   OgƂoszenie o rokowaniach
1460   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1459   UchwaƂa Nr 55/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1459   XXXII SESJA RADY POWIATU
1458   PROTOKÓƁ NR 23/2006 z dnia 28 lipca 2006 r.
1457   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1456   UchwaƂa Nr 74/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.
1456   XX SESJA RADY POWIATU
1454   UchwaƂa Nr XXX/183/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1454   IX SESJA RADY POWIATU
1453   UchwaƂa Nr 68/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1453   UchwaƂa Nr 29/2006 z dnia 28 lipca 2006 r.
1453   UchwaƂa Nr 62/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1453   PROTOKÓƁ Nr 32/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1453   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1453   OgƂoszenie o zamĂłwieniu - usƂugi
1451   UchwaƂa Nr 19/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1451   PROTOKÓƁ Nr 9/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1449   UchwaƂa Nr 73/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.
1449   UCHWAƁA NR X/42/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1449   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1449   Terminarz posiedzeƄ
1448   PROTOKÓƁ Nr 29/2007 z dnia 7 listopada 2007 r.
1447   PROTOKÓƁ Nr 10/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1446   UchwaƂa Nr 43/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1445   UchwaƂa Nr 53/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.
1445   UchwaƂa Nr 15/2006 z dnia 24 maja 2006 r.
1445   PROTOKÓƁ Nr 33/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r.
1442   PROTOKÓƁ Nr 8/2007 z dnia 19 marca 2007 r.
1442   UchwaƂa Nr XIII/53/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1438   UchwaƂa Nr II/4/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1438   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1437   UchwaƂa Nr 46/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r
1437   XV SESJA RADY POWIATU
1437   Anna ElĆŒbieta Drewniak
1436   UchwaƂa Nr 13/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
1436   UchwaƂa Nr XIII/57/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1436   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1434   PROTOKÓƁ Nr 40/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1434   UCHWAƁA NR XXXVII/203/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1434   Komisja ƚrodowiska
1433   PROTOKÓƁ Nr 13/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r.
1433   UchwaƂa Nr XVI/77/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1432   UchwaƂa Nr 12A/2006 z dnia 5 maja 2006 r.
1432   UchwaƂa Nr 51/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1432   UchwaƂy Nr XV/69/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1431   UchwaƂa Nr XXIX/145/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1430   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1430   OgƂoszenie o przetargu
1429   ogƂoszenie o konkursie
1428   UchwaƂa Nr VI/29/07 z dnia 14 marca 2007r.
1427   UchwaƂa Nr XIV/61/08 z dnia 06 lutego 2008 r.
1426   UchwaƂa Nr 7/2006 z dnia 22 marca 2006 r.
1425   UchwaƂa Nr XXXVII/214/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1425   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1424   XLI SESJA RADY POWIATU
1421   od 24 marca 2010 r. do 27 kwietnia 2010 r.
1420   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1419   UchwaƂa Nr 14/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1419   PROTOKÓƁ Nr 5/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.
1419   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1419   rok 2008
1419   ProtokoƂy Kontroli
1418   UchwaƂa Nr 50/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1418   UchwaƂa Nr 61/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1418   V SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1417   UchwaƂa Nr 19/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1417   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1416   UchwaƂa Nr 57/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r.
1416   UchwaƂa Nr 14/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1416   PROTOKÓƁ Nr 26/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
1415   od 5 lutego 2009 r. do 4 marca 2009 r.
1415   Komisja Spraw SpoƂecznych
1414   UchwaƂa Nr 40/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r
1414   UchwaƂa Nr 24/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1414   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1411   PROTOKÓƁ Nr 16/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r.
1410   od 24 wrzeƛnia 2009 r. do 27 paĆșdziernika 2009 r.
1410   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1410   Janusz Zenon Budynek
1409   UchwaƂa Nr XV/73/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1409   PROTOKÓƁ Nr 7/2008 z dnia 20 lutego 2008 r.
1408   PROTOKÓƁ Nr 2/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.
1407   UchwaƂa Nr 58/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1404   UchwaƂa Nr 68/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1404   Sprawozdanie z realizacji
1403   UchwaƂa Nr 11/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1403   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1403  
1402   UchwaƂa nr 63/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1402   PROTOKÓƁ Nr 34/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r
1402   UchwaƂa Nr XIII/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1402   UchwaƂa Nr 5/2008 z dnia 4 lutego 2008 r.
1402   UchwaƂa Nr 44/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1401   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1400   UchwaƂa Nr 56/2006 dnia 1 grudnia 2006 r.
1400   UchwaƂa Nr VI/27/07 z dnia 14 marca 2007r.
1400   UCHWAƁA NR XIV/63/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
1400   UCHWAƁA NR XV/66/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1399   OgƂoszenie o naborze
1399   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
1398   UchwaƂa Nr XXII/107/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1397   PROTOKÓƁ Nr 22/2007 z dnia 24 wrzeƛnia 2007 r.
1396   UchwaƂa Nr 59/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1396   PROTOKÓƁ Nr 16/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1396   PROTOKÓƁ Nr 13/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1395   UchwaƂa Nr XVII/83/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1395   Walenty Darczuk
1394   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1393   UchwaƂa Nr 6/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1393   XVII SESJA RADY POWIATU
1392   UchwaƂa Nr XV/74/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1392   PROTOKÓƁ Nr 8/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
1391   UchwaƂa Nr 44/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1391   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1390   UchwaƂa Nr IV/14/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1390   XVI SESJA RADY POWIATU
1389   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1389   UchwaƂa Nr XIII/70/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
1388   UchwaƂa Nr XV/65/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1388   UchwaƂa nr 57/2008 z dnia 2 wrzeƛnia 2008 r.
1387   UchwaƂa Nr 25 /2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1387   od 18 wrzeƛnia 2008 r. do 28 paĆșdziernika 2008 r.
1387   Jan Marek Chmielewski
1386   UchwaƂa Nr 40/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1385   UchwaƂa Nr 3/2007 z dnia 21 lutego 2007 r.
1384   UchwaƂa Nr 47/2006 z dnia 9 paĆșdziernika 2006 r.
1384   PROTOKÓƁ Nr 37/2008 z dnia 14 paĆșdziernika 2008 r.
1384   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1384   PaweƂ Ɓukasz BrzeziƄski
1384   ZADANIA
1383   UchwaƂa Nr 15/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1383   UchwaƂa Nr 29/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1382   PROTOKÓƁ Nr 9/2008 z dnia 6 marca 2008 r.
1382   UchwaƂa Nr XVII/86/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1382   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1381   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1380   UchwaƂa Nr 10/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
1380   od 17 grudnia 2008 r. do 4 lutego 2009 r.
1380   od 28 kwietnia 2010 r. do 16 czerwca 2010 r.
1379   UchwaƂa Nr XIII/54/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1378   UchwaƂa Nr XVIII/90/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1377   UchwaƂa Nr 61/2008 z dnia 24 wrzeƛnia 2008 r.
1376   UchwaƂa Nr 27/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1376   UCHWAƁA NR XXXII/161/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1376   rok 2010
1375   UchwaƂa Nr 48/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1375   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1374   Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczoƛci oraz Ochrony BezpieczeƄstwa Obywateli i Porządku Publicznego
1374   ElĆŒbieta Gabruch
1372   od 5 marca 2009 r. do 1 kwietnia 2009 r.
1371   PROTOKÓƁ Nr 1/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r.
1371   UchwaƂa Nr XVI/80/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1370   UchwaƂa Nr 44/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1370   UchwaƂa Nr 4/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1370   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1369   UchwaƂa Nr XII/46/07 z dnia 24 paĆșdziernika
1368   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego II kadencji
1368   Drugi przetarg nieograniczony
1367   UchwaƂa Nr 55/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1367   UchwaƂa Nr 64/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1367   UchwaƂa Nr XXXVI/196/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1367   ElĆŒbieta Teresa Cichacka
1366   XXXV SESJA RADY POWIATU
1364   UchwaƂa Nr XVI/78/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1364   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1363   UchwaƂa Nr 37/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1363   UchwaƂa Nr XXXVI/194/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1362   XIX SESJA RADY POWIATU
1362   UchwaƂa Nr XX/103/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1362  
1361   UchwaƂa Nr 16/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1361   PROTOKÓƁ Nr 27/2007 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1361   od 21 wrzeƛnia do 27 paĆșdziernika 2010 r.
1360   PROTOKÓƁ Nr 50/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1360   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1359   II SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1358   UchwaƂa Nr XIV/60/08 z dnia 06 lutego 2008
1358   Wzory wnioskĂłw i formularzy
1358   BartƂomiej KrĂłlikowski
1357   PROTOKÓƁ Nr 38/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
1356   Zarząd Powiatu 2006-2010
1356   Informacja o wyborze oferty
1353   UchwaƂa nr 6A/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1353   UchwaƂa Nr 35/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1353   UchwaƂa Nr XXXII/171/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1352   UchwaƂa Nr 60/2008 z dnia 28 wrzeƛnia 2008 r.
1352   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1351   UchwaƂa Nr 45/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1350   PROTOKÓƁ Nr 20/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1350   MieczysƂaw Mularczyk
1349   PROTOKÓƁ Nr 31/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1349   Kontakt
1348   UchwaƂa Nr 1/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1348   UchwaƂa Nr 34/2007 z dnia 31 lipca 2007 r.
1348   PROTOKÓƁ Nr 28/2007 z dnia 29 paĆșdziernika 2007 r.
1348   PROTOKÓƁ Nr 5/2008 z dnia 4 lutego 2008 r.
1346   UchwaƂa Nr 57/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1346   PROTOKÓƁ Nr 26/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1346   UchwaƂa Nr 8/08 z dnia 13 lutego 2008 r.
1345   PROTOKÓƁ Nr 39/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1344   UchwaƂa Nr XVI/79/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1343   UchwaƂa Nr 38/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1343   UchwaƂa Nr XX/100/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1342   PROTOKÓƁ Nr 23/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1341   PROTOKÓƁ Nr 29/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
1340   UchwaƂa Nr 9/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1340   UchwaƂa Nr 30/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1340   Otwarty konkurs ofert
1340   AndĆŒelika Sobolewska
1338   PROTOKÓƁ Nr 24/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1337   UchwaƂa Nr 41/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1337   PROTOKÓƁ Nr 3/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r.
1337   rok 2008
1337   ogƂoszenie o konkursie
1336   UCHWAƁA NR XV/68/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1336   UchwaƂa Nr 29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1335   PROTOKÓƁ Nr 3/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1335   UCHWAƁA NR XLII/239/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1334   UCHWAƁA NR XVII/87/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1333   UchwaƂa Nr XV/64/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1333   UchwaƂa Nr XL/228/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1332   PROTOKÓƁ Nr 4/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1332   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1331   UCHWAƁA Nr XIII/50/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1331   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1330   UchwaƂa Nr 22 /2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1330   PROTOKÓƁ Nr 30/2007 z dnia 12 listopada 2007 r.
1330   UchwaƂa Nr 28/2008 z dnia 15 maja 2008 r.
1330   UchwaƂa Nr 35/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1330   rok 2009
1330   PROTOKÓƁ Nr 25/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
1329   XXIII SESJA RADY POWIATU
1328   XXV SESJA RADY POWIATU
1328   Jan Dominik Jaworski
1327   PROTOKÓƁ Nr 33/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1327   UchwaƂa Nr XX/102/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1327   UchwaƂa Nr XXXI/148/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1326   UCHWAƁA NR XIII/49/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1326   UchwaƂa Nr 16/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1325   UchwaƂa Nr 49/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1325   UchwaƂa Nr 55/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1325   PROTOKÓƁ Nr 18/2008 z dnia 15 maja 2008 r.
1325   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1324   UchwaƂa Nr 66/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1324   UchwaƂa nr 41/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku
1321   UCHWAƁA NR XVI/82/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1321   od 17 czerwca 2009 r. do 22 wrzeƛnia 2009 r.
1321   rok 2011
1320   UchwaƂa nr 10/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1318   UCHWAƁA NR XIV/59/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
1318   UchwaƂa Nr 13/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1317   UchwaƂa Nr XVII/85/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1317   XXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1317   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1317   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1315   UchwaƂa nr 6/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1315   UCHWAƁA NR XIX/94/08 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1313   PROTOKÓƁ Nr 32/2008 z dnia 2 wrzeƛnia 2008 r.
1313   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1313   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1312   UCHWAƁA Nr 18/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1312   UchwaƂa Nr XXXI/153/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1312   Komisja DoraĆșna
1312   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1312  
1311   UchwaƂa Nr 33/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1311   UchwaƂa Nr 17/2008 z dnia 31 marca 2008 r
1311   od 17 czerwca 2010 r. do 21 wrzeƛnia 2010 r.
1311   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1310   UchwaƂa Nr 23/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1310   XXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1308   UchwaƂa Nr 13/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1308   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1307   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1306   UchwaƂa Nr V/22/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1306   UCHWAƁA NR XXXVI/196/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
1305   OgƂoszenie o przetargu
1305  
1305   Barbara Sykucka
1304   UchwaƂa Nr 46/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1304   UchwaƂa Nr 45/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1304   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1303   PROTOKÓƁ Nr 31/2007 z dnia 14 listopada 2007 r.
1303   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1301   UCHWAƁA NR XXV/128/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1301   UchwaƂa nr 64/2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 roku
1301   Terminarz posiedzeƄ
1300   przetarg nieograniczony na
1300   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1299   UCHWAƁA NR XVI/76/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1299   UchwaƂa Nr 34/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1296   PROTOKÓƁ Nr 18/2007 z dnia 31 lipca 2007 r.
1296   PROTOKÓƁ Nr 11/2009 z dnia 18 marca 2009 r.
1296   UchwaƂa Nr XXVI/134/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1295   PROTOKÓƁ Nr 23/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1295   OgƂoszenie o naborze
1294   UchwaƂa Nr 37/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1294   UchwaƂa nr 49/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r.
1294   UchwaƂa Nr 26/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1294   UCHWAƁA NR XXXII/156/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1294   XI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1294   UCHWAƁA NR XXIX/158/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
1292   UCHWAƁA Nr XV/72/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1292   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1291   PROTOKÓƁ Nr 46/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.
1290   UchwaƂa nr 9/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1290  
1289   UchwaƂa Nr 15/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1289   PROTOKÓƁ Nr 28/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1288   UchwaƂa Nr 12/2008 z dnia 6 marca 2008 r.
1288   UchwaƂa Nr 22/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1288   Komisja Rewizyjna
1287   PROTOKÓƁ Nr 30/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r.
1286   UchwaƂa nr 70/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 roku
1286   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1286   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1285   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1284   UchwaƂa Nr XXIII/120/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1283   UchwaƂa Nr 18/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1283   UchwaƂa Nr 77/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1283   PROTOKÓƁ Nr 12/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1282   UchwaƂa Nr XXXI/149/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1282   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1282   OgƂoszenie o przetargu
1282   UCHWAƁA NR VII/45/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1282   rok 2011
1282   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1281   PROTOKÓƁ Nr 14/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r.
1281   PROTOKÓƁ Nr 15/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r.
1280   UchwaƂa Nr XV/67/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1280   UchwaƂa Nr 20/2008 z dnia 2 kwietnia 2008
1279   UchwaƂa Nr XXII/110/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1279   Andrzej Drabczyk
1278   UchwaƂa Nr 12/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1278   PROTOKÓƁ Nr 42/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1278   PROTOKÓƁ Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
1277   UchwaƂa Nr 36/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1277   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1276   UchwaƂa Nr 59/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
1276   PROTOKÓƁ Nr 36/2008 z dnia 8 paĆșdziernika 2008 r.
1275   UchwaƂa Nr 26/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1274   UchwaƂa Nr XXVIII/137/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1274   PROTOKÓƁ Nr 22/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
1274   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1273   PROTOKÓƁ Nr 51/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1271   UCHWAƁA NR XV/70/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1268   UchwaƂa Nr XXII/111/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1268   UchwaƂa Nr XXXIX/217/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1268   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1267   UchwaƂa Nr 37/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1267   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1266   XXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1266   UCHWAƁA NR IV/15/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1265   Komisja Rolnictwa, Leƛnictwa, Ochrony ƚrodowiska, Geodezji
1265   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1264   przetarg nieograniczony
1264   UchwaƂa Nr XVII/84/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1264   UchwaƂa Nr 30/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1264   UchwaƂa Nr 40/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
1264   od 28 paĆșdziernika 2010 r. do 7 stycznia 2011 r.
1263   UchwaƂa Nr 52/2007 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1263   PROTOKÓƁ Nr 39/2008 z dnia 22 paĆșdziernika 2008 r.
1263   UchwaƂa Nr XXIX/141/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1263   Otwarty konkurs ofert
1262   UchwaƂa Nr 53/2007 z dnia 7 listopada 2007 r.
1262   UchwaƂa Nr 66/2008 z dnia 14 paĆșdziernika 2008 r.
1262   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1261   UchwaƂa Nr 4/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1261   UchwaƂa Nr XXVIII/136/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1260   UCHWAƁA Nr 2/2008 z dnia 9 stycznia 2008 roku
1260   rok 2013
1260   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1260   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1259   UchwaƂa Nr XXXVI/197/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1258   UchwaƂa Nr 54/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1258   UchwaƂa Nr XXVIII/138/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1258   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1257   UchwaƂa Nr 52/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1257   PROTOKÓƁ Nr 45/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
1257   PROTOKÓƁ Nr 32/2009 z dnia 2 wrzeƛnia 2009 r.
1257   UCHWAƁA XVI/91/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1255   UchwaƂa Nr 27/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1254   UchwaƂa Nr 57/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
1253   UchwaƂa Nr XVIII/88/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1253   PROTOKÓƁ Nr 41/2008 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1253   UchwaƂa Nr XXIII/123/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1253   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1252   UchwaƂa Nr 76/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1252   od 28 paĆșdziernika 2009 r. do 16 grudnia 2009 r.
1252   UchwaƂa Nr XLI/235/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1252   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1252   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1251   UchwaƂa Nr 58/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r.
1251   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1249   UchwaƂa Nr 33/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1249   XXXVIII SESJA RADY POWIATU
1248   przetarg nieograniczony na
1248   UchwaƂa Nr 20/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1248   XXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1248   UchwaƂa Nr XXXV/188/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1247   UchwaƂa Nr 50/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1246   PROTOKÓƁ Nr 29/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1246   UCHWAƁA NR XVI/90/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1245   Przetarg nieograniczony na:
1245   UchwaƂa Nr 86/2009 z dnia 24 listopada 2009 r.
1245   Wyniki wyborĂłw
1244   UchwaƂa Nr 3/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1244   PROTOKÓƁ Nr 34/2008 z dnia 24 wrzeƛnia 2008 r.
1244   PROTOKÓƁ Nr 35/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1244   PROTOKÓƁ Nr 16/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
1243   UchwaƂa Nr 51/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1243   PROTOKÓƁ Nr 19/2008 z dnia 26 maja 2008 r.
1243   UchwaƂa Nr 48/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1242   PROTOKÓƁ Nr 18/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.
1242   Ankieta
1241   UchwaƂa Nr XXV/127/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1241   UCHWAƁA Nr XXIX/140/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1241   UchwaƂa Nr XXXIII/176/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1240   UchwaƂa Nr 21/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1240   PROTOKÓƁ Nr 12/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1240   UchwaƂa Nr 62/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1240   PROTOKÓƁ Nr 23/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1239   przetarg nieograniczony na
1239   UchwaƂa Nr 21/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r.
1239   UchwaƂa Nr 29/2008 z dnia 26 maja 2008 r.
1239   PROTOKÓƁ Nr 7/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
1239   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1238   PROTOKÓƁ Nr 7/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
1237   PROTOKÓƁ Nr 12/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1237   Komisja BudĆŒetowa
1237   ZADANIA
1235   PROTOKÓƁ Nr 17/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1235   PROTOKÓƁ Nr 4/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1235   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1234   UchwaƂa Nr XXXIV/180/09 z dnia 25 listopada 2009 r.
1234   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1233   PROTOKÓƁ Nr 33/2009 z dnia 9 wrzeƛnia 2009 r.
1233   Komisja BudĆŒetowa
1232   UchwaƂa Nr 25/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1232   PROTOKÓƁ Nr 37/2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
1231   PROTOKÓƁ Nr 21/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r.
1231   od 28 kwietnia do 22 czerwca 2011 r.
1229   UchwaƂa Nr 58/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1229   Komisja Spraw SpoƂecznych
1229   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1228   XXII SESJA RADY POWIATU
1227   PROTOKÓƁ Nr 19/2009 z dnia 6 maja 2009 r.
1226   PROTOKÓƁ Nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r.
1226   PROTOKÓƁ Nr 9/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1226   UchwaƂa Nr 62/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1226   Zaproszenie do skƂadania ofert
1225   Przetarg nieograniczony na:
1225   UchwaƂa Nr 23/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1225   UchwaƂa Nr 67/2008 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1225   PROTOKÓƁ Nr 30/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
1225   PROTOKÓƁ Nr 43/2011 z dnia 5 paĆșdziernika 2011 r.
1225   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1224   UchwaƂa Nr 24/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1223   UchwaƂa Nr 36/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1223   XXVI SESJA RADY POWIATU
1223   XXXI SESJA RADY POWIATU
1222   przetarg nieograniczony na:
1222   UchwaƂa Nr 26/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1222   Komisja BudĆŒetowa
1221   UchwaƂa Nr 79/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1220   przetarg nieograniczony na
1220   UCHWAƁA NR XXII/112/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1220   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1219   PROTOKÓƁ Nr 28/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
1219   IV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1218   UchwaƂa Nr 54/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1218   UchwaƂa Nr XXXIV/179/09 z dnia 25 listopada 2009 r.
1217   UchwaƂa Nr 32/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1217   UCHWAƁA NR XXVII/135/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r.
1217  
1216   UchwaƂa Nr 1/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.
1216   PROTOKÓƁ Nr 14/2010 z dnia 11 maja 2010 r.
1216   UCHWAƁA NR IV/14/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1216   UchwaƂa Nr 26/2013 z dnia 2 maja 2013 r.
1215   PROTOKÓƁ Nr 16/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1215   PROTOKÓƁ Nr 22/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r.
1215   UchwaƂa Nr XXXII/158/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1215   PROTOKÓƁ Nr 10/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1215   UchwaƂa Nr XL/226/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1214   UchwaƂa Nr XXII/108/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1214   kontrole zewnętrzne
1214   UCHWAƁA NR XXXIII/172/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
1213   UchwaƂa Nr 51/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1213   UchwaƂa Nr 85/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1213   PROTOKÓƁ Nr 47/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
1213   OgƂoszenie o rokowaniach
1213   STATUT POWIATU PYRZYCKIEGO
1212   UchwaƂa Nr 26/2010 z dnia 26 maja 2010 r.
1212   PROTOKÓƁ Nr 21/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
1212   ProtokoƂy Kontroli
1211   XXXIV NADZWYCZAJNA SESJI RADY POWIATU
1211   UchwaƂa Nr 13/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1211   UchwaƂa Nr 64/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
1210   od 24 marca do 26 kwietnia 2011 r.
1209   UCHWAƁA NR XLI/232/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1208   UchwaƂa Nr 60/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
1208   UchwaƂa Nr 7/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1208   UchwaƂa Nr XX/104/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1207   UchwaƂa Nr XXXVI/199/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1207   X SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1206   UchwaƂa Nr XXXVIII/214/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1206   WYKAZ ZGƁOSZEƃ ROBÓT BUDOWLANYCH
1205   UchwaƂa Nr XLI/233/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1204   UchwaƂa Nr XLII/244/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1203   UchwaƂa Nr XXXI/151/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1203   PROTOKÓƁ Nr 34/2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 r.
1203   PROTOKÓƁ Nr 35/2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
1203   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1203   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1202   UchwaƂa Nr 47/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1202   UchwaƂa Nr XXXV/187/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1202   PROTOKÓƁ Nr 15/2010 z dnia 26 maja 2010 r.
1202   od 24 marca do 26 kwietnia 2011 r.
1201   UchwaƂa Nr XXXII/169/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1200   UchwaƂa Nr 22/2012 z dnia 22 marca 2012 r.
1199   UchwaƂa Nr 35/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1199   UchwaƂa Nr VII/40/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1199   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1198   OgƂoszenie o przetargu
1197   PROTOKÓƁ Nr 20/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1197   UchwaƂa Nr I/2/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.
1197   kontakt
1196   UCHWAƁA NR IX/52/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1196   PROTOKÓƁ Nr 27/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
1195   UchwaƂa Nr XXIII/117/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1195   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1194   UchwaƂa Nr 11/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
1194   UchwaƂa Nr XXII/109/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1194   PROTOKÓƁ Nr 6/2009 z dnia 11 lutego 2009 r.
1194   UCHWAƁA NR XXVI/133/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1194   UchwaƂa Nr 36/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1194   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1193   PROTOKÓƁ Nr 49/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1193   PROTOKÓƁ Nr 29/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1192   UchwaƂa Nr XVIII/89/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1192   UchwaƂa nr 65/2008 z dnia 8 paĆșdziernika 2008 roku
1192   UchwaƂa Nr XXXI/154/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1192   UchwaƂa Nr II/5/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1191   UchwaƂa Nr 9/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
1191   UchwaƂa Nr XXXV/183/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1191   UchwaƂa Nr 26/2011 z dnia 24 maja 2011 r.
1191   XXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1190   UchwaƂa Nr 39/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.
1190   PROTOKÓƁ Nr 15/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r.
1190   PROTOKÓƁ Nr 38/2009 z dnia 21 paĆșdziernika 2009 r.
1189   UchwaƂa Nr 3/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1189   UCHWAƁA NR XXXVIII/207/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1189   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1188   UchwaƂa Nr 78/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
1188   PROTOKÓƁ Nr 41/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1188   PROTOKÓƁ Nr 43/2009 z dnia 17 listopada 2009 r.
1188   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1188   ogƂoszenie naboru
1187   UchwaƂa Nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009
1187   PROTOKÓƁ Nr 13/2009 z dnia 31 marca 2009 r.
1187   UchwaƂa Nr XXXI/155/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1187   UCHWAƁA NR XXII/128/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
1186   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1185   UchwaƂa Nr 72/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1185   PROTOKÓƁ Nr 14/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r.
1185   UchwaƂa Nr XXIX/144/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1185   PROTOKÓƁ Nr 21/2009 z dnia 20 maja 2009 r.
1185   UchwaƂa Nr XXXVII/206/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1185   Komisja Oƛwiaty, Kultury, i Sportu
1185   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1184   UchwaƂa Nr 76/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1184   UchwaƂa Nr XXXVI/191/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.
1183   przetarg nieograniczony
1183   PROTOKÓƁ Nr 8/2009 z dnia 24 lutego 2009 r.
1183   PROTOKÓƁ Nr 31/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1183   XXXVI SESJA RADY POWIATU
1182   UchwaƂa Nr 18/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1182   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1181   UchwaƂa Nr XXII/116/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1181   UchwaƂa Nr 14/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1181   UchwaƂa Nr 34/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1181   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1180   PROTOKÓƁ Nr 25/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
1179   UchwaƂa Nr XXXII/167/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1179   PROTOKÓƁ Nr 24/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r.
1179   UchwaƂa Nr VI/33/11 z dnia 23 marca 2011 r.
1178   UchwaƂa Nr XXVI/132/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1178   XXX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1178   UchwaƂa Nr 59/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1178   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1177   UchwaƂa Nr XXXIX/220/10 z dnia16 czerwca 2010 r.
1177   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1176   UchwaƂa Nr XXXVI/195/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1176   UCHWAƁA NR XXXVIII/210/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1176   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1175   UCHWAƁA NR XIX/93/08 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1175   UchwaƂa Nr XXXV/184/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1175   POWIAT PYRZYCKI
1174   UchwaƂa Nr 28/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1174   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
1173   PROTOKÓƁ Nr 44/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1173   PROTOKÓƁ Nr 6/2010 z dnia 12 lutego 2010 r.
1172   PROTOKÓƁ Nr 38/2008 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1172   UchwaƂa Nr 12/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1172   Polityka Jakoƛci
1172   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1171   UchwaƂa Nr 88/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
1171   UCHWAƁA NR XXXVI/192/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1171   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1170   UchwaƂa Nr XXII/113/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1169   UchwaƂa Nr XXV/129/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1169   XXIX SESJA RADY POWIATU
1169   UchwaƂa Nr XXXIII/178/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1169   Komisja ƚrodowiska
1168   UchwaƂa Nr XXIII/121/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1168   UchwaƂa Nr XXIII/125/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1168   UchwaƂa Nr 20/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
1168   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1166   PROTOKÓƁ Nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r.
1166   Komisja BudĆŒetowa
1166   UCHWAƁA NR VII/46/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1165   PROTOKÓƁ Nr 24/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.
1164   rok 2012
1163   UchwaƂa Nr 31/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1163   PROTOKÓƁ Nr 40/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
1162   UCHWAƁA NR XLII/240/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1162   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1162   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1160   UchwaƂa Nr 38/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1160   UchwaƂa Nr XXIII/122/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1160   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1159   UchwaƂa Nr XXV/130/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1159   XVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1158   UchwaƂa Nr 6/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1158   UchwaƂa Nr XXXI/152/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1158   UchwaƂa Nr 53/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1157   UCHWAƁA NR XXIII/119/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1157   UCHWAƁA NR XX/99/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1156   UchwaƂa Nr XXXV/190/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1156   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1155   UchwaƂa Nr 5/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1155   UchwaƂa nr XLI/234/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1155   PROTOKÓƁ Nr 35/2010 z dnia 12 paĆșdziernika 2010 r.
1152   UchwaƂa Nr IV/11/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1152   OgƂoszenie o zamĂłwieniu na przeprowadzenie audytu
1151   UchwaƂa Nr 63/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1151   UCHWAƁA Nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 roku
1151   UCHWAƁA NR XXIX/139/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r
1151   UchwaƂa XXXII/166/09 Z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1151   PROTOKÓƁ Nr 48/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1151  
1150   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1149   UchwaƂa Nr 83/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1149   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1148   PROTOKÓƁ Nr 27/2008 z dnia 16 lipca 2008 r.
1148   UchwaƂa Nr 53/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1148   PROTOKÓƁ Nr 47/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1148   UchwaƂa Nr VII/41/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1147   UchwaƂa Nr 75/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1147   UCHWAƁA NR XX/96/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1147   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1147   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1146   UchwaƂa Nr 40/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1146   UCHWAƁA NR XXII/127/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
1145   UchwaƂa Nr 50/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r.
1145   PROTOKÓƁ Nr 43/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
1145   UchwaƂa Nr 7/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.
1145   UCHWAƁA NR XX/119/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
1144   UchwaƂa Nr 31/2009 z dnia 28 maja 2008 r.
1144   UCHWAƁA NR XXXII/157/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1143   UchwaƂa Nr 17/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1143   XXXVII SESJA RADY POWIATU
1143   XXIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1143   ZADANIA
1142   UchwaƂa Nr 32/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1142   Komisja Rolnictwa, Leƛnictwa, Ochrony ƚrodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomoƛciami
1142   OgƂoszenie o przetargu
1142   OgƂoszenie o zamĂłwieniu - zmiana
1141   UchwaƂa nr 42/2008 z dnia 23 lipca 2008 roku
1141   UchwaƂa Nr 17/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1141   UchwaƂa Nr 61/2010 z dnia 3 wrzeƛnia 2010 r.
1141   UchwaƂa Nr V/32/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1141   ANALIZY
1140   UchwaƂa Nr 68/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
1140   PROTOKÓƁ Nr 4/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
1140   PROTOKÓƁ Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
1139   PROTOKÓƁ Nr 27/2009 z dnia 8 lipca 2009 r.
1139   UCHWAƁA NR XXXII/163/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r
1139   UCHWAƁA NR XXXVII/204/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1139   PROTOKÓƁ Nr 27/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
1138   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1138   PROTOKÓƁ Nr 30/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1137   UchwaƂa Nr 75/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1137   PROTOKÓƁ Nr 50/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1136   UchwaƂa Nr 39/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1136   UCHWAƁA NR XXXIII/175/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1136   UchwaƂa Nr XXXVI/200/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1136   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1135   UchwaƂa Nr XXXVI/198/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1135   VII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1135   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1134   PROTOKÓƁ Nr 44/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1134   UchwaƂa Nr XXIX/142/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1134   UchwaƂa Nr 85/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1134   PROTOKÓƁ Nr 4/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
1133   UCHWAƁA NR XX/97/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1133   UCHWAƁA NR XXXVIII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1133   od 28 paĆșdziernika 2010 r. do 7 stycznia 2011 r.
1132   UchwaƂa Nr 46/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1132   UchwaƂa Nr XXV/131/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1132   rok 2012
1131   UCHWAƁA NR XXIII/124/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1131   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1130   UchwaƂa Nr 30/2009 z dnia 28 maja 2008 r.
1130   UchwaƂa Nr XXXV/189/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1130   XXXIX SESJA RADY POWIATU
1130   PROTOKÓƁ Nr 18/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
1129   UchwaƂa Nr 73/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1129   UchwaƂa Nr 8/2009 z dnia 11 lutego 2009 r.
1129   UchwaƂa Nr 38/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1129   UchwaƂa Nr XXXVIII/213/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1129   Informacja o wyborze oferty
1129   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1128   UCHWAƁA NR XX/98/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1127   UchwaƂa Nr 18/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1126   UchwaƂa Nr 43/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1126   UchwaƂa Nr 82/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1126   PROTOKÓƁ Nr 37/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1126   UchwaƂa Nr V/31/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1126   PROTOKÓƁ Nr 30/2011 z dnia 6 lipca 2011 r.
1126   OGƁOSZENIA
1125   UchwaƂa Nr XXXI/150/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1125   UchwaƂa Nr 6/2010 z dnia 1 lutego 2010 r.
1125   UchwaƂa Nr XXXVII/205/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1124   UCHWAƁA NR XXIII/118/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1124   UchwaƂa Nr 4/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1124   UchwaƂa Nr XXXII/170/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1123   UchwaƂa Nr 43/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
1123   UchwaƂa Nr 3/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.
1123   Komunikat
1122   UCHWAƁA NR XXXIX/216/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1122   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1121   PROTOKÓƁ Nr 17/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r.
1120   XXXIII SESJA RADY POWIATU
1120   PROTOKÓƁ Nr 36/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
1119   PROTOKÓƁ Nr 26/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
1119   PROTOKÓƁ Nr 20/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
1118   przetarg nieograniczony na
1118   rok 2013
1118   UchwaƂa Nr 65/2013 z dnia 5 wrzeƛnia 2013 r.
1117   PROTOKÓƁ Nr 46/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
1117   PROTOKÓƁ Nr 39/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
1117   UchwaƂa Nr IV/16/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1117   od 24 kwietnia do 26 czerwca 2012 r.
1116   UchwaƂa Nr XXIV/126/09 z dnia 24 lutego 2009 r.
1116   PROTOKÓƁ Nr 5/2010 z dnia 1 lutego 2010 r.
1116   UCHWAƁA NR II/3/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1116   UchwaƂa Nr III/6/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
1116   UchwaƂa Nr 91/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
1115   UchwaƂa Nr XXXII/164/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1115   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1114   UchwaƂa Nr 59/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1114   UchwaƂa Nr XXIX/143/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1114   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1113   UchwaƂa Nr XXXIII/174/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1113   PROTOKÓƁ Nr 4/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r.
1113   UchwaƂa Nr XL/229/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1113   UchwaƂa Nr V/19/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1112   przetarg nieograniczony na:
1112   PROTOKÓƁ Nr 8/2010 z dnia 2 marca 2010 r.
1112   PROTOKÓƁ Nr 9/2010 z dnia 9 marca 2010 r.
1112   UchwaƂa Nr 30/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1112   od 27 paĆșdziernika do 27 grudnia 2011 r.
1112   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1111   UchwaƂa Nr 56/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1111   UchwaƂa Nr 96/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.
1111   UCHWAƁA NR XLII/241/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1111   UchwaƂa Nr V/18/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1110   I SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1109   UchwaƂa Nr 80/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1109   UchwaƂa Nr 52/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
1109   UchwaƂa Nr XXXIII/173/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1109   PROTOKÓƁ Nr 20/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
1108   UCHWAƁA NR XXXI/165/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
1107   UCHWAƁA Nr 51/09 z dnia 22 lipca 2009 r.
1107   UchwaƂa Nr XXXIII/177/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1107   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1106   PROTOKÓƁ Nr 3/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
1106   UchwaƂa Nr XXXVIII/212/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1106   UchwaƂa Nr 22/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1106   PROTOKÓƁ Nr 22/2010 z dnia 13 lipca 2010 r.
1106   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1105   UchwaƂa Nr XXXII/168/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1105   UchwaƂa Nr 71/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
1105   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1104   UCHWAƁA NR XXXVIII/211/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1104   Komisja DoraĆșna
1104   UchwaƂa Nr XII/65/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
1104   od 25 paĆșdziernika do 27 grudnia 2012 r.
1103   UchwaƂa Nr XX/116/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1103   UchwaƂa Nr 15/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1102   UchwaƂa Nr XX/101/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1102   UchwaƂa Nr 83/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1102   XL NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1102   UchwaƂa Nr XXXIX/221/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1101   UchwaƂa Nr 54/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1100   UchwaƂa Nr 75/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
1100   UchwaƂa Nr V/20/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1099   PROTOKÓƁ Nr 17/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r.
1099   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1098   UchwaƂa Nr 20/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
1097   UCHWAƁA Nr 50/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1097   UchwaƂa Nr 28/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
1097   UchwaƂa Nr XXXIX/225/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1097   UchwaƂa Nr 17/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
1097   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1096   VI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1095   UchwaƂa Nr XXXII/160/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1095   UchwaƂa Nr XXXVI/202/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1094   UchwaƂa Nr 69/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1094   Komisja Rewizyjna
1092   UCHWAƁA NR XXXII/162/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1092   kontakt
1092   UchwaƂa Nr 21/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1092   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1091   PROTOKÓƁ Nr 19/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1091   XIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1090   przetarg nieograniczony na:
1090   UchwaƂa Nr 11/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1090   UchwaƂa Nr 91/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1090   UchwaƂa Nr XXXII/172/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1090   UchwaƂa Nr XXXV/186/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1090   UchwaƂa Nr V/26/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1090   UchwaƂa Nr 5/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
1089   UchwaƂa Nr 61/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1089   XLII SESJA RADY POWIATU
1089   Robert SĂłjka
1088   UchwaƂa Nr 32/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
1087   UchwaƂa Nr 64/2010 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
1087   PROTOKÓƁ Nr 43/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.
1087   UchwaƂa Nr VII/44/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1086   UCHWAƁA NR XX/95/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1086   UchwaƂa Nr 79/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1086   UchwaƂa Nr VII/37/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1086   VIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1085   UchwaƂa Nr 64/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1085   UCHWAƁA NR XXXVI/193/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
1084   PROTOKÓƁ Nr 26/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1084   PROTOKÓƁ Nr 46/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
1084   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1083   UchwaƂa Nr 23/2009 z dnia 6 maja 2009 r.
1083   UchwaƂa Nr 71/2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
1083   UchwaƂa Nr XLII/246/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1083   rok 2010
1082   UchwaƂa Nr 65/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1082   UchwaƂa Nr I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.
1082   UCHWAƁA NR VII/43/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1082   UCHWAƁA NR VIII/50/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
1081   przetarg nieograniczony na:
1081   UchwaƂa Nr 67/2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
1081   PROTOKÓƁ Nr 48/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
1080   UchwaƂa Nr 81/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1080   UchwaƂa nr CXVI.311.2013
1079   UchwaƂa Nr XXXIX/218/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1079   PROTOKÓƁ Nr 14/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
1079   UchwaƂa Nr 38/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
1078   UchwaƂa Nr 71/2008 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1078   UCHWAƁA Nr 48/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1078   UchwaƂa Nr 12/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1077   UchwaƂa Nr 86/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1077   UchwaƂa Nr 32/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1076   III NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1076   UCHWAƁA NR 4/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
1076   OgƂoszenie o rokowaniach
1075   UchwaƂa Nr 1/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
1075   PROTOKÓƁ Nr 10/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
1075   ogƂoszenie o konkursie
1074   PROTOKÓƁ Nr 31/2010 z dnia 21 wrzeƛnia 2010 r.
1074   UchwaƂa Nr 73/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1074   PROTOKÓƁ Nr 42/2010 z dnia 18 listopada 2010 r.
1073   UchwaƂa Nr 84/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1073   UchwaƂa Nr VII/47/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1073   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1072   UchwaƂa Nr 25/2010 z dnia 11 maja 2010 r.
1072   PROTOKÓƁ Nr 41/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.
1072   UchwaƂa Nr IX/54/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1071   UchwaƂa Nr 41/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.
1071   UchwaƂa Nr 66/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1071   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1070   UCHWAƁA NR XXIII/132/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
1070   UCHWAƁA NR XXVIII/150/13 z dnia 24 maja 2013 r.
1069   UchwaƂa Nr 47/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1069   UCHWAƁA Nr 8/2011 z dnia 15 marca 2011 roku
1069   UchwaƂa Nr VII/48/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1069   XXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1068   UchwaƂa Nr XXXII/165/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1068   UchwaƂa Nr 45/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
1068   od 29 grudnia 2011 r. do 21 lutego 2012 r.
1067   UchwaƂa Nr XXII/118/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
1067   UchwaƂa Nr 67 /2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
1067   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1066   PROTOKÓƁ Nr 2/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
1066   UCHWAƁA NR XXIV/137/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.
1065   UchwaƂa Nr IV/9/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1065   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1065   od 23 lutego do 27 marca 2012 r.
1064   UchwaƂa Nr 92/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1064   UchwaƂa Nr IV/13/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1064   UchwaƂa Nr 83/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
1064   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1063   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1062   UCHWAƁA NR XXXVI/193/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1062   UchwaƂa Nr 23/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1062   UchwaƂa Nr XLII/242/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1062   UchwaƂa Nr III/7/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
1062   UchwaƂa Nr 44/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
1061   UchwaƂa Nr 31/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1060   UchwaƂa Nr 94/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1060   UCHWAƁA NR XXVI/145/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
1060   OgƂoszenie o rokowaniach
1059   przetarg nieograniczony na:
1059   UchwaƂa Nr 6/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
1059   UchwaƂa Nr 36/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
1058   przetarg nieograniczony na:
1058   UchwaƂa Nr 78/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
1058   UchwaƂa Nr 20/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1058   UchwaƂa Nr 83/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
1058   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1057   UCHWAƁA Nr 45/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1057   UCHWAƁA NR XXXV/185/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1057   PROTOKÓƁ Nr 33/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
1057   kontakt
1056   UchwaƂa Nr XXXII/159/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1055   UchwaƂa Nr 53/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
1054   UchwaƂa Nr 90/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1054   od 18 kwietnia do 25 czerwca 2013 r.
1053   UchwaƂa Nr 73/2009 z dnia 21 paĆŒdziernika 2009 r.
1053   UchwaƂa Nr XXXVI/201/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1053   UchwaƂa Nr 9/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
1053   UchwaƂa Nr XXXIX/223/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1053   UchwaƂa Nr 76/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
1053   PROTOKÓƁ Nr 15/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.
1053   PROTOKÓƁ Nr 22/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1052   UchwaƂa nr 13/2008 z dnia 4 marca 2009 r.
1052   UchwaƂa Nr 16/2009 z dnia 18 marca 2009 r.
1052   UchwaƂa Nr 4/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
1052   UchwaƂa Nr 48/A/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
1052   rok 2012
1052   od 28 czerwca do 18 wrzeƛnia 2012 r.
1052   OBWIESZCZENIA
1051   UchwaƂa Nr 66/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
1051   UCHWAƁA Nr 3/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku
1051   ZADANIA
1050   UchwaƂa Nr 77/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
1050   PROTOKÓƁ Nr 5/2011 z dnia 7 lutego 2011 r.
1050   UchwaƂa Nr V/30/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1049   UCHWAƁA NR XXXVIII/209/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1049   PROTOKÓƁ Nr 34/2010 z dnia 5 paĆșdziernika 2010 r.
1049   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1048   PROTOKÓƁ Nr 7/2011 z dnia 15 lutego 2011 r.
1047   UchwaƂa Nr XXIII//130/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1047   UchwaƂa Nr 33/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
1047   UCHWAƁA Nr 47/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1047   UchwaƂa Nr XXXIX/222/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1047   UchwaƂa Nr 90/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
1047   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1046   UchwaƂa Nr 17A/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1046   UchwaƂa Nr 37/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
1046   PROTOKÓƁ Nr 40/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r
1045   UchwaƂa Nr 11/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1045   UchwaƂa Nr 14/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1045   UchwaƂa Nr 78/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.
1045   UchwaƂa Nr IV/8/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1045   UCHWAƁA Nr V/27/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1045   Kazimierz LipiƄski
1044   UchwaƂa nr 10/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
1044   UchwaƂa Nr 51/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
1044   UchwaƂa Nr 60/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
1044   PROTOKÓƁ Nr 38/2010 z dnia 3 listopada 2010 r.
1043   UchwaƂa Nr VII/38/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1043   UchwaƂa Nr 27/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1043   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1042   UchwaƂa Nr 25/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1042   UchwaƂa Nr 56/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
1042   PROTOKÓƁ Nr 44/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
1042   PROTOKÓƁ Nr 35/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
1042   PROTOKÓƁ Nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
1041   UchwaƂa Nr 68/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1041   UchwaƂa Nr 31/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
1041   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
1041   UchwaƂa Nr 54/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
1041   UchwaƂa Nr 23/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
1040   przetarg nieograniczony na:
1040   UchwaƂa Nr 24/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1040   UchwaƂa Nr 8/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
1040   UchwaƂa Nr 41/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
1039   PROTOKÓƁ Nr 45/2009 z dnia 24 listopada 2009 r.
1039   UchwaƂa Nr 40/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
1039   od 1 do 27 wrzeƛnia 2011 r.
1038   UchwaƂa IV/12/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1038   UchwaƂa Nr 88/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
1038   UchwaƂa Nr 30/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
1037   UchwaƂa Nr 87/2009 z dnia 30 listopada 2009 r
1037   UchwaƂa Nr 19/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1036   UchwaƂa Nr 58/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
1036   UCHWAƁA NR XXIII/129/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
1035   UchwaƂa Nr XXXV/182/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1035   UchwaƂa Nr 27/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
1035   kontakt
1035   PROTOKÓƁ Nr 16/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
1035   UCHWAƁA NR XVII/92/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
1034   przetarg nieograniczony na:
1034   UchwaƂa Nr XXXIX/219/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1033   UchwaƂa Nr 81/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1033   UCHWAƁA NR V/29/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1032   UchwaƂa Nr 29/2009 z dnia 20 maja 2009 r.
1032   UCHWAƁA NR XLI/231/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1032   UchwaƂa Nr 28/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
1031   UchwaƂa Nr 5/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
1030   UchwaƂa Nr 2/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
1030   UCHWAƁA NR XIX/112/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
1029   UchwaƂa Nr IV/10/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1029   UchwaƂa Nr 21/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
1029   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1028   UCHWAƁA Nr 22/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.
1028   UchwaƂa Nr 15/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1028   PROTOKÓƁ Nr 32/2010 z dnia 23 wrzeƛnia 2010 r.
1028   UchwaƂa Nr 16/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
1028   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1027   UchwaƂa Nr 48/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
1027   UchwaƂa Nr 13/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
1026   UchwaƂa Nr 48/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
1025   UCHWAƁA NR VI/35/11 z dnia 23 marca 2011 r.
1025   UchwaƂa Nr 32/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
1025   UchwaƂa Nr 52/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.
1025   UchwaƂa Nr 59/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
1025   ElĆŒbieta Cichacka
1024   PROTOKÓƁ Nr 13/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
1024   UCHWAƁA XXVI/142/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
1023   UchwaƂa Nr 82/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1022   UchwaƂa Nr 27/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1022   UchwaƂa Nr 11/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
1022   UCHWAƁA XXVI/143/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
1021   UchwaƂa Nr 42/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
1021   UchwaƂa Nr 72 /2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
1021   UchwaƂa Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
1021   PROTOKÓƁ Nr 8/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.
1020   Komisja DoraĆșna
1019   UCHWAƁA Nr 49/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1019   UchwaƂa Nr 42/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
1019   UCHWAƁA X/59/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
1019   PROTOKÓƁ Nr 45/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
1019   UCHWAƁA NR XV/83/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
1019   XVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1018   UCHWAƁA NR XLI/230/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1018   UchwaƂa Nr 69/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
1018   Dokumenty
1017   Komunikat
1016   UchwaƂa Nr 74/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1016   UchwaƂa Nr 29/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1015   UchwaƂa Nr 60/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1015   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1014   PROTOKÓƁ Nr 49/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r.
1014   PROTOKÓƁ Nr 47/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
1014   UCHWAƁA Nr XVI/87/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1014   PROTOKÓƁ Nr 20/2014 z dnia 6 maja 2014 r.
1014   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1013   UCHWAƁA Nr 46/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1013   UchwaƂa Nr 3/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku
1013   UchwaƂa Nr 33/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1013   PROTOKÓƁ Nr 3/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r.
1013   PROTOKÓƁ Nr 23/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
1013   MirosƂaw Gryczka
1012   UchwaƂa Nr 24/2009 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1012   UchwaƂa Nr 79/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
1011   UchwaƂa Nr 62 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
1011   UchwaƂa Nr X/56/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
1011   XXI SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1010   UchwaƂa Nr 93/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1010   UchwaƂa Nr XLII/243/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1010   UchwaƂa Nr XVI/89/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1010   XXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1008   UchwaƂa Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
1008   IX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1007   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1006   PROTOKÓƁ Nr 36/2010 z dnia 18 paĆșdziernika 2010 r.
1006   UchwaƂa Nr XLII/237/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1006   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
1005   UchwaƂa Nr 21 z dnia kwietnia 2009 r.
1005   UchwaƂa Nr 10/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1005   UCHWAƁA Nr 35/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
1005   PROTOKÓƁ Nr 23/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
1005   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
1005   Wieloletnia prognoza finansowa
1004   UchwaƂa Nr 70/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
1004   UchwaƂa Nr 57/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1004   PROTOKÓƁ Nr 17/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.
1004   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1003   UchwaƂa Nr 44/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
1003   UchwaƂa Nr 10/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
1003   PROTOKÓƁ Nr 40/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
1002   UchwaƂa Nr 47/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
1002   UchwaƂa Nr 59/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
1002   PROTOKÓƁ Nr 6/2011 z dnia 9 lutego 2011 r.
1002   UCHWAƁA NR IX/53/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1002   od 28 wrzeƛnia do 25 paĆșdziernika 2011 r.
1002   UCHWAƁA NR XXVII/149/13 z dnia 8 maja 2013 r.
1002   tablica ogƂoszeƄ
1001   UchwaƂa Nr 58/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
1001   UchwaƂa Nr 87/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
1001   UchwaƂa Nr VII/36/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1001   UchwaƂa Nr 34/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
1001   UCHWAƁA NR XIV/78/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
1000   UchwaƂa Nr 89/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
1000   UchwaƂa Nr 53/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
1000   PROTOKÓƁ Nr 26/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
1000   UCHWAƁA NR IV/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
999   UCHWAƁA Nr 37/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
999   UCHWAƁA NR XLII/238/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
999   PROTOKÓƁ Nr 1/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.
998   UchwaƂa Nr 69/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
998   UchwaƂa Nr 55/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
998   UchwaƂa Nr X/58/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
996   UchwaƂa Nr 84/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
996   PROTOKÓƁ Nr 42/2009 z dnia 13 listopada 2009 r.
996   PROTOKÓƁ Nr 28/2010 z dnia 3 wrzeƛnia 2010 r.
996   XVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
995   PROTOKÓƁ Nr 21/2011 z dnia 24 maja 2011 r.
995   UchwaƂa Nr XI/60/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
995   XV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
994   UchwaƂa Nr 63 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
994   UchwaƂa Nr 40/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
994   PROCEDURY
993   UchwaƂa Nr 89/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
993   UchwaƂa Nr 72/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
993   UCHWAƁA NR XXIX/151/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
993   Artur Pniewski
992   UchwaƂa Nr V/21/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
991   przetarg nieograniczony na
991   UchwaƂa Nr 2/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
991   UchwaƂa Nr IX/55/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
991   UchwaƂa Nr X/57/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
990   UchwaƂa Nr 54/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
990   PROTOKÓƁ Nr 11/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
990   XXXI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
989   UCHWAƁA Nr 44/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
989   UCHWAƁA Nr 34/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
989   UchwaƂa Nr 60/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
989   UchwaƂa Nr 77/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
989   UchwaƂa Nr XXX/146/09 z dnia 20 maja 2009 r.
988   UchwaƂa Nr 80/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
988   UchwaƂa Nr 15/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
988   UCHWAƁA NR XI/62/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
988   od 22 lutego do 16 kwietnia 2013 r.
987   UchwaƂa Nr 58/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
987   UCHWAƁA NR XXXIX/215/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
987   UCHWAƁA NR XXIII/136/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
985   UchwaƂa Nr XLII/245/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
985   PROTOKÓƁ Nr 49/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
984   UchwaƂa Nr 74/2009 z dnia 21 paĆșdziernika 2009 r.
983   PROTOKÓƁ Nr 45/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
983   PROTOKÓƁ Nr 26/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
983   XX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
982   UchwaƂa Nr 63/2009 z dnia 9 wrzeƛnia 2009 r.
982   UchwaƂa Nr 74/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
981   UCHWAƁA V/28/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
981   UchwaƂa Nr 35/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
978   przetarg nieograniczony na
978   PROTOKÓƁ Nr 40/2010 z dnia 12 listopada 2010 r.
978   XIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
978   PROTOKÓƁ Nr 17/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r
977   UchwaƂa Nr 66 /2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
976   UchwaƂa Nr VII/39/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
976   UchwaƂa Nr 68/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
976   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
975   UchwaƂa Nr 65 /2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 r.
975   UchwaƂa Nr 46/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
975   UCHWAƁA NR XV/82/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
974   UchwaƂa Nr 16/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
973   UchwaƂa Nr 67/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
973   UchwaƂa Nr V/24/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
973   UchwaƂa Nr 7/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
973   UchwaƂa Nr 23/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
973   UchwaƂa Nr 23/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
973   UCHWAƁA NR XVIII/102/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
973   Komunikat
972   UchwaƂa Nr 50/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
972   UchwaƂa Nr XVI/88/12 z dnia 28 marca 2012 r.
972   PROTOKÓƁ Nr 13/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
972   Ryszard Berdzik
971   PROTOKÓƁ Nr 29/2010 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
971   UchwaƂa Nr 25/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
970   UchwaƂa Nr 85/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
970   UchwaƂa Nr V/25/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
970   BartƂomiej KrĂłlikowski
968   UchwaƂa Nr 9/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
968   UchwaƂa Nr 17/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
968   UchwaƂa Nr 18/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
968   UchwaƂa Nr 31/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
967   UchwaƂa Nr 36/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
967   PROTOKÓƁ Nr 33/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.
966   UchwaƂa Nr 52/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
966   UchwaƂa Nr 84/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
966   UchwaƂa Nr 50/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
966   PROTOKÓƁ Nr 21/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
964   UchwaƂa Nr 43/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
964   UchwaƂa Nr 46/2010 z dnia 29 czerwca 2011 r.
963   UchwaƂa Nr 39/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
963   od 28 marca do 24 kwietnia 2012 r.
963   UchwaƂa Nr 93/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
963   UchwaƂa Nr 32/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
963   ogƂoszenie o konkursie
959   UCHWAƁA Nr 38/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
959   UchwaƂa Nr 56/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
959   PROTOKÓƁ Nr 36/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
959   PROTOKÓƁ Nr 49/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
958   UchwaƂa Nr 14/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
958   UchwaƂa Nr 61/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
958   UchwaƂa Nr 2/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
958   XXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
957   PROTOKÓƁ Nr 19/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
957   UCHWAƁA NR XVIII/103/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
956   UchwaƂa Nr 58/2012 z dnia 21 sierpnia 2021 r.
956   UchwaƂa Nr 61 /2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
955   UchwaƂa Nr VII/42/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
954   UchwaƂa Nr 62/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
954   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
953   UchwaƂa Nr 22/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
953   UchwaƂa Nr 39/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
953   UchwaƂa nr 47/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
953   UchwaƂa Nr 41/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
953   od 25 czerwca do 29 wrzeƛnia 2015 r.
952   UchwaƂa Nr 70/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
952   PROTOKÓƁ Nr 48/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
951   UchwaƂa Nr 63/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
951   UchwaƂa Nr 29/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
951   Program Ochrony ƚrodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2015
950   PROTOKÓƁ Nr 18/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
949   UchwaƂa Nr XI/63/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 roku
949   PROTOKÓƁ Nr 1/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
949   UCHWAƁA NR XXVI/146/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
948   UchwaƂa Nr 28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
947   UchwaƂa Nr VIII/51/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
946   UchwaƂa Nr 74/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
946   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
945   PROTOKÓƁ Nr 28/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
945   UchwaƂa Nr 55/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.
945   UchwaƂa Nr 71/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
945   XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
944   XII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
944   Komunikat
944   UchwaƂa Nr 29/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
943   UchwaƂa Nr 19/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.
943   UchwaƂa Nr 42/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
943   UchwaƂa Nr XI/61/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
943   UchwaƂa Nr 9/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
943   Informacja o wyborze oferty
942   UCHWAƁA Nr 36/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
942   UchwaƂa Nr V/23/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
942   PROTOKÓƁ Nr 31/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.
941   UchwaƂa Nr 70/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
941   UchwaƂa Nr 93/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
941   UchwaƂa Nr 58/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
940   UchwaƂa Nr 51/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
940   UCHWAƁA NR XIV/79/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
940   PROTOKÓƁ Nr 37/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
939   UchwaƂa Nr 49/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
939   UCHWAƁA NR XXIX/156/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
939   StanisƂaw StepieƄ
938   UCHWAƁA NR II/7/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
937   UchwaƂa Nr 57/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
936   UchwaƂa Nr 56/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
936   UchwaƂa Nr 62A/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
936   PROTOKÓƁ Nr 34/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
936   PROTOKÓƁ Nr 14/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
935   UchwaƂa Nr 24/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
935   PROTOKÓƁ Nr 57/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
935   UchwaƂa Nr 59/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
935   UCHWAƁA NR XXIII/134/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
935   rok 2013
934   UCHWAƁA NR VI/34/11 z dnia 23 marca 2011 r.
934   UchwaƂa Nr 4/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
933   UchwaƂa Nr 21/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r.
933   Kazimierz LipiƄski
932   UchwaƂa Nr 41/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
932   UCHWAƁA NR XIX/111/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
931   PROTOKÓƁ Nr 37/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
931   UchwaƂa Nr XII/69/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
930   PROTOKÓƁ Nr 55/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
930   XXXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
929   UchwaƂa Nr 72/2010 z dnia 12 paĆșdziernika 2010 r.
929   UCHWAƁA NR VIII/49/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
929   UchwaƂa Nr XXVI/147/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
928   UCHWAƁA NR XIII/72/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
927   UchwaƂa Nr 69/2010 z dnia 23 wrzeƛnia 2010 r.
927   PROTOKÓƁ Nr 10/2012 z dnia 6 marca 2012 r.
927   PROTOKÓƁ Nr 57/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
926   XXII SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
926   od 28 grudnia 2012 r. do 19 lutego 2013 r.
925   rok 2014
924   UCHWAƁA NR XV/84/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
924   UCHWAƁA NR XXX/162/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
923   UchwaƂa Nr 67/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
923   UchwaƂa nr 33/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
922   UchwaƂa Nr 32/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.
922   UchwaƂa Nr XXI/123/12 z dnia 8 listopada 2012 roku
921   UchwaƂa Nr 7/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
921   UchwaƂa Nr 77/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
921   XXX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
920   WNIOSKI
919   UCHWAƁA NR XXXI/168/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
919   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
918   UchwaƂa Nr XII/67/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
918   UchwaƂa Nr 26/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
918   UCHWAƁA NR XVIII/97/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
918   UCHWAƁA NR XIX/108/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
918   UchwaƂa Nr 77/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
917   UchwaƂa Nr 37/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
917   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
916   PROTOKÓƁ Nr 32/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
915   UchwaƂa Nr 21/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
914   UchwaƂa Nr 80/2011 z dnia 24 paĆșdziernika 2011 r.
914   PROTOKÓƁ Nr 3/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
914   UchwaƂa Nr 57/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
914   od 19 wrzeƛnia do 23 paĆșdziernika 2012 r.
914   PROTOKÓƁ Nr 62/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
914   UchwaƂa Nr 39/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
913   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
912   UchwaƂa Nr 35/2013 z dnia 27 maja 2013 r.
911   UchwaƂa Nr 82/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
911   UchwaƂa Nr 45/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
911   UchwaƂa Nr 15/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
910   UchwaƂa Nr 94/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
910  
909   PROTOKÓƁ Nr 9/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
909   UchwaƂa Nr 75/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
909   XXXIV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
908   UchwaƂa Nr XII/64/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
908   UchwaƂa Nr XII/66/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
908   PROTOKÓƁ Nr 19/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
908   PROTOKÓƁ Nr 28/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
908   UchwaƂa Nr 2/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
908   UchwaƂa Nr 24/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
908   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
907   UchwaƂa Nr 30/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
907   rok 2015
906   UchwaƂa Nr 6/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
906   UCHWAƁA NR XXXI/166/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
906   Wiktor ToƂoczko
904   UchwaƂa Nr 33/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
904   UchwaƂa Nr 47/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
904   PROTOKÓƁ Nr 39/2012 z dnia 11 wrzeƛnia 2012 r.
904   UCHWAƁA Nr XX/115/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
904   UCHWAƁA NR XXIX/155/13 z dnia 26 czerwca 2013 r
904   I SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
903   UchwaƂa Nr 43/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
903   UchwaƂa Nr 53/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
903   UCHWAƁA NR XXXII/169/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
902   UCHWAƁA NR XXIII/130/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
902   XXVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
901   PROTOKÓƁ Nr 16/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r.
900   UchwaƂa Nr 13/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
899   UCHWAƁA NR XIII/76/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
899   UchwaƂa Nr 63/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
898   PROTOKÓƁ Nr 5/2013 z dnia 5 lutego 2013 r.
897   UCHWAƁA NR XVIII/101/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
896   UchwaƂa Nr 30/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
896   UchwaƂa Nr 12/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
896   UchwaƂa Nr 20/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
895   UchwaƂa Nr 65/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
894   UchwaƂa Nr 19/2009
894   UchwaƂa Nr XIV/77/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
894   UchwaƂa Nr 9/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
894   rok 2014
894   PROTOKÓƁ Nr 21/2014 z dnia 13 maja 2014 r.
893   UchwaƂa Nr 6/2012 z dnia 31 stycznia 2012
893   MichaƂ ƁuszczyƄski
892   UchwaƂa Nr 46/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
892   ZADANIA
891   UchwaƂa Nr 87/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
891   UchwaƂa Nr 94/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
891   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
890   UchwaƂa Nr 68 /2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
890   UchwaƂa Nr XIII/74/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
890   UchwaƂa Nr 49/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
889   PROTOKÓƁ Nr 27/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
889   UCHWAƁA NR XXXIV/183/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
888   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
887   UchwaƂa Nr 79/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
887   UchwaƂa Nr 82/2011 z dnia 31 paĆșdziernika 2011 r.
886   UchwaƂa Nr 15/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
886   PROTOKÓƁ Nr 16/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.
885   UCHWAƁA Nr 7/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku
885   UchwaƂa Nr 37/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
885   UchwaƂa Nr 98/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
885   UchwaƂa Nr 56/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
885   UchwaƂa Nr 69/2013 z dnia 30 wrzesieƄ 2013 r.
884   MirosƂaw Bitenc
883   UchwaƂa Nr XII/68/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
883   UCHWAƁA XX/117/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
881   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
881   PROTOKÓƁ Nr 17/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
881   PROTOKÓƁ Nr 32/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
881   UchwaƂa Nr 71/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
881   UchwaƂa Nr 80/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
880   UchwaƂa Nr 86/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
880   UchwaƂa Nr 91/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
880   UchwaƂa Nr 45/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
880   UchwaƂa Nr XXI/121/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
880   PROTOKÓƁ Nr 25/2013 z dnia 27 maja 2013 r.
880   XXXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
880   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
879   UchwaƂa Nr 86/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
879   UCHWAƁA NR XXII/126/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
879   UchwaƂa Nr 60/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
878   UchwaƂa Nr 86/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
878   PROTOKÓƁ Nr 20/2013 z dnia 2 maja 2013 r.
878   UchwaƂa Nr 43/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
878   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
877   UCHWAƁA NR 8/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
877  
876   UchwaƂa Nr 88/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
876   PROTOKÓƁ Nr 8/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
876   UchwaƂa Nr 50/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
876   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego V kadencji
875   PROTOKÓƁ Nr 47/2011 z dnia 27 paĆșdziernika 2011 r.
875   UchwaƂa Nr 16/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
875   UchwaƂa Nr 65/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r.
874   UchwaƂa Nr 92/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
874   UchwaƂa Nr 20/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
874   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
874   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
873   UchwaƂa Nr 14/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
873   PROTOKÓƁ Nr 9/2013 z dnia 5 marca 2013 r.
872   UchwaƂa Nr 71/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
871   UchwaƂa Nr 54/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
871   UCHWAƁA NR XXII/124/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
871   od 23 paĆșdziernika do 23 grudnia 2013 r.
871   od 20 lutego do 15 kwietnia 2014 r.
870   UchwaƂa Nr 5/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
870   UchwaƂa Nr 33/2013 z dnia 17 maja 2013 r.
869   PROTOKÓƁ Nr 44/2011 z dnia 11 paĆșdziernika 2011 r.
869   od 26 czerwca do 17 wrzeƛnia 2013 r.
869   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
868   UchwaƂa Nr 81/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
868   UCHWAƁA NR XXIV/138/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.
868   UchwaƂa Nr 34/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
868   UchwaƂa Nr 36/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
867   UchwaƂa Nr 18/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
867   UCHWAƁA NR XXIX/153/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
867   UchwaƂa Nr 57/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
867   UCHWAƁA NR XXXII/171/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
866   XXXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
865   UchwaƂa Nr 12/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
865   UchwaƂa Nr 41/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
865   PROTOKÓƁ Nr 3/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
864   UCHWAƁA NR XIII/75/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
864   UchwaƂa Nr 40/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
863   UchwaƂa Nr 34/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
863   PROTOKÓƁ Nr 31/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
863   UchwaƂa Nr 67/2013 z dnia 25 wrzesieƄ 2013
863   XXXII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
861   UchwaƂa Nr 80/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
861   UchwaƂa Nr 55/2013 z dnia 9 lipca 2013 r
860   UchwaƂa Nr 85/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
860   UCHWAƁA NR XIII/71/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
860   UchwaƂa Nr 21/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
860   PROTOKÓƁ Nr 60/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
860   UchwaƂa Nr 91/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
860   Kamila MachaƂek
860   kontakt
859   PROTOKÓƁ Nr 39/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
859   UCHWAƁA NR XVIII/99/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku
859   UchwaƂa Nr 8/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
858   UCHWAƁA NR XVIII/95/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
858   UchwaƂa Nr 81/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
858   UchwaƂa Nr 3/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
858   UchwaƂa Nr 13/2013 z dnia 5 marca 2013 r.
858   UchwaƂa Nr 70/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
858   UchwaƂa Nr 72/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
858   kontakt
857   PROTOKÓƁ Nr 42/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
857   PROTOKÓƁ Nr 11/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
857   PROTOKÓƁ Nr 6/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
857   UchwaƂa Nr 5/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
856   UCHWAƁA NR XIX/113/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
856   UchwaƂa Nr XXXIX/224/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
856   UCHWAƁA NR XXVI/148/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
856   UchwaƂa Nr 49/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
855   UchwaƂa Nr 40/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
855   UchwaƂa Nr 51/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
855   PROTOKÓƁ Nr 45/2012 z dnia 15 paĆșdziernika 2012 r.
855   UchwaƂa Nr 90/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
855   UchwaƂa Nr 53/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
855   UCHWAƁA NR XXXIV/187/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
854   UchwaƂa Nr 81/2011 z dnia 27 paĆșdziernika 2011 r.
854   PROTOKÓƁ Nr 20/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
854   PROTOKÓƁ Nr 38/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
854   UchwaƂa Nr 95/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
854   PROTOKÓƁ Nr 22/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
854   PLAN KONTROLI
852   PROTOKÓƁ Nr 58/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
852   PROTOKÓƁ Nr 15/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
852   UchwaƂa Nr 66/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
852   Zawiadomienie
851   UchwaƂa Nr 10/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
851   PROTOKÓƁ Nr 37/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
851   UchwaƂa Nr 51/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
851   UchwaƂa Nr 62/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
851   UCHWAƁA NR XXX/161/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
851   UchwaƂa XVI.68.2014
850   UchwaƂa Nr 49/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
850   PROTOKÓƁ Nr 53/2011 z dnia 22 listopada 2011 r.
850   UchwaƂa Nr XIII/73/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
850   UchwaƂa Nr 11/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.
850   UchwaƂa Nr 43/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
850   UchwaƂa Nr 89A/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
850   UCHWAƁA Nr 1/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
850   UchwaƂa Nr 28/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
850   PROTOKÓƁ Nr 23/2013 z dnia 17 maja 2013 r.
850   UchwaƂa Nr 42/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
850   ElĆŒbieta Gabruch
849   UchwaƂa Nr 38/2012 z dnia 28 maja 2012 r.
849   UCHWAƁA NR XVIII/96/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
849   PROTOKÓƁ Nr 6/2015 z dnia 11 lutego 2015 r
848   UchwaƂa Nr 73/2011 z dnia 22 wrzeƛnia 2011 r.
848   UchwaƂa Nr 67/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
848   UchwaƂa Nr 70/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
848   UchwaƂa Nr 27/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
848   Robert Betyna
847   PROTOKÓƁ Nr 7/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
847   UchwaƂa Nr 7/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
846   UchwaƂa Nr 76/2011 z dnia 11 paĆșdziernika 2011 r.
846   OgƂoszenie
845   UchwaƂa Nr 11/2013 z dnia 20 lutego 2013 r.
845   UchwaƂa Nr 14/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
844   UCHWAƁA Nr XVI/86/12 z dnia 12 marca 2012 r.
844   UchwaƂa Nr 17/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
844   UCHWAƁA NR XIX/109/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
844   UchwaƂa Nr 69/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
844   PROTOKÓƁ Nr 19/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
844   UchwaƂa Nr 48/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
843   UchwaƂa Nr 84/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
843   UchwaƂa Nr 64/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r.
843   UchwaƂa Nr 75/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
843   UchwaƂa Nr 7/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
843   PROTOKÓƁ Nr 30/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r
843   UchwaƂa Nr 38/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
842   PROTOKÓƁ Nr 44/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
842   UchwaƂa Nr 25/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
841   UchwaƂa Nr 90/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
841   PROTOKÓƁ Nr 54/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
841   UchwaƂa Nr 54/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
840   UCHWAƁA NR XX/114/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
839   kontakt
839   PROTOKÓƁ Nr 54/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
839   UchwaƂa Nr XXI/122/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
839   UchwaƂa Nr 68/2012 z dnia 27 wrzeƛnia 2012 r.
839   UchwaƂa Nr 97/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
838   UchwaƂa Nr XIV/80/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
838   UchwaƂa Nr 19/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
838   UchwaƂa Nr 47/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
838   UchwaƂa Nr 61/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
838   UCHWAƁA NR XXXI/163/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
837   UchwaƂa Nr 18/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
837   UchwaƂa Nr 52/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
837   UchwaƂa Nr 89/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
837   UCHWAƁA NR XXVI/144/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
837   UCHWAƁA NR XXXIV/180/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
836   UCHWAƁA Nr 50/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
836   PROTOKÓƁ Nr 53/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
836   UCHWAƁA NR XXX/159/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
835   UchwaƂa Nr 27/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
835   UchwaƂa Nr 83/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
834   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
834   XXIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
833   UchwaƂa Nr 4/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.
833   UCHWAƁA NR XXV/140/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
833   UchwaƂa Nr XXX/147/09 z dnia 20 maja 2009 r.
833   UCHWAƁA NR XXXI/167/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
832   PROTOKÓƁ Nr 48/2011 z dnia 31 paĆșdziernika 2011 r.
832   Monika Mirowska
831   PROTOKÓƁ Nr 47/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
831   UchwaƂa Nr 76/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
830   UchwaƂa Nr 48/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
830   PROTOKÓƁ Nr 34/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.
830   PROTOKÓƁ Nr 41/2013 z dnia 4 wrzeƛnia 2013 r.
830   XLI SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
829   UCHWAƁA NR XVIII//100/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
829   UchwaƂa Nr 44/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
829   ogƂoszenie o konkursie
828   UchwaƂa Nr 89A/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
828   PROTOKÓƁ Nr 43/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
828   UchwaƂa Nr 74/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
828   UchwaƂa Nr 84/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
828   ROZKƁADY JAZDY
827   UCHWAƁA NR XVI/85/12 z dnia 28 marca 2012 r.
827   UchwaƂa Nr 19/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
827   PROTOKÓƁ Nr 29/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r
827   Informacja o stanie mienia w Powiecie
826   UchwaƂa Nr 25/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
826   UCHWAƁA NR XVIII/94/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
826   UCHWAƁA NR XIX/107/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
826   UCHWAƁA NR XXIX/157/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
825   UchwaƂa Nr 10/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
824   UchwaƂa Nr 78/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
824   UchwaƂa Nr 45/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
824   UchwaƂa Nr 8/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
823   PROTOKÓƁ Nr 32/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
823   UCHWAƁA NR XXV/139/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
823   UchwaƂa Nr 22/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
823   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
822   PROTOKÓƁ Nr 50/2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
822   UchwaƂa Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
822   UCHWAƁA NR XIX/110/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
822   UchwaƂa Nr 66/2013 z dnia 25 wrzeƛnia 2013 r.
822   UchwaƂa Nr 96/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
822   VI NADZWYCZAJA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
821   PROTOKÓƁ Nr 56/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
821   UCHWAƁA NR XXIII/131/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
820   PROTOKÓƁ Nr 12/2012 z dnia 22 marca 2012 r.
820   UchwaƂa Nr 39/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
820   PROTOKÓƁ Nr 35/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
820   UchwaƂa Nr 94/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
820   PROTOKÓƁ Nr 24/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
820   XXXV SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
819   UchwaƂa Nr 62/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
819   PROTOKÓƁ Nr 65/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
819   UchwaƂa Nr 52/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
818   UchwaƂa Nr 89/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
818   UchwaƂa Nr 99/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
818   UchwaƂa Nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
817   PROTOKÓƁ Nr 64/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
817   UchwaƂa Nr 96/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
817   PROTOKÓƁ Nr 21/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
817   UchwaƂa Nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
816   PROTOKÓƁ Nr 22/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
816   UchwaƂa Nr 97/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
816   PROTOKÓƁ Nr 31/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
816   UchwaƂa Nr 59/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
816   od 19 wrzeƛnia do 22 paĆșdziernika 2013 r.
816   ZADANIA
816   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
815   UchwaƂa Nr 95/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
815   od 16 kwietnia do 24 czerwca 2014 r.
814   PROTOKÓƁ Nr 41/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
814   PROTOKÓƁ Nr 47/2013 z dnia 8 paĆșdziernika 2013 r.
814   UchwaƂa Nr 81/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
813   PROTOKÓƁ Nr 29/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
813   PROTOKÓƁ Nr 33/2012 z dnia 30 lipca 2012 r.
813   PROTOKÓƁ Nr 12/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
813   UCHWAƁA NR XXXIV/181/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
813   PROTOKÓƁ Nr 21/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
812   UchwaƂa Nr 42/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
812   UchwaƂa Nr 55/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
812   PROTOKÓƁ Nr 27/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r
812   UchwaƂa Nr 79/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
812   Zaproszenie do skƂadania ofert na dzierĆŒawę lokalu uĆŒytkowego
811   PROTOKÓƁ Nr 23/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
811   UCHWAƁA NR XVIII/104/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
811   UchwaƂa Nr 72/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
811   UchwaƂa Nr XL/215/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
810   UCHWAƁA NR XVII/93/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
810   PROTOKÓƁ Nr 13/2013 z dnia 26 marca 2013 r
809   PROTOKÓƁ Nr 46/2011 z dnia 25 paĆșdziernika 2011 r.
809   UchwaƂa Nr 60/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
809   UchwaƂa Nr 64/2013 z dnia 4 wrzeƛnia 2013 r.
808   UCHWAƁA NR XVIII/106/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
808   UchwaƂa Nr 76/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
807   PROTOKÓƁ Nr 41/2011 z dnia 22 wrzeƛnia 2011 r.
807   UchwaƂa Nr XX/116/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
807   UCHWAƁA NR XXXIII/173/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
807   UCHWAƁA NR XXXIII/178/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
806   Księga Jakoƛci
806   PROTOKÓƁ Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
805   UchwaƂa Nr 4/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
805   Janusz Budynek
804   UCHWAƁA NR XXII/125/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
804   UCHWAƁA NR XXIX/152/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
803   UCHWAƁA NR XV/81/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
803   PROTOKÓƁ Nr 42/2012 z dnia 27 wrzeƛnia 2012 r.
803   Ariel Ostolski
802   PROTOKÓƁ Nr 8/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
802   PROTOKÓƁ Nr 11/2013 z dnia 12 marca 2013 r.
802   UchwaƂa Nr 2/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
801   UchwaƂa Nr 24/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
801   PROTOKÓƁ Nr 36/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.
801   UchwaƂa Nr 73/2012 z dnia 15 paĆșdziernika 2012 r.
800   PROTOKÓƁ Nr 59/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
800   PROTOKÓƁ Nr 10/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
800   PROTOKÓƁ Nr 44/2013 z dnia 25 wrzeƛnia 2013 r.
800   UchwaƂa Nr 78/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
799   PROTOKÓƁ Nr 6/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
799   PROTOKÓƁ Nr 61/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
799   PROTOKÓƁ Nr 56/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.
799   UchwaƂa Nr XXXIII/179/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
799   UchwaƂa Nr XXXIII/177/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
799   UchwaƂa Nr XXXIV/182/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
798   Komisja Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
798   UCHWAƁA NR VII/30/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
797   UchwaƂa Nr 46/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
797   UchwaƂa Nr 5/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
797   PROTOKÓƁ Nr 45/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
797   PROTOKÓƁ Nr 52/2013 z dnia 28 paĆșdziernika 2013 r.
797   PROTOKÓƁ Nr 5/2014 z dnia 3 lutego 2014 r.
796   UchwaƂa Nr 78/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
796   UCHWAƁA Nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
796   UchwaƂa Nr 68/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
795   UchwaƂa Nr XXXIV/184/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
795   UchwaƂa Nr XXXVII/202/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
794   PROTOKÓƁ Nr 59/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
794   PROTOKÓƁ Nr 18/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
794   UchwaƂa Nr 31/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
794   UCHWAƁA NR II/6/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
793   PROTOKÓƁ Nr 28/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
793   UCHWAƁA NR XXXVI/190/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
793   XXXIX SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
793   KONSULTACJE SPOƁECZNE
792   PROTOKÓƁ Nr 5/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.
792   UchwaƂa Nr 100/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
790   PROTOKÓƁ Nr 2/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.
790   PROTOKÓƁ Nr 38/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
790   UchwaƂa Nr 101/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
788   UCHWAƁA XX/118/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
788   PROTOKÓƁ Nr 52/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
787   PROTOKÓƁ Nr 18/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
787   PROTOKÓƁ Nr 24/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r.
787   PROTOKÓƁ Nr 60/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
786   PROTOKÓƁ Nr 51/2011 z dnia 14 listopada 2011 r.
786   UCHWAƁA NR XVIII/98/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku
786   UchwaƂa Nr 77/2013 z dnia 28 paĆșdziernika 2013 r.
786   PROTOKÓƁ Nr 4/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.
785   UchwaƂa Nr 63/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
785   PROTOKÓƁ Nr 42/2013 z dnia 5 wrzeƛnia 2013 r.
784   UchwaƂa Nr 82/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
784   PROTOKÓƁ Nr 61/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r.
783   UchwaƂa Nr 56/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
783   PROTOKÓƁ Nr 51/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
783   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
782   UchwaƂa Nr 35/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
782   UCHWAƁA NR XVIII/105/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
782   UCHWAƁA NR XXI/120/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
782   PROTOKÓƁ Nr 46/2012 z dnia 17 paĆșdziernika 2012 r.
782   UchwaƂa Nr 85/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
782   UchwaƂa Nr 92/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
782   PROTOKÓƁ Nr 39/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.
781   PROTOKÓƁ Nr 48/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
780   UchwaƂa Nr 23/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
780   UCHWAƁA NR XL/211/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
779   UchwaƂa Nr 98/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
779   PROTOKÓƁ Nr 10/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
778   UchwaƂa Nr 88/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
778   PROTOKÓƁ Nr 56/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
778   PROTOKÓƁ Nr 63/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r
778   UchwaƂa Nr XXXV/188/14 z dnia 12 marca 2014 r.
778   PROTOKÓƁ Nr 27/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
777   PROTOKÓƁ Nr 52/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
777   PROTOKÓƁ Nr 55/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
776   UchwaƂa Nr 44/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
776   PROTOKÓƁ Nr 58/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.
775   PROTOKÓƁ Nr 30/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
775   UCHWAƁA NR XXV/141/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
775   UchwaƂa Nr 75/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
775   od 30 grudnia 2014 r. do 3 lutego 2015 r.
774   PROTOKÓƁ Nr 46/2013 z dnia 7 paĆșdziernika 2013 r.
774   UCHWAƁA NR XXXIII/175/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
774   PROTOKÓƁ Nr 65/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
774   PROTOKÓƁ Nr 2/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
773   PROTOKÓƁ Nr 55/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
773   UchwaƂa Nr 87/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
773   UchwaƂa Nr XXXVII/204/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
772   PROTOKÓƁ Nr 25/2008
772   UchwaƂa Nr 74/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
772   Zapytanie ofertowe
771   PROTOKÓƁ Nr 52/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
771   PROTOKÓƁ Nr 4/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
771   PROTOKÓƁ Nr 7/2013 z dnia 20 lutego 2013 r
771   PROTOKÓƁ Nr 40/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
771   UchwaƂa Nr 11/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
771   UCHWAƁA NR XXXIV/185/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
771   ZADANIA
770   UchwaƂa Nr XXII/106/08
770   UchwaƂa Nr 16/2013 z dnia 12 marca 2013 r.
770   PROTOKÓƁ Nr 33/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
770   XXXVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
769   UCHWAƁA NR III/9/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
769   UCHWAƁA NR V/18/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
768   Sprawozdania
768   UCHWAƁA XXXVI/194/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
768   PROTOKÓƁ Nr 41/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
768   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
767   PROTOKÓƁ Nr 50/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
766   PROTOKÓƁ Nr 62/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
765   UchwaƂa Nr 92/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
765   od 24 grudnia 2013 r. do 19 lutego 2014 r.
765   PROTOKÓƁ Nr 32/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
765   VIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
764   PROTOKÓƁ Nr 2/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r
764   UCHWAƁA NR XXXI/164/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
764   Wykaz nieruchomoƛci przeznaczonych do oddania w najem
763   UchwaƂa Nr 79/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
763   PROTOKÓƁ Nr 13/2014 z dnia 27 marca 2014 r.
761   UCHWAƁA NR XXXIII/174/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
761   UchwaƂa Nr 102/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
761   UCHWAƁA NR XLI/217/14 z dnia 13 listopada 2014 r.
761   UCHWAƁA NR V/15/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
760   UchwaƂa Nr 15/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
759   PROTOKÓƁ Nr 25/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
759   PROTOKÓƁ Nr 14/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
759   UCHWAƁA NR XXXIII/176/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
759   PROTOKÓƁ Nr 1/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r.
759   Jan Chmielewski
758   UCHWAƁA NR XXIX/154/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
758   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
757   PROTOKÓƁ Nr 49/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
757   UCHWAƁA NR XXIII/135/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
757   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
757   PROTOKÓƁ Nr 13/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
756   PROTOKÓƁ Nr 48/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
756   UCHWAƁA NR XXXVII/200/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
755   UchwaƂa Nr 42/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
755   od 1 do 29 grudnia 2014 r.
754   UchwaƂa Nr 5/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
753   PROTOKÓƁ Nr 4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.
753   ogƂoszenie o konkursie
752   PROTOKÓƁ Nr 35/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.
752   PROTOKÓƁ Nr 7/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
752   UCHWAƁA NR XXXIX/210/14 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
752   UchwaƂa Nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
752   UchwaƂa Nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
751   UchwaƂa Nr XXXVIII/207/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
750   PROTOKÓƁ Nr 54/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.
750   UchwaƂa Nr 10/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
748   UchwaƂa Nr 24/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
747   PROTOKÓƁ Nr 51/2012 z dnia 8 listopada 2012 r.
747   PROTOKÓƁ Nr 49/2013 z dnia 14 paĆșdziernika 2013 r.
747   UCHWAƁA NR VII/27/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
746   PROTOKÓƁ Nr 57/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
746   XL SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
746   UchwaƂa Nr 72/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
746   Komisja Spraw SpoƂecznych (2011-2014 )
745   PROTOKÓƁ Nr 26/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
745   PROTOKÓƁ Nr 15/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r
744   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
743   UCHWAƁA NR IX/47/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
742   UchwaƂa Nr 37/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
742   PROTOKÓƁ Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
740   PROTOKÓƁ Nr 34/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
740   UchwaƂa Nr 3/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
738   UCHWAƁA NR XXXVII/201/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
735   PROTOKÓƁ Nr 58/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
735   UCHWAƁA NR XXXVI/191/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
735   PROTOKÓƁ Nr 8/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
735   UchwaƂa Nr 10/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
734   PROTOKÓƁ Nr 66/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
734   UCHWAƁA NR XXXVI/195/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
734   PROTOKÓƁ Nr 24/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
733   UCHWAƁA NR XXIII/133/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
733   UCHWAƁA NR XXXIV/186/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
733   UCHWAƁA NR XXXIX/209/14 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
733   Walenty Darczuk
732   UchwaƂa Nr 81/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.
732   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
731   UCHWAƁA NR IV/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
731   UchwaƂa Nr V/16/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
730   PROTOKÓƁ Nr 3/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
729   UCHWAƁA NR XXX/160/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
729   UchwaƂa Nr 19/2014 z dnia 27 marca 2014 r.
729   UchwaƂa Nr 6/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.
728   UchwaƂa Nr 104/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
728   PROTOKÓƁ Nr 19/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r
727   UCHWAƁA NR XXXVI/197/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
727   UCHWAƁA NR VII/31/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
726   UCHWAƁA NR XXXII/170/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
726   PROTOKÓƁ Nr 17/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
723   PROTOKÓƁ Nr 34/2014 z dnia 28 sierpnia 2014
722   UchwaƂa Nr 93/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
722   UchwaƂa Nr 27/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
722   PROTOKÓƁ Nr 12/2014 z dnia 19 marca 2014 r.
722   Jacek Chmielewski
721   kontakt
721   UchwaƂa Nr 61/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
720   PROTOKÓƁ Nr 28/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
720   UchwaƂa Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
720   PROTOKÓƁ Nr 18/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
718   PROTOKÓƁ Nr 15/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.
718   PROTOKÓƁ Nr 25/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
718   Komisja Rewizyjna (2011-2014)
717   UchwaƂa Nr 6/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
717   PROTOKÓƁ Nr 35/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r
716   Komisja BudĆŒetu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony ƚrodowiska
716   UchwaƂa Nr VIII/39/15 z dnia 25 marca 2015 r.
715   UchwaƂa Nr 73/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
715   UchwaƂa Nr 28/2014 z dnia 6 maja 2014 r.
715   UchwaƂa Nr 66/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
714   UchwaƂa Nr 12/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
713   II SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
713   UchwaƂa Nr 11/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
713   od 25 lutego do 25 marca 2015 r.
712   UCHWAƁA NR XL/216/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
711   UchwaƂa Nr 17/2014 z dnia 12 marca 2014
711   UchwaƂa Nr 44/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
711   UCHWAƁA NR VII/28/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
711   UchwaƂa Nr 27/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
710   PROTOKÓƁ Nr 43/2013 z dnia 23 wrzeƛnia 2013 r.
710   od 30 kwietnia do 24 czerwca 2015 r.
709   SkƂad Rady DziaƂalnoƛci PoĆŒytku Publicznego
708   UchwaƂa Nr 47/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
708   UchwaƂa Nr 103/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
708   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
707   PROTOKÓƁ Nr 63/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
707   PROTOKÓƁ Nr 45/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
707   UCHWAƁA NR VII/34/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
707   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu (2011-2014)
706   PROTOKÓƁ Nr 10/2014 z dnia 6 marca 2014 r.
706   od 17 wrzeƛnia do 28 paĆșdziernika 2014 r.
706   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
705   IV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
705   UCHWAƁA Nr VIII/37/15 z dnia 25 marca 2015 r.
705   UCHWAƁA NR IX/46/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
705   OgƂoszenie o rokowaniach
704   UCHWAƁA NR XL/212/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
704   UchwaƂa Nr 71/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
704   Komisja BudĆŒetowa (2011-2014)
703   PROTOKÓƁ Nr 16/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r
703   PROTOKÓƁ Nr 38/2014 z dnia 23 wrzeƛnia 2014 r.
703   UchwaƂa Nr 31/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
703   od 30 wrzeƛnia do 27 paĆșdziernika 2015 r.
702   UchwaƂa Nr 79/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
701   UchwaƂa Nr 26/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
701   UCHWAƁA NR V/20/15 z dnia 4 lutego 2015 r
701   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
701   PROTOKÓƁ Nr 34/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
700   UchwaƂa Nr 13/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
700   UchwaƂa Nr 25/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
700   od 5 do 25 lutego 2015 r.
698   UCHWAƁA NR XLI/218/14 z dnia 13 listopada 2014 r.
698   UCHWAƁA NR V/17/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
698   UCHWAƁA VIII/40/15 z dnia 25 marca 2015 r.
697   kontakt
697   UCHWAƁA NR VIII/42/15 z dnia 25 marca 2015 r.
696   PROTOKÓƁ Nr 9/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
696   PROTOKÓƁ Nr 42/2014 z dnia 7 paĆșdziernika 2014 r.
696   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
695   PROTOKÓƁ Nr 50/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
695   PROTOKÓƁ Nr 53/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
695   PROTOKÓƁ Nr 5/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.
695   UCHWAƁA NR 24/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
694  
694   UchwaƂa Nr 64A/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
694   UCHWAƁA NR VI/24/15 z dnia 19 lutego 2015 r.
693   PROTOKÓƁ Nr 36/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
693   od 25 czerwca do 16 wrzeƛnia 2014 r.
693   PROTOKÓƁ Nr 57/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r
693   PROTOKÓƁ Nr 1/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r.
693   Terminarz posiedzeƄ
693   UCHWAƁA NR VII/29/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
693   Uchwala Nr 9/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
692   UchwaƂa Nr 9/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
692   UCHWAƁA NR XXXVI/192/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
692   UchwaƂa Nr 34/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
692   V SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
691   PROTOKÓƁ Nr 64/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
691   UchwaƂa Nr I/5/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
691   UCHWAƁA NR XVII/82/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
689   UchwaƂa Nr 50/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
688   PROTOKÓƁ Nr 19/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
687   UCHWAƁA NR XXXVI/189/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
687   UchwaƂa Nr 56/2014 z dnia 12 wrzeƛnia 2014 r.
687   PROTOKÓƁ Nr 50/2014 z dnia 14 listopada 2014 r
687   PROTOKÓƁ Nr 51/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
686   UCHWAƁA NR XXXVII/199/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
686   UchwaƂa Nr 41/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
685   UchwaƂa Nr 30/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
685   UchwaƂa Nr 57/2014 z dnia 23 wrzeƛnia 2014 r.
683   UCHWAƁA NR VII/32/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
683   PROTOKÓƁ Nr 15/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.
683   od 30 grudnia 2014 r. do 3 lutego 2015 r.
682   PROTOKÓƁ Nr 59/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.
681   UchwaƂa Nr 22/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.
679   UchwaƂa Nr 75/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
679   UCHWAƁA NR V/14/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
678   UCHWAƁA NR XXXVI/198/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
678   Komisja ƚrodowiska (2011-2014)
678   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
677   PROTOKÓƁ Nr 44/2014 z dnia 15 paĆșdziernika 2014 r.
676   UchwaƂa Nr 60/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
675   PROTOKÓƁ Nr 6/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
675   UCHWAƁA NR VIII/41/15 z dnia 25 marca 2015 r.
675   UCHWAƁA NR VIII/43/15 z dnia 25 marca 2015 r.
674   PROTOKÓƁ Nr 23/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
674   UchwaƂa Nr 73/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
674   UchwaƂa Nr 74/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
674   III NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
674   PROTOKÓƁ Nr 54/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r
674   UchwaƂa Nr 7/2015 z dnia 11 lutego 2015 r
673   PROTOKÓƁ Nr 43/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
673   PROTOKÓƁ Nr 8/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
672   Konsultacje
672   PROTOKÓƁ Nr 37/2014 z dnia 15 wrzeƛnia 2014 r.
672   UCHWAƁA NR XL/214/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
672   Projekty wspóƂpracy
672   PROTOKÓƁ Nr 23/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
671   UchwaƂa Nr 33/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
671   UCHWAƁA NR XXXVIII/206/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
671   UCHWAƁA NR IV/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
670   PROTOKÓƁ Nr 55/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
670   UCHWAƁA NR VII/33/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
670   UchwaƂa Nr 19/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
670   PROTOKÓƁ Nr 20/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
670   od 26 marca do 29 kwietnia 2015 r.
669   PROTOKÓƁ Nr 29/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
668   UCHWAƁA NR XXXVIII/208/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
668   PROTOKÓƁ Nr 3/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
668   UchwaƂa Nr 8/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.
667   UchwaƂa Nr 28/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
666   UchwaƂa Nr 51/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
666   UchwaƂa Nr 58/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
666   UchwaƂa Nr 63/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
666   UCHWAƁA XL/213/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
666   PROTOKÓƁ Nr 7/2015 z dnia 17 lutego 2015 r
665   PROTOKÓƁ Nr 47/2014 z dnia 31 paĆșdziernika 2014 r.
665   Programy wspóƂpracy
665   rok 2015
664   UchwaƂa Nr 16/2014 z dnia 6 marca 2014 r.
664   UCHWAƁA Nr XXXVII/203/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
664   PROTOKÓƁ Nr 17/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
663   PROTOKÓƁ Nr 18/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
663   UchwaƂa Nr 29/2014 z dnia 13 maja 2014 r.
663   UCHWAƁA NR XXXVIII/205/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
663   UCHWAƁA NR V/22/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
662   PROTOKÓƁ Nr 58/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
662   Statut Powiatu Pyrzyckiego
662   UchwaƂa Nr 21/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.
661   OGƁOSZENIE
660   UCHWAƁA NR IX/44/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
659   UchwaƂa Nr 49/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
659   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
658   UchwaƂa Nr XXII/115/08
658   UchwaƂa Nr 14/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
658   PROTOKÓƁ Nr 11/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
658   UchwaƂa Nr 65/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
658   UchwaƂa Nr 67/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
657   UchwaƂa Nr 22/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
656   UchwaƂa Nr 46/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
656   PROTOKÓƁ Nr 12/2015 z dnia 19 marca 2015 r
656   UchwaƂa Nr 29/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
655   PROTOKÓƁ Nr 22/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
655   UchwaƂa Nr 54/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
655   PROTOKÓƁ Nr 49/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
655   UchwaƂa Nr 4/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
655   UchwaƂa Nr 12/2015 z dnia 9 marca 2015 r.
654   UchwaƂa Nr I/4/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
654   Zapytanie ofertowe
653   UchwaƂa Nr 17/2015 z dnia 19 marca 2015 r.
652   UchwaƂa Nr 36/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
652   UchwaƂa Nr 52/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
652   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
651   UchwaƂa Nr 31/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
651   PROTOKÓƁ Nr 26/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.
650   PROTOKÓƁ Nr 56/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.
649   UchwaƂa Nr 35/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
649   UchwaƂa Nr 59/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
649   UchwaƂa Nr 69/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
649   PROTOKÓƁ Nr 16/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r
649   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
648   PROTOKÓƁ Nr 46/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
647   UchwaƂa Nr 18/2014 z dnia 19 marca 2014 r.
647   UchwaƂa Nr 40/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
646   146
646   X SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
645   UchwaƂa Nr 55/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
645   Janusz Budynek
645   PROTOKÓƁ Nr 38/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
644   UchwaƂa Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
644   PROTOKÓƁ Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
644   UchwaƂa Nr 38/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
644   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
642  
642   UCHWAƁA NR VIII/35/15 z dnia 25 marca 2015 r.
642   UchwaƂa Nr 26/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
641   od 1 do 29 grudnia 2014 r.
641   UchwaƂa Nr 33/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
640   PROTOKÓƁ Nr 36/2014 z dnia 12 wrzeƛnia 2014 r.
640   OgƂoszenie Komisarza Wyborczego
640   UCHWAƁA NR V/19/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
639   Jan Jaworski
638   UchwaƂa Nr 20/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
638   PROTOKÓƁ Nr 22/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
638   PROTOKÓƁ Nr 26/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
637   Wybory do RDPP
636   UCHWAƁA Nr 1/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
636   UCHWAƁA NR X/56/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
633   UchwaƂa Nr 18/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
632   UCHWAƁA NR IV/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
632   UCHWAƁA NR XII/66/2015 z dnia 7 paĆșdziernika 2015 roku
631   KOMUNIKATY
631   MiƂosz Ɓuszczyk
630   UchwaƂa Nr XXII/114/08
630   IX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
630   ogƂoszenie naboru
630   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
629   UchwaƂa Nr XXII/105/08
629   UchwaƂa Nr 76/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
629   UCHWAƁA NR IX/45/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
629   UCHWAƁA NR X/58/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
628   UchwaƂa Nr 32/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
628   UCHWAƁA NR VIII/38/15 z dnia 25 marca 2015 r.
628   XV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
627   UchwaƂa Nr 45/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
627   UchwaƂa Nr 70/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
626   UchwaƂa Nr 53/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
626   PROTOKÓƁ Nr 40/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
626   UchwaƂa Nr 62/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
626   UchwaƂa Nr 78/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
626   UCHWAƁA NR VII/26/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
625   UCHWAƁA NR II/8/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
625   PROTOKÓƁ Nr 37/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
624   UchwaƂa Nr 16/2015 z dnia 19 marca 2015 r.
624   PROTOKÓƁ Nr 39/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
623   PROTOKÓƁ Nr 39/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
623   Walenty Darczuk
623   UchwaƂa Nr 32/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
622   Zapytanie ofertowe
622   PROTOKÓƁ Nr 28/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
621   UchwaƂa Nr 43/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
621   UchwaƂa Nr 64/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
621   VII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
621   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
620   UchwaƂa Nr 77/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
620   UchwaƂa Nr 80/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
619   OgƂoszenie
617   Zapytanie ofertowe
616   rok 2015
615   PROTOKÓƁ Nr 11/2015 z dnia 18 marca 2015 r.
614   PROTOKÓƁ Nr 53/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r
613   UCHWAƁA NR VIII/36/15 z dnia 25 marca 2015 r.
612   UCHWAƁA NR VI/25/15 z dnia 19 lutego 2015 r.
611   rok 2006
611   UchwaƂa Nr 30/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
611   Zapytanie ofertowe
609   Zapytanie ofertowe
608   UchwaƂa Nr 48/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
608   UchwaƂa Nr 45/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
607   UCHWAƁA NR V/21/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
607   PROTOKÓƁ Nr 9/2015 z dnia 9 marca 2015 r.
606   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
606   PROTOKÓƁ Nr 29/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
605   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
605   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
605   UchwaƂa Nr 80/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
604   UchwaƂa Nr 15/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
601   Zapytanie ofertowe
600   UCHWAƁA NR X/51/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
598   Zapytanie ofertowe
596   REJESTRY
595   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
594   Zapytanie ofertowe
592   UchwaƂa Nr 14/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
592   UchwaƂa Nr 20/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
592   XIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
591   UCHWAƁA NR V/23/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
590   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
589   UchwaƂa Nr 81/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
589   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
588   UCHWAƁA NR X/50/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku
587   UchwaƂa Nr 34/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
586   UchwaƂa Nr 46/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
585   UchwaƂa Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
584   UCHWAƁA NR X/54/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
582   UCHWAƁA NR X/57/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
580   PROTOKÓƁ Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
580   PROTOKÓƁ Nr 27/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
579   UchwaƂa Nr 36/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
579   UCHWAƁA NR XI/64/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
578   PROTOKÓƁ Nr 30/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.
577   UCHWAƁA NR IX/48/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
577   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
574   UchwaƂa Nr 39/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
574   UchwaƂa Nr 13/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
574   UchwaƂa Nr 47/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
573   MirosƂaw Bitenc
573   PROTOKÓƁ Nr 31/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.
572   UchwaƂa Nr 35/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
570   PROTOKÓƁ Nr 30/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
570   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
569   147
569   UCHWAƁA NR X/49/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
569   PROTOKÓƁ Nr 32/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
567   Zapytanie ofertowe
566   Zapytanie ofertowe
565   PROTOKÓƁ Nr 33/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
565   rok 2014
565   UchwaƂa Nr 42/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
564   UchwaƂa Nr 48/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.
562   UchwaƂa Nr 38/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
561   PROTOKÓƁ Nr 24/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
560   PROTOKÓƁ Nr 25/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
558   PROTOKÓƁ Nr 33/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
558   Zapytanie ofertowe
556   UCHWAƁA NR X/55/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
553   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
553   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
553   XVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
552   Decyzja
552   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
549   rok 2007
548   Zapytanie ofertowe
547   Zawiadomienia, komunikaty
546   XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
544   POWIAT PYRZYCKI
542   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
541   UchwaƂa Nr 40/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
541   UCHWAƁA NR XI/59/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
538   PROTOKÓƁ Nr 31/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
538   UchwaƂa Nr 49/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
538   UchwaƂa Nr 10/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
535   UchwaƂa Nr 51/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
535   UchwaƂa Nr XV/81/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
534   UchwaƂa Nr 68/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
533   UCHWAƁA NR XIII/68/15 z dnia 28 paĆșdziernika 2015 r.
532   UchwaƂa Nr 61/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
532   PROTOKÓƁ Nr 40/2015 z dnia 12 paĆșdziernika 2015
531   rok 2005
530   ZdzisƂaw Wudarczyk
530   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
527   UCHWAƁA NR X/52/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
527   UchwaƂa Nr 41/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
524   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
523   Program PrzeciwdziaƂania Bezrobociu
523   rok 2016
521   PROTOKÓƁ Nr 35/2015 z dnia 17 wrzeƛnia 2015 r.
521   Zarząd Powiatu 2014-2016
519   UchwaƂa Nr 52/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
519   UCHWAƁA NR XV/74/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
517   UCHWAƁA XI/65/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
515   UCHWAƁA NR XI/62/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
514   UchwaƂa Nr 27/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
514   kontakt
513   ZADANIA
512   UchwaƂa Nr 67/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
512   ogƂoszenie o konkursie
511   UCHWAƁA NR XIX/92/2016 z dnia 16 marca 2016 roku
509   UchwaƂa Nr XI/60/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
508   UCHWAƁA NR XVII/85/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
506   UchwaƂa Nr 44/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
506   UchwaƂa Nr 54/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
506   UchwaƂa Nr 56/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
506   UchwaƂa Nr 81/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
505   UCHWAƁA NR XX/105/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
504   Zapytanie ofertowe
503   PROTOKÓƁ Nr 45/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
500   UCHWAƁA NR XI/61/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
499   UchwaƂa Nr 39/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
497   Zapytanie ofertowe
496   XI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
496   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
494   XVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
493   XII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
493   UCHWAƁA NR XVIII/88/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
492   UCHWAƁA NR X/53/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
492   UCHWAƁA NR XV/70/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
491   UCHWAƁA NR XI/63/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
491   PROTOKÓƁ Nr 41/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
490   UchwaƂa Nr 58/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
490   UchwaƂa Nr 62/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
489   UchwaƂa Nr 71/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
487   PROTOKÓƁ Nr 47/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
487   UchwaƂa Nr 77/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
487   UchwaƂa Nr 15/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
487   UchwaƂa Nr 28/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
486   PROTOKÓƁ Nr 36/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
485   PROTOKÓƁ Nr 44/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
482   UchwaƂa Nr 50/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
482   UchwaƂa Nr 84/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
482   PROTOKÓƁ Nr 9/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
481   UchwaƂa Nr 66/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
480   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
477   UCHWAƁA NR XV/77/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
476   PROTOKÓƁ Nr 5/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.
475   UchwaƂa Nr 60/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
472   UCHWAƁA NR XV/69/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku
472   UCHWAƁA NR XV/71/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
470   od 21 grudnia 2015 r. do 26 stycznia 2016 r.
469   od 27 stycznia 2016 r. do 11 lutego 2016 r.
467   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
467   Zapytanie ofertowe
466   UchwaƂa Nr 57/2015 z dnia 17 wrzeƛnia 2015 r.
466   UCHWAƁA NR XVIII/86/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
466   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
465   UCHWAƁA NR XV/76/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
465   UchwaƂa Nr 29/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
464   UchwaƂa Nr 63/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
463   UchwaƂa Nr 69/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
463   PROTOKÓƁ Nr 46/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
462   UchwaƂa Nr 4/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
461   UCHWAƁA XIX/99/16 z dnia 16 marca 2016 r.
461   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
460   PROTOKÓƁ Nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
457   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
457   PROTOKÓƁ Nr 4/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
456   PROTOKÓƁ Nr 42/2015 z dnia 30 paĆșdziernika 2015 r.
455   UchwaƂa nr 2/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
455   UchwaƂa Nr 5/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
454   UchwaƂa Nr 59/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
454   PROTOKÓƁ Nr 10/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
453   PROTOKÓƁ Nr 13/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
452   UchwaƂa nr 16/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
451   UchwaƂa Nr 64/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
451   rok 2015
451   UCHWAƁA NR XIX/89/16 z dnia 16 marca 2016 r.
450   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
450   UCHWAƁA NR XV/79/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
450   UCHWAƁA NR XIX/91/16 z dnia 16 marca 2016 r.
449   XIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
448   UCHWAƁA NR XIII/67/1 z dnia 28 paĆșdziernika 2015 r.
448   UCHWAƁA NR XV/80/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku
448   UchwaƂa Nr 74/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
447   PROTOKÓƁ Nr 2/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
446   UchwaƂa Nr 76/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
446   UCHWAƁA XIX/100/16 z dnia 16 marca 2016 r.
445   UCHWAƁA NR XV/75/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
445   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
444   UCHWAƁA NR XIX/90/16 z dnia 16 marca 2016 r.
444   PROTOKÓƁ Nr 11/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
443   PROTOKÓƁ Nr 48/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
443   XVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
443   PROTOKÓƁ Nr 7/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
442   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
441   UCHWAƁA NR XVII/84/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
439   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
439   UchwaƂa Nr 72/2015 z dnia 30 paĆșdziernika 2015 r.
438   UCHWAƁA NR XV/72/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
437   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
437   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
436   UchwaƂa Nr 53/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
436   UchwaƂa Nr 80/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
435   StanisƂaw StępieƄ
434   UchwaƂa Nr 82/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
434   UchwaƂa Nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
432   UchwaƂa Nr 65/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
431   UchwaƂa Nr 7/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
430   kontakt
430   UchwaƂa Nr 14/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
429   rok 2016
429   rok 2014
429   UchwaƂa Nr 19/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
428   PROTOKÓƁ Nr 50/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
427   UchwaƂa Nr 18/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
426   UchwaƂa Nr 75/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
426   XXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
425   UCHWAƁA NR XV/78/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
425   UchwaƂa Nr 30/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
421   UchwaƂa Nr 12/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
420   UchwaƂa Nr 79/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
420   UchwaƂa Nr 21/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
420   od 12 lutego do 15 marca 2016 r.
419   PROTOKÓƁ Nr 8/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
419   UCHWAƁA NR XIX/95/16 z dnia 16 marca 2016 r.
418   UCHWAƁA NR XVII/83/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
417   UCHWAƁA NR XIX/94/16 z dnia 16 marca 2016 r.
417   UCHWAƁA NR XXI/110/16 z dnia 24 maja 2016 r.
414   UchwaƂa Nr 22/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
413   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
413   UCHWAƁA NR XV/73/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
413   PROTOKÓƁ Nr 12/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
412   UCHWAƁA NR XX/107/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
411   UchwaƂa Nr 78/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
411   UCHWAƁA NR XX/101/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
409   UchwaƂa Nr 24/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
408   UchwaƂa Nr 11/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
408   UCHWAƁA Nr 9/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
408   PaweƂ PalczyƄski
408   UCHWAƁA NR XXVI/126/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
407   UCHWAƁA NR XX/103/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
406   UchwaƂa Nr 25/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
403   XX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
401   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
401   UCHWAƁA NR XX/102/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
400   UchwaƂa Nr 55/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
400   PROTOKÓƁ Nr 6/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
400   UCHWAƁA XIX/93/16 z dnia 16 marca 2016 r.
398  
397   PROTOKÓƁ Nr 17/2016 z dnia 11 maja 2016 r
396   ZADANIA
395   UCHWAƁA Nr 3/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
395   UchwaƂa Nr 23/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
392   Zapytanie ofertowe
392   OgƂoszenie o zamowieniu
392   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
391   UCHWAƁA NR XX/106/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
390   PROTOKÓƁ Nr 3/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.
389   UCHWAƁA NR XIX/97/16 z dnia 16 marca 2016 r.
389   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
388   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
387   rok 2017
385   UchwaƂa Nr 83/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
385   UchwaƂa Nr 26/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
384   UchwaƂa Nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.
381   UchwaƂa Nr 70/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
381   UchwaƂa nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
380   Zapytanie ofertowe
379   UCHWAƁA NR XX/108/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
378   UchwaƂa Nr 20/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
378   UCHWAƁA NR XX/104/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
378   Komisja BudĆŒetu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony ƚrodowiska
377   Teresa WroƄska
376   UchwaƂa Nr 17/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
376   ZADANIA
373   UCHWAƁA XIX/98/16 z dnia 16 marca 2016 r.
372   UchwaƂa Nr 73/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
372   UCHWAƁA NR XIX/96/16 z dnia 16 marca 2016 r.
371   Zapytanie ofertowe
371   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
370   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
369   Zapytanie ofertowe
368   PROTOKÓƁ Nr 49/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
368   UchwaƂa Nr 13/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
366   UCHWAƁA NR XVIII/87/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
366   od 16 marca do 13 kwietnia 2016 r.
365   OBWIESZCZENIA
364   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
362   XXII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
362  
360   PROTOKÓƁ Nr 14/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
360   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
359   PROTOKÓƁ Nr 16/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
358   Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki SpoƂecznej i Zdrowia
355   Komisja Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki (2015-2016)
352   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 23 maja 2016 roku
348   Komisja Rewizyjna
348   XXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
347   PROTOKÓƁ Nr 43/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
346   PROTOKÓƁ Nr 18/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
346   UchwaƂa Nr 39/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
346   ZADANIA
345   UchwaƂa Nr 35/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
345   UCHWAƁA NR XXII/119/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
345   Zapytanie ofertowe
344   Komisja Polityki SpoƂecznej, Zdrowia i BezpieczeƄstwa Publicznego (2015-2016)
344   ZADANIA
344   Zapytanie ofertowe
343   Statut
343   PROTOKÓƁ Nr 19/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
342   UchwaƂa nr 32/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
339   UchwaƂa Nr 34/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
339   rok 2016
339   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
338   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 17 sierpnia 2016 roku
337   kontakt
336   Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki SpoƂecznej i Zdrowia
335   Komisja Polityki SpoƂecznej, Zdrowia i BezpieczeƄstwa Publicznego
334   UCHWAƁA NR XXI/111/16 z dnia 24 maja 2016 r.
333   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 17 maja 2016 roku
333   UchwaƂa Nr 38/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
332   UCHWAƁA NR XXV/122/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r.
326   UCHWAƁA NR XXII/115/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
325   UchwaƂa Nr 31/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
323   PROTOKÓƁ Nr 36/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
321   UchwaƂa nr 55/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
321   PROTOKÓƁ Nr 29/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
321   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
319   UchwaƂa nr 33/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
319   PROTOKÓƁ Nr 20/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
317   PROTOKÓƁ Nr 15/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
317   UCHWAƁA NR XXI/112/16 z dnia 24 maja 2016 r.
317   UCHWAƁA NR XX/109/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
317   PROTOKÓƁ Nr 24/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
317   Zapytanie ofertowe
316   UchwaƂa Nr 42/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
316   UCHWAƁA NR XXII/117/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
316   UCHWAƁA NR XXII/120/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
316   Zapytanie ofertowe
316   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
314   UchwaƂa nr 40/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
313   UchwaƂa Nr 37/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
313   od 23 lipca do 21 sierpnia 2016 r.
312   UCHWAƁA NR XXII/114/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
312   PROTOKÓƁ Nr 23/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r
312   XXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
310   UchwaƂa Nr 46/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
308   od 14 kwietnia do 21 czerwca 2016 r.
307   UchwaƂa Nr 45/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
306   OgƂoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym
304   UchwaƂa Nr 41/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
304   PROTOKÓƁ Nr 28/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
304   od 22 czerwca do 22 lipca 2016 r.
303   Zapytanie ofertowe
302   UCHWAƁA NR XXII/118/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
302   UCHWAƁA NR XXII/121/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
302   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 20 lipca 2016 roku
301   PROTOKÓƁ Nr 35/2016 z dnia 12 wrzeƛnia 2016 r.
300   PROTOKÓƁ Nr 26/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.
299   UchwaƂa Nr 61/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
299   Zapytanie ofertowe
298   UchwaƂa Nr 47/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
297   UchwaƂa Nr 43/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
297   UchwaƂa Nr 50/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
297   UchwaƂa Nr 60/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
297   Tomasz Szmendziuk
296   UchwaƂa Nr 44/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
296   PROTOKÓƁ Nr 27/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
296   PROTOKÓƁ Nr 31/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
295   UchwaƂa nr 53/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
294   UchwaƂa Nr 63/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
292   UchwaƂa Nr 49/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
292   ogƂoszenie naboru
291   UchwaƂa Nr 62/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
289   UchwaƂa Nr 52/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
288   Komunikat
288   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 09 grudnia 2016 roku
287   UchwaƂa Nr 48/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
287   UchwaƂa Nr 59/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
287   PROTOKÓƁ Nr 33/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
286   Zapytanie ofertowe
286   UchwaƂa Nr 70/2016 z dnia 20 wrzeƛnia 2016 r.
285   UchwaƂa Nr 51/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
285   UCHWAƁA NR XXVI/128/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
285   UCHWAƁA XXVI/132/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
283   Zapytanie ofertowe
282   UCHWAƁA NR XXVI/129/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
281   UchwaƂa Nr 75/2016 z dnia 18 paĆșdziernika 2016 r.
280   XXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
280   PROTOKÓƁ Nr 39/2016 z dnia 5 paĆșdziernika 2016 r.
280   UCHWAƁA NR XXVII/134/16 z dnia 26 paĆșdziernika 2016 r.
280   OgƂoszenie o zmianie ogƂoszenia
279   PROTOKÓƁ Nr 25/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
279   PROTOKÓƁ Nr 30/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
279   XXIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
279   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
278   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 11 sierpnia 2016 roku
278   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
276   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
276   PROTOKÓƁ Nr 40/2016 z dnia 13 paĆșdziernika 2016 r.
275   UchwaƂa Nr 64/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
275   od 22 sierpnia do 28 wrzeƛnia 2016 r.
275   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
273   UchwaƂa Nr 58/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
273   UchwaƂa nr 76/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
273   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
272   UCHWAƁA NR XXVI/127/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
271   UchwaƂa Nr 54/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
271   UchwaƂa Nr 57/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
271   UCHWAƁA NR XXVII/133/16 z dnia 26 paĆșdziernika 2016 r.
270   PROTOKÓƁ Nr 21/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
270   UchwaƂa Nr 65/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
269   O G Ɓ O S Z E N I E
268   UchwaƂa nr 56/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
267   UCHWAƁA NR XXII/116/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
266   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
266   UCHWAƁA NR XXVI/130/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
266   UCHWAƁA NR XXIX/135/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
265   PROTOKÓƁ Nr 37/2016 z dnia 20 wrzeƛnia 2016 r.
265   UchwaƂa Nr 71/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
265   XXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
264   UCHWAƁA NR XXVI/131/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
264   PROTOKÓƁ Nr 38/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
263   UCHWAƁA NR XXVI/125/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
263   UCHWAƁA NR XXVI/124/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
262   UchwaƂa Nr 74/2016 z dnia 5 paĆșdziernika 2016 r.
261   PROTOKÓƁ Nr 32/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
261   od 27 paĆșdziernika do 13 grudnia 2016 r.
261   Zapytanie ofertowe
260   PROTOKÓƁ Nr 22/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
258   PROTOKÓƁ Nr 46/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
256   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
254   UchwaƂa Nr 67/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
254   PROTOKÓƁ Nr 44/2016 z dnia 2 listopada 2016 r.
252   UchwaƂa Nr 36/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
252   PROTOKÓƁ Nr 48/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
251   kontakt
251   UCHWAƁA NR XXIX/147/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
251   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
250   UchwaƂa Nr 65A/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
250   UchwaƂa Nr 72/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
249   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
249   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
246   UchwaƂa Nr 78/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
246   XXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
246   UCHWAƁA NR XXIX/136/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
245   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 lipca 2016 roku
245   UchwaƂa Nr 102/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
245   UCHWAƁA NR XXIX/142/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
244   UCHWAƁA NR XXIX/146/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
243   UchwaƂa Nr 77/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
243   PROTOKÓƁ Nr 45/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
243   PROTOKÓƁ Nr 50/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.
241   UchwaƂa Nr 68/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
241   UchwaƂa Nr 88/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
241   UCHWAƁA Nr XXIX/138/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
241   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
238   UchwaƂa Nr 86/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
237   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
237   UchwaƂa Nr 69/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
237   Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 25 paĆșdziernika 2016 r.
237   UchwaƂa Nr 83/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
236   UchwaƂa Nr 92/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
236   UchwaƂa Nr 100/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
236   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
235   UchwaƂa Nr 79/2016 z dnia 28 paĆșdziernika 2016 r.
235   UchwaƂa nr 104/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
234   UCHWAƁA NR XXVI/123/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
234   UchwaƂa Nr 73/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
234   UchwaƂa Nr 97/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
234   UCHWAƁA NR XXIX/139/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
234   UCHWAƁA NR XXIX/141/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku
234   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
233   UchwaƂa Nr 89/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
233   UchwaƂa Nr 90/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
233   UchwaƂa Nr 7/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
232   UCHWAƁA NR XXIX/145/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
232   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
231   KONKURS
231   UchwaƂa Nr 99/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
231   PROTOKÓƁ Nr 47/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
230   UchwaƂa nr 84/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
230   UchwaƂa Nr 94/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
230   PROTOKÓƁ Nr 49/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r
230   UCHWAƁA NR XXIX/137/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
230   XXX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
230   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
227   UchwaƂa Nr 85/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
227   PROTOKÓƁ Nr 42/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
227   UCHWAƁA NR XXIX/143/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
227   UCHWAƁA XXIX/144/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
226   UchwaƂa Nr 91/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
226   UCHWAƁA XXIX/148/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
225   UchwaƂa Nr 93/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
225   UchwaƂa Nr 96/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
225   UchwaƂa Nr 98/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
224   PROTOKÓƁ Nr 41/2016 z dnia 18 paĆșdziernika 2016 r.
222   UchwaƂa Nr 95/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
221   PROTOKÓƁ Nr 34/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
221   PROTOKÓƁ Nr 43/2016 z dnia 28 paĆșdziernika 2016 r.
220   UchwaƂa Nr 105/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
219   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
218   UchwaƂa nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
218   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
217   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
216   UchwaƂa nr 101/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
215   PROTOKÓƁ Nr 51/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
214   UchwaƂa Nr 87/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
214   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
213   UchwaƂa nr 4/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
213   UCHWAƁA NR XXXI/153/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
213   Zapytanie ofertowe
213   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
213   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
212   UCHWAƁA NR XXIX/140/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
211   ProtokóƂ nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
211   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
211   UCHWAƁA NR XXXI/154/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
209   UchwaƂa Nr 82/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
208   UchwaƂa Nr 103/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
207   UchwaƂa Nr 81/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
207   XXXII NADZWYCZAJNEJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
206   Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 23 listopada 2016 r.
204   UchwaƂa nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
203   UchwaƂa Nr 11/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
203   Andrzej Drabczyk
200   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
200   UchwaƂa nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
200   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
199   UchwaƂa Nr 66/2016 z dnia 12 wrzeƛnia 2016 r.
199   UchwaƂa nr 80/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
199   UchwaƂa Nr 5/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
198   UchwaƂa Nr 106/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
198   ProtokóƂ nr 10/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
196   UchwaƂa Nr 6/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
196   UCHWAƁA NR XXXII/155/17 z dnia 15 lutego 2017 r.
195   ProtokóƂ nr 6/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
195   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
194   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
193   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
193   od 14 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.
192   WNIOSKI DOTYCZĄCE PASA DROGOWEGO
191   UchwaƂa Nr 108/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
191   ProtokóƂ nr 3/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
190   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
190   UchwaƂa Nr 8/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
190   ProtokóƂ nr 9/2017 z dnia 1 marca 2017 r.
189   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
188   ProtokóƂ nr 4/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.
188   ProtokóƂ nr 5/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
187   ProtokóƂ nr 7/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
186   ProtokóƂ nr 13/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
185   UCHWAƁA NR XXX/149/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.
185   UchwaƂa Nr 12/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
185   UchwaƂa nr 18/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
185   kontakt
184   UchwaƂa nr 14/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
183   Obwieszczenie
183   UCHWAƁA NR XXXI/152/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
183   UchwaƂa Nr 9/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
183   UchwaƂa Nr 10/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
183   ProtokóƂ nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
183   XXXIV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
183   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
181   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
180   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
180   Anna WoĆșniak - Rabiega
179   UCHWAƁA NR XXXI/150/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
179   UchwaƂa nr 13/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
176   OGƁOSZENIA
176   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
175   UchwaƂa Nr 107/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
175   PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE
175   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
174   UCHWAƁA NR XXXI/151/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
174   UchwaƂa Nr 15/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
174   UchwaƂa nr 17/2017 z dnia 1 marca 2017 r.
174   rok 2017
174   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
174   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
173   UchwaƂa Nr 16/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
173   UchwaƂa Nr 19/2017 z dnia 14 marca 2017 r.
171   UCHWAƁA NR XXXIII/159/17 z dnia 22 marca 2017 r.
170   OgƂoszenie o rokowaniach
167   ProtokóƂ nr 8/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
166   XXXI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
166   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
164   XXXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
162   UCHWAƁA NR XXXIII/158/17 z dnia 22 marca 2017 r.
160   Program Kultury Powiatu Pyrzyckiego
159   ZADANIA
159   ProtokóƂ nr 12/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
157   UchwaƂa nr 24/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
156   ProtokóƂ nr 11/2017 z dnia 14 marca 2017 r.
155   UCHWAƁA NR XXXIII/156/17 z dnia 22 marca 2017 r.
155   UCHWAƁA NR 23/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
154   UchwaƂa nr 22/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
152   UCHWAƁA NR XXXIII/157/17 z dnia 22 marca 2017 r.
152   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
150   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
149   PROTOKÓƁ Nr 52/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
148   UchwaƂa nr 20/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
147   PROTOKÓƁ Nr 17/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
146   UchwaƂa Nr 26/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
146   UchwaƂa Nr 31/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
146   PROTOKÓƁ Nr 20/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
144   UchwaƂa nr 27/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
144   UchwaƂa nr 28/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
144   Zapytanie ofertowe
143   UchwaƂa Nr 21/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
143   UchwaƂa nr 29/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
143   Daniela BaraƄska
142   UchwaƂa nr 25/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
142   UchwaƂa Nr 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
142   Beata Bartczak
141   UchwaƂa Nr 37/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
141   Zapytanie ofertowe
140   UchwaƂa nr 32/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
140   UchwaƂa Nr 42/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.
140   PROTOKÓƁ Nr 19/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
138   ogƂoszenie naboru
137   ProtokóƂ nr 15/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
137   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
136   PROCEDURY
136   UCHWAƁA NR XXXIV/161/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
136   UchwaƂa Nr 36/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
135   UCHWAƁA NR XXXIII/160/17 z dnia 22 marca 2017 r.
135   Iwona Zibrowska-OsĂłch
135   UCHWAƁA NR XXXIV/164/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
134   UCHWAƁA XXXIV/165/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
134   UchwaƂa Nr 40/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
134   UchwaƂa Nr 41/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
134   Zapytanie ofertowe
133   UCHWAƁA NR XXXIV/163/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
131   Agata WĂłjcik
130   UchwaƂa Nr 38/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
129   Ireneusz Stolarczyk
129   UchwaƂa Nr 33/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
126   ProtokóƂ nr 14/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
125   UCHWAƁA NR XXXIV/162/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
124   Zapytanie ofertowe
120   Zapytanie ofertowe
120   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
119   UchwaƂa Nr 39/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
118   UchwaƂa Nr 34/2017 z dnia 24 maja 2017 roku
118   UCHWAƁA NR XXXV/169/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
118   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
117   Biuro Rzeczy Znalezionych
117   PROTOKÓƁ Nr 18/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
117   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
116   Zapytanie ofertowe
115   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
115   ProtokóƂ nr 16/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
115   UCHWAƁA NR XXXV/172/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
115   PROTOKÓƁ nr 24/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
114   UchwaƂa Nr 35/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
114   Zapytanie ofertowe
114   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 14 lipca 2017 roku
113   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
112   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
111   UchwaƂa Nr 47/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.
110   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
110   UCHWAƁA NR XXXV/173/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
110   UchwaƂa Nr 51/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
110   UchwaƂa Nr 53/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
108   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
108   UCHWAƁA NR XXXV/170/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
108   PROTOKÓƁ nr 21/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.
107   PROTOKÓƁ nr 22/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
107   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
105   UCHWAƁA NR XXXV/166/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
105   PROTOKÓƁ nr 23/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
105   od 27 kwietnia do 20 czerwca 2017 r.
104   UCHWAƁA NR XXXV/168/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
102   UCHWAƁA NR XXXV/171/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
102   UchwaƂa Nr 43/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
101   UchwaƂa Nr 44/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
101   od 22 marca do 26 kwietnia 2017 r.
100   UchwaƂa Nr 45/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
99   UchwaƂa nr 49/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
99   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
97   UCHWAƁA NR XXXV/167/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
97   WNIOSKI_STARE
97   od 31 stycznia do 21 marca 2017 r.
95   Komisja Rewizyjna
95   UchwaƂa Nr 46/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
95   UchwaƂa nr 48/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
94   Zapytanie ofertowe
88   XXXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
85   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
76   Zarząd Powiatu 2016-2018
75   UchwaƂa Nr 50/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
70   UchwaƂa Nr 52/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
65   Ewa Gąsiorowska-NawĂłj
65   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
65   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
64   XXXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
63   UchwaƂa Nr 67/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
61   UCHWAƁA NR XXXVI/175/17 z dnia 11 wrzeƛnia 2017 r.
61   ZADANIA
57   UchwaƂa nr 54/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
57   UchwaƂa nr 65/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
57   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
56   UchwaƂa Nr 63/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
56   UCHWAƁA NR XXXVI/174/17 z dnia 11 wrzeƛnia 2017 r.
56   ProtokóƂ nr 37/2017 z dnia 29 wrzeƛnia 2017 r.
55   UchwaƂa nr 57/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
55   UchwaƂa Nr 58/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
55   UchwaƂa Nr 62/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
55   UchwaƂa nr 66/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
55   od 21 czerwca do 26 wrzeƛnia 2017 r.
54   UchwaƂa nr 79/2017 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
53   UchwaƂa Nr 61/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
53   UchwaƂa Nr 55/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
52   UchwaƂa Nr 56/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
52   UchwaƂa Nr 60/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
51   UchwaƂa nr 64/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
50   ProtokóƂ nr 36/2017 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
45   UchwaƂa Nr 68/2017 z dnia 6 wrzeƛnia 2017 r.
45   UchwaƂa Nr 70/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
45   ProtokóƂ nr 34/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
44   UchwaƂa Nr 59/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
44   UchwaƂa Nr 74/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
44   Kontakt
44   ProtokóƂ nr 35/2017 z dnia 20 wrzeƛnia 2017 r.
43   UchwaƂa nr 72/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
43   Hanna Rabiega
43   ProtokóƂ nr 40/2017 z dnia 18 paĆșdziernika 2017 r.
42   XXXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
42   UchwaƂa nr 80/2017 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
42   ProtokóƂ nr 27/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
42   ProtokóƂ nr 28/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
42   ProtokóƂ nr 30/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
42   ProtokóƂ nr 32/2017 z dnia 1 wrzeƛnia 2017 r.
41   UchwaƂa Nr 75/2017 z dnia 20 wrzeƛnia 2017 r.
41   UchwaƂa Nr 76/2017 z dnia 20 wrzeƛnia 2017 r.
40   UchwaƂa nr 71/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
40   UchwaƂa Nr 77/2017 z dnia 20 wrzeƛnia 2017 r.
40   UchwaƂa Nr 81/2017 z dnia 29 wrzeƛnia 2017 r.
40   ProtokóƂ nr 26/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
40   ProtokóƂ nr 29/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
39   UchwaƂa nr 73/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
39   ProtokóƂ nr 31/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
38   PROTOKÓƁ Nr 25/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
38   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
37   UchwaƂa Nr 78/2017 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
37   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2017 roku
37   PROTOKÓƁ Nr 33/2017 z dnia 6 wrzeƛnia 2017r.
37   XXXVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
36   ZADANIA
36   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2017 roku
35   UchwaƂa nr 69/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
35   UchwaƂa Nr 85/2017 z dnia 11 paĆșdziernika 2017 r.
35   ProtokóƂ nr 39/2017 z dnia 11 paĆșdziernika 2017 r.
34   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2017 roku
34   ProtokóƂ nr 38/2017 z dnia 4 paĆșdziernika 2017 r.
33   OGƁOSZENIE
32   UchwaƂa Nr 84/2017 z dnia 11 paĆșdziernika 2017 r.
28   UchwaƂa Nr 83/2017 z dnia 4 paĆșdziernika 2017 r.
27   UchwaƂa Nr 81A/2017 z dnia 29 wrzeƛnia 2017 r.
27   UchwaƂa nr 82/2017 z dnia 4 paĆșdziernika 2017 r.
20   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
19   XL SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
18   XXXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
17   UchwaƂa Nr 91/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
17   ProtokóƂ nr 43/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.
16   UchwaƂa nr 90/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
16   ProtokóƂ nr 42/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
15   UchwaƂa Nr 86/2017 z dnia 18 paĆșdziernika 2017 r.
15   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
15   UCHWAƁA NR XXXVIII/189/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
14   UchwaƂa Nr 89/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
14   UchwaƂa Nr 87/2017 z dnia 18 paĆșdziernika 2017 r.
14   UCHWAƁA NR XXXVIII/188/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
13   UchwaƂa Nr 88/2017 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
13   UchwaƂa Nr 92/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.
13   UchwaƂa Nr 93/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.
13   od 27 wrzeƛnia do 24 paĆșdziernika 2017 r.
13   ProtokóƂ nr 41/2017 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
13   UCHWAƁA NR XXXVIII/182/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
13   UCHWAƁA NR XXXVIII/184/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
12   UCHWAƁA XXXVII/178/17 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
12   UCHWAƁA NR XXXVII/179/17 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
12   UCHWAƁA NR XXXVIII/181/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
12   UCHWAƁA NR XXXVIII/183/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
12   UCHWAƁA NR XXXVIII/185/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
12   UchwaƂa Nr XXXVIII/186/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
11   UCHWAƁA NR XXXVII/180/17 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
11   UCHWAƁA NR XXXVIII/187/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
10   UCHWAƁA NR XXXVII/176/17 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
9   OGƁOSZENIE
9   UCHWAƁA NR XXXVII/177/17 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.

 Liczba   Kategoria
124331   OgƂoszenia
57405   OgƂoszenia o przetargach
44717   ogƂoszenia o pracy
22159   WydziaƂ DrĂłg i Komunikacji
21291   dane teleadresowe
20508   ogƂoszenia o pracy
17572   WydziaƂ Architektury i Budownictwa
16952   ZamĂłwienia Publiczne
15759   oƛwiadczenia majątkowe
14164   WydziaƂ Geodezji i Gospodarki Nieruchomoƛciami
13625   oƛwiadczenia majątkowe
12870   oƛwiadczenia majątkowe
12870   porządek obrad Rady
12794   WspóƂpraca z Organizacjami Pozarządowymi
12476   gminy powiatu
12102   Nieruchomoƛci
11754   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
11302   oƛwiadczenia majątkowe
11115   WydziaƂ Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
11096   WydziaƂ Ochrony ƚrodowiska, Leƛnictwa i Rolnictwa
10874   charakterystyka
10670   statut powiatu
10132   Rady
10128   Informacje OgĂłlne
9988   skƂad osobowy Rady
9856   Rada Powiatu
9762   skƂad osobowy Zarządu
9762   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
9711   Powiatowy Oƛrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf.
9685   zaƂatwianie spraw
9291   2010-2014
9112   Szpital Powiatowy
9066   Powiatowy Urząd Pracy
8840   ZespóƂ SzkóƂ Nr 1
8693   budĆŒet powiatu
8671   Specjalny Oƛrodek Szkolno-Wychowawczy
8638   Starostwo Powiatowe
8497   Centrum PlacĂłwek OpiekuƄczo-Wycowawczych
8489   PeƂnomocnik Starosty ds. Zdrowia i Pomocy SpoƂecznej
8467   WydziaƂ Organizacyjno-Prawny
8430   Dom Pomocy SpoƂecznej
8240   regulamin organizacyjny
8171   Radca Prawny
8107   2010-2014
8062   ZespóƂ SzkóƂ Nr 2 CKU
8045   komisje Rady
7996   WydziaƂ Finansowy
7986   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
7876   uchwaƂy Rady
7778   Biuro Rady Powiatu
7630   Zarząd Powiatu
7462   protokoƂy
7441   Program DziaƂaƄ na Rzecz OsĂłb NiepeƂnosprawnych
7403   PeƂnomocnik Starosty ds. OC i ZK, SO oraz WzSiSP
7374   uchwaƂy Zarządu
7372   Powiatowy Rzecznik KonsumentĂłw
7324   dƂug publiczny
7318   Powiatowy Międzyszkolny Oƛrodek Sportowy
7215   GƂówny Specjalista ds. Kontroli
7179   protokoƂy z posiedzeƄ Zarządu
7167   wyniki kontroli
7162   majątek powiatu
7134   Program Ochrony ƚrodowiska
7090   Informacja publiczna
7007   Program PrzeciwdziaƂania Bezrobociu
7004   Geodeta Powiatowy
6959   Jednostki Organizacyjne
6958   PeƂnomocnik Starosty ds. Informacji Niejawnych
6808   Plan Gospodarki Odpadami
6788   rejestry i ewidencje
6715   sprawozdania z dziaƂalnoƛci Zarządu
6705   2010-2014
6652   Finanse i Mienie Powiatu
6636   Programy dot. zadaƄ publicznych
6556   Inspekcje
6277   2010-2014
5874   Komisji
5778   2010-2014
5744   2006-2010
5566   Powiatowy ZespóƂ ds. Orzekania o NiepeƂnosprawnoƛci
5415   zarządzenia starosty
5393   2002-2006
5297   2010-2014
5228   komunikaty
5213   1998-2002
5137   2006-2010
4959   informacja o finansach
4898   2002-2006
4758   2010-2014
4751   2006-2010
4717   2006-2010
4649   2002-2006
4646   2006-2010
4633   PeƂnomocnik Starosty ds. Funduszy Pomocowych
4514   2014-2018
4498   2006-2010
4461   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach
4396   2002-2006
4379   2002-2006
4363   2002-2006
4146   2002-2006
4121   2006-2010
4020   2014-2018
3917   Program Zapobiegania Przestępczoƛci
3648   2014-2018
3431   2014-2018
3205   rok 2014
3044   uchwaƂy RIO
2907   2014-2018
2893   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
2865   komunikaty
2693   Wybory
2502   2014-2018
2421   Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
2288   Komunikaty i ogƂoszenia
2275   2014-2018
2169   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
1861   wyjazdy sƂuĆŒbowe
1634   Biuro Rzeczy Znalezionych
1410   NieodpƂatna Pomoc Prawna
780   Plan zamĂłwieƄ publicznych
342   Program Kultury Powiatu Pyrzyckiego
licznik odwiedzin: 7241666