logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   TytuƂ
6322   POWIATOWY PROGRAM DZIAƁAƃ NA RZECZ OSÓB NIEPEƁNOSPRAWNYCH W POWIECIE PYRZYCKIM
5291   od 22 marca 2005 r. do 27 kwietnia 2005 r.
4951   w okresie od 28 kwietnia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r.
4327   PROCEDURY
4258   w okresie od 25 czerwca 2003 r. do 1 paĆșdziernika 2003 r.
4047   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
4007   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3993   w okresie od 17 marca 2004 r. do 28 kwietnia 2004 r.
3984   od 29 czerwca 2005 r. do 21 wrzeƛnia 2005 r.
3863   Przetarg nieograniczony na:
3819   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3804   od 28 kwietnia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r.
3761   Wojciech KuĆșmiƄski
3723   Teresa Mamos
3711   UchwaƂa Nr XXII/123/2000
3681   UchwaƂa Nr XXXI/173/01
3678   UchwaƂa Nr XXVI/145/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
3669   Krzysztof Rosiak
3565   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3461   PROCEDURY
3442   Robert Betyna
3404   Program Ochrony ƚrodowiska na lata 2004-2011
3376   UchwaƂa Nr XVI/92/2000
3361   PROTOKÓƁ NR 22/2006 z dnia 20 lipca 2006 r.
3356   w okresie od 1 paĆșdziernika 2003 r. do 19 listopada 2003 r.
3355   w okresie od 1 lipca 2004 r. do 29 wrzeƛnia 2004 r.
3347   Wiktor ToƂoczko
3335   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3291   w okresie od 28 stycznia 2004 r. do 17 marca 2004 r.
3218   Walenty Darczuk
3216   JarosƂaw Stankiewicz
3214   Piotr Rybkowski
3196   od 26 stycznia 2005 r. do 16 marca 2005 r.
3171   SƂawomir Sytnik
3163   Przetarg nieograniczony na:
3151   Maciej Jankowski
3143   UchwaƂa Nr 7/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
3125   Iwona Zibrowska
3121   Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004-2007
3119   Anna ZasadziƄska
3111   ElĆŒbieta Wiktorko
3098   od 29 czerwca 2006 r. do 27 wrzeƛnia 2006 r.
3093   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3084   od 27 kwietnia 2006 r. do 28 czerwca 2006 r.
3080   Wiktor ToƂoczko
3075   Andrzej WabiƄski
3052   Andrzej Gumowski
3043   PROTOKÓƁ NR 29/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r.
3040   WYKAZ POZWOLEƃ NA BUDOWE NA RZECZ JEDNOSTEK PUBLICZNYCH
3010   Robert Betyna
3004   PROTOKÓƁ NR 27/2004 z dnia 20 lipca 2004 r.
2986   w okresie od 19 listopada 2003 r. do 29 grudnia 2003 r.
2964   WƂadysƂaw Dusza
2961   Krzysztof Kunce
2947   Rejestry i ewidencje
2946   Ryszard Grzesiak
2945   Przetarg nieograniczony na:
2943   Jerzy Goclik
2909   UCHWAƁA Nr XXVI/144/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2897   StanisƂaw StępieƄ
2890   w okresie od 12 marca 2003 r. do 30 kwietnia 2003 r.
2858   przetarg nieograniczony na :
2856   Wojciech PardaƂa
2853   Dariusz JagieƂƂo
2840   UchwaƂa Nr XXV/136/2001
2838   PROTOKÓƁ NR 13/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r.
2835   w okresie od 29 grudnia 2003 r. do 28 stycznia 2004 r.
2835   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego III kadencji
2821   Agnieszka Odachowska
2789   Wanda KƂodawska
2781   Krzysztof Kunce
2780   Aleksander Kostecki
2778   nabĂłr stanowisko
2777   PROTOKÓƁ NR 12/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r.
2741   JĂłzef Burcan
2721   przetarg nieograniczony na:
2718   UchwaƂa Nr XV/79/04 z dnia 17 marca 2004 r.
2709   Ryszard Grzesiak
2704   Arkadiusz Cysek
2696   UCHWAƁA NR XXXIII/199/2002
2691   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2681   Marian Pihan
2676   przetarg nieograniczony na:
2673   Jan Jaworski
2664   Janusz WĂłjtowicz
2661   Jan KoƂoszycz
2647   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2637   UchwaƂa Nr XXXVI/207/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
2630   Adam KamiƄski
2625   PROTOKÓƁ NR 10/2004 z dnia 23 marca 2004 r.
2624   Halina Korzeniewicz
2609   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2608   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2604   PROTOKÓƁ NR 02/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r.
2597   od 29 grudnia 2004 r. do 26 stycznia 2005 r.
2593   Przetarg nieograniczony
2590   PRZETARG NIEOGRANICZONY
2584   PROCEDURY
2582   Piotr Rybkowski
2580   PROTOKÓƁ NR 38/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
2574   w okresie od 29 stycznia 2003 r. do 12 marca 2003 r.
2548   UchwaƂa Nr XXIII/128/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
2541   Wiktor ToƂoczko
2541   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2534   Jan MaciÄ…ĆŒek
2533   ogƂoszenie konkursu na stanowisko
2530   WNIOSKI
2524   UchwaƂa Nr XXXIV/197/06 z dnia 28 czerwca 2006r.
2521   Krzysztof Kunce
2518   Piotr Olech
2512   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2506   od 27 paĆșdziernika 2005 r. do 28 grudnia 2005 r.
2493   UchwaƂa Nr XXXII/185/02
2491   przetarg nieograniczony na:
2488   Marek KibaƂa
2484   rok 2005
2477   WƂadysƂaw Dusza
2468   w okresie od 18 grudnia 2002 r. do 29 stycznia 2003 r.
2463   rok 2004
2435   PROTOKÓƁ NR 28/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
2432   Halina Korzeniewicz
2431   UchwaƂa Nr XVI/88//04 z dnia 28 kwietnia 2004r.
2430   od 29 wrzeƛnia 2004 r. do 27 paĆșdziernika 2004 r.
2418   PROCEDURY
2414   UchwaƂa Nr 48/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
2414   Przetarg nieograniczony na
2413   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2404   Dostęp do informacji publicznej
2399   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego IV kadencji
2384   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2382   UchwaƂa Nr XXII/119/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2378   UCHWAƁA NR XXVI/141/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2371   UchwaƂa Nr XV/78/04 z dnia 17 marca 2004r.
2368   StanisƂaw L. Wudarczyk
2365   Maria Wieczoerk
2365   Waldemar Kędziora
2361   PROTOKÓƁ NR 16/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r.
2361   przetarg nieograniczony na:
2347   PROTOKÓƁ NR 30/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
2343   Tadeusz Tyrchniewicz
2341   PROTOKÓƁ NR 12/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 r.
2337   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2335   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2330   PROTOKÓƁ NR 32/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
2327   UchwaƂa Nr XXIX/166/01
2325   przetarg nieograniczony na:
2310   PROTOKÓƁ NR 40/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
2310   przetarg nieograniczony na:
2309   UchwaƂa Nr XXIX/168/2001
2306   Ignacy Maćkowiak
2306   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2304   UchwaƂa Nr XXXIX/227/02
2303   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2302   MirosƂawa Ć»wiereƂƂo
2290   UchwaƂa Nr XIV/75/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
2288   Wyniki postępowania o udzielenie zamĂłwienia
2286   UchwaƂa Nr XIX/111/2000
2282   od 28 paĆșdziernika 2004 r. do 29 grudnia 2004 r.
2279   UchwaƂa Nr XVIII/103/2000
2277   DANE O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ƚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
2275   UchwaƂa Nr XXVIII/159/2001
2269   UCHWAƁA NR XXVI/150/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2266   PROTOKÓƁ NR 19/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
2266   UCHWAƁA NR XXV/138/2001
2258   UchwaƂa Nr XVI/83/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
2256   Wojciech Andrzej KuĆșmiƄski
2254   od 8 lutego 2006 r. do 22 marca 2006 r.
2249   Zarząd Powiatu 2010-2014
2246   UCHWAƁA NR XXV/144/2001
2244   przetarg nieograniczony na:
2242   Przetarg nieograniczony
2239   UchwaƂa Nr VI/24/07 z dnia 14 marca 2007 r.
2231   UCHWAƁA NR XXIV/136/05 z dnia 16 marca 2005 r.
2226   PROCEDURY
2225   Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaĆŒ
2219   Jolanta Kocanowska-HajduƂa
2214   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2201   UchwaƂa Nr XXXV/211/02
2197   UCHWAƁA NR XXXVI/212/02
2196   UCHWAƁA NR XIII/64/99
2195   PROTOKÓƁ NR 05/2004 z dnia 3 lutego 2004 r.
2195   od 22 marca 2006 r. do 26 kwietnia 2006 r.
2193   w okresie od 20 listopada 2002 r. do 18 grudnia 2002 r.
2192   Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaĆŒ
2191   PROTOKÓƁ NR 22/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
2188   PROTOKÓƁ NR 34/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
2187   Ryszard Berdzik
2186   w okresie od 28 maja 2003 r. do 25 czerwca 2003 r.
2186   UchwaƂa Nr XXII/125/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2183   PROTOKÓƁ NR 21/2004 z dnia 26 maja 2004 r.
2182   UchwaƂa Nr XIX/110/2000
2180   PROTOKÓƁ NR 29/2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
2178   PROTOKÓƁ NR 8/2005 z dnia 4 marca 2005 r.
2176   UCHWAƁA NR XVI/93/2000
2174   Janusz Budynek
2173   od 26 wrzeƛnia 2007 r. do 24 paĆșdziernika 2007 r.
2172   UchwaƂa Nr XXIV/130/2001
2163   UCHWAƁA NR X/57/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
2163   UchwaƂa Nr XX/114/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
2163   OgƂoszenie o przetargu
2162   ogƂoszenie konkursu na stanowisko
2160   UchwaƂa Nr XXII/121/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2156   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2154   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2152   rok 2003
2151   PROTOKÓƁ NR 17/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
2147   PROTOKÓƁ NR 09/2004 z dnia 12 marca 2004 r.
2147   ZADANIA
2145   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2143   Marek Olech
2141   UCHWAƁA NR X/58/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
2141   UchwaƂa Nr XXVI/149/2001
2141   UchwaƂa Nr XV/85/2000
2135   PROTOKÓƁ NR 35/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2133   w okresie od 30 kwietnia 2003 r. do 28 maja 2003 r.
2133   rok 2006
2132   MieczysƂaw Mularczyk
2123   UchwaƂa Nr XXXVII/217/2002
2122   UCHWAƁA NR XXXIV/202/02
2122   UchwaƂa Nr XXVI/146/2001
2122   UchwaƂa Nr 16/2006 z dnia 29 maja 2006 r.
2120   UchwaƂa Nr XXXII/186/02
2117   Anna Drewniak
2113   UchwaƂa Nr 25/2004 z dnia 20 lipca 2004 r.
2109   PROTOKÓƁ NR 18/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
2109   JarosƂaw Stankiewicz
2109   OgƂoszenie o przetargu
2108   UCHWAƁA NR XXVIII/158/2001
2102   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2101   PROTOKÓƁ NR 04/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r.
2101   PROTOKÓƁ NR 24/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r.
2099   UchwaƂa Nr XIX/111/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2099   UCHWAƁA NR XXV/141/2001
2098   PROTOKÓƁ NR 14/2004 z dnia 8 kwietnia 2004 r.
2098   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2097   UchwaƂa Nr XIX/110/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2096   UchwaƂa Nr XVII/ 93/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
2096   UchwaƂa Nr XX/115/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
2095   UchwaƂa Nr XVII/ 95/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
2094   UchwaƂa Nr XXXVIII/221/02
2094   od 28 czerwca 2007 r. do 25 wrzeƛnia 2007 r.
2092   UchwaƂa Nr XVI/90/2000
2087   UchwaƂa Nr XXXII/179/02
2086   PROCEDURY
2085   UchwaƂa Nr XXXII/190/02
2083   UchwaƂa Nr XXXVIII/224/02
2083   PROTOKÓƁ NR 15/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
2082   UCHWAƁA NR XXVI/151/2001
2082   UchwaƂa Nr XV/84/2000
2081   rok 2002
2078   UchwaƂa Nr 01/2004 z dnia 7 stycznia 2004 r.
2078   przetarg nieograniczony na:
2077   UchwaƂa Nr I/5/98
2076   PROTOKÓƁ NR 26/2004 z dnia 6 lipca 2004 r.
2076   PROTOKÓƁ NR 37/2004 z dnia 22 paĆșdziernika 2004 r.
2074   UCHWAƁA NR XXXIV/205/02
2074   rok 2007
2073   UchwaƂa Nr XVIII/104/2000
2073   BoĆŒena Gottfried
2071   przetarg nieograniczony na:
2070   PROTOKÓƁ NR 18/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.
2069   UchwaƂa Nr XXII/125/2000
2064   UchwaƂa Nr XXXIV/206/02
2063   PROTOKÓƁ NR 36/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
2059   UchwaƂa Nr XXXV/210/02
2058   PROTOKÓƁ NR 06/2004 z dnia 18 lutego 2004 r.
2055   PROTOKÓƁ NR 31/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
2053   UchwaƂa Nr XXXII/182/02
2051   UchwaƂa Nr XXXVIII/223/02
2048   UchwaƂa Nr XXXII/189/06 z dnia 22 marca 2006 r.
2047   Ireneusz PawƂowski
2045   przetarg nieograniczony na:
2044   PROTOKÓƁ NR 1/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
2044   rok 2005
2041   PROTOKÓƁ NR 11/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
2041   UchwaƂa Nr 07/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r.
2040   UchwaƂa Nr 28/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
2039   PROTOKÓƁ NR 39/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
2038   UCHWAƁA Nr XXXIII/200/2002
2032   UchwaƂa Nr IV/21/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
2032   UchwaƂa Nr XVI/89/2000
2030   WNIOSKI
2028   PROTOKÓƁ NR 20/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2026   UchwaƂa Nr XXVII/156/01
2025   UCHWAƁA NR XXXII/189/02
2023   UchwaƂa Nr XXV/140/2001
2019   Ilona Stankiewicz
2019   UCHWAƁA NR XIII/66/99
2019   ogƂoszenie naboru
2017   UchwaƂa Nr XXI/116/2000
2016   PROTOKÓƁ NR 43/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
2016   PROTOKÓƁ NR 7/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
2016   od 28 grudnia 2005 r. do 8 lutego 2006 r.
2016   Waldemar Lemiesz
2013   UchwaƂa Nr XXVI/147/2001
2013   UchwaƂa Nr XXIX/167/01
2010   UchwaƂa Nr XIV/70/2000
2008   PROTOKÓƁ NR 20/2004 z dnia 20 maja 2004 r.
2008   UchwaƂa Nr XV/83/2000
2008   UchwaƂa Nr XXVIII/159/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005 r.
2008   przetarg nieograniczony
2007   UchwaƂa Nr XXXII/191/02
2007   UchwaƂa Nr XXVI/154/2001
2005   UchwaƂa Nr 02/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r.
2005   UchwaƂa Nr 20/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
2004   UchwaƂa Nr XXIV/128/2001
2004   UCHWAƁA NR XXV/145/2001
2003   PROTOKÓƁ NR 10/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1998   UchwaƂa Nr XXVI/153/2001
1997   UCHWAƁA Nr XIX/113/2000
1997   UchwaƂa Nr XXIII/129/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1996   UchwaƂa Nr XX/116/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1995   PROTOKÓƁ NR 15/2004 z dnia 9 kwietnia 2004 r.
1994   UchwaƂa Nr XIII/71/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1993   UchwaƂa Nr XXIV/129/2001
1993   UCHWAƁA NR XVIII/102/2000
1993   PROCEDURY
1991   UchwaƂa Nr 53/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
1990   UCHWAƁA NR XIII/65/99
1989   UchwaƂa Nr XIII/48/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1987   UchwaƂa Nr XXXVIII/222/02
1987   UCHWAƁA Nr XXX/171/01
1986   UchwaƂa Nr XVI/85/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1985   PROTOKÓƁ NR 33/2004 z dnia 14 wrzeƛnia 2004 r.
1984   UchwaƂa Nr XVI/94/2000
1982   Edward SadƂowski
1981   UchwaƂa Nr 19/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
1981   UchwaƂa Nr XXXVII/216/02
1979   UCHWAƁA NR XXIV/131/2001
1978   JarosƂaw Ileczko
1976   UchwaƂa Nr II/10/02
1975   UchwaƂa Nr XII/66/03 z dnia 15 grudnia 2003 r.
1974   UchwaƂa Nr XVI/84/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1973   UchwaƂa Nr 09/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
1973   UchwaƂa Nr XVII/101/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1973   PROTOKÓƁ Nr 11/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
1972   Jan Pawlak
1970   UchwaƂa Nr XXXII/183/02
1970   UchwaƂa Nr XXVI/152/2001
1970   UchwaƂa Nr XV/76/2000
1969   UchwaƂa Nr XV/75/2000
1969   UchwaƂa Nr XV/79/2000
1968   UchwaƂa Nr XXXI/178/2001
1968   UchwaƂa Nr XV/77/2000
1968   UchwaƂa Nr XVI/91/2000
1967   PROTOKÓƁ NR 29/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r.
1966   UchwaƂa Nr XX/113/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1965   UchwaƂa Nr XXII/120/2000
1964   UchwaƂa Nr XVI/87/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1964   UchwaƂa Nr XXXIII/192/2002 r.
1964   UchwaƂa Nr XXVIII/157/2001
1963   UCHWAƁA NR XIX/114/2000
1963   UchwaƂa Nr 57/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1962   PROTOKÓƁ NR 2/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r.
1960   UchwaƂa Nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1960   UchwaƂa Nr XXVI/155/01
1960   PROTOKÓƁ NR 23/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.
1959   UchwaƂa Nr XIII/74/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1959   UchwaƂa Nr XXXIII/198/2002
1959   UchwaƂa Nr XXIV/134/2001
1958   PROTOKÓƁ NR 01/2004 z dnia 7 stycznia 2004 r.
1958   UchwaƂa Nr V/29/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1958   PROTOKÓƁ NR 15/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
1958   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1957   UchwaƂa Nr VII/45/03 z dnia 28 maja 2003 r.
1957   UchwaƂa Nr XIV/69/2000
1955   UchwaƂa Nr XVI/86/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1954   UCHWAƁA Nr XXXIII/196/02
1954   UCHWAƁA Nr XXXVI/214/02
1954   UchwaƂa Nr XV/81/2000
1952   UchwaƂa Nr XVI/96/2000
1951   UCHWAƁA NR XXV/139/2001
1950   UCHWAƁA NR XXVIII/160/2001
1950   JarosƂaw Stankiewicz
1948   OgƂoszenie o przetargu
1944   UchwaƂa Nr 06/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
1944   UCHWAƁA Nr XXXIII/197/2002
1944   UchwaƂa Nr XIV/72/2000
1941   UchwaƂa Nr II/7/02
1941   UchwaƂa Nr 33 /2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1941   PROTOKÓƁ NR 17/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1939   UchwaƂa Nr X/61/03 z dnia 1 paĆșdziernika 2003 r.
1939   UCHWAƁA Nr XXXIII/195/2002
1939   rok 2009
1937   UchwaƂa Nr XIV/73/2000
1936   UchwaƂa Nr XXVI/148/2001
1936   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1935   ogƂoszenie naboru
1934   UchwaƂa Nr 11/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
1933   UchwaƂa Nr XXXI/177/2001
1933   UchwaƂa Nr XII/58/99
1932   UchwaƂa Nr XXIV/138/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1932   PROTOKÓƁ NR 5/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1931   UchwaƂa nr VI/35/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1930   PROTOKÓƁ NR 12/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 r.
1930   PROTOKÓƁ NR 07/2004 z dnia 24 lutego 2004 r.
1929   PROTOKÓƁ NR 23/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
1929   UchwaƂa Nr XVII/ 89/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1929   UchwaƂa Nr 45/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1928   UCHWAƁA NR X/54/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1928   UchwaƂa Nr XXII/120/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1927   UchwaƂa nr IV/19/03 z dnia 29 stycznia 2003r.
1927   UchwaƂa Nr XXV/142/2001
1924   UchwaƂa Nr XIV/76/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
1924   UCHWAƁA NR VI/37/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1924   od 15 marca 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r.
1923   UchwaƂa Nr XXXVIII/220/02
1922   PROTOKÓƁ NR 03/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r.
1922   PROTOKÓƁ NR 16/2005 z dnia 25 maja 2005 r.
1919   przetarg nieograniczony na
1919   ZADANIA
1918   Krzysztof Kunce
1917   UCHWAƁA Nr VIII/48/03 z dnia 25 czerwca 2003 r.
1917   UchwaƂa Nr XXI/118/2000
1916   UchwaƂa Nr 16/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1916   UchwaƂa Nr XV/86/2000
1916   PROTOKÓƁ NR 33/2005 z dnia 3 listopada 2005 r.
1914   UchwaƂa Nr XVII/ 97/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1914   UchwaƂa Nr V/33/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1914   UCHWAƁA NR XXIII/127/2001
1914   UchwaƂa Nr XXXI/187/06 z dnia 08 lutego 2006 r.
1912   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1910   UchwaƂa Nr XVII/ 99/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1908   UchwaƂa Nr IV/20/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1905   UchwaƂa Nr XV/80/2000
1904   PROTOKÓƁ NR 6/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1901   StanisƂaw StępieƄ
1900   WƂadysƂaw Dusza
1900   JĂłzef Warowy
1899   UchwaƂa Nr 31/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1899   UchwaƂa Nr II/14/02
1898   UchwaƂa Nr XV/78/2000
1897   UchwaƂa Nr 34/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1897   UchwaƂa Nr XVIII/101/2000
1892   UchwaƂa Nr XVII/ 90/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1892   WNIOSKI
1891   XXVI SESJA RADY POWIATU
1890   UchwaƂa Nr 13/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1889   UCHWAƁA NR XXVI/150/01
1889   UchwaƂa Nr 50/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
1889   PROTOKÓƁ NR 13/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1889   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1887   UchwaƂa Nr XXXIII/194/2002
1886   UchwaƂa Nr XV/80/04 z dnia 17 marca 2004 r.
1886   UchwaƂa Nr II/12/02
1886   UchwaƂa Nr I/4/02
1886   Informacja o finansach Powiatu Pyrzyckiego
1885   PROTOKÓƁ NR 25/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1885   UchwaƂa Nr IV/17/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1885   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1884   UchwaƂa Nr XXVI/152/05 z dnia 29 czerwca 2005r.
1884   PRZETARG NIEOGRANICZONY
1883   UchwaƂa Nr XXXVII/215/02
1883   UchwaƂa Nr 35/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.
1881   od 15 marca 2007 r. do 16 kwietnia 2007 r.
1880   UchwaƂa Nr 12/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.
1878   UchwaƂa Nr 24/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1877   OgƂoszenie o naborze
1876   UCHWAƁA NR VI/41/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1876   UchwaƂa Nr XXXIV/201/02
1875   UchwaƂa Nr XVI/81/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1874   PROTOKÓƁ NR 44/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r.
1873   kontakt
1872   UchwaƂa Nr 29/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1872   UchwaƂa Nr 58/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r.
1872   od 26 stycznia 2007 r. do 26 lutego 2007 r.
1871   UchwaƂa Nr 25/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1870   UchwaƂa Nr 10/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1867   UchwaƂa Nr VII/47/03 z dnia 28 maja 2003 r.
1867   UchwaƂa Nr XXVI/142/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1866   UchwaƂa Nr 35/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1866   Andrzej Drabczyk
1865   UCHWAƁA NR XXXII/188/2002
1865   UchwaƂa Nr 20/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1865   PROTOKÓƁ NR 1/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1864   UCHWAƁA NR XXIV/132/2001
1864   UchwaƂa Nr 60/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1864   UchwaƂa Nr 40/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1864   PROTOKÓƁ NR 16/2006 z dnia 24 maja 2006 r.
1863   UchwaƂa nr XIV/77/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
1863   UchwaƂa Nr XXXIV/201/06 z dnia 28 czerwca 2006 r
1862   UCHWAƁA NR XXXII/187/2002
1861   UchwaƂa Nr XXX/172/01
1860   PROTOKÓƁ NR 08/2004 z dnia 2 marca 2004 r.
1858   UchwaƂa Nr XVIII/106/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1856   UchwaƂa Nr XVII/ 98/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1856   UchwaƂa Nr V/28/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1856   UchwaƂa Nr 22/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1855   UCHWAƁA NR XXIV/133/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1854   UchwaƂa Nr I/3/02
1853   UchwaƂa Nr XVII/100/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1852   UchwaƂa Nr 23/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1852   UCHWAƁA NR X/59/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1852   od 21 wrzeƛnia 2005 r. do 26 paĆșdziernika 2005 r.
1851   UchwaƂa Nr XXII/121/2000
1850   UchwaƂa Nr V/18/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1849   XXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1848   PROTOKÓƁ NR 4/2005 z dnia 1 lutego 2005 r.
1847   UchwaƂa Nr VI/38/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1845   UCHWAƁA NR X/62/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1845   PROTOKÓƁ NR 2/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1844   UchwaƂa Nr XXIII/131/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1844   ogƂoszenie o konkursie
1843   UchwaƂa Nr I/1/02
1841   UchwaƂa Nr XXXII/181/02
1840   UchwaƂa Nr 51/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
1840   PROTOKÓƁ NR 9/2005 z dnia 14 marca 2005 r.
1838   UchwaƂa Nr V/31/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1837   UchwaƂa Nr 36/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1837   OgƂoszenie o rokowaniach
1836   Wiktor ToƂoczko
1835   UchwaƂa Nr XVIII/105/2000
1834   UchwaƂa Nr 26/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
1834   UchwaƂa Nr XVII/ 96/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1833   UchwaƂa Nr XIX/107/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1833   UchwaƂa Nr XXIV/139/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1831   UchwaƂa Nr 43/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1831   UCHWAƁA NR X/60/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1831   UchwaƂa Nr 6/2005 z dnia 11 stycznia 2005r.
1831   Ireneusz PawƂowski
1830   UchwaƂa Nr 21/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r.
1830   UchwaƂa Nr V/25/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1830   PROTOKÓƁ NR 34/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1829   UchwaƂa Nr V/26/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1829   rok 2006
1828   UchwaƂa Nr 15/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1828   UchwaƂa Nr V/34/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1828   UchwaƂa Nr 47/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
1828   UCHWAƁA NR XXVI/146/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1827   UchwaƂa Nr 12/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
1827   UchwaƂa Nr VI/44/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1827   UchwaƂa Nr I/2/02
1827   UchwaƂa Nr 22/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1826   UchwaƂa Nr XXII/123/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1825   PROTOKÓƁ NR 25/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r.
1825   PROTOKÓƁ Nr 5/2007 z dnia 21 lutego 2007 r.
1824   UCHWAƁA Nr VI/43/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1824   PROTOKÓƁ NR 42/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r.
1821   UchwaƂa Nr 41/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1821   UchwaƂa Nr 58/2005 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1818   UCHWAƁA Nr VII/46/03 z dnia 28 maja 2003 r.
1818   PROTOKÓƁ NR 28/2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1818   PROTOKÓƁ Nr 10/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1817   PROTOKÓƁ NR 14/2005 z dnia 11 maja 2005 r.
1815   UchwaƂa Nr XVII/ 92/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1814   UchwaƂa Nr XVII/ 94/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1812   UchwaƂa Nr VI/39/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1812   UCHWAƁA NR XXXIII/193/02
1811   UchwaƂa Nr 45/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
1811   UchwaƂa Nr XXII/127/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1810   UchwaƂa Nr 17/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1809   UchwaƂa Nr 32/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1809   UchwaƂa Nr 33/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1809   UchwaƂa Nr V/24/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1809   UchwaƂa Nr I/5/02
1808   UchwaƂa Nr 36/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1808   PROTOKÓƁ NR 30/2006 z dnia 9 paĆșdziernika 2006 r.
1806   UchwaƂa Nr II/11/02
1805   UchwaƂa Nr 34/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1805   PROCEDURY
1804   UchwaƂa Nr XVII/ 91/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1804   UchwaƂa Nr 46/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
1804   PROTOKÓƁ NR 11/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1804   UchwaƂa Nr 46/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1801   UchwaƂa Nr 59/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1801   UchwaƂa Nr 61/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1798   UchwaƂa Nr 7/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r
1797   UchwaƂa Nr 16/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1797   UchwaƂa Nr 19/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1797   UchwaƂa Nr V/20/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1795   UchwaƂa Nr XIII/73/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1793   UchwaƂa Nr IV/16/03 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1793   UchwaƂa Nr II/13/02
1792   UchwaƂa Nr 8/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1791   UchwaƂa Nr XVIII/105/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1791   PROTOKÓƁ NR 3/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1791   przetarg nieograniczony na
1786   UchwaƂa Nr XX/112/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1786   PROTOKÓƁ NR 6/2006 z dnia 6 marca 2006 r.
1784   UchwaƂa Nr II/9/02
1783   UchwaƂa Nr V/27/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1782   UchwaƂa Nr IV/18/2003 z dnia 29 stycznia 2003r.
1782   UchwaƂa Nr XXII/126/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1782  
1781   UchwaƂa Nr 42/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1781   PROTOKÓƁ NR 27/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r.
1780   UchwaƂa Nr XIX/108/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1780   UchwaƂa Nr 63/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1779   UchwaƂa Nr I/6/02
1776   UchwaƂa Nr 27/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
1776   OgƂoszenie o przetargu
1771   UchwaƂa Nr IV/23/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1771   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1770   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1769   UchwaƂa Nr 36 / 2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1768   UchwaƂa Nr 2/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1768   MirosƂaw Bitenc
1766   UchwaƂa Nr VI/40/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1766   UchwaƂa Nr XXII/118/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
1765   UchwaƂa Nr 24/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1764   Marek Mazur
1763   UchwaƂa Nr XIII/72/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1760   UCHAWAƁA NR XXIV/137/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1760   UCHWAƁA NR XXIV/135/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1759   UchwaƂa Nr 3/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1759   UCHWAƁA Nr XXIV/132/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1758   UchwaƂa Nr XXII/122/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1757   UchwaƂa Nr XVIII/104/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1755   UchwaƂa Nr XVIII/102/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1755   UchwaƂa Nr 38/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1754   UchwaƂa Nr 4/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1753   UchwaƂa Nr 44/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1752   UchwaƂa Nr XVI/82/04 z dnia 28 kwietnia 2004r.
1752   PROTOKÓƁ NR 26/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1751   UchwaƂa Nr 54/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1751   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
1750   rok 2008
1749   UchwaƂa Nr 14/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1748   UchwaƂa Nr IV/22/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1748   UchwaƂa Nr VI/42/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1747   Krystyna Konik
1745   XXVII SESJA RADY POWIATU
1742   UchwaƂa Nr 35A/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1742   UchwaƂa Nr VII/32/07 z dnia 04 kwietnia 2007r.
1742   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
1741   UchwaƂa Nr 27A/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1741   PROTOKÓƁ NR 22/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1740   PROTOKÓƁ NR 5/2006 z dnia 22 lutego 2006 r.
1740   Przetarg nieograniczony na
1739   UchwaƂa Nr XXIII//130/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1739   UchwaƂa Nr XXIX/164/05 z dnia 30 listopada 2005r.
1737   JarosƂaw Stankiewicz
1736   UchwaƂa Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1735   UchwaƂa Nr XXVI/151/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1734   PROTOKÓƁ NR 21/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1733   UchwaƂa Nr 18/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1732   UCHWAƁA NR XXVII/157/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1731   UchwaƂa Nr 5/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1730   MieczysƂaw Mularczyk
1729   UchwaƂa Nr 18/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
1729   Edward SadƂowski
1728   UCHWAƁA NR VIII/50/03 z dnia 25 czerwca 2003 r.
1728   PROTOKÓƁ Nr 1/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
1728   OgƂoszenie o drugim przetargu na
1725   UchwaƂa Nr XXII/124/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1725   PROTOKÓƁ NR 45/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1724   UchwaƂa Nr 30/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1723   PROTOKÓƁ NR 20/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1722   PROTOKÓƁ NR 19/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1722   od 26 stycznia 2007 r. do 14 marca 2007 r.
1721   UCHWAƁA NR VIII/35/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.
1721   UCHWAƁA NR XXVI/143/05 z dnia 29 czerwca 2005 R.
1721   UchwaƂa Nr XIV/62/08 z dnia 06 lutego 2008 r.
1719   UchwaƂa Nr 32/2005 z dnia 25 maja 2005 r.
1718   UchwaƂa Nr 62/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1718   PROTOKÓƁ NR 39/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.
1717   PROTOKÓƁ NR 38/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r.
1717   UchwaƂa Nr 45/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r.
1715   przetarg nieograniczony
1714   PROTOKÓƁ NR 35/2005 z dnia 18 listopada 2005 r.
1713   UchwaƂa Nr V/23/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1713   PROTOKÓƁ Nr 11/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1711   UchwaƂa Nr 13/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1710   UchwaƂa Nr 21/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1709   UchwaƂa Nr 30/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
1708   UchwaƂa Nr 08/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
1708   UchwaƂa Nr 55/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1708   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1707   PROTOKÓƁ NR 41/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r.
1707   UchwaƂa Nr 43/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1707   PROTOKÓƁ NR 30/2005 z dnia 5 paĆșdziernika 2005 r.
1707   UCHWAƁA NR XXXII/193/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1705   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1704   UchwaƂa Nr 11/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1703   UchwaƂa Nr 38/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
1703   PROTOKÓƁ NR 37/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1701   Lucyna KozioƂ
1701   rok 2010
1700   UchwaƂa Nr 31/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
1699   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1698   UchwaƂa Nr 1/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1698   PROTOKÓƁ NR 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1696   UchwaƂa Nr 37/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
1696   UchwaƂa Nr 52/2004 z dnia 23 listopada 2003 r.
1696   UchwaƂa Nr 27/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1696   XXX SESJA RADY POWIATU
1696   PROTOKÓƁ Nr 6/2007 z dnia 26 lutego 2007 r.
1696   UchwaƂa Nr 56/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1693   UchwaƂa Nr V/16/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.
1693   UchwaƂa Nr 44 / 2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1693   UchwaƂa Nr XLI/236/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1693   rok 2011
1692   XXVIII SESJA RADY POWIATU
1692   UchwaƂa Nr IX/39/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1691   UchwaƂa Nr 42/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1690   UchwaƂa Nr 56/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1690   UchwaƂa Nr 29/2005 z dnia 11 maja 2005 r.
1690   UchwaƂa Nr II/2/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1689   UchwaƂa Nr 28/2005 z dnia 27 kwietnia 2005r.
1686   UchwaƂa Nr 9/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1684   UchwaƂa Nr 15/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1684   XXXII SESJA RADY POWIATU
1683   UchwaƂa Nr 17/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
1682   UchwaƂa Nr 59 /05 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1682   UchwaƂa Nr 1/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1681   UchwaƂa Nr XXVI/149/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1680   Anna CzerwiƄska
1679   UchwaƂa Nr 41/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1679   UCHWAƁA Nr XXXVII/220/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006 r.
1678   UchwaƂa Nr XVIII/103/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1678   Informacja o sprzedaĆŒy
1677   UchwaƂa Nr XXVI/153/05 z dnia 29 czerwca 2005r.
1676   UchwaƂa Nr 30/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1676   UchwaƂa Nr VII/33/07 z dnia 04 kwietnia 2007r.
1675   PROTOKÓƁ NR 31/2005 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1675   PROTOKÓƁ Nr 7/2007 z dnia 13 marca 2007 r.
1672   UchwaƂa Nr 49/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r.
1672   XXXIV SESJA RADY POWIATU
1671   UchwaƂa Nr II/4/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1670   UCHWAƁA Nr XXX/171/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1667   UCHWAƁA Nr XXIX/162/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1666   PROTOKÓƁ NR 36/2005 z dnia 25 listopada 2005 r.
1665   PROTOKÓƁ Nr 2/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r.
1665   UchwaƂa Nr V/17/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1664   UchwaƂa Nr 37/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1663   ogƂoszenie naboru
1662  
1662   od 20 grudnia 2007 r. do 6 lutego 2008 r.
1662   Dariusz JagieƂƂo
1661   PROTOKÓƁ NR 9/2006 z dnia 22 marca 2006 r.
1659   UchwaƂa Nr XIX/109/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1659   XVIII SESJA RADY POWIATU
1658   UchwaƂa Nr 28A/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1658   UchwaƂa Nr 40/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1658   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1657   UchwaƂa Nr XXX/178/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1657   od 27 marca 2008 r. do 15 kwietnia 2008 r.
1656   UchwaƂa Nr 39/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1656   UchwaƂa Nr XXVIII/161/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005
1655   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1654   II SESJA RADY POWIATU
1653   XXXI SESJI RADY POWIATU
1652   UchwaƂa Nr 19/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1651   od 25 paĆșdziernika 2007 r. do 19 grudnia 2007 r.
1650   UchwaƂa Nr 2/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1649   UchwaƂa Nr 51/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1648   UchwaƂa Nr XXVI/148/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1646   OgƂoszenie o przetargu
1645   PROTOKÓƁ NR 19/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r.
1645   rok 2007
1644   UCHWAƁA NR XXV/140/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1642   MirosƂawa Joanna Ć»wiereƂƂo
1641   UchwaƂa Nr XXXVII/219/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006 r.
1641   PROTOKÓƁ Nr 3/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r.
1640   UCHWAƁA Nr XXXII/191/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1639   PROTOKÓƁ Nr 6/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1637   informacja o wywieszeniu wykazu
1636   UchwaƂa Nr 49/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
1635   UCHWAƁA NR XXXII/192/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1635   UchwaƂa Nr XXXVI/210/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r
1634   UCHWAƁA NR XXX/174/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1634   UchwaƂa Nr XXXVII/218/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1633   UCHWAƁA NR XXVI/147/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1631   PROTOKÓƁ Nr 25/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1630   UchwaƂa Nr XXIV/134/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1630   XIV SESJA RADY POWIATU
1630   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1629   UchwaƂa Nr XXX/176/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1629   PROTOKÓƁ NR 3/2006 z dnia 1 lutego 2006 r.
1628   PROTOKÓƁ NR 36/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1627   UCHWAƁA NR XXIX/166/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1623   PROTOKÓƁ NR 40/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r.
1621   UchwaƂa Nr III/6/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1620   JarosƂaw Ileczko
1618   UchwaƂa nr 5A/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1618   UchwaƂa Nr V/22/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1618   PROTOKÓƁ Nr 24/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.
1617   PROTOKÓƁ NR 28/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1614   UchwaƂa Nr XXVII/155/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1612   PROTOKÓƁ NR 41/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1612   UchwaƂa Nr XXXIV/200/06 z dnia 28 czerwca 2006 r.
1612   III SESJA RADY POWIATU
1612   OdwoƂanie przetargu
1611   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1610   UchwaƂa Nr XXIX/167/05 z dnia 30 listopada 2005r.
1610   PROTOKÓƁ NR 24/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1610   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1606   przetarg w formie przetargu ustnego
1606   przetarg nieograniczony na:
1605   PROTOKÓƁ NR 32/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1604   UchwaƂa Nr II/5/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1603   PROTOKÓƁ NR 13/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.
1602   UchwaƂa Nr XXXVII/212/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1602   UchwaƂa Nr 26/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1601   UchwaƂa Nr XXXI/188/06 z dnia 08 lutego 2006 r.
1599   PROTOKÓƁ Nr 13/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1598   UchwaƂa Nr 39/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1597   UchwaƂa Nr 26/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1597   XXXVI SESJA RADY POWIATU
1597   Urszula Konopnicka
1596   UchwaƂa Nr 48/2005 z dnia 03 sierpnia 2005 r.
1593   od 15 marca 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r.
1591   UchwaƂa Nr III/10/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1591   od 23 czerwca do 30 sierpnia 2011 r.
1590   PROTOKÓƁ NR 26/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1589   PROTOKÓƁ NR 7/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1589   UchwaƂa Nr 33/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1588   PROTOKÓƁ NR 27/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1588   Marek Mazur
1587   PROTOKÓƁ NR 24/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r.
1587   UCHWAƁA Nr XXX/173/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1587   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1585   UchwaƂa Nr 54 /2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1583   UCHWAƁA NR XXXII/194/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1582   UchwaƂa Nr XXXIV/198/06 z dnia 28 czerwca 2006r.
1580   UCHWAƁA Nr 17/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1579   UchwaƂa Nr XXXVI/205/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1579   od 17 lutego 2010 r. do 23 marca 2010 r.
1578  
1578   UCHWAƁA NR III/13/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1578   PROTOKÓƁ Nr 14/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1576   UchwaƂa Nr 23/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1576   PROTOKÓƁ NR 11/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r.
1576   PROTOKÓƁ Nr 21/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1574   UchwaƂa Nr 75/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1574   Robert Betyna
1573   UchwaƂa Nr 38 /05 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1572   UchwaƂa Nr 47/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.
1572   UchwaƂa Nr 63/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1572   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1570   UchwaƂa Nr V/19/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1569   Komisja Rewizyjna
1568   UchwaƂa Nr XVI/81/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1567   UchwaƂa Nr XXX/175/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1566   UchwaƂa Nr XXXIII/196/06 z dnia 26 kwietnia 2006
1565   UCHWAƁA NR XXVIII/160/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005 r.
1565   Przetarg nieograniczony na
1564   PROTOKÓƁ NR 25/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1564   UchwaƂa Nr XXXVI/204/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006 r.
1564   UchwaƂa Nr III/8/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1563   UchwaƂa Nr XXXVII/213/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1563   UchwaƂa Nr XXX/182/05 z dnia 28 grudnia 2005 r
1563   UchwaƂa Nr 39/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1563   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1561   UchwaƂa Nr XXXV/181/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1560   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1559   PROTOKÓƁ Nr 15/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1558   UchwaƂa Nr XXVII/154/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1558   PROTOKÓƁ NR 42/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1557   UCHWAƁA NR VIII/36/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
1557   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1556   PROTOKÓƁ NR 4/2006 z dnia 8 lutego 2006 r.
1556   od 30 kwietnia 2008 r. do 18 czerwca 2008 r.
1555   UchwaƂa Nr XXXIV/199/06 z dnia 28 czerwca 2006r
1553   UchwaƂa Nr XXVIII/158/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005r.
1553   UchwaƂa Nr 52/2006 z dnia 2 listopada 2006 r.
1553   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
1553   PROTOKÓƁ Nr 12/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1552   UCHWAƁA Nr XXX/169/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1552   Mariusz Majak
1551   UchwaƂa Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r.
1551   UchwaƂa Nr III/9/06 z dnia 20 grudnia 2006r.
1550   UchwaƂa Nr 66/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1550   UchwaƂa Nr XXXVI/203/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1548   UchwaƂa Nr XXX/179/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1548   UchwaƂa Nr XXXVI/211/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006 r.
1548   PROTOKÓƁ NR 33/2006 z dnia 2 listopada 2006 r.
1548  
1547   UchwaƂa Nr 52/2005 z dnia 25 sierpnia 2005r.
1547   UchwaƂa Nr 69/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r.
1545   od 4 grudnia 2006 r. do 20 grudnia 2006 r.
1543   UchwaƂa Nr 10/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1542   UchwaƂa Nr 21/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1541   UchwaƂa Nr 34/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1540   VIII SESJA RADY POWIATU
1540   UchwaƂa Nr III/12/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1540   UchwaƂa Nr VI/31/07 z dnia 14 marca 2007r.
1538   UchwaƂa Nr V/21/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1537   UchwaƂa Nr 61/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1537   UchwaƂa Nr 4/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1537   UchwaƂa Nr II/3/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1536   UchwaƂa Nr 39/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1534   UchwaƂa Nr XXX/184/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1534   UchwaƂa Nr 37/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1534   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1533   UCHWAƁA NR XXX/172/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1533   UchwaƂa Nr 2/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1533   PROTOKÓƁ NR 14/2006 z dnia 5 maja 2006 r.
1533   VI SESJA RADY POWIATU
1533   PROTOKÓƁ Nr 48/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r.
1531   PROTOKÓƁ Nr 11/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1530   UchwaƂa Nr 25/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1530  
1530   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1529   UchwaƂa Nr XXXVII/215/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1529   UchwaƂa Nr XII/47/07 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1528   UchwaƂa Nr 55 / 2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
1528   PROTOKÓƁ NR 37/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1528   UCHWAƁA NR XXX/186/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1528   PROTOKÓƁ NR 10/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1528   od 2 kwietnia 2009 r. do 29 kwietnia 2009 r.
1527   UchwaƂa Nr XXXVII/216/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1527   UchwaƂa Nr XXXVI/206/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1526   UchwaƂa Nr XXXV/202/06 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1525   UchwaƂa Nr 70 / 2005 z 14 grudnia 2005 r.
1525   UCHWAƁA NR XIII/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1525   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1524   V SESJA RADY POWIATU
1523   UCHWAƁA NR XXX/168/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1523   UCHWAƁA NR XXXII/190/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1523   UchwaƂa Nr IV/ 15/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1523   Komisja Rewizyjna
1523   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1522   UchwaƂa Nr 14/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
1522   UchwaƂa Nr 49/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1522   UCHWAƁA NR IX/41/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
1521   UchwaƂa Nr 50/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1520   StanisƂaw Leszek Wudarczyk
1518   UchwaƂa Nr VII/34/07 z dnia 04 kwietnia 2007 r.
1518   UchwaƂa Nr 28 /2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1516   UchwaƂa Nr XXVII/156/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005r.
1516   IV SESJA RADY POWIATU
1516   PROTOKÓƁ Nr 4/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1514   UchwaƂa Nr 60/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1514   OgƂoszenie o przetargu
1513   UchwaƂa Nr III/11/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1513   UchwaƂa Nr 55/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1513   OgƂoszenie o przetargu
1512   UchwaƂa Nr 65/2005 z dnia 18 listopada 2005 r.
1512   PROTOKÓƁ NR 8/2006 z dnia 20 marca 2006 r.
1512   UchwaƂa Nr 48/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1511   UchwaƂa Nr 35/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1511   UchwaƂa Nr 42/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1511   UchwaƂa Nr XXXVI/208/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1509   PROTOKÓƁ NR 32/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1507   UchwaƂa nr 28/2006 z dnia 5 lipca 2006r.
1505   UCHWAƁA NR XVIII/92/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1505   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1505   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1504   UchwaƂa Nr 23/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1504   od 19 czerwca 2008 r. do 16 wrzeƛnia 2008 r.
1503   Piotr Rybkowski
1502   UchwaƂa Nr XXIX/165/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1500   UchwaƂa Nr XIII/51/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1500   od 7 lutego 2008 r. do 25 marca 2008 r.
1500   August Adam Kimbar
1499   UchwaƂa Nr 62/2005 z dnia 3 listopada 2005 r.
1499   UCHWAƁA Nr XXX/170/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1499   PROTOKÓƁ NR 31/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1499   OgƂoszenie o przetargu
1498   UchwaƂa Nr 31/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1497   PROTOKÓƁ Nr 2/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r.
1497   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1496   UchwaƂa Nr 8/2006 z dnia 31 marca 2006r.
1496   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1496   OgƂoszenie o rokowaniach
1494   UchwaƂa Nr 71/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.
1494   UchwaƂa Nr VI/30/07 z dnia 14 marca 2007r.
1494   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1492   UchwaƂa Nr XXXVII/217/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1492   UCHWAƁA NR VI/28/07 z dnia 14 marca 2007r.
1492   UchwaƂa Nr XVIII/91/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1491   UchwaƂa Nr 57 / 2005 z dnia 5 paĆșdziernika 2005 r.
1491   UchwaƂa Nr 65/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
1489   OgƂoszenie o przetargu
1489   UchwaƂa Nr 95/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.
1486   UchwaƂa Nr 56/2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
1486   UchwaƂa Nr 60/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1486   UchwaƂa Nr XXIX/163/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1486   UchwaƂa nr VI/25/07 z dnia14 marca 2007r.
1485   OgƂoszenie o rokowaniach
1484   XIII SESJA RADY POWIATU
1484   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1482   UchwaƂa Nr 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1482   UchwaƂa Nr III/7/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1481   UchwaƂa Nr XXXVI/209/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r
1480   PROTOKÓƁ NR 21/2006 z dnia 5 lipca 2006 r
1480   od 29 paĆșdziernika 2008 r. do 16 grudnia 2008 r.
1479   UchwaƂa Nr 76/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1479   UchwaƂa Nr 11/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r.
1479   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1478   UchwaƂa Nr XI/45/07 z dnia 10 paĆșdziernika 2007 r.
1477   UchwaƂa Nr XXX/180/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1477   X SESJA RADY POWIATU
1475   PROTOKÓƁ NR 35/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1473   UCHWAƁA NR XXXIII/195/06 z dnia 26 kwietnia 2006r.
1472   PROTOKÓƁ Nr 19/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1472   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1471   VII SESJA RADY POWIATU
1470   PROTOKÓƁ NR 17/2006 z dnia 29 maja 2006 r.
1470   PROTOKÓƁ NR 34/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.
1469   UchwaƂa Nr 64/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1469   UchwaƂa nr 5/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1467   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1466   UchwaƂa Nr 43/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1465   PROTOKÓƁ NR 38/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
1464   UchwaƂa Nr 32/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r
1463   UchwaƂa Nr 53/2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1462   UchwaƂa Nr 54 / 2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1462   UchwaƂa Nr IX/38/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
1462   UchwaƂa Nr 31/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1462   UchwaƂa Nr XIII/55/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1461   UchwaƂa Nr 9/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1460   od 26 lutego 2007 r. do 14 marca 2007 r.
1458   od 26 stycznia 2007 r. do 26 lutego 2007 r.
1457   UchwaƂa Nr 8/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1457   rok 2009
1456   UchwaƂy Nr X/43/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1455   UchwaƂa Nr 17/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1454   UchwaƂa Nr XXX/181/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1454   UchwaƂa Nr 41/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1454   UchwaƂa Nr VI/26/07 z dnia 14 marca 2007r.
1454   UchwaƂa Nr VIII/37/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
1453   UchwaƂa nr 6/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1452   przetarg nieograniczony
1452   RadosƂaw Rutkiewicz
1452   kontakt
1451   UchwaƂa Nr XV/75/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1450   UchwaƂa Nr 20/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1450   PROTOKÓƁ Nr 24/2007 z dnia 1 paĆșdziernika 2007 r.
1450   od 30 kwietnia 2009 r. do 16 czerwca 2009 r.
1450   REALIZACJA DRÓG PUBLICZNYCH
1449   UchwaƂa Nr 67/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1449   UchwaƂa Nr 3/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1449   UchwaƂa Nr 22/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1449   UchwaƂa nr 27/2006 z dnia 5 lipca 2006r.
1449   XI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1449   UchwaƂa Nr X/44/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1449   ProtokoƂy Kontroli
1447   UchwaƂa Nr IX/40/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1447   UCHWAƁA NR XV/71/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1445   UchwaƂa Nr XXX/177/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1445   UchwaƂa Nr 24/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1444   UchwaƂa Nr XIII/52/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1444   od 17 grudnia 2009 r. do 16 lutego 2010 r.
1442  
1441   PROTOKÓƁ Nr 25/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.
1440   PROTOKÓƁ Nr 17/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1440   PROTOKÓƁ Nr 10/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1439   PROTOKÓƁ Nr 20/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1439   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1437   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1436   UchwaƂa Nr 80/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1435   UchwaƂa Nr XXX/185/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1435   UchwaƂa Nr 72/2005 z dnia 21 grudnia 2005r.
1434   XXXII SESJA RADY POWIATU
1432   PROTOKÓƁ NR 23/2006 z dnia 28 lipca 2006 r.
1431   UchwaƂa Nr 55/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1430   UchwaƂa Nr 73/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.
1430   UchwaƂa Nr 74/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.
1430   IX SESJA RADY POWIATU
1430   UchwaƂa Nr 42/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1430   OgƂoszenie o zamĂłwieniu - usƂugi
1429   UchwaƂa Nr 68/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1425   UchwaƂa Nr 62/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1425   PROTOKÓƁ Nr 32/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1425   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1424   UCHWAƁA NR X/42/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1424   XX SESJA RADY POWIATU
1423   UchwaƂa Nr 19/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1423   UchwaƂa Nr 29/2006 z dnia 28 lipca 2006 r.
1421   UchwaƂa Nr 15/2006 z dnia 24 maja 2006 r.
1421   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1420   PROTOKÓƁ Nr 29/2007 z dnia 7 listopada 2007 r.
1420   UchwaƂa Nr XIII/53/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1419   PROTOKÓƁ Nr 9/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1419   Terminarz posiedzeƄ
1418   UchwaƂa Nr 43/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1418   OgƂoszenie o rokowaniach
1415   XV SESJA RADY POWIATU
1415   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1415   UchwaƂa Nr XL/227/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1414   UchwaƂa Nr XXX/183/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1414   PROTOKÓƁ Nr 8/2007 z dnia 19 marca 2007 r.
1413   UchwaƂa Nr 53/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.
1413   UchwaƂa Nr 13/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
1411   UchwaƂa Nr XIII/57/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1410   PROTOKÓƁ Nr 33/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r.
1410   PROTOKÓƁ Nr 13/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r.
1410   UchwaƂa Nr II/4/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1410   Komisja ƚrodowiska
1409   UchwaƂa Nr 51/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1409   Anna ElĆŒbieta Drewniak
1407   UchwaƂa Nr 12A/2006 z dnia 5 maja 2006 r.
1407   UCHWAƁA NR XXXVII/203/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1405   UchwaƂa Nr 7/2006 z dnia 22 marca 2006 r.
1405   UchwaƂa Nr VI/29/07 z dnia 14 marca 2007r.
1404   UchwaƂa Nr 46/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r
1404   UchwaƂa Nr XVI/77/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1403   UchwaƂa Nr XIV/61/08 z dnia 06 lutego 2008 r.
1403   PROTOKÓƁ Nr 10/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1403   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1402   UchwaƂa Nr XXIX/145/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1401   UchwaƂy Nr XV/69/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1400   UchwaƂa Nr 5/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1398   UchwaƂa Nr XXXVII/214/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1398   PROTOKÓƁ Nr 40/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1398   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1398   OgƂoszenie o przetargu
1398   XLI SESJA RADY POWIATU
1398   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1394   UchwaƂa Nr 14/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1394   rok 2008
1394   V SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1393   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1393   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1391   UchwaƂa Nr 19/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1391   ProtokoƂy Kontroli
1391   ogƂoszenie o konkursie
1390   PROTOKÓƁ Nr 5/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.
1389   UchwaƂa Nr 61/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1389   UchwaƂa Nr 57/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r.
1389   UchwaƂa Nr 14/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1389   od 5 lutego 2009 r. do 4 marca 2009 r.
1389   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1389   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1388   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1388   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1387   od 24 marca 2010 r. do 27 kwietnia 2010 r.
1386   UchwaƂa Nr 40/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r
1386   UchwaƂa Nr 50/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1385   Komisja Spraw SpoƂecznych
1384   PROTOKÓƁ Nr 26/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
1383   UchwaƂa Nr 58/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1383   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1381   UchwaƂa Nr XV/73/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1381   UchwaƂa Nr 68/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1381   PROTOKÓƁ Nr 16/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r.
1380   UchwaƂa Nr 5/2008 z dnia 4 lutego 2008 r.
1380   PROTOKÓƁ Nr 7/2008 z dnia 20 lutego 2008 r.
1379   Janusz Zenon Budynek
1379   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1377   PROTOKÓƁ Nr 34/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r
1376   UchwaƂa nr 63/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1374   UchwaƂa Nr XIII/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1374  
1373   PROTOKÓƁ Nr 2/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.
1373   XVII SESJA RADY POWIATU
1372   UchwaƂa Nr 56/2006 dnia 1 grudnia 2006 r.
1372   UchwaƂa Nr VI/27/07 z dnia 14 marca 2007r.
1372   UCHWAƁA NR XIV/63/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
1372   UchwaƂa Nr XVII/83/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1372   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1371   PROTOKÓƁ Nr 22/2007 z dnia 24 wrzeƛnia 2007 r.
1371   UCHWAƁA NR XV/66/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1370   Sprawozdanie z realizacji
1369   PROTOKÓƁ Nr 16/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1369   OgƂoszenie o naborze
1369   UchwaƂa Nr XXII/107/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1369   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
1368   od 24 wrzeƛnia 2009 r. do 27 paĆșdziernika 2009 r.
1368   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1367   UchwaƂa Nr 59/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1367   UchwaƂa Nr 6/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1367   UchwaƂa Nr 11/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1366   UchwaƂa Nr IV/14/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1366   Walenty Darczuk
1363   UchwaƂa Nr XV/74/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1363   PROTOKÓƁ Nr 8/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
1361   UchwaƂa Nr 47/2006 z dnia 9 paĆșdziernika 2006 r.
1361   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1360   UchwaƂa Nr 3/2007 z dnia 21 lutego 2007 r.
1360   UchwaƂa Nr XVII/86/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1360   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1359   UchwaƂa Nr 24/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1358   UchwaƂa Nr 25 /2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1358   UchwaƂa Nr 40/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1358   UchwaƂa Nr 44/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1358   UchwaƂa Nr XV/65/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1357   UchwaƂa Nr 15/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1357   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1356   PROTOKÓƁ Nr 9/2008 z dnia 6 marca 2008 r.
1356   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1356   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1355   PaweƂ Ɓukasz BrzeziƄski
1354   PROTOKÓƁ Nr 37/2008 z dnia 14 paĆșdziernika 2008 r.
1354   od 17 grudnia 2008 r. do 4 lutego 2009 r.
1353   Jan Marek Chmielewski
1352   UchwaƂa Nr XIII/54/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1352   UchwaƂa Nr XIII/70/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
1351   UchwaƂa Nr XII/46/07 z dnia 24 paĆșdziernika
1351   PROTOKÓƁ Nr 13/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1351   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1351   Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczoƛci oraz Ochrony BezpieczeƄstwa Obywateli i Porządku Publicznego
1351   ZADANIA
1350   UchwaƂa Nr XVIII/90/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1349   UchwaƂa Nr 44/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1349   UchwaƂa Nr 48/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1349   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1348   UCHWAƁA NR XXXII/161/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1348   rok 2010
1347   UchwaƂa Nr 61/2008 z dnia 24 wrzeƛnia 2008 r.
1346   UchwaƂa Nr 4/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1346   UchwaƂa Nr XVI/80/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1346   od 28 kwietnia 2010 r. do 16 czerwca 2010 r.
1344   od 5 marca 2009 r. do 1 kwietnia 2009 r.
1344   ElĆŒbieta Gabruch
1343   PROTOKÓƁ Nr 1/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r.
1343   UchwaƂa Nr 44/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1342   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1341   UchwaƂa Nr 55/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1341   XXXV SESJA RADY POWIATU
1341   UchwaƂa Nr XXXVI/196/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1341   Drugi przetarg nieograniczony
1341   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1339   UchwaƂa Nr 27/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1339   ElĆŒbieta Teresa Cichacka
1338   UchwaƂa Nr XX/103/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1336   UchwaƂa Nr XVI/78/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1336   II SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1335   XVI SESJA RADY POWIATU
1335   UchwaƂa nr 57/2008 z dnia 2 wrzeƛnia 2008 r.
1335   UchwaƂa Nr XXXVI/194/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1334   od 18 wrzeƛnia 2008 r. do 28 paĆșdziernika 2008 r.
1334   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego II kadencji
1333   UchwaƂa Nr 16/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1333   PROTOKÓƁ Nr 27/2007 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1333   PROTOKÓƁ Nr 50/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1332   UchwaƂa Nr 64/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1330   XIX SESJA RADY POWIATU
1329   UchwaƂa nr 6A/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1329   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1328   Informacja o wyborze oferty
1327   UchwaƂa Nr 35/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1327   UchwaƂa Nr 60/2008 z dnia 28 wrzeƛnia 2008 r.
1327   UchwaƂa Nr XXXII/171/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1325   UchwaƂa Nr 45/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1325   od 21 wrzeƛnia do 27 paĆșdziernika 2010 r.
1325   Zarząd Powiatu 2006-2010
1325   MieczysƂaw Mularczyk
1325   PROTOKÓƁ Nr 38/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
1325  
1324   UchwaƂa Nr 10/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
1324   UchwaƂa Nr 29/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1323   PROTOKÓƁ Nr 20/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1322   UchwaƂa Nr XVI/79/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1320   UchwaƂa Nr 1/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1320   PROTOKÓƁ Nr 26/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1320   PROTOKÓƁ Nr 28/2007 z dnia 29 paĆșdziernika 2007 r.
1320   PROTOKÓƁ Nr 5/2008 z dnia 4 lutego 2008 r.
1319   UchwaƂa Nr 38/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1318   UchwaƂa Nr 34/2007 z dnia 31 lipca 2007 r.
1318   PROTOKÓƁ Nr 31/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1316   UchwaƂa Nr 8/08 z dnia 13 lutego 2008 r.
1315   PROTOKÓƁ Nr 23/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1314   PROTOKÓƁ Nr 39/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1313   UchwaƂa Nr 9/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1313   UchwaƂa Nr XX/100/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1313   PROTOKÓƁ Nr 24/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1312   UchwaƂa Nr 57/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1312   rok 2008
1312   UCHWAƁA NR XLII/239/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1312   Otwarty konkurs ofert
1312   Kontakt
1311   PROTOKÓƁ Nr 29/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
1310   UchwaƂa Nr 30/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1310   UchwaƂa Nr 29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1309   PROTOKÓƁ Nr 3/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r.
1309   UchwaƂa Nr XIV/60/08 z dnia 06 lutego 2008
1309   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1308   ogƂoszenie o konkursie
1307   UCHWAƁA Nr XIII/50/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1307   OgƂoszenie o rokowaniach
1306   XXIII SESJA RADY POWIATU
1305   UCHWAƁA NR XIII/49/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1305   PROTOKÓƁ Nr 4/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1305   PROTOKÓƁ Nr 3/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1304   UchwaƂa Nr 41/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1304   UchwaƂa Nr 37/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1303   PROTOKÓƁ Nr 30/2007 z dnia 12 listopada 2007 r.
1303   UCHWAƁA NR XVII/87/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1302   UchwaƂa Nr 28/2008 z dnia 15 maja 2008 r.
1302   XXV SESJA RADY POWIATU
1302   rok 2009
1300   UchwaƂa Nr 66/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1300   UchwaƂa Nr 22 /2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1299   UchwaƂa Nr 49/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1299   UchwaƂa Nr XV/64/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1299   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1299   PROTOKÓƁ Nr 25/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
1298   UchwaƂa Nr 16/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1298   PROTOKÓƁ Nr 18/2008 z dnia 15 maja 2008 r.
1298   UchwaƂa nr 41/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku
1298   UchwaƂa Nr XX/102/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1298   UchwaƂa Nr XXXI/148/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1298   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1298   AndĆŒelika Sobolewska
1297   UchwaƂa Nr 55/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1297   UCHWAƁA NR XIV/59/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
1297   UCHWAƁA NR XVI/82/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1297   PROTOKÓƁ Nr 33/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1297   UchwaƂa Nr XL/228/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1296   od 17 czerwca 2009 r. do 22 wrzeƛnia 2009 r.
1296   rok 2011
1295   UCHWAƁA NR XV/68/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1292   UchwaƂa Nr XVII/85/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1290   XXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1289   PROTOKÓƁ Nr 32/2008 z dnia 2 wrzeƛnia 2008 r.
1289   Jan Dominik Jaworski
1288   UchwaƂa Nr XXXI/153/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1287   UchwaƂa Nr 33/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1287   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1287   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1286   UchwaƂa nr 10/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1286   Komisja DoraĆșna
1286   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1286   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1285   UchwaƂa Nr 13/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1285   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1284   UCHWAƁA Nr 18/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1284   UchwaƂa Nr 17/2008 z dnia 31 marca 2008 r
1284   XXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1283   od 17 czerwca 2010 r. do 21 wrzeƛnia 2010 r.
1283   BartƂomiej KrĂłlikowski
1282   UchwaƂa Nr 13/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1282   UchwaƂa Nr 46/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1282   UCHWAƁA NR XIX/94/08 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1281   UchwaƂa Nr 35/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1280   przetarg nieograniczony na
1280   UchwaƂa Nr 23/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1280  
1280   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1279   PROTOKÓƁ Nr 31/2007 z dnia 14 listopada 2007 r.
1279   UchwaƂa Nr 45/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1279   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1278   UchwaƂa nr 6/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1278   UCHWAƁA NR XVI/76/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1277   UCHWAƁA NR XXV/128/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1276   UchwaƂa Nr V/22/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1276   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1276   Wzory wnioskĂłw i formularzy
1275   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1275   Terminarz posiedzeƄ
1274   UchwaƂa Nr 34/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1274   UchwaƂa nr 64/2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 roku
1274   OgƂoszenie o przetargu
1273   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1271   PROTOKÓƁ Nr 18/2007 z dnia 31 lipca 2007 r.
1271   UCHWAƁA Nr XV/72/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1270   UchwaƂa nr 49/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r.
1270   OgƂoszenie o naborze
1270   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1269   PROTOKÓƁ Nr 23/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1269   UchwaƂa Nr XXVI/134/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1269   UchwaƂa Nr 26/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1269   UCHWAƁA NR XXXII/156/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1269   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1267   UchwaƂa Nr 37/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1267   PROTOKÓƁ Nr 11/2009 z dnia 18 marca 2009 r.
1267   Barbara Sykucka
1266   PROTOKÓƁ Nr 46/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.
1266   XI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1265   UchwaƂa Nr 22/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1265  
1264   Komisja Rewizyjna
1262   UchwaƂa Nr 12/2008 z dnia 6 marca 2008 r.
1262   UchwaƂa Nr 15/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1262   PROTOKÓƁ Nr 28/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1262   PROTOKÓƁ Nr 30/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r.
1260   UchwaƂa nr 9/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1260   PROTOKÓƁ Nr 14/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r.
1260   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1259   rok 2011
1259   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1258   UchwaƂa Nr 77/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1258   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1258   UCHWAƁA NR XXIX/158/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
1257   PROTOKÓƁ Nr 15/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r.
1256   UchwaƂa nr 70/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 roku
1256   UchwaƂa Nr XXIII/120/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1255   UchwaƂa Nr 20/2008 z dnia 2 kwietnia 2008
1255   OgƂoszenie o przetargu
1254   UchwaƂa Nr 18/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1254  
1254   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1253   UchwaƂa Nr XXII/110/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1253   UchwaƂa Nr XXXI/149/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1253   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1252   UchwaƂa Nr 12/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1252   PROTOKÓƁ Nr 12/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1252   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1251   UchwaƂa Nr 59/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
1251   PROTOKÓƁ Nr 36/2008 z dnia 8 paĆșdziernika 2008 r.
1250   UchwaƂa Nr XV/67/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1250   PROTOKÓƁ Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
1250   UCHWAƁA NR XXXVI/196/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
1249   UCHWAƁA NR XV/70/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1249   UchwaƂa Nr XXVIII/137/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1248   UchwaƂa Nr 36/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1248   UCHWAƁA NR VII/45/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1248   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1247   UchwaƂa Nr 26/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1246   PROTOKÓƁ Nr 42/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1246   PROTOKÓƁ Nr 22/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
1245   PROTOKÓƁ Nr 51/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1244   Andrzej Drabczyk
1243   przetarg nieograniczony
1243   Komisja Rolnictwa, Leƛnictwa, Ochrony ƚrodowiska, Geodezji
1242   UchwaƂa Nr XXII/111/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1242   UchwaƂa Nr XXXIX/217/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1242   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1241   UchwaƂa Nr 40/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
1239   UchwaƂa Nr 53/2007 z dnia 7 listopada 2007 r.
1239   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1238   UchwaƂa Nr XVII/84/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1238   PROTOKÓƁ Nr 39/2008 z dnia 22 paĆșdziernika 2008 r.
1237   UchwaƂa Nr 52/2007 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1237   UchwaƂa Nr 30/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1237   XXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1237   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1236   UchwaƂa Nr 4/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1236   od 28 paĆșdziernika 2010 r. do 7 stycznia 2011 r.
1235   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1235   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1234   PROTOKÓƁ Nr 32/2009 z dnia 2 wrzeƛnia 2009 r.
1232   UchwaƂa Nr 54/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1232   UchwaƂa Nr XXVIII/136/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1232   UchwaƂa Nr XXIX/141/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1232   UCHWAƁA NR IV/15/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1232   rok 2013
1231   UchwaƂa Nr XXIII/123/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1230   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1229   przetarg nieograniczony na
1229   UCHWAƁA Nr 2/2008 z dnia 9 stycznia 2008 roku
1229   PROTOKÓƁ Nr 45/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
1229   UchwaƂa Nr XXXVI/197/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1229   Otwarty konkurs ofert
1228   UchwaƂa Nr 57/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
1228   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1227   PROTOKÓƁ Nr 41/2008 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1226   UchwaƂa Nr 52/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1226   UchwaƂa Nr XXVIII/138/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1225   UchwaƂa Nr 58/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r.
1225   UchwaƂa Nr 33/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1224   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1222   Przetarg nieograniczony na:
1222   UchwaƂa Nr 20/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1222   UchwaƂa Nr XVIII/88/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1222   UchwaƂa Nr XLI/235/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1222   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1221   UchwaƂa Nr 27/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1221   PROTOKÓƁ Nr 29/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1221   od 28 paĆșdziernika 2009 r. do 16 grudnia 2009 r.
1221   UchwaƂa Nr XXXV/188/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1221   XXXVIII SESJA RADY POWIATU
1220   UchwaƂa Nr 50/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1220   PROTOKÓƁ Nr 34/2008 z dnia 24 wrzeƛnia 2008 r.
1220   UchwaƂa Nr 62/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1219   PROTOKÓƁ Nr 16/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
1218   przetarg nieograniczony na
1218   UchwaƂa Nr XXV/127/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1218   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1218   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1217   UchwaƂa Nr 48/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1216   UchwaƂa Nr 3/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1216   PROTOKÓƁ Nr 19/2008 z dnia 26 maja 2008 r.
1216   PROTOKÓƁ Nr 18/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.
1216   Ankieta
1216   Wyniki wyborĂłw
1215   UchwaƂa Nr 21/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r.
1215   UchwaƂa Nr 37/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1215   UCHWAƁA NR XVI/90/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1214   UchwaƂa Nr 21/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1214   UchwaƂa Nr 51/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1214   PROTOKÓƁ Nr 12/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1212   PROTOKÓƁ Nr 35/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1212   UchwaƂa Nr 86/2009 z dnia 24 listopada 2009 r.
1212   PROTOKÓƁ Nr 7/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
1212   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1211   PROTOKÓƁ Nr 4/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1211   UCHWAƁA Nr XXIX/140/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1210   PROTOKÓƁ Nr 7/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
1210   UchwaƂa Nr 76/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1210   Komisja BudĆŒetowa
1209   UchwaƂa Nr 29/2008 z dnia 26 maja 2008 r.
1209   PROTOKÓƁ Nr 37/2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
1209   UchwaƂa Nr XXXIV/180/09 z dnia 25 listopada 2009 r.
1209   PROTOKÓƁ Nr 12/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1208   UchwaƂa Nr 66/2008 z dnia 14 paĆșdziernika 2008 r.
1208   XXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1208   PROTOKÓƁ Nr 23/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1208   UchwaƂa Nr XXXIII/176/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1208   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1207   Komisja Spraw SpoƂecznych
1206   PROTOKÓƁ Nr 21/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r.
1206   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1206   ZADANIA
1205   Przetarg nieograniczony na:
1204   UchwaƂa Nr 25/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1203   PROTOKÓƁ Nr 17/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1201   Komisja BudĆŒetowa
1200   PROTOKÓƁ Nr 33/2009 z dnia 9 wrzeƛnia 2009 r.
1200   Komisja BudĆŒetowa
1199   przetarg nieograniczony na
1199   UchwaƂa Nr 58/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1199   XXII SESJA RADY POWIATU
1199   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1198   PROTOKÓƁ Nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r.
1198   PROTOKÓƁ Nr 9/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1198   UCHWAƁA XVI/91/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1197   UchwaƂa Nr 67/2008 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1197   PROTOKÓƁ Nr 19/2009 z dnia 6 maja 2009 r.
1197  
1197   Zaproszenie do skƂadania ofert
1197   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1196   UchwaƂa Nr 79/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1196   XXVI SESJA RADY POWIATU
1196   od 28 kwietnia do 22 czerwca 2011 r.
1195   UchwaƂa Nr 26/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1195   UchwaƂa Nr 36/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1195   PROTOKÓƁ Nr 30/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
1194   UchwaƂa Nr 1/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.
1194   UchwaƂa Nr 23/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1193   UchwaƂa Nr 24/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1193   UCHWAƁA NR XXII/112/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1193   UchwaƂa Nr 62/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1193   UchwaƂa Nr XL/226/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1193   PROTOKÓƁ Nr 43/2011 z dnia 5 paĆșdziernika 2011 r.
1192   UchwaƂa Nr XXXIV/179/09 z dnia 25 listopada 2009 r.
1191   UchwaƂa Nr 32/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1191   UchwaƂa Nr 54/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1191   UchwaƂa Nr 26/2010 z dnia 26 maja 2010 r.
1190   UchwaƂa Nr 85/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1190   XXXI SESJA RADY POWIATU
1189   UchwaƂa Nr XXII/108/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1189   UCHWAƁA NR XXVII/135/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r.
1189   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1188   UchwaƂa Nr 60/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
1188   PROTOKÓƁ Nr 28/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
1188   PROTOKÓƁ Nr 14/2010 z dnia 11 maja 2010 r.
1187   PROTOKÓƁ Nr 22/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r.
1187   IV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1186   PROTOKÓƁ Nr 16/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1186   UchwaƂa Nr XXXII/158/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1186   PROTOKÓƁ Nr 47/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
1186   kontrole zewnętrzne
1186   X SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1185   XXXIV NADZWYCZAJNA SESJI RADY POWIATU
1185   UchwaƂa Nr XXXVI/199/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1185   UchwaƂa Nr 13/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1184   PROTOKÓƁ Nr 10/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1184   UchwaƂa Nr 26/2013 z dnia 2 maja 2013 r.
1183   UchwaƂa Nr 51/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1183   UchwaƂa Nr XX/104/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1183   PROTOKÓƁ Nr 21/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
1183   UchwaƂa Nr XXXVIII/214/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1183   od 24 marca do 26 kwietnia 2011 r.
1183   UchwaƂa Nr 64/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
1183   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1181   ProtokoƂy Kontroli
1181   UCHWAƁA NR IV/14/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1180   UCHWAƁA NR XLI/232/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1177   UchwaƂa Nr XLI/233/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1177   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1176   przetarg nieograniczony na:
1176   UchwaƂa Nr 7/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1176   PROTOKÓƁ Nr 34/2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 r.
1176   PROTOKÓƁ Nr 15/2010 z dnia 26 maja 2010 r.
1174   UchwaƂa Nr 47/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1174   UchwaƂa Nr XXXI/151/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1174   UchwaƂa Nr XXXII/169/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1173   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1173   OgƂoszenie o rokowaniach
1172   PROTOKÓƁ Nr 20/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1172   PROTOKÓƁ Nr 35/2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
1171   UchwaƂa Nr XLII/244/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1171   UchwaƂa Nr 26/2011 z dnia 24 maja 2011 r.
1170   UchwaƂa Nr XXIII/117/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1170   UchwaƂa Nr XXXV/187/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1170   UchwaƂa Nr 22/2012 z dnia 22 marca 2012 r.
1169   od 24 marca do 26 kwietnia 2011 r.
1167   UchwaƂa nr 65/2008 z dnia 8 paĆșdziernika 2008 roku
1167   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1166   UchwaƂa Nr 11/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
1166   UchwaƂa Nr XXII/109/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1166   UchwaƂa Nr XXXI/154/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1166   kontakt
1165   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1165   UCHWAƁA NR IX/52/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1165   PROTOKÓƁ Nr 27/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
1164   przetarg nieograniczony
1164   UCHWAƁA NR XXVI/133/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1164   PROTOKÓƁ Nr 15/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r.
1164   UchwaƂa Nr I/2/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.
1164   UchwaƂa Nr VII/40/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1163   UchwaƂa Nr 35/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1163   PROTOKÓƁ Nr 13/2009 z dnia 31 marca 2009 r.
1163   PROTOKÓƁ Nr 29/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1163   OgƂoszenie o przetargu
1162   PROTOKÓƁ Nr 49/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1162   UchwaƂa Nr 9/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
1162   PROTOKÓƁ Nr 38/2009 z dnia 21 paĆșdziernika 2009 r.
1161   UchwaƂa Nr 39/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.
1161   UchwaƂa Nr XVIII/89/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1161   PROTOKÓƁ Nr 6/2009 z dnia 11 lutego 2009 r.
1161   UchwaƂa Nr XXIX/144/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1161   UchwaƂa Nr XXXI/155/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1161   UCHWAƁA NR XXXVIII/207/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1161   UCHWAƁA NR XXXIII/172/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
1160   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1159   UchwaƂa Nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009
1159   UchwaƂa Nr XXXV/183/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1159   UCHWAƁA NR XXII/128/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
1158   UchwaƂa Nr 3/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1158   PROTOKÓƁ Nr 21/2009 z dnia 20 maja 2009 r.
1157   UchwaƂa Nr 72/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1157   UchwaƂa Nr XXII/116/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1157   Komisja Oƛwiaty, Kultury, i Sportu
1157   WYKAZ ZGƁOSZEƃ ROBÓT BUDOWLANYCH
1156   PROTOKÓƁ Nr 14/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r.
1156   PROTOKÓƁ Nr 31/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1156   PROTOKÓƁ Nr 41/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1156   PROTOKÓƁ Nr 43/2009 z dnia 17 listopada 2009 r.
1156   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1155   XXXVI SESJA RADY POWIATU
1155   UchwaƂa Nr XXXVI/191/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.
1155   UchwaƂa Nr XXXIX/220/10 z dnia16 czerwca 2010 r.
1155   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1154   UchwaƂa Nr 78/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
1154   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1154   XXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1153   UchwaƂa Nr XXVI/132/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1153   XXX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1153   UchwaƂa Nr II/5/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1152   PROTOKÓƁ Nr 8/2009 z dnia 24 lutego 2009 r.
1152   UchwaƂa Nr XXXVII/206/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1152   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1151   Polityka Jakoƛci
1151   UCHWAƁA NR XIX/93/08 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1151   UchwaƂa Nr VI/33/11 z dnia 23 marca 2011 r.
1151   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1150   UchwaƂa Nr 18/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1150   PROTOKÓƁ Nr 24/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r.
1150   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1149   PROTOKÓƁ Nr 38/2008 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1149   UchwaƂa Nr 76/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1149   UchwaƂa Nr 34/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1149   UchwaƂa Nr XXXII/167/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1148   UchwaƂa Nr 28/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1148   ogƂoszenie naboru
1147   UchwaƂa Nr XXII/113/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1146   PROTOKÓƁ Nr 44/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1146   UchwaƂa Nr XXXVI/195/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1146   PROTOKÓƁ Nr 6/2010 z dnia 12 lutego 2010 r.
1145   XXIX SESJA RADY POWIATU
1145   UchwaƂa Nr 59/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1145   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1144   PROTOKÓƁ Nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r.
1144   UchwaƂa Nr XXIII/125/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1144   UchwaƂa Nr 88/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
1144   UchwaƂa Nr XXXV/184/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1144   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1144   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1143   Komisja ƚrodowiska
1143   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1143   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1142   UchwaƂa Nr XXV/129/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1141   UchwaƂa Nr XXXIII/178/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1141   UCHWAƁA NR XXXVI/192/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1141   PROTOKÓƁ Nr 25/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
1140   UchwaƂa Nr XXIII/121/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1140   UchwaƂa Nr XXIII/122/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1140   UchwaƂa Nr 12/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1140   UchwaƂa Nr 36/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1140   UCHWAƁA NR XXXVIII/210/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1140   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
1139   Komisja BudĆŒetowa
1139   PROTOKÓƁ Nr 24/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.
1139   STATUT POWIATU PYRZYCKIEGO
1138   UchwaƂa Nr 31/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1138   UchwaƂa Nr 20/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
1135   UchwaƂa Nr 38/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1135   UCHWAƁA NR XLII/240/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1134   PROTOKÓƁ Nr 40/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
1134   UCHWAƁA NR VII/46/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1133   UchwaƂa Nr 6/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1132   rok 2012
1132   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1130   UchwaƂa Nr XXXV/190/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1130   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1129   UchwaƂa Nr XXV/130/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1129   UchwaƂa nr XLI/234/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1128   UCHWAƁA NR XXIII/119/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1128   POWIAT PYRZYCKI
1128   XVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1127   UchwaƂa Nr 5/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1127   UchwaƂa Nr 14/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1127   UchwaƂa Nr XXXI/152/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1127   UchwaƂa Nr 53/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1126   PROTOKÓƁ Nr 35/2010 z dnia 12 paĆșdziernika 2010 r.
1125   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1125   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1124   UchwaƂa Nr 63/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1124   UCHWAƁA NR XXIX/139/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r
1123   UCHWAƁA NR XX/99/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1123   PROTOKÓƁ Nr 48/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1123   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1122   UchwaƂa Nr 50/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r.
1122   UchwaƂa XXXII/166/09 Z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1121   PROTOKÓƁ Nr 27/2008 z dnia 16 lipca 2008 r.
1121   UCHWAƁA NR XX/96/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1121   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1121  
1120   PROTOKÓƁ Nr 43/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
1120   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1119   PROTOKÓƁ Nr 47/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1119   UCHWAƁA Nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 roku
1119   UchwaƂa Nr 31/2009 z dnia 28 maja 2008 r.
1119   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1119   XXIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1118   UCHWAƁA NR XXXII/157/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1118   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1118   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1117   UchwaƂa Nr 53/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1117   UCHWAƁA NR XXXII/163/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r
1117   UchwaƂa Nr 75/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1117   Komisja Rolnictwa, Leƛnictwa, Ochrony ƚrodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomoƛciami
1117   UchwaƂa Nr IV/11/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1117   UchwaƂa Nr VII/41/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1116   UchwaƂa Nr 83/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1116   UchwaƂa Nr 68/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
1115   UchwaƂa Nr 32/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1115   XXXVII SESJA RADY POWIATU
1115   PROTOKÓƁ Nr 30/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1115   PROTOKÓƁ Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
1115   OgƂoszenie o zamĂłwieniu - zmiana
1114   UchwaƂa nr 42/2008 z dnia 23 lipca 2008 roku
1114   PROTOKÓƁ Nr 27/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
1113   UchwaƂa Nr 7/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.
1113   UchwaƂa Nr 17/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1113   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1112   UchwaƂa Nr 17/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1112   UCHWAƁA NR XX/97/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1112   PROTOKÓƁ Nr 4/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
1112   UchwaƂa Nr V/32/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1111   UchwaƂa Nr 75/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1111   UchwaƂa Nr XXIX/142/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1111   UchwaƂa Nr 39/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1111   PROTOKÓƁ Nr 50/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1111   OgƂoszenie o przetargu
1111   UCHWAƁA NR XX/119/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
1110   UchwaƂa Nr 46/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1109   PROTOKÓƁ Nr 44/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1109   UCHWAƁA NR XXXIII/175/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1109   UchwaƂa Nr XXXVI/200/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1109   UCHWAƁA NR XXXVII/204/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1109   UchwaƂa Nr 61/2010 z dnia 3 wrzeƛnia 2010 r.
1109   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1108   UchwaƂa Nr 40/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1108   OgƂoszenie o zamĂłwieniu na przeprowadzenie audytu
1107   UchwaƂa Nr XXXVI/198/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1107   od 28 paĆșdziernika 2010 r. do 7 stycznia 2011 r.
1106   UchwaƂa Nr XXV/131/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1106   UchwaƂa Nr 85/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1105   UCHWAƁA NR XXIII/124/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1105   rok 2012
1104   UchwaƂa Nr 8/2009 z dnia 11 lutego 2009 r.
1103   UchwaƂa Nr 30/2009 z dnia 28 maja 2008 r.
1103   UCHWAƁA NR XX/98/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1103   UchwaƂa Nr XXXVII/205/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1103   PROTOKÓƁ Nr 18/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
1103   ZADANIA
1102   UchwaƂa Nr 38/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1102   PROTOKÓƁ Nr 27/2009 z dnia 8 lipca 2009 r.
1102   UchwaƂa Nr XXXV/189/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1102   UCHWAƁA NR XXII/127/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
1101   UchwaƂa Nr 82/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1101   PROTOKÓƁ Nr 20/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
1101   VII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1101   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1100   XXXIX SESJA RADY POWIATU
1100   Informacja o wyborze oferty
1099   UchwaƂa Nr XXXI/150/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1099   UCHWAƁA NR XXXVIII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1099   PROTOKÓƁ Nr 37/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1099   PROTOKÓƁ Nr 30/2011 z dnia 6 lipca 2011 r.
1099   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1098   UchwaƂa Nr 73/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1098   UCHWAƁA NR XXIII/118/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1098   UchwaƂa Nr 4/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1098   UchwaƂa Nr 18/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1098   UchwaƂa Nr 3/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.
1097   UchwaƂa Nr XXXII/170/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1097   Komunikat
1096   przetarg nieograniczony na
1096   XXXIII SESJA RADY POWIATU
1096   PROTOKÓƁ Nr 36/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
1096   UCHWAƁA NR XXXIX/216/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1096   ANALIZY
1095   UchwaƂa Nr 43/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1095   UchwaƂa Nr V/31/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1094   UchwaƂa Nr XXXVIII/213/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1094   PROTOKÓƁ Nr 4/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
1093   PROTOKÓƁ Nr 26/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
1093   UchwaƂa Nr XXXII/164/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1093   UchwaƂa Nr 43/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
1093   UCHWAƁA NR II/3/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1093   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1092   PROTOKÓƁ Nr 5/2010 z dnia 1 lutego 2010 r.
1092   PROTOKÓƁ Nr 17/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r.
1092   UchwaƂa Nr 65/2013 z dnia 5 wrzeƛnia 2013 r.
1092   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1091   przetarg nieograniczony na:
1091   UchwaƂa Nr XXXIII/173/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1091   UchwaƂa Nr XXXIII/174/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1091   PROTOKÓƁ Nr 46/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
1090   UchwaƂa Nr III/6/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
1089   UchwaƂa Nr XXIV/126/09 z dnia 24 lutego 2009 r.
1088   UchwaƂa Nr 56/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1088   UchwaƂa Nr 91/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
1087   PROTOKÓƁ Nr 4/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r.
1087   UchwaƂa Nr 6/2010 z dnia 1 lutego 2010 r.
1087   UchwaƂa Nr V/18/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1087   rok 2013
1086   UchwaƂa Nr 59/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1086   UchwaƂa Nr XXIX/143/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1086   UchwaƂa Nr 96/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.
1086   PROTOKÓƁ Nr 8/2010 z dnia 2 marca 2010 r.
1086   UchwaƂa Nr 30/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1086   UchwaƂa Nr XL/229/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1086   UchwaƂa Nr V/19/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1085   PROTOKÓƁ Nr 9/2010 z dnia 9 marca 2010 r.
1085   UchwaƂa Nr IV/16/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1085   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1084   UchwaƂa Nr XXXIII/177/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1083   UCHWAƁA NR XLII/241/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1083   I SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1083   Komisja DoraĆșna
1083   PROTOKÓƁ Nr 20/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
1083   od 24 kwietnia do 26 czerwca 2012 r.
1082   UchwaƂa Nr XXXII/168/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1082   PROTOKÓƁ Nr 39/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
1081   UchwaƂa Nr 52/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
1080   UchwaƂa Nr 80/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1080   PROTOKÓƁ Nr 22/2010 z dnia 13 lipca 2010 r.
1080   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1079   PROTOKÓƁ Nr 3/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
1079   UchwaƂa Nr XXXVIII/212/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1079   UchwaƂa Nr 71/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
1078   UchwaƂa Nr 22/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1078   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1078   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1077   UchwaƂa Nr 83/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1076   UchwaƂa Nr 28/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
1076   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1075   UchwaƂa Nr XII/65/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
1075   od 27 paĆșdziernika do 27 grudnia 2011 r.
1074   UCHWAƁA NR XXXVIII/211/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1074   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1073   UchwaƂa Nr XX/116/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1073   UchwaƂa Nr 15/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1072   UchwaƂa Nr XX/101/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1072   UchwaƂa Nr 69/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1072   UchwaƂa Nr XXXVI/202/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1072   XL NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1071   PROTOKÓƁ Nr 17/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r.
1071   od 25 paĆșdziernika do 27 grudnia 2012 r.
1070   UchwaƂa Nr XXXIX/225/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1070   UchwaƂa Nr V/20/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1070   UchwaƂa Nr 5/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
1070   UchwaƂa Nr 20/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
1069   UchwaƂa Nr XXXIX/221/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1069   Komisja Rewizyjna
1069   UchwaƂa Nr 17/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
1068   przetarg nieograniczony na:
1068   UCHWAƁA Nr 50/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1068   UchwaƂa Nr 54/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1068   UchwaƂa Nr XXXII/172/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1068   OGƁOSZENIA
1067   PROTOKÓƁ Nr 19/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1066   UchwaƂa Nr XXXII/160/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1066   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1064   UCHWAƁA Nr 51/09 z dnia 22 lipca 2009 r.
1064   UchwaƂa Nr 91/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1063   UchwaƂa Nr 32/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
1063   UchwaƂa Nr 61/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1063   UchwaƂa Nr XXXV/186/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1063   UchwaƂa Nr 21/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1063   UchwaƂa Nr 75/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
1063   UchwaƂa Nr V/26/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1063   VI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1063   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1062   UchwaƂa Nr 11/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1062   XLII SESJA RADY POWIATU
1062   Robert SĂłjka
1062   UCHWAƁA NR XXXI/165/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
1061   UCHWAƁA NR XXXII/162/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1061   PROTOKÓƁ Nr 43/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.
1061   UchwaƂa Nr VII/44/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1060   przetarg nieograniczony na:
1060   UchwaƂa Nr 64/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1060   UchwaƂa Nr 79/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1060   PROTOKÓƁ Nr 46/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
1059   UchwaƂa Nr 64/2010 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
1058   PROTOKÓƁ Nr 26/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1058   VIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1057   UchwaƂa Nr 23/2009 z dnia 6 maja 2009 r.
1057   UCHWAƁA NR VIII/50/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
1056   UchwaƂa Nr 71/2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
1056   UCHWAƁA NR XX/95/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1056   UchwaƂa Nr 65/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1056   UCHWAƁA NR 4/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
1056   rok 2010
1056   UchwaƂa Nr 38/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
1056   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1054   UCHWAƁA Nr 48/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1054   UchwaƂa Nr 67/2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
1054   UchwaƂa Nr XLII/246/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1054   UchwaƂa Nr I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.
1054   UCHWAƁA NR VII/43/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1053   PROTOKÓƁ Nr 14/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
1053   UCHWAƁA NR XXXVI/193/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
1052   UchwaƂa Nr 81/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1052   III NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1052   UchwaƂa Nr 1/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
1052   PROTOKÓƁ Nr 10/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
1052   UchwaƂa Nr VII/37/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1051   UchwaƂa Nr 86/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1050   UchwaƂa Nr 47/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1050   UchwaƂa Nr 12/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1050   XIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1049   UchwaƂa Nr 84/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1049   UchwaƂa Nr XXXIX/218/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1049   UchwaƂa Nr 73/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1048   UchwaƂa Nr 32/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1048   UchwaƂa Nr 45/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
1048   PROTOKÓƁ Nr 31/2010 z dnia 21 wrzeƛnia 2010 r.
1048   ogƂoszenie o konkursie
1047   PROTOKÓƁ Nr 41/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.
1046   UchwaƂa Nr 71/2008 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1046   PROTOKÓƁ Nr 42/2010 z dnia 18 listopada 2010 r.
1046   UchwaƂa Nr VII/48/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1046   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1045   UchwaƂa Nr 41/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.
1045   UchwaƂa Nr XXXII/165/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1045   UchwaƂa Nr 25/2010 z dnia 11 maja 2010 r.
1045   PROTOKÓƁ Nr 48/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
1045   UCHWAƁA Nr 8/2011 z dnia 15 marca 2011 roku
1045   UchwaƂa Nr IX/54/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1044   UchwaƂa Nr VII/47/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1044   UCHWAƁA NR XXVIII/150/13 z dnia 24 maja 2013 r.
1044   OgƂoszenie o rokowaniach
1043   PROTOKÓƁ Nr 2/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
1042   UchwaƂa Nr XXII/118/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
1042   kontakt
1042   UchwaƂa Nr 66/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1041   UchwaƂa Nr 67 /2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
1040   UchwaƂa Nr IV/9/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1040   UchwaƂa Nr IV/13/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1039   przetarg nieograniczony na:
1039   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1038   UCHWAƁA NR XXXVI/193/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1038   UCHWAƁA NR XXIV/137/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.
1037   UCHWAƁA NR XXIII/132/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
1036   UchwaƂa Nr 31/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1036   UchwaƂa Nr XLII/242/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1036   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1036   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1036   OgƂoszenie o rokowaniach
1035   UCHWAƁA Nr 45/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1035   UCHWAƁA NR XXXV/185/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1035   UchwaƂa Nr 23/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1035   UchwaƂa Nr 6/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
1035   od 29 grudnia 2011 r. do 21 lutego 2012 r.
1035   UchwaƂa nr CXVI.311.2013
1034   przetarg nieograniczony na:
1034   UchwaƂa Nr 92/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1034   UchwaƂa Nr 9/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
1034   UchwaƂa Nr 83/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
1034   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1034   XXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1034   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1033   UchwaƂa Nr XXXII/159/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1033   UchwaƂa Nr 94/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1033   UchwaƂa Nr III/7/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
1033   UchwaƂa Nr 44/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
1032   od 23 lutego do 27 marca 2012 r.
1031   PROTOKÓƁ Nr 33/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
1031   PROTOKÓƁ Nr 15/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.
1031   UCHWAƁA NR XXVI/145/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
1030   UchwaƂa Nr 20/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1030   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1029   UchwaƂa Nr 53/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
1029   UchwaƂa Nr 36/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
1029   rok 2012
1028   UchwaƂa Nr 16/2009 z dnia 18 marca 2009 r.
1028   UchwaƂa Nr 4/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
1028   UchwaƂa Nr XXXIX/223/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1028   UchwaƂa Nr 83/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
1028   ZADANIA
1027   UchwaƂa Nr 78/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
1027   UchwaƂa Nr 90/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1026   UchwaƂa nr 13/2008 z dnia 4 marca 2009 r.
1026   UchwaƂa Nr XXXVI/201/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1026   UchwaƂa Nr 90/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
1025   UchwaƂa Nr XXIII//130/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1025   PROTOKÓƁ Nr 34/2010 z dnia 5 paĆșdziernika 2010 r.
1025   UchwaƂa Nr 66/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
1025   UCHWAƁA Nr 3/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku
1024   UchwaƂa Nr 76/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
1023   UchwaƂa Nr 73/2009 z dnia 21 paĆŒdziernika 2009 r.
1023   kontakt
1022   UCHWAƁA NR XXXVIII/209/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1022   UchwaƂa Nr V/30/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1022   PROTOKÓƁ Nr 7/2011 z dnia 15 lutego 2011 r.
1022   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1021   UCHWAƁA Nr 47/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1021   UchwaƂa Nr 77/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
1021   UchwaƂa Nr 14/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1021   PROTOKÓƁ Nr 5/2011 z dnia 7 lutego 2011 r.
1021   od 18 kwietnia do 25 czerwca 2013 r.
1020   przetarg nieograniczony na:
1020   UchwaƂa Nr 33/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
1020   UchwaƂa Nr 17A/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1020   UchwaƂa Nr XXXIX/222/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1020   UchwaƂa Nr 37/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
1020   PROTOKÓƁ Nr 35/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
1020   od 28 czerwca do 18 wrzeƛnia 2012 r.
1019   UchwaƂa nr 10/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
1019   PROTOKÓƁ Nr 38/2010 z dnia 3 listopada 2010 r.
1019   UchwaƂa Nr IV/8/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1019   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
1019   PROTOKÓƁ Nr 22/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1019   UchwaƂa Nr 48/A/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
1018   PROTOKÓƁ Nr 45/2009 z dnia 24 listopada 2009 r.
1018   UchwaƂa Nr 11/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1018   UchwaƂa Nr 51/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
1017   UchwaƂa Nr 24/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1017   UchwaƂa Nr 41/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
1017   UchwaƂa Nr 60/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
1017   UchwaƂa Nr VII/38/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1017   UchwaƂa Nr 27/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1016   UchwaƂa Nr 25/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1016   UchwaƂa Nr 88/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
1015   UchwaƂa Nr 56/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
1015   UchwaƂa Nr 68/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1015   UchwaƂa Nr 54/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
1015   od 1 do 27 wrzeƛnia 2011 r.
1015   PROTOKÓƁ Nr 40/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r
1014   UchwaƂa Nr 40/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
1014   UchwaƂa Nr 78/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.
1014   PROTOKÓƁ Nr 44/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
1014   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1013   przetarg nieograniczony na:
1013   UchwaƂa Nr XXXV/182/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1013   UchwaƂa Nr 27/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
1013   UCHWAƁA Nr V/27/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1013   UchwaƂa Nr 31/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
1011   UchwaƂa Nr 8/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
1011   UchwaƂa Nr 30/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
1011   UchwaƂa Nr 23/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
1010   UchwaƂa IV/12/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1009   UchwaƂa Nr 87/2009 z dnia 30 listopada 2009 r
1009   UchwaƂa Nr 19/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1009   UchwaƂa Nr 58/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
1009   PROTOKÓƁ Nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
1008   UCHWAƁA NR XLI/231/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1007   UchwaƂa Nr 2/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
1007   PROTOKÓƁ Nr 16/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
1007   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1006   UchwaƂa Nr 81/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1005   UchwaƂa Nr 29/2009 z dnia 20 maja 2009 r.
1005   UchwaƂa Nr 5/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
1005   UchwaƂa Nr XXXIX/219/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1005   UchwaƂa Nr 16/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
1005   UchwaƂa Nr 28/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
1004   UCHWAƁA NR V/29/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1003   UCHWAƁA NR XXIII/129/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
1002   UCHWAƁA NR XVII/92/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
1001   UchwaƂa Nr 15/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1001   UchwaƂa Nr 48/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
1001   UchwaƂa Nr IV/10/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1001   UchwaƂa Nr 13/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
1001   UchwaƂa Nr 21/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
1001   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1000   UchwaƂa Nr 11/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
999   UCHWAƁA Nr 22/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.
999   PROTOKÓƁ Nr 32/2010 z dnia 23 wrzeƛnia 2010 r.
999   PROTOKÓƁ Nr 8/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.
999   UCHWAƁA NR VI/35/11 z dnia 23 marca 2011 r.
999   UchwaƂa Nr 52/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.
998   UchwaƂa Nr 48/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
998   UchwaƂa Nr 59/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
998   Kazimierz LipiƄski
997   Dokumenty
996   UchwaƂa Nr 42/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
996   UchwaƂa Nr 82/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
995   UchwaƂa Nr 74/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
995   UchwaƂa Nr 27/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
995   UchwaƂa Nr 72 /2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
995   PROTOKÓƁ Nr 13/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
995   UchwaƂa Nr 32/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
995   Komisja DoraĆșna
994   UchwaƂa Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
994   UchwaƂa Nr 42/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
994   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
993   UchwaƂa Nr 60/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
993   UCHWAƁA NR XLI/230/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
993   UCHWAƁA NR XIX/112/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
993   UCHWAƁA XXVI/142/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
992   UCHWAƁA NR XV/83/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
991   PROTOKÓƁ Nr 49/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r.
991   Komunikat
990   UCHWAƁA Nr 49/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
990   UchwaƂa Nr XLII/243/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
990   UchwaƂa Nr 69/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
990   MirosƂaw Gryczka
989   UchwaƂa Nr 93/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
989   UchwaƂa Nr 29/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
989   PROTOKÓƁ Nr 23/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
989   OBWIESZCZENIA
988   UCHWAƁA Nr 46/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
988   UchwaƂa Nr 24/2009 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
987   UchwaƂa Nr 62 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
987   UCHWAƁA X/59/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
987   UCHWAƁA XXVI/143/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
987   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
986   PROTOKÓƁ Nr 3/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r.
986   UchwaƂa Nr 79/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
986   UchwaƂa Nr X/56/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
986   PROTOKÓƁ Nr 45/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
985   UchwaƂa Nr 33/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
985   PROTOKÓƁ Nr 47/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
985   UchwaƂa Nr XVI/89/12 z dnia 28 marca 2012 r.
984   UchwaƂa Nr 3/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku
984   XXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
983   UchwaƂa Nr 57/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
983   UchwaƂa Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
983   IX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
983   UCHWAƁA Nr XVI/87/12 z dnia 28 marca 2012 r.
983   XVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
982   UchwaƂa Nr XLII/237/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
982   kontakt
981   UchwaƂa Nr 70/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
981   UchwaƂa Nr 47/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
981   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
980   UchwaƂa Nr 10/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
980   UchwaƂa Nr VII/36/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
980   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
980   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
979   UchwaƂa Nr 34/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
979   UCHWAƁA NR IX/53/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
979   UchwaƂa Nr 53/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
979   PROTOKÓƁ Nr 40/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
978   PROTOKÓƁ Nr 23/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
978   PROTOKÓƁ Nr 36/2010 z dnia 18 paĆșdziernika 2010 r.
977   UchwaƂa Nr 21 z dnia kwietnia 2009 r.
977   UCHWAƁA NR XLII/238/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
977   XXI SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
977   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
977   ElĆŒbieta Cichacka
976   UCHWAƁA Nr 35/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
976   UchwaƂa Nr 44/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
976   UCHWAƁA NR XXVII/149/13 z dnia 8 maja 2013 r.
976   PROTOKÓƁ Nr 26/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
976   PROTOKÓƁ Nr 20/2014 z dnia 6 maja 2014 r.
976   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
975   UCHWAƁA Nr 37/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
975   UchwaƂa Nr 59/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
975   PROTOKÓƁ Nr 6/2011 z dnia 9 lutego 2011 r.
975   UchwaƂa Nr 10/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
974   PROTOKÓƁ Nr 17/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.
973   UchwaƂa Nr 63 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
973   UchwaƂa Nr 87/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
972   PROTOKÓƁ Nr 28/2010 z dnia 3 wrzeƛnia 2010 r.
972   PROTOKÓƁ Nr 1/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.
972   od 28 wrzeƛnia do 25 paĆșdziernika 2011 r.
971   PROTOKÓƁ Nr 21/2011 z dnia 24 maja 2011 r.
971   XVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
971   Wieloletnia prognoza finansowa
970   przetarg nieograniczony na
970   PROTOKÓƁ Nr 42/2009 z dnia 13 listopada 2009 r.
970   UchwaƂa Nr 58/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
970   UCHWAƁA NR XIV/78/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
969   UchwaƂa Nr 69/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
969   UchwaƂa Nr 84/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
969   UchwaƂa Nr 89/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
969   UchwaƂa Nr 55/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
969   UchwaƂa Nr XI/60/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
968   UchwaƂa Nr 60/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
968   UchwaƂa Nr 72/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
967   UchwaƂa Nr 89/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
967   UchwaƂa Nr V/21/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
967   UchwaƂa Nr XXX/146/09 z dnia 20 maja 2009 r.
967   UCHWAƁA NR IV/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
966   UCHWAƁA NR XXXIX/215/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
966   UchwaƂa Nr X/58/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
965   UchwaƂa Nr 58/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
965   UchwaƂa Nr 40/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
965   XV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
964   UCHWAƁA Nr 44/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
964   UchwaƂa Nr 2/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
964   UchwaƂa Nr 54/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
964   PROTOKÓƁ Nr 11/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
964   UchwaƂa Nr IX/55/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
964   tablica ogƂoszeƄ
963   UchwaƂa Nr 15/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
963   UchwaƂa Nr 77/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
962   UchwaƂa Nr X/57/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
962   UCHWAƁA NR XXIX/151/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
962   PROCEDURY
961   UCHWAƁA Nr 34/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
961   Artur Pniewski
960   UchwaƂa Nr 80/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
959   UchwaƂa Nr XLII/245/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
959   PROTOKÓƁ Nr 26/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
958   UchwaƂa Nr 74/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
958   UCHWAƁA NR XI/62/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
957   przetarg nieograniczony na
956   UchwaƂa Nr 63/2009 z dnia 9 wrzeƛnia 2009 r.
956   PROTOKÓƁ Nr 45/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
956   UCHWAƁA NR XXIII/136/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
955   od 22 lutego do 16 kwietnia 2013 r.
954   UchwaƂa Nr 74/2009 z dnia 21 paĆșdziernika 2009 r.
953   UchwaƂa Nr 66 /2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
953   UchwaƂa Nr 46/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
953   PROTOKÓƁ Nr 40/2010 z dnia 12 listopada 2010 r.
953   PROTOKÓƁ Nr 49/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
953   UchwaƂa Nr 23/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
953   XIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
953   XX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
952   UCHWAƁA V/28/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
952   UchwaƂa Nr VII/39/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
951   UchwaƂa Nr V/24/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
950   UchwaƂa Nr 16/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
950   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
948   UchwaƂa Nr 35/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
947   UchwaƂa Nr 65 /2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 r.
947   UchwaƂa Nr 7/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
947   UchwaƂa Nr XVI/88/12 z dnia 28 marca 2012 r.
947   UCHWAƁA NR XVIII/102/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
947   Komunikat
946   UCHWAƁA NR XV/82/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
946   PROTOKÓƁ Nr 17/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r
946   XXXI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
945   UchwaƂa Nr 50/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
945   UchwaƂa Nr 67/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
945   UchwaƂa Nr 17/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
945   UchwaƂa Nr 25/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
944   UchwaƂa Nr V/25/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
944   UchwaƂa Nr 18/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
944   PROTOKÓƁ Nr 33/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.
943   PROTOKÓƁ Nr 29/2010 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
942   UchwaƂa Nr 36/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
941   UchwaƂa Nr 52/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
941   UchwaƂa Nr 9/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
941   UchwaƂa Nr 50/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
941   PROTOKÓƁ Nr 13/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
940   UchwaƂa Nr 39/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
940   UchwaƂa Nr 46/2010 z dnia 29 czerwca 2011 r.
940   BartƂomiej KrĂłlikowski
939   UchwaƂa Nr 85/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
939   PROTOKÓƁ Nr 19/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
939   UchwaƂa Nr 93/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
938   UchwaƂa Nr 84/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
938   UchwaƂa Nr 31/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
937   ogƂoszenie o konkursie
936   UchwaƂa Nr 14/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
936   UchwaƂa Nr 61/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
935   UCHWAƁA Nr 38/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
935   UchwaƂa Nr VII/42/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
934   UchwaƂa Nr 22/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
934   od 28 marca do 24 kwietnia 2012 r.
934   PROTOKÓƁ Nr 21/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
933   UchwaƂa Nr 56/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
933   UchwaƂa nr 47/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
933   PROTOKÓƁ Nr 36/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
932   UchwaƂa Nr 39/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
931   UchwaƂa Nr 43/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
930   UchwaƂa Nr 23/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
929   UchwaƂa Nr 28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
929   PROTOKÓƁ Nr 49/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
928   PROTOKÓƁ Nr 18/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
928   XXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
927   UchwaƂa Nr 62/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
927   UchwaƂa Nr 2/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
927   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
926   UchwaƂa Nr 61 /2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
925   PROTOKÓƁ Nr 28/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
925   UchwaƂa Nr 58/2012 z dnia 21 sierpnia 2021 r.
924   PROTOKÓƁ Nr 1/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
924   UchwaƂa Nr 32/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
924   UchwaƂa Nr 41/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
923   UchwaƂa Nr 70/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
922   UchwaƂa Nr XI/63/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 roku
922   UCHWAƁA NR XVIII/103/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
922   Komunikat
921   UchwaƂa Nr 19/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.
921   UchwaƂa Nr 63/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
921   UchwaƂa Nr 71/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
921   Ryszard Berdzik
920   UchwaƂa Nr 55/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.
920   XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
920   UCHWAƁA NR XXVI/146/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
920   Program Ochrony ƚrodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2015
919   UchwaƂa Nr VIII/51/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
919   UchwaƂa Nr 74/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
919   UchwaƂa Nr 29/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
919   PROTOKÓƁ Nr 37/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
918   XII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
918   UchwaƂa Nr 29/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
918   PROTOKÓƁ Nr 48/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
917   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
916   UchwaƂa Nr V/23/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
916   UchwaƂa Nr XI/61/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
915   UchwaƂa Nr 70/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
914   UCHWAƁA Nr 36/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
914   PROTOKÓƁ Nr 34/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
913   UchwaƂa Nr 49/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
913   UchwaƂa Nr 51/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
913   UchwaƂa Nr 9/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
913   UchwaƂa Nr 58/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
913   Informacja o wyborze oferty
912   rok 2013
911   UchwaƂa Nr 24/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
911   PROTOKÓƁ Nr 31/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.
911   UchwaƂa Nr 42/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
911   UchwaƂa Nr 56/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
911   UchwaƂa Nr 57/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
911   UCHWAƁA NR XIV/79/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
911   UchwaƂa Nr 93/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
910   UchwaƂa Nr 62A/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
910   PROTOKÓƁ Nr 37/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
910   PROTOKÓƁ Nr 57/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
910   UCHWAƁA NR XXIX/156/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
910   UchwaƂa Nr 68/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
908   UCHWAƁA NR VI/34/11 z dnia 23 marca 2011 r.
908   UchwaƂa Nr 41/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
908   UchwaƂa Nr 59/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
907   UchwaƂa Nr 4/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
907   od 25 czerwca do 29 wrzeƛnia 2015 r.
906   UCHWAƁA NR XIX/111/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
905   UchwaƂa Nr 72/2010 z dnia 12 paĆșdziernika 2010 r.
904   UchwaƂa Nr 67/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
904   PROTOKÓƁ Nr 55/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
903   UchwaƂa nr 33/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
903   UCHWAƁA NR XXIII/134/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
902   UchwaƂa Nr XII/69/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
902   UCHWAƁA NR XIII/72/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
902   PROTOKÓƁ Nr 14/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
902   PROTOKÓƁ Nr 57/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
902   UchwaƂa Nr XXVI/147/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
902   UCHWAƁA NR II/7/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
901   UchwaƂa Nr 69/2010 z dnia 23 wrzeƛnia 2010 r.
901   UchwaƂa Nr 21/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r.
900   WNIOSKI
900   UCHWAƁA NR VIII/49/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
900   Kazimierz LipiƄski
899   XXII SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
898   UchwaƂa Nr 32/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.
898   od 28 grudnia 2012 r. do 19 lutego 2013 r.
898   XXXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
897   UchwaƂa Nr 7/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
897   rok 2014
896   UchwaƂa Nr 77/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
896   StanisƂaw StepieƄ
895   UCHWAƁA NR XXX/162/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
893   PROTOKÓƁ Nr 10/2012 z dnia 6 marca 2012 r.
893   UCHWAƁA NR XIX/108/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
893   UchwaƂa Nr XXI/123/12 z dnia 8 listopada 2012 roku
893   UchwaƂa Nr 37/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
892   PROTOKÓƁ Nr 32/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
892   UCHWAƁA NR XV/84/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
892   UchwaƂa Nr 77/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
892   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
890   UchwaƂa Nr 39/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
888   UchwaƂa Nr XII/67/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
888   UchwaƂa Nr 26/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
888   XXX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
888   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
887   UchwaƂa Nr 82/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
887   PROTOKÓƁ Nr 3/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
887   UchwaƂa Nr 57/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
886   UchwaƂa Nr 80/2011 z dnia 24 paĆșdziernika 2011 r.
886   UCHWAƁA NR XXXI/168/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
885   PROTOKÓƁ Nr 9/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
885   od 19 wrzeƛnia do 23 paĆșdziernika 2012 r.
885   UchwaƂa Nr 94/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
884   PROTOKÓƁ Nr 28/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
884   PROTOKÓƁ Nr 62/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
884   UchwaƂa Nr 15/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
884  
884   UchwaƂa Nr 21/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
883   UchwaƂa Nr 45/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
883   PROTOKÓƁ Nr 19/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
883   UCHWAƁA NR XVIII/97/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
883   UchwaƂa Nr 24/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
882   UchwaƂa Nr 30/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
881   UchwaƂa Nr XII/64/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
881   UchwaƂa Nr 75/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
881   UCHWAƁA Nr XX/115/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
880   UchwaƂa Nr 43/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
880   UchwaƂa Nr 47/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
879   UCHWAƁA NR XXIII/130/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
879   UchwaƂa Nr 35/2013 z dnia 27 maja 2013 r.
879   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
878   UchwaƂa Nr 53/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
878   I SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
877   PROTOKÓƁ Nr 39/2012 z dnia 11 wrzeƛnia 2012 r.
876   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
875   UchwaƂa Nr XII/66/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
875   UchwaƂa Nr 2/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
875   XXVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
875   UCHWAƁA NR XXIX/155/13 z dnia 26 czerwca 2013 r
874   UchwaƂa Nr 33/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
872   UCHWAƁA NR XXXI/166/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
872   rok 2015
871   UchwaƂa Nr 13/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
871   UchwaƂa Nr 63/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
871   UchwaƂa Nr 65/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
870   UCHWAƁA NR XXXII/169/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
870   rok 2014
869   UchwaƂa Nr 19/2009
869   UchwaƂa Nr 87/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
869   PROTOKÓƁ Nr 5/2013 z dnia 5 lutego 2013 r.
869   UchwaƂa Nr 20/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
869   PROTOKÓƁ Nr 16/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r.
869   UchwaƂa Nr 46/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
868   UchwaƂa Nr 68 /2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
868   UCHWAƁA NR XIII/76/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
868   UchwaƂa Nr XIV/77/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
868   UchwaƂa Nr 30/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
868   UCHWAƁA NR XVIII/101/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
868   UchwaƂa Nr 49/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
868   UchwaƂa Nr 12/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
868   PROTOKÓƁ Nr 27/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
868   XXXIV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
867   UchwaƂa Nr 9/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
867   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
866   UchwaƂa Nr 79/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
866   UchwaƂa Nr XIII/74/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
866   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
865   UchwaƂa Nr 82/2011 z dnia 31 paĆșdziernika 2011 r.
864   UchwaƂa Nr 6/2012 z dnia 31 stycznia 2012
864   UchwaƂa Nr 56/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
863   UchwaƂa Nr 15/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
862   UchwaƂa Nr 94/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
862   UchwaƂa Nr 6/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
862   PROTOKÓƁ Nr 21/2014 z dnia 13 maja 2014 r.
860   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
860   UchwaƂa Nr 98/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
859   UchwaƂa Nr XII/68/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
859   UCHWAƁA Nr 7/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku
859   ZADANIA
858   UchwaƂa Nr 37/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
857   UchwaƂa Nr 69/2013 z dnia 30 wrzesieƄ 2013 r.
856   UchwaƂa Nr 86/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
856   UchwaƂa Nr 80/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
856   UCHWAƁA NR XXXIV/183/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
855   UchwaƂa Nr 91/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
855   UCHWAƁA NR 8/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
855   UchwaƂa Nr 65/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r.
855   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
854   PROTOKÓƁ Nr 16/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.
854   UchwaƂa Nr 45/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
854   MichaƂ ƁuszczyƄski
853   UchwaƂa Nr 86/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
853   UchwaƂa Nr 88/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
853   UchwaƂa Nr 86/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
853   PROTOKÓƁ Nr 17/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
853   Wiktor ToƂoczko
852   PROTOKÓƁ Nr 25/2013 z dnia 27 maja 2013 r.
852   PROTOKÓƁ Nr 32/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
852   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
851   UchwaƂa Nr 60/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
851   UchwaƂa Nr 71/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
851  
850   UchwaƂa Nr 92/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
850   UchwaƂa Nr 43/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
850   UchwaƂa Nr 50/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
849   UchwaƂa Nr 5/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
849   UchwaƂa Nr 14/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
849   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
849   XXXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
848   UCHWAƁA XX/117/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
848   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
847   PROTOKÓƁ Nr 9/2013 z dnia 5 marca 2013 r.
846   UchwaƂa Nr 20/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
846   UchwaƂa Nr XXI/121/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
846   UchwaƂa Nr 71/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
846   PROTOKÓƁ Nr 8/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
845   UCHWAƁA NR XXII/124/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
845   MirosƂaw Bitenc
843   UchwaƂa Nr 81/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
843   PROTOKÓƁ Nr 47/2011 z dnia 27 paĆșdziernika 2011 r.
843   UCHWAƁA NR XXII/126/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
843   PROTOKÓƁ Nr 20/2013 z dnia 2 maja 2013 r.
843   UCHWAƁA NR XXIX/153/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
843   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
842   UchwaƂa Nr 16/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
842   UchwaƂa Nr 54/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
842   UchwaƂa Nr 18/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
842   UchwaƂa Nr 57/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
841   UCHWAƁA NR XXIV/138/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.
841   UchwaƂa Nr 34/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
841   UchwaƂa Nr 67/2013 z dnia 25 wrzesieƄ 2013
841   XXXII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
840   UchwaƂa Nr 41/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
840   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego V kadencji
839   UCHWAƁA NR XIII/75/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
839   od 26 czerwca do 17 wrzeƛnia 2013 r.
838   PROTOKÓƁ Nr 42/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
838   UchwaƂa Nr 12/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
838   UchwaƂa Nr 33/2013 z dnia 17 maja 2013 r.
838   UchwaƂa Nr 36/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
838   UchwaƂa Nr 55/2013 z dnia 9 lipca 2013 r
837   od 23 paĆșdziernika do 23 grudnia 2013 r.
836   PROTOKÓƁ Nr 39/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
836   kontakt
835   PROTOKÓƁ Nr 44/2011 z dnia 11 paĆșdziernika 2011 r.
835   UchwaƂa Nr 34/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
835   UchwaƂa Nr 91/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
835   UchwaƂa Nr 13/2013 z dnia 5 marca 2013 r.
834   UCHWAƁA NR XIII/71/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
834   UchwaƂa Nr 21/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
834   UchwaƂa Nr 8/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
834   XXXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
833   UchwaƂa Nr 85/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
833   UchwaƂa Nr 81/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
833   UchwaƂa Nr 40/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
833   UchwaƂa Nr 70/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
833   UCHWAƁA NR XXXII/171/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
832   UCHWAƁA NR XVIII/99/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku
832   PROTOKÓƁ Nr 31/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
832   PROTOKÓƁ Nr 3/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
832   UchwaƂa Nr 3/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
832   PROTOKÓƁ Nr 22/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
831   UchwaƂa Nr 81/2011 z dnia 27 paĆșdziernika 2011 r.
831   PROTOKÓƁ Nr 38/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
831   PROTOKÓƁ Nr 60/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
831   UchwaƂa Nr 72/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
831   od 20 lutego do 15 kwietnia 2014 r.
831   Kamila MachaƂek
830   UchwaƂa Nr 38/2012 z dnia 28 maja 2012 r.
829   PROTOKÓƁ Nr 11/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
829   UCHWAƁA NR XVIII/95/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
829   UchwaƂa Nr 51/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
829   UchwaƂa Nr 53/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
828   PROTOKÓƁ Nr 45/2012 z dnia 15 paĆșdziernika 2012 r.
828   UchwaƂa Nr 95/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
828   UchwaƂa Nr 49/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
828   UchwaƂa Nr 62/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
827   UCHWAƁA Nr 1/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
827   UCHWAƁA NR XXX/161/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
827   UchwaƂa XVI.68.2014
827   UchwaƂa Nr 5/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
827   Robert Betyna
826   PROTOKÓƁ Nr 53/2011 z dnia 22 listopada 2011 r.
826   UchwaƂa Nr 11/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.
826   PROTOKÓƁ Nr 15/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
825   UchwaƂa Nr 51/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
825   UCHWAƁA NR XIX/113/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
825   PROTOKÓƁ Nr 6/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
825   UCHWAƁA NR XXVI/148/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
825   UchwaƂa Nr 42/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
825   UCHWAƁA NR XXXIV/187/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
824   UchwaƂa Nr 43/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
824   UchwaƂa Nr 80/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
824   UchwaƂa Nr 90/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
824   UchwaƂa Nr 28/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
823   UchwaƂa Nr 49/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
823   UchwaƂa Nr 73/2011 z dnia 22 wrzeƛnia 2011 r.
823   PROTOKÓƁ Nr 58/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
823   PROTOKÓƁ Nr 20/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
823   UCHWAƁA NR XVIII/96/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
823   UchwaƂa Nr 66/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
823   UchwaƂa Nr 10/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
823   PROTOKÓƁ Nr 23/2013 z dnia 17 maja 2013 r.
822   UchwaƂa Nr 76/2011 z dnia 11 paĆșdziernika 2011 r.
822   UchwaƂa Nr 40/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
822   UchwaƂa Nr 89A/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
822   UchwaƂa Nr XXXIX/224/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
822   OgƂoszenie
821   UchwaƂa Nr 27/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
821   Zawiadomienie
820   UchwaƂa Nr XIII/73/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
820   UchwaƂa Nr 11/2013 z dnia 20 lutego 2013 r.
820   PROTOKÓƁ Nr 37/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
820   UchwaƂa Nr 48/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
820   ElĆŒbieta Gabruch
819   UchwaƂa Nr 84/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
819   PROTOKÓƁ Nr 7/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
819   UchwaƂa Nr 7/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
818   UCHWAƁA NR XIX/109/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
818   UchwaƂa Nr 67/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
818   PROTOKÓƁ Nr 54/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
818   UchwaƂa Nr 69/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
817   PROTOKÓƁ Nr 30/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r
816   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
816   UCHWAƁA Nr XVI/86/12 z dnia 12 marca 2012 r.
816   UchwaƂa Nr 64/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r.
816   UchwaƂa Nr 14/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
816   kontakt
815   PROTOKÓƁ Nr 54/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
815   UchwaƂa Nr XXI/122/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
815   UchwaƂa Nr 25/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
815   UchwaƂa Nr 38/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
815   UchwaƂa Nr 47/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
814   UchwaƂa Nr 18/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
814   UchwaƂa Nr 70/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
814   UchwaƂa Nr 54/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
813   UchwaƂa Nr 90/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
813   UchwaƂa Nr 17/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
813   UchwaƂa Nr 19/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
813   PROTOKÓƁ Nr 19/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
813   UchwaƂa Nr 7/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
813   UCHWAƁA NR XXXIV/180/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
812   UchwaƂa Nr 27/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
812   PROTOKÓƁ Nr 44/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
812   UchwaƂa Nr XXX/147/09 z dnia 20 maja 2009 r.
812   PROTOKÓƁ Nr 6/2015 z dnia 11 lutego 2015 r
811   UchwaƂa Nr XIV/80/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
811   UchwaƂa Nr 52/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
811   UchwaƂa Nr 75/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
811   UchwaƂa Nr 61/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
811   UCHWAƁA NR XXXI/163/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
810   UchwaƂa Nr 4/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.
810   UCHWAƁA Nr 50/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
810   UchwaƂa Nr 97/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
809   UchwaƂa Nr 83/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
809   XXIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
809   PLAN KONTROLI
808   PROTOKÓƁ Nr 48/2011 z dnia 31 paĆșdziernika 2011 r.
808   UchwaƂa Nr 68/2012 z dnia 27 wrzeƛnia 2012 r.
808   UCHWAƁA NR XXX/159/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
807   UCHWAƁA NR XX/114/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
807   UchwaƂa Nr 89/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
807   UCHWAƁA NR XXV/140/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
806   kontakt
805   UchwaƂa Nr 48/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
805   UchwaƂa Nr 44/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
804   PROTOKÓƁ Nr 34/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.
804   UCHWAƁA NR XXVI/144/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
803   UCHWAƁA NR XVIII//100/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
803   UchwaƂa Nr 74/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
803   UchwaƂa Nr 84/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
802   PROTOKÓƁ Nr 47/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
802   ogƂoszenie o konkursie
801   UchwaƂa Nr 78/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
801   UchwaƂa Nr 10/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
801   UchwaƂa Nr 19/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
801   XLI SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
800   UCHWAƁA NR XIX/107/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
800   PROTOKÓƁ Nr 41/2013 z dnia 4 wrzeƛnia 2013 r.
800   UCHWAƁA NR XXXI/167/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
799   PROTOKÓƁ Nr 32/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
799   PROTOKÓƁ Nr 53/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
799   UchwaƂa Nr 66/2013 z dnia 25 wrzeƛnia 2013 r.
798   UchwaƂa Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
798   UCHWAƁA NR XVI/85/12 z dnia 28 marca 2012 r.
798   UchwaƂa Nr 25/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
798   UchwaƂa Nr 76/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
798   UCHWAƁA NR XXV/139/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
798   Monika Mirowska
797   UchwaƂa Nr 39/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
797   UCHWAƁA NR XVIII/94/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
797   UchwaƂa Nr 62/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
797   PROTOKÓƁ Nr 43/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
797   PROTOKÓƁ Nr 29/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r
797   Informacja o stanie mienia w Powiecie
796   VI NADZWYCZAJA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
795   PROTOKÓƁ Nr 12/2012 z dnia 22 marca 2012 r.
795   UCHWAƁA NR XXIX/157/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
795   UchwaƂa Nr 45/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
794   UchwaƂa Nr 94/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
794   PROTOKÓƁ Nr 65/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
794   UchwaƂa Nr 22/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
794   UchwaƂa Nr 52/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
794   UchwaƂa Nr 96/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
794   UchwaƂa Nr 8/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
794   XXXV SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
793   PROTOKÓƁ Nr 56/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
793   PROTOKÓƁ Nr 22/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
793   UchwaƂa Nr 96/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
793   PROTOKÓƁ Nr 21/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
793   PROTOKÓƁ Nr 31/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
792   UchwaƂa Nr 89A/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
792   PROTOKÓƁ Nr 24/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
792   UchwaƂa Nr 59/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
792   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
791   PROTOKÓƁ Nr 50/2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
790   PROTOKÓƁ Nr 35/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
790   UchwaƂa Nr 81/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
789   UCHWAƁA NR XIX/110/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
789   PROTOKÓƁ Nr 64/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
789   UCHWAƁA NR XXIII/131/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
789   UchwaƂa Nr 97/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
789   UchwaƂa Nr 95/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
789   UchwaƂa Nr 99/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
788   UCHWAƁA NR XVII/93/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
788   UchwaƂa Nr 72/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
788   UchwaƂa Nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
788   ZADANIA
787   PROTOKÓƁ Nr 27/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r
787   UchwaƂa Nr 60/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
787   UchwaƂa Nr 79/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
787   PROTOKÓƁ Nr 47/2013 z dnia 8 paĆșdziernika 2013 r.
786   Księga Jakoƛci
786   PROTOKÓƁ Nr 12/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
785   UchwaƂa Nr 89/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
785   UchwaƂa Nr 42/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
785   PROTOKÓƁ Nr 33/2012 z dnia 30 lipca 2012 r.
785   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
784   PROTOKÓƁ Nr 41/2011 z dnia 22 wrzeƛnia 2011 r.
784   PROTOKÓƁ Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
784   UchwaƂa Nr 55/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
783   PROTOKÓƁ Nr 46/2011 z dnia 25 paĆșdziernika 2011 r.
783   UchwaƂa Nr 4/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
782   PROTOKÓƁ Nr 29/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
782   PROTOKÓƁ Nr 41/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
782   od 19 wrzeƛnia do 22 paĆșdziernika 2013 r.
782   od 16 kwietnia do 24 czerwca 2014 r.
780   UCHWAƁA NR XV/81/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
780   UCHWAƁA NR XVIII/106/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
780   PROTOKÓƁ Nr 13/2013 z dnia 26 marca 2013 r
780   UchwaƂa Nr 76/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
780   Zaproszenie do skƂadania ofert na dzierĆŒawę lokalu uĆŒytkowego
779   PROTOKÓƁ Nr 23/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
779   UchwaƂa Nr XX/116/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
779   PROTOKÓƁ Nr 21/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
778   UCHWAƁA NR XVIII/104/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
778   UCHWAƁA NR XXIX/152/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
777   UCHWAƁA NR XXII/125/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
777   UchwaƂa Nr 64/2013 z dnia 4 wrzeƛnia 2013 r.
777   UCHWAƁA NR XXXIV/181/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
777   UchwaƂa Nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
777   Janusz Budynek
776   PROTOKÓƁ Nr 11/2013 z dnia 12 marca 2013 r.
776   UCHWAƁA NR XXXIII/173/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
775   UchwaƂa Nr 24/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
775   PROTOKÓƁ Nr 42/2012 z dnia 27 wrzeƛnia 2012 r.
775   UchwaƂa Nr XL/215/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
774   PROTOKÓƁ Nr 6/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
774   PROTOKÓƁ Nr 8/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
774   UchwaƂa Nr 73/2012 z dnia 15 paĆșdziernika 2012 r.
773   PROTOKÓƁ Nr 36/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.
773   UCHWAƁA NR XXXIII/178/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
772   PROTOKÓƁ Nr 45/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
772   PROTOKÓƁ Nr 5/2014 z dnia 3 lutego 2014 r.
772   Ariel Ostolski
771   PROTOKÓƁ Nr 61/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
771   UCHWAƁA Nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
770   UchwaƂa Nr 46/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
770   UchwaƂa Nr 31/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
770   UchwaƂa Nr 78/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
769   UchwaƂa Nr 78/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
769   PROTOKÓƁ Nr 59/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
769   PROTOKÓƁ Nr 10/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
769   PROTOKÓƁ Nr 44/2013 z dnia 25 wrzeƛnia 2013 r.
769   UchwaƂa Nr 2/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
768   UchwaƂa Nr 100/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
768   UchwaƂa Nr 68/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
768   Komisja Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
768   UCHWAƁA NR VII/30/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
767   PROTOKÓƁ Nr 59/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
767   PROTOKÓƁ Nr 5/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.
767   PROTOKÓƁ Nr 18/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
767   PROTOKÓƁ Nr 56/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.
767   UchwaƂa Nr XXXIII/177/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
767   UchwaƂa Nr XXXIV/182/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
766   UchwaƂa Nr XXXIII/179/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
766   XXXIX SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
765   PROTOKÓƁ Nr 2/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.
765   UchwaƂa Nr 5/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
764   PROTOKÓƁ Nr 28/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
764   UchwaƂa Nr XXXVII/202/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
764   UCHWAƁA NR II/6/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
763   UchwaƂa Nr 101/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
763   ROZKƁADY JAZDY
762   PROTOKÓƁ Nr 18/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
762   PROTOKÓƁ Nr 52/2013 z dnia 28 paĆșdziernika 2013 r.
762   UchwaƂa Nr XXXIV/184/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
761   UchwaƂa Nr 56/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
761   UCHWAƁA NR XXXVI/190/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
760   UCHWAƁA XX/118/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
760   PROTOKÓƁ Nr 38/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
759   PROTOKÓƁ Nr 51/2011 z dnia 14 listopada 2011 r.
759   PROTOKÓƁ Nr 24/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r.
759   UCHWAƁA NR XXI/120/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
759   UchwaƂa Nr 92/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
758   PROTOKÓƁ Nr 60/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
757   UchwaƂa Nr 35/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
757   UchwaƂa Nr 82/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
757   PROTOKÓƁ Nr 61/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r.
757   PROTOKÓƁ Nr 4/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.
756   UCHWAƁA NR XVIII/98/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku
756   UchwaƂa Nr 85/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
756   PROTOKÓƁ Nr 42/2013 z dnia 5 wrzeƛnia 2013 r.
755   UchwaƂa Nr 44/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
755   PROTOKÓƁ Nr 39/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.
755   UchwaƂa Nr 77/2013 z dnia 28 paĆșdziernika 2013 r.
755   PROTOKÓƁ Nr 52/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
754   UchwaƂa Nr 63/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
754   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
753   UCHWAƁA NR XVIII/105/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
752   PROTOKÓƁ Nr 25/2008
752   UchwaƂa Nr 88/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
752   PROTOKÓƁ Nr 63/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r
751   PROTOKÓƁ Nr 46/2012 z dnia 17 paĆșdziernika 2012 r.
750   UCHWAƁA NR XXXIII/175/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
750   UchwaƂa Nr XXXV/188/14 z dnia 12 marca 2014 r.
750   PROTOKÓƁ Nr 48/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
749   PROTOKÓƁ Nr 52/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
749   KONSULTACJE SPOƁECZNE
748   PROTOKÓƁ Nr 55/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
748   UchwaƂa Nr 98/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
748   UCHWAƁA NR XL/211/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
747   PROTOKÓƁ Nr 56/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
747   PROTOKÓƁ Nr 7/2013 z dnia 20 lutego 2013 r
747   PROTOKÓƁ Nr 51/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
747   UchwaƂa Nr 11/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
746   PROTOKÓƁ Nr 30/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
746   PROTOKÓƁ Nr 52/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
746   PROTOKÓƁ Nr 4/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
746   PROTOKÓƁ Nr 40/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
746   PROTOKÓƁ Nr 58/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.
746   UchwaƂa Nr 23/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
745   PROTOKÓƁ Nr 46/2013 z dnia 7 paĆșdziernika 2013 r.
745   PROTOKÓƁ Nr 55/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
745   PROTOKÓƁ Nr 65/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
745   UCHWAƁA NR III/9/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
744   UchwaƂa Nr XXII/106/08
744   UchwaƂa Nr 74/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
743   UCHWAƁA NR XXV/141/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
743   PROTOKÓƁ Nr 33/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
743   PROTOKÓƁ Nr 32/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
743   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
743   PROTOKÓƁ Nr 10/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
742   UchwaƂa Nr 16/2013 z dnia 12 marca 2013 r.
742   UCHWAƁA NR XXXIV/185/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
742   UchwaƂa Nr XXXVII/204/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
742   ZADANIA
741   PROTOKÓƁ Nr 50/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
741   UchwaƂa Nr 87/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
741   PROTOKÓƁ Nr 2/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
740   PROTOKÓƁ Nr 27/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
740   VIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
739   UCHWAƁA NR XXXI/164/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
739   UchwaƂa Nr 75/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
739   od 24 grudnia 2013 r. do 19 lutego 2014 r.
739   od 30 grudnia 2014 r. do 3 lutego 2015 r.
738   PROTOKÓƁ Nr 41/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
737   Wykaz nieruchomoƛci przeznaczonych do oddania w najem
736   XXXVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
735   PROTOKÓƁ Nr 14/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
735   UCHWAƁA NR XXIX/154/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
735   UchwaƂa Nr 92/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
735   Sprawozdania
735   UCHWAƁA XXXVI/194/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
734   PROTOKÓƁ Nr 2/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r
733   UchwaƂa Nr 79/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
732   UCHWAƁA NR XXIII/135/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
732   PROTOKÓƁ Nr 62/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
732   UchwaƂa Nr 15/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
732   PROTOKÓƁ Nr 13/2014 z dnia 27 marca 2014 r.
732   UCHWAƁA NR XLI/217/14 z dnia 13 listopada 2014 r.
732   UCHWAƁA NR V/18/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
731   UchwaƂa Nr 102/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
730   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
730   UCHWAƁA NR V/15/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
729   PROTOKÓƁ Nr 25/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
729   UCHWAƁA NR XXXIII/174/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
729   UCHWAƁA NR XXXIII/176/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
729   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
728   PROTOKÓƁ Nr 48/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
728   PROTOKÓƁ Nr 49/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
727   UchwaƂa Nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
727   PROTOKÓƁ Nr 13/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
727   ogƂoszenie o konkursie
726   PROTOKÓƁ Nr 7/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
725   PROTOKÓƁ Nr 4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.
724   UchwaƂa Nr 42/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
723   PROTOKÓƁ Nr 35/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.
723   UCHWAƁA NR XXXIX/210/14 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
723   od 1 do 29 grudnia 2014 r.
722   PROTOKÓƁ Nr 51/2012 z dnia 8 listopada 2012 r.
722   PROTOKÓƁ Nr 1/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r.
722   UchwaƂa Nr 10/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
722   UchwaƂa Nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
722   UchwaƂa Nr 5/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
722   Komisja Spraw SpoƂecznych (2011-2014 )
722   Zapytanie ofertowe
721   PROTOKÓƁ Nr 49/2013 z dnia 14 paĆșdziernika 2013 r.
721   UCHWAƁA NR XXXVII/200/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
720   UchwaƂa Nr XXXVIII/207/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
719   PROTOKÓƁ Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
718   PROTOKÓƁ Nr 34/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
718   PROTOKÓƁ Nr 54/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.
718   XL SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
718   Jan Chmielewski
718   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
717   PROTOKÓƁ Nr 57/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
717   UchwaƂa Nr 37/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
715   UchwaƂa Nr 72/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
714   PROTOKÓƁ Nr 15/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r
714   UchwaƂa Nr 24/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
714   UCHWAƁA NR VII/27/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
711   PROTOKÓƁ Nr 26/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
711   UCHWAƁA NR XXIII/133/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
711   UchwaƂa Nr 81/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.
711   UCHWAƁA NR IX/47/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
710   PROTOKÓƁ Nr 66/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
708   UCHWAƁA NR XXXVII/201/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
708   UchwaƂa Nr 3/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
707   UCHWAƁA NR XXXIV/186/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
707   UCHWAƁA NR XXXVI/191/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
707   UchwaƂa Nr 10/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
705   PROTOKÓƁ Nr 8/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
705   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
704   UCHWAƁA NR XXX/160/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
704   UCHWAƁA NR XXXVI/195/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
704   Walenty Darczuk
703   PROTOKÓƁ Nr 58/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
703   UchwaƂa Nr 6/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.
702   PROTOKÓƁ Nr 19/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r
702   UCHWAƁA NR XXXIX/209/14 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
701   PROTOKÓƁ Nr 24/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
700   UCHWAƁA NR XXXII/170/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
700   UchwaƂa Nr 104/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
700   PROTOKÓƁ Nr 3/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
700   UCHWAƁA NR IV/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
698   UCHWAƁA NR XXXVI/197/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
698   UchwaƂa Nr 27/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
697   UchwaƂa Nr 19/2014 z dnia 27 marca 2014 r.
696   UchwaƂa Nr 93/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
695   PROTOKÓƁ Nr 25/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
695   PROTOKÓƁ Nr 18/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
694   PROTOKÓƁ Nr 34/2014 z dnia 28 sierpnia 2014
694   UchwaƂa Nr V/16/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
693   UchwaƂa Nr 12/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
692   UchwaƂa Nr 6/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
692   UchwaƂa Nr 61/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
691   kontakt
691   UchwaƂa Nr 66/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
691   UCHWAƁA NR VII/31/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
690   PROTOKÓƁ Nr 12/2014 z dnia 19 marca 2014 r.
690   PROTOKÓƁ Nr 17/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
688   UchwaƂa Nr 44/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
688   PROTOKÓƁ Nr 35/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r
688   UchwaƂa Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
688   Komisja BudĆŒetu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony ƚrodowiska
688   Komisja Rewizyjna (2011-2014)
687   PROTOKÓƁ Nr 15/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.
687   UchwaƂa Nr 11/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
687   UchwaƂa Nr VIII/39/15 z dnia 25 marca 2015 r.
686   UchwaƂa Nr 47/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
686   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
685   UchwaƂa Nr 28/2014 z dnia 6 maja 2014 r.
685   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
685   UchwaƂa Nr 27/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
684   PROTOKÓƁ Nr 43/2013 z dnia 23 wrzeƛnia 2013 r.
684   PROTOKÓƁ Nr 28/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
684   II SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
684   Jacek Chmielewski
683   UchwaƂa Nr 73/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
683   UchwaƂa Nr 103/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
683   UCHWAƁA NR XL/216/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
683   IV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
681   UchwaƂa Nr 17/2014 z dnia 12 marca 2014
681   PROTOKÓƁ Nr 45/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
681   UCHWAƁA NR VII/28/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
681   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu (2011-2014)
680   PROTOKÓƁ Nr 63/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
680   od 25 lutego do 25 marca 2015 r.
680   SkƂad Rady DziaƂalnoƛci PoĆŒytku Publicznego
679   PROTOKÓƁ Nr 38/2014 z dnia 23 wrzeƛnia 2014 r.
678   UchwaƂa Nr 25/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
677   UchwaƂa Nr 71/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
677   od 17 wrzeƛnia do 28 paĆșdziernika 2014 r.
676   UCHWAƁA NR XL/212/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
676   UCHWAƁA Nr VIII/37/15 z dnia 25 marca 2015 r.
676   OgƂoszenie o rokowaniach
675   Komisja BudĆŒetowa (2011-2014)
675   od 30 kwietnia do 24 czerwca 2015 r.
674   UCHWAƁA NR IX/46/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
674   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
673   UCHWAƁA NR VII/34/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
671   UchwaƂa Nr 13/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
671   V SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
671   UCHWAƁA NR V/20/15 z dnia 4 lutego 2015 r
671   UCHWAƁA NR VIII/42/15 z dnia 25 marca 2015 r.
670   PROTOKÓƁ Nr 36/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
670   PROTOKÓƁ Nr 10/2014 z dnia 6 marca 2014 r.
670   UCHWAƁA VIII/40/15 z dnia 25 marca 2015 r.
670   od 30 wrzeƛnia do 27 paĆșdziernika 2015 r.
669   UchwaƂa Nr 64A/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
669   Terminarz posiedzeƄ
669   UchwaƂa Nr 31/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
668   PROTOKÓƁ Nr 9/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
668   UchwaƂa Nr 79/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
668   od 5 do 25 lutego 2015 r.
667   kontakt
667   UCHWAƁA NR XLI/218/14 z dnia 13 listopada 2014 r.
667   UchwaƂa Nr I/5/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
667   PROTOKÓƁ Nr 57/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r
667   UCHWAƁA NR V/17/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
667   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
666   PROTOKÓƁ Nr 34/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
665   UchwaƂa Nr 34/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
665   PROTOKÓƁ Nr 42/2014 z dnia 7 paĆșdziernika 2014 r.
665   PROTOKÓƁ Nr 5/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.
665   Uchwala Nr 9/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
664  
664   UchwaƂa Nr 26/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
664   UCHWAƁA NR VII/29/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
663   PROTOKÓƁ Nr 53/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
663   UchwaƂa Nr 56/2014 z dnia 12 wrzeƛnia 2014 r.
662   PROTOKÓƁ Nr 50/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
662   UchwaƂa Nr 9/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
662   UCHWAƁA NR XXXVI/192/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
662   UCHWAƁA NR XXXVII/199/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
662   PROTOKÓƁ Nr 1/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r.
661   PROTOKÓƁ Nr 64/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
661   UchwaƂa Nr 41/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
660   PROTOKÓƁ Nr 16/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r
660   od 25 czerwca do 16 wrzeƛnia 2014 r.
660   PROTOKÓƁ Nr 51/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
660   PROTOKÓƁ Nr 15/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.
660   od 30 grudnia 2014 r. do 3 lutego 2015 r.
659   PROTOKÓƁ Nr 59/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.
658   UchwaƂa Nr 22/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.
658   PROTOKÓƁ Nr 50/2014 z dnia 14 listopada 2014 r
657   UchwaƂa Nr 57/2014 z dnia 23 wrzeƛnia 2014 r.
656   UchwaƂa Nr 50/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
656   UCHWAƁA NR VI/24/15 z dnia 19 lutego 2015 r.
655   UCHWAƁA NR XXXVI/189/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
655   UCHWAƁA NR 24/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
654   UchwaƂa Nr 30/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
654   PROTOKÓƁ Nr 43/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
654   UCHWAƁA NR VII/32/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
653   UCHWAƁA NR XXXVI/198/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
653   PROTOKÓƁ Nr 19/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
652   PROTOKÓƁ Nr 6/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
652   PROTOKÓƁ Nr 44/2014 z dnia 15 paĆșdziernika 2014 r.
652   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
652   UCHWAƁA NR XVII/82/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
651   III NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
651   UCHWAƁA NR V/14/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
649   UchwaƂa Nr 74/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
649   Komisja ƚrodowiska (2011-2014)
648   UchwaƂa Nr 60/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
648   UchwaƂa Nr 75/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
647   UCHWAƁA NR XXXVIII/206/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
647   UchwaƂa Nr 73/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
647   UCHWAƁA NR VIII/41/15 z dnia 25 marca 2015 r.
647   UCHWAƁA NR VIII/43/15 z dnia 25 marca 2015 r.
647   PROTOKÓƁ Nr 8/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
647   UchwaƂa Nr 19/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
646   UchwaƂa Nr 33/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
646   PROTOKÓƁ Nr 54/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r
645   UCHWAƁA NR XXXVIII/208/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
644   PROTOKÓƁ Nr 23/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
643   PROTOKÓƁ Nr 55/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
643   Projekty wspóƂpracy
643   rok 2015
642   PROTOKÓƁ Nr 23/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
642   Konsultacje
642   UCHWAƁA NR XL/214/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
642   UchwaƂa Nr 7/2015 z dnia 11 lutego 2015 r
642   PROTOKÓƁ Nr 20/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
641   UCHWAƁA XL/213/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
640   UchwaƂa Nr XXII/115/08
640   UchwaƂa Nr 58/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
640   UCHWAƁA NR IV/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
639   UchwaƂa Nr 63/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
638   UCHWAƁA NR XXXVIII/205/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
638   PROTOKÓƁ Nr 47/2014 z dnia 31 paĆșdziernika 2014 r.
638   PROTOKÓƁ Nr 7/2015 z dnia 17 lutego 2015 r
638   UchwaƂa Nr 28/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
637   UchwaƂa Nr 51/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
637   UchwaƂa Nr 16/2014 z dnia 6 marca 2014 r.
637   PROTOKÓƁ Nr 37/2014 z dnia 15 wrzeƛnia 2014 r.
637   UchwaƂa Nr 8/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.
636   PROTOKÓƁ Nr 58/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
636   Statut Powiatu Pyrzyckiego
636   UCHWAƁA NR IX/44/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
635   PROTOKÓƁ Nr 11/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
635   PROTOKÓƁ Nr 12/2015 z dnia 19 marca 2015 r
634   UchwaƂa Nr 49/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
634   PROTOKÓƁ Nr 17/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
634   od 26 marca do 29 kwietnia 2015 r.
633   UchwaƂa Nr 14/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
633   PROTOKÓƁ Nr 18/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
633   UCHWAƁA Nr XXXVII/203/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
633   UchwaƂa Nr 29/2014 z dnia 13 maja 2014 r.
633   UchwaƂa Nr 67/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
633   UCHWAƁA NR VII/33/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
633   OGƁOSZENIE
632   PROTOKÓƁ Nr 3/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
632   Programy wspóƂpracy
631   PROTOKÓƁ Nr 22/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
631   UCHWAƁA NR V/22/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
631   UchwaƂa Nr 21/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.
631   UchwaƂa Nr 22/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
629   146
629   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
628   UchwaƂa Nr 46/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
628   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
628   PROTOKÓƁ Nr 29/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
627   UchwaƂa Nr 54/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
627   UchwaƂa Nr 65/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
627   UchwaƂa Nr I/4/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
627   Zapytanie ofertowe
626   UchwaƂa Nr 52/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
625   UchwaƂa Nr 31/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
625   UchwaƂa Nr 4/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
624   PROTOKÓƁ Nr 26/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.
624   UchwaƂa Nr 59/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
624   PROTOKÓƁ Nr 49/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
624   UchwaƂa Nr 12/2015 z dnia 9 marca 2015 r.
624   UchwaƂa Nr 29/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
622   UchwaƂa Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
622   UchwaƂa Nr 69/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
622   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
621   UchwaƂa Nr 36/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
621   PROTOKÓƁ Nr 46/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
621   PROTOKÓƁ Nr 16/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r
620   UchwaƂa Nr 35/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
620   UchwaƂa Nr 40/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
620   UCHWAƁA NR VIII/35/15 z dnia 25 marca 2015 r.
619   UchwaƂa Nr 18/2014 z dnia 19 marca 2014 r.
619   PROTOKÓƁ Nr 56/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.
619   UchwaƂa Nr 17/2015 z dnia 19 marca 2015 r.
619   X SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
618   UchwaƂa Nr 55/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
616  
616   od 1 do 29 grudnia 2014 r.
615   UchwaƂa Nr XXII/114/08
614   PROTOKÓƁ Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
614   Janusz Budynek
614   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
614   PROTOKÓƁ Nr 38/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
612   UchwaƂa Nr 20/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
612   UchwaƂa Nr 38/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
612   UCHWAƁA Nr 1/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
612   UchwaƂa Nr 26/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
612   PROTOKÓƁ Nr 22/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
612   PROTOKÓƁ Nr 26/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
610   UchwaƂa Nr XXII/105/08
610   OgƂoszenie Komisarza Wyborczego
610   UchwaƂa Nr 33/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
609   PROTOKÓƁ Nr 36/2014 z dnia 12 wrzeƛnia 2014 r.
609   UCHWAƁA NR V/19/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
609   Wybory do RDPP
609   ogƂoszenie naboru
606   UchwaƂa Nr 76/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
606   Jan Jaworski
604   UCHWAƁA NR II/8/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
604   UchwaƂa Nr 18/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
603   UCHWAƁA NR VIII/38/15 z dnia 25 marca 2015 r.
603   UCHWAƁA NR X/56/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
603   UCHWAƁA NR XII/66/2015 z dnia 7 paĆșdziernika 2015 roku
601   UchwaƂa Nr 32/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
601   UCHWAƁA NR IV/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
601   UCHWAƁA NR X/58/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
601   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
600   UchwaƂa Nr 62/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
600   Zapytanie ofertowe
599   IX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
598   UchwaƂa Nr 78/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
598   UCHWAƁA NR VII/26/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
598   UCHWAƁA NR IX/45/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
598   Walenty Darczuk
598   PROTOKÓƁ Nr 37/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
597   UchwaƂa Nr 45/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
597   PROTOKÓƁ Nr 39/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
597   PROTOKÓƁ Nr 40/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
597   VII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
596   rok 2006
596   UchwaƂa Nr 43/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
596   UchwaƂa Nr 53/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
596   XV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
595   UchwaƂa Nr 64/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
595   UchwaƂa Nr 77/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
595   UchwaƂa Nr 16/2015 z dnia 19 marca 2015 r.
594   UchwaƂa Nr 70/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
594   Zapytanie ofertowe
593   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
592   OgƂoszenie
591   PROTOKÓƁ Nr 11/2015 z dnia 18 marca 2015 r.
591   PROTOKÓƁ Nr 28/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
591   PROTOKÓƁ Nr 39/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
590   UchwaƂa Nr 32/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
589   UchwaƂa Nr 80/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
589   rok 2015
587   UCHWAƁA NR VI/25/15 z dnia 19 lutego 2015 r.
587   UCHWAƁA NR VIII/36/15 z dnia 25 marca 2015 r.
587   MiƂosz Ɓuszczyk
586   Zapytanie ofertowe
585   UchwaƂa Nr 48/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
585   Zapytanie ofertowe
584   PROTOKÓƁ Nr 53/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r
583   UchwaƂa Nr 30/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
581   KOMUNIKATY
580   PROTOKÓƁ Nr 29/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
580   PROTOKÓƁ Nr 9/2015 z dnia 9 marca 2015 r.
578   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
578   UchwaƂa Nr 80/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
576   Zapytanie ofertowe
575   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
575   UCHWAƁA NR V/21/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
574   UchwaƂa Nr 15/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
572   UCHWAƁA NR X/51/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
569   UchwaƂa Nr 45/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
566   UchwaƂa Nr 14/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
566   Zapytanie ofertowe
566   Zapytanie ofertowe
566   XIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
565   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
565   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
564   UchwaƂa Nr 81/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
564   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
563   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
561   UchwaƂa Nr 20/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
561   UCHWAƁA NR X/50/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku
560   UCHWAƁA NR V/23/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
559   UchwaƂa Nr 46/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
558   PROTOKÓƁ Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
557   UchwaƂa Nr 34/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
554   UchwaƂa Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
554   UCHWAƁA NR X/57/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
553   UchwaƂa Nr 47/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
552   UchwaƂa Nr 39/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
552   UCHWAƁA NR X/54/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
552   UCHWAƁA NR XI/64/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
551   147
551   UCHWAƁA NR IX/48/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
551   PROTOKÓƁ Nr 27/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
550   UchwaƂa Nr 36/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
549   PROTOKÓƁ Nr 31/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.
548   PROTOKÓƁ Nr 30/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.
546   PROTOKÓƁ Nr 30/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
545   UchwaƂa Nr 35/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
544   UchwaƂa Nr 13/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
544   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
543   MirosƂaw Bitenc
543   rok 2014
542   UCHWAƁA NR X/49/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
541   Zapytanie ofertowe
541   Zapytanie ofertowe
541   PROTOKÓƁ Nr 32/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
539   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
537   PROTOKÓƁ Nr 33/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
536   rok 2007
536   UchwaƂa Nr 38/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
536   UchwaƂa Nr 48/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.
536   PROTOKÓƁ Nr 33/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
534   UchwaƂa Nr 42/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
534   REJESTRY
530   XVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
529   PROTOKÓƁ Nr 24/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
529   Zapytanie ofertowe
528   POWIAT PYRZYCKI
527   UCHWAƁA NR X/55/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
527   PROTOKÓƁ Nr 25/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
526   Decyzja
525   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
523   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
521   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
521   Zapytanie ofertowe
521   XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
517   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
516   UCHWAƁA NR XI/59/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
513   rok 2005
513   PROTOKÓƁ Nr 31/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
512   UchwaƂa Nr 40/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
509   Zawiadomienia, komunikaty
508   UchwaƂa Nr 51/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
507   UchwaƂa Nr 49/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
506   UchwaƂa Nr 68/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
505   UchwaƂa Nr 41/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
505   UchwaƂa Nr 10/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
503   UchwaƂa Nr XV/81/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
502   PROTOKÓƁ Nr 35/2015 z dnia 17 wrzeƛnia 2015 r.
502   PROTOKÓƁ Nr 40/2015 z dnia 12 paĆșdziernika 2015
501   ZdzisƂaw Wudarczyk
501   UchwaƂa Nr 61/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
501   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
500   UCHWAƁA NR XIII/68/15 z dnia 28 paĆșdziernika 2015 r.
499   UCHWAƁA NR X/52/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
498   Program PrzeciwdziaƂania Bezrobociu
497   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
494   rok 2016
492   Zarząd Powiatu 2014-2016
490   UCHWAƁA XI/65/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
488   UCHWAƁA NR XI/62/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
488   UCHWAƁA NR XV/74/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
486   UchwaƂa Nr 52/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
485   ZADANIA
483   UCHWAƁA NR XVII/85/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
483   UchwaƂa Nr 27/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
482   UchwaƂa Nr 44/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
482   UchwaƂa Nr 67/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
482   ogƂoszenie o konkursie
481   Zapytanie ofertowe
481   UchwaƂa Nr XI/60/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
479   PROTOKÓƁ Nr 45/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
478   UCHWAƁA NR XIX/92/2016 z dnia 16 marca 2016 roku
478   UCHWAƁA NR XX/105/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
477   UchwaƂa Nr 54/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
477   UchwaƂa Nr 81/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
475   UchwaƂa Nr 56/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
474   UchwaƂa Nr 39/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
472   UCHWAƁA NR X/53/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
472   UCHWAƁA NR XI/61/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
468   XII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
467   XVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
466   PROTOKÓƁ Nr 36/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
466   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
465   XI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
465   UCHWAƁA NR XV/70/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
465   Zapytanie ofertowe
464   UCHWAƁA NR XI/63/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
464   UCHWAƁA NR XVIII/88/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
463   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
463   UchwaƂa Nr 58/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
462   UchwaƂa Nr 62/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
462   UchwaƂa Nr 71/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
461   PROTOKÓƁ Nr 41/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
458   UchwaƂa Nr 50/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
458   PROTOKÓƁ Nr 47/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
458   UchwaƂa Nr 77/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
456   UchwaƂa Nr 15/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
454   PROTOKÓƁ Nr 44/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
454   PROTOKÓƁ Nr 9/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
453   UchwaƂa Nr 66/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
451   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
450   UchwaƂa Nr 84/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
450   UchwaƂa Nr 28/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
448   UchwaƂa Nr 60/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
447   UCHWAƁA NR XV/71/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
446   UCHWAƁA NR XV/77/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
445   PROTOKÓƁ Nr 5/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.
444   Zapytanie ofertowe
444   od 21 grudnia 2015 r. do 26 stycznia 2016 r.
441   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
441   UCHWAƁA NR XV/69/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku
441   UCHWAƁA NR XV/76/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
441   UchwaƂa Nr 29/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
440   UchwaƂa Nr 57/2015 z dnia 17 wrzeƛnia 2015 r.
440   UchwaƂa Nr 69/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
440   PROTOKÓƁ Nr 46/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
438   UchwaƂa Nr 63/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
436   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
436   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
434   UchwaƂa Nr 4/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
433   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
433   PROTOKÓƁ Nr 4/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
433   od 27 stycznia 2016 r. do 11 lutego 2016 r.
433   PROTOKÓƁ Nr 13/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
431   PROTOKÓƁ Nr 42/2015 z dnia 30 paĆșdziernika 2015 r.
431   PROTOKÓƁ Nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
431   UCHWAƁA NR XVIII/86/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
431   UCHWAƁA XIX/99/16 z dnia 16 marca 2016 r.
430   UchwaƂa nr 2/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
430   rok 2015
426   UchwaƂa Nr 59/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
425   UCHWAƁA NR XV/79/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
425   UchwaƂa Nr 5/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
425   XIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
425   UchwaƂa nr 16/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
425   PROTOKÓƁ Nr 10/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
424   UCHWAƁA NR XV/80/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku
424   UCHWAƁA NR XIX/91/16 z dnia 16 marca 2016 r.
423   PROTOKÓƁ Nr 2/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
422   UchwaƂa Nr 64/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
422   UchwaƂa Nr 74/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
421   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
421   UCHWAƁA NR XIII/67/1 z dnia 28 paĆșdziernika 2015 r.
420   UCHWAƁA NR XIX/89/16 z dnia 16 marca 2016 r.
419   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
419   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
418   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
417   UCHWAƁA NR XVII/84/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
417   UCHWAƁA XIX/100/16 z dnia 16 marca 2016 r.
416   PROTOKÓƁ Nr 7/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
415   XVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
414   UchwaƂa Nr 72/2015 z dnia 30 paĆșdziernika 2015 r.
413   UCHWAƁA NR XV/75/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
413   UCHWAƁA NR XIX/90/16 z dnia 16 marca 2016 r.
412   UchwaƂa Nr 76/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
412   PROTOKÓƁ Nr 11/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
412   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
411   kontakt
410   UCHWAƁA NR XV/72/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
410   UchwaƂa Nr 80/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
410   PROTOKÓƁ Nr 48/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
410   kontakt
408   UchwaƂa Nr 82/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
406   rok 2016
405   UchwaƂa Nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
405   StanisƂaw StępieƄ
404   UchwaƂa Nr 53/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
404   UchwaƂa Nr 7/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
404   rok 2014
404   UchwaƂa Nr 14/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
404   UchwaƂa Nr 18/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
403   UchwaƂa Nr 65/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
401   UchwaƂa Nr 19/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
398   PROTOKÓƁ Nr 50/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
397   UchwaƂa Nr 12/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
396   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
396   UCHWAƁA NR XV/78/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
396   UchwaƂa Nr 21/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
396   od 12 lutego do 15 marca 2016 r.
395   UchwaƂa Nr 75/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
395   UchwaƂa Nr 79/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
395   UchwaƂa Nr 30/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
393   UCHWAƁA NR XIX/94/16 z dnia 16 marca 2016 r.
393   XXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
392   UCHWAƁA NR XV/73/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
392   UCHWAƁA NR XVII/83/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
391   UCHWAƁA NR XXI/110/16 z dnia 24 maja 2016 r.
390   PROTOKÓƁ Nr 12/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
389   UCHWAƁA NR XIX/95/16 z dnia 16 marca 2016 r.
388   UchwaƂa Nr 22/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
387   PROTOKÓƁ Nr 8/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
386   UCHWAƁA Nr 9/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
385   UCHWAƁA NR XX/103/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
384   UchwaƂa Nr 11/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
384   UCHWAƁA NR XX/101/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
384   UCHWAƁA NR XX/107/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
383   UchwaƂa Nr 24/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
382   UchwaƂa Nr 78/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
374   UchwaƂa Nr 55/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
374   PaweƂ PalczyƄski
373  
373   UchwaƂa Nr 25/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
372   Zapytanie ofertowe
370   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
370   UCHWAƁA XIX/93/16 z dnia 16 marca 2016 r.
370   UchwaƂa Nr 23/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
369   UCHWAƁA Nr 3/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
368   PROTOKÓƁ Nr 6/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
367   UCHWAƁA NR XX/102/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
367   PROTOKÓƁ Nr 17/2016 z dnia 11 maja 2016 r
365   PROTOKÓƁ Nr 3/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.
365   OgƂoszenie o zamowieniu
364   UCHWAƁA NR XIX/97/16 z dnia 16 marca 2016 r.
363   UCHWAƁA NR XX/106/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
362   XX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
361   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
361   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
358   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
357   UchwaƂa Nr 70/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
356   UchwaƂa Nr 26/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
356   UCHWAƁA NR XXVI/126/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
355   UchwaƂa Nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.
355   UCHWAƁA NR XX/104/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
354   UCHWAƁA NR XX/108/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
353   UchwaƂa Nr 83/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
352   UchwaƂa nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
351   UchwaƂa Nr 73/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
351   UchwaƂa Nr 17/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
351   UchwaƂa Nr 20/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
351   Zapytanie ofertowe
348   Zapytanie ofertowe
347   UCHWAƁA NR XIX/96/16 z dnia 16 marca 2016 r.
346   Teresa WroƄska
345   ZADANIA
344   UCHWAƁA NR XVIII/87/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
344   Komisja BudĆŒetu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony ƚrodowiska
343   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
341   Zapytanie ofertowe
339   UCHWAƁA XIX/98/16 z dnia 16 marca 2016 r.
338   PROTOKÓƁ Nr 49/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
338   rok 2017
337   od 16 marca do 13 kwietnia 2016 r.
337   OBWIESZCZENIA
336   UchwaƂa Nr 13/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
336   ZADANIA
335  
335   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
334   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
333   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
330   XXII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
328   Statut
328   PROTOKÓƁ Nr 16/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
327   PROTOKÓƁ Nr 14/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
325   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 23 maja 2016 roku
324   PROTOKÓƁ Nr 43/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
324   Komisja Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki (2015-2016)
322   Komisja Rewizyjna
321   Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki SpoƂecznej i Zdrowia
321   XXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
320   Zapytanie ofertowe
319   UchwaƂa Nr 35/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
318   Komisja Polityki SpoƂecznej, Zdrowia i BezpieczeƄstwa Publicznego (2015-2016)
317   ZADANIA
316   UchwaƂa Nr 39/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
315   UchwaƂa nr 32/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
315   UchwaƂa Nr 34/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
315   PROTOKÓƁ Nr 19/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
315   Zapytanie ofertowe
314   rok 2016
313   PROTOKÓƁ Nr 18/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
313   UCHWAƁA NR XXII/119/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
312   UchwaƂa Nr 38/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
309   kontakt
309   Komisja Polityki SpoƂecznej, Zdrowia i BezpieczeƄstwa Publicznego
309   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
306   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 17 maja 2016 roku
306   UCHWAƁA NR XXI/111/16 z dnia 24 maja 2016 r.
304   Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki SpoƂecznej i Zdrowia
304   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 17 sierpnia 2016 roku
304   ZADANIA
303   UCHWAƁA NR XXV/122/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r.
298   UCHWAƁA NR XXII/115/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
297   UchwaƂa Nr 31/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
296   UCHWAƁA NR XX/109/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
296   PROTOKÓƁ Nr 20/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
294   UCHWAƁA NR XXI/112/16 z dnia 24 maja 2016 r.
292   PROTOKÓƁ Nr 29/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
291   PROTOKÓƁ Nr 15/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
291   Zapytanie ofertowe
290   UchwaƂa nr 33/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
290   UCHWAƁA NR XXII/117/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
290   UchwaƂa nr 55/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
289   Zapytanie ofertowe
288   UchwaƂa nr 40/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
288   PROTOKÓƁ Nr 36/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
287   UCHWAƁA NR XXII/120/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
287   PROTOKÓƁ Nr 24/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
286   UchwaƂa Nr 37/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
286   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
285   UchwaƂa Nr 42/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
285   UchwaƂa Nr 46/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
284   UCHWAƁA NR XXII/114/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
284   PROTOKÓƁ Nr 23/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r
284   od 23 lipca do 21 sierpnia 2016 r.
282   Zapytanie ofertowe
279   UCHWAƁA NR XXII/121/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
276   UchwaƂa Nr 41/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
276   od 22 czerwca do 22 lipca 2016 r.
276   OgƂoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym
275   UchwaƂa Nr 45/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
275   PROTOKÓƁ Nr 28/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
275   Zapytanie ofertowe
274   UCHWAƁA NR XXII/118/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
273   UchwaƂa Nr 43/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
273   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
272   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 20 lipca 2016 roku
272   PROTOKÓƁ Nr 26/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.
271   PROTOKÓƁ Nr 27/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
271   od 14 kwietnia do 21 czerwca 2016 r.
270   UchwaƂa Nr 47/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
270   PROTOKÓƁ Nr 35/2016 z dnia 12 wrzeƛnia 2016 r.
269   UchwaƂa Nr 44/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
269   UchwaƂa Nr 50/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
268   Tomasz Szmendziuk
267   UchwaƂa Nr 61/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
264   Zapytanie ofertowe
264   UchwaƂa Nr 49/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
264   PROTOKÓƁ Nr 31/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
263   XXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
262   UchwaƂa nr 53/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
262   UchwaƂa Nr 63/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
261   Komunikat
261   UchwaƂa Nr 60/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
258   UchwaƂa Nr 62/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
258   PROTOKÓƁ Nr 33/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
257   Zapytanie ofertowe
256   UCHWAƁA NR XXVI/129/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
255   UchwaƂa Nr 48/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
255   UchwaƂa Nr 52/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
255   UchwaƂa Nr 75/2016 z dnia 18 paĆșdziernika 2016 r.
254   PROTOKÓƁ Nr 25/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
253   UCHWAƁA NR XXVI/128/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
253   UchwaƂa Nr 70/2016 z dnia 20 wrzeƛnia 2016 r.
252   XXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
252   UCHWAƁA XXVI/132/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
251   UchwaƂa Nr 59/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
251   PROTOKÓƁ Nr 30/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
251   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 09 grudnia 2016 roku
250   UchwaƂa Nr 51/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
250   PROTOKÓƁ Nr 40/2016 z dnia 13 paĆșdziernika 2016 r.
250   OgƂoszenie o zmianie ogƂoszenia
249   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
248   PROTOKÓƁ Nr 21/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
248   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
248   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 11 sierpnia 2016 roku
247   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
247   UchwaƂa Nr 58/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
247   UchwaƂa Nr 64/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
246   PROTOKÓƁ Nr 39/2016 z dnia 5 paĆșdziernika 2016 r.
246   UCHWAƁA NR XXVII/133/16 z dnia 26 paĆșdziernika 2016 r.
245   UCHWAƁA NR XXVI/127/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
245   od 22 sierpnia do 28 wrzeƛnia 2016 r.
244   UCHWAƁA NR XXII/116/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
243   UCHWAƁA NR XXVI/124/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
243   UCHWAƁA NR XXVII/134/16 z dnia 26 paĆșdziernika 2016 r.
242   UchwaƂa nr 56/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
242   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
241   UchwaƂa nr 76/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
239   UchwaƂa Nr 57/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
239   UchwaƂa Nr 65/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
239   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
238   UchwaƂa Nr 54/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
238   UCHWAƁA NR XXVI/130/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
238   PROTOKÓƁ Nr 37/2016 z dnia 20 wrzeƛnia 2016 r.
238   UchwaƂa Nr 71/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
237   PROTOKÓƁ Nr 22/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
237   UCHWAƁA NR XXVI/131/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
236   UchwaƂa Nr 74/2016 z dnia 5 paĆșdziernika 2016 r.
236   XXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
234   Zapytanie ofertowe
233   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
233   O G Ɓ O S Z E N I E
233   UCHWAƁA NR XXIX/135/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
232   PROTOKÓƁ Nr 32/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
232   UCHWAƁA NR XXVI/125/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
231   XXIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
229   UchwaƂa Nr 36/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
226   UchwaƂa Nr 67/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
226   PROTOKÓƁ Nr 46/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
225   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
225   PROTOKÓƁ Nr 38/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
225   UchwaƂa Nr 72/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
225   od 27 paĆșdziernika do 13 grudnia 2016 r.
224   PROTOKÓƁ Nr 44/2016 z dnia 2 listopada 2016 r.
223   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 lipca 2016 roku
223   UchwaƂa Nr 65A/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
221   kontakt
221   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
220   PROTOKÓƁ Nr 48/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
220   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
217   UchwaƂa Nr 102/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
216   UchwaƂa Nr 68/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
215   PROTOKÓƁ Nr 45/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
215   PROTOKÓƁ Nr 50/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.
215   UCHWAƁA NR XXIX/136/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
215   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
214   UchwaƂa Nr 77/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
214   UchwaƂa Nr 78/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
213   UCHWAƁA NR XXIX/142/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
213   UCHWAƁA NR XXIX/147/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
212   Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 25 paĆșdziernika 2016 r.
211   UchwaƂa Nr 88/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
211   UchwaƂa Nr 92/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
211   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
210   UCHWAƁA NR XXIX/146/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
208   UchwaƂa Nr 69/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
208   UchwaƂa Nr 86/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
208   UchwaƂa Nr 100/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
208   UCHWAƁA Nr XXIX/138/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
207   ogƂoszenie naboru
206   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
206   UCHWAƁA NR XXVI/123/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
205   UchwaƂa Nr 73/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
205   XXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
205   UchwaƂa Nr 83/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
205   UCHWAƁA NR XXIX/139/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
204   PROTOKÓƁ Nr 47/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
204   UCHWAƁA NR XXIX/137/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
204   UCHWAƁA NR XXIX/141/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku
203   UchwaƂa Nr 79/2016 z dnia 28 paĆșdziernika 2016 r.
203   UchwaƂa Nr 89/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
203   UchwaƂa nr 104/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
203   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
202   UchwaƂa Nr 96/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
201   UCHWAƁA NR XXIX/145/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
200   KONKURS
200   PROTOKÓƁ Nr 49/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r
199   PROTOKÓƁ Nr 42/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
199   UchwaƂa Nr 90/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
199   UchwaƂa Nr 97/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
199   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
199   UchwaƂa Nr 7/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
198   UchwaƂa Nr 91/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
198   UchwaƂa Nr 94/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
197   UchwaƂa Nr 85/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
196   PROTOKÓƁ Nr 34/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
196   UchwaƂa nr 84/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
196   PROTOKÓƁ Nr 41/2016 z dnia 18 paĆșdziernika 2016 r.
196   UchwaƂa Nr 99/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
196   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
195   UCHWAƁA NR XXIX/143/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
193   UchwaƂa Nr 93/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
193   UchwaƂa Nr 95/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
193   UCHWAƁA XXIX/148/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
192   PROTOKÓƁ Nr 43/2016 z dnia 28 paĆșdziernika 2016 r.
192   UCHWAƁA XXIX/144/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
192   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
191   UchwaƂa Nr 98/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
191   XXX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
191   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
190   Zapytanie ofertowe
190   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
190   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
189   UchwaƂa nr 101/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
189   naboru na wolne stanowisko urzędnicze
188   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
185   UchwaƂa Nr 87/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
184   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
184   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
183   UchwaƂa Nr 105/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
183   PROTOKÓƁ Nr 51/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
183   ProtokóƂ nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
182   UCHWAƁA NR XXIX/140/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
182   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
180   UchwaƂa Nr 82/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
179   UchwaƂa Nr 81/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
179   UchwaƂa Nr 103/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
179   XXXII NADZWYCZAJNEJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
178   Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 23 listopada 2016 r.
178   UchwaƂa nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
178   UCHWAƁA NR XXXI/153/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
176   UchwaƂa nr 4/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
175   UchwaƂa nr 80/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
174   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
174   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
173   Andrzej Drabczyk
172   UchwaƂa Nr 66/2016 z dnia 12 wrzeƛnia 2016 r.
168   UchwaƂa nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
167   UchwaƂa nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
167   ProtokóƂ nr 6/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
166   UchwaƂa Nr 106/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
166   UCHWAƁA NR XXXI/154/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
165   ProtokóƂ nr 10/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
165   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
164   UchwaƂa Nr 11/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
163   UchwaƂa Nr 5/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
163   UchwaƂa Nr 6/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
163   UCHWAƁA NR XXXII/155/17 z dnia 15 lutego 2017 r.
162   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
162   UchwaƂa Nr 108/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
160   ProtokóƂ nr 7/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
160   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
159   ProtokóƂ nr 9/2017 z dnia 1 marca 2017 r.
159   od 14 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.
158   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
158   ProtokóƂ nr 3/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
158   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
157   ProtokóƂ nr 5/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
157   XXXIV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
155   ProtokóƂ nr 4/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.
154   ProtokóƂ nr 13/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
153   Obwieszczenie
153   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
153   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
152   UCHWAƁA NR XXX/149/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.
152   ProtokóƂ nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
151   UchwaƂa Nr 8/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
150   UchwaƂa Nr 107/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
149   UchwaƂa Nr 9/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
149   UchwaƂa nr 14/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
149   UchwaƂa nr 18/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
148   UchwaƂa Nr 12/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
148   kontakt
147   UCHWAƁA NR XXXI/150/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
146   UCHWAƁA NR XXXI/152/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
146   UchwaƂa nr 13/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
146   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
145   UchwaƂa Nr 10/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
143   XXXI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
143   UCHWAƁA NR XXXI/151/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
142   UchwaƂa Nr 19/2017 z dnia 14 marca 2017 r.
140   UchwaƂa nr 17/2017 z dnia 1 marca 2017 r.
139   UchwaƂa Nr 15/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
139   rok 2017
138   UchwaƂa Nr 16/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
137   ProtokóƂ nr 8/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
137   UCHWAƁA NR XXXIII/159/17 z dnia 22 marca 2017 r.
137   Anna WoĆșniak - Rabiega
134   XXXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
134   OgƂoszenie o rokowaniach
134   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
133   PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE
132   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
131   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
129   ZADANIA
129   ProtokóƂ nr 11/2017 z dnia 14 marca 2017 r.
128   PROTOKÓƁ Nr 52/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
128   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
127   OGƁOSZENIA
126   Program Kultury Powiatu Pyrzyckiego
125   UCHWAƁA NR XXXIII/158/17 z dnia 22 marca 2017 r.
125   ProtokóƂ nr 12/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
124   UchwaƂa nr 24/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
124   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
123   UCHWAƁA NR XXXIII/157/17 z dnia 22 marca 2017 r.
121   UCHWAƁA NR XXXIII/156/17 z dnia 22 marca 2017 r.
121   UCHWAƁA NR 23/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
119   Zapytanie ofertowe
118   UchwaƂa nr 22/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
118   UchwaƂa Nr 26/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
117   PROTOKÓƁ Nr 20/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
117   Zapytanie ofertowe
115   PROCEDURY
115   UchwaƂa nr 20/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
114   PROTOKÓƁ Nr 17/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
113   Daniela BaraƄska
111   UchwaƂa nr 25/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
111   UchwaƂa nr 27/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
111   UchwaƂa nr 28/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
109   UchwaƂa nr 29/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
109   UchwaƂa nr 32/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
109   UchwaƂa Nr 42/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.
109   WNIOSKI DOTYCZĄCE PASA DROGOWEGO
108   Beata Bartczak
107   UchwaƂa Nr 21/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
107   UchwaƂa Nr 31/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
105   UchwaƂa Nr 37/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
105   PROTOKÓƁ Nr 19/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
105   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
104   UCHWAƁA NR XXXIII/160/17 z dnia 22 marca 2017 r.
104   UCHWAƁA XXXIV/165/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
104   UchwaƂa Nr 36/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
104   ProtokóƂ nr 15/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
103   UchwaƂa Nr 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
103   Iwona Zibrowska-OsĂłch
103   UchwaƂa Nr 40/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
102   Agata WĂłjcik
101   Zapytanie ofertowe
99   UchwaƂa Nr 41/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
98   Ireneusz Stolarczyk
98   UCHWAƁA NR XXXIV/163/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
98   UCHWAƁA NR XXXIV/164/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
97   UchwaƂa Nr 33/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
97   Zapytanie ofertowe
96   UCHWAƁA NR XXXIV/161/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
96   ProtokóƂ nr 14/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
95   UCHWAƁA NR XXXIV/162/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
93   Zapytanie ofertowe
92   Zapytanie ofertowe
90   UchwaƂa Nr 38/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
89   PROTOKÓƁ Nr 18/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
88   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
88   UchwaƂa Nr 34/2017 z dnia 24 maja 2017 roku
88   UchwaƂa Nr 35/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
87   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
87   Biuro Rzeczy Znalezionych
87   Zapytanie ofertowe
85   PROTOKÓƁ nr 24/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
84   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
83   ProtokóƂ nr 16/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
82   UchwaƂa Nr 39/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
81   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
80   UCHWAƁA NR XXXV/173/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
79   PROTOKÓƁ nr 23/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
78   UCHWAƁA NR XXXV/169/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
78   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 14 lipca 2017 roku
76   UCHWAƁA NR XXXV/170/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
76   UCHWAƁA NR XXXV/172/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
76   UchwaƂa Nr 53/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
75   UchwaƂa Nr 47/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.
74   UCHWAƁA NR XXXV/171/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
74   PROTOKÓƁ nr 21/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.
73   UCHWAƁA NR XXXV/166/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
73   PROTOKÓƁ nr 22/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
72   UchwaƂa Nr 51/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
72   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
71   UchwaƂa Nr 45/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
70   UCHWAƁA NR XXXV/168/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
70   UchwaƂa Nr 44/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
70   od 27 kwietnia do 20 czerwca 2017 r.
69   UchwaƂa Nr 46/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
68   WNIOSKI_STARE
68   UchwaƂa Nr 43/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
68   Zapytanie ofertowe
67   UCHWAƁA NR XXXV/167/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
66   UchwaƂa nr 48/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
66   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
65   UchwaƂa nr 49/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
63   XXXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
63   Komisja Rewizyjna
62   od 22 marca do 26 kwietnia 2017 r.
58   od 31 stycznia do 21 marca 2017 r.
50   UchwaƂa Nr 50/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
41   UchwaƂa Nr 52/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
40   UchwaƂa Nr 67/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
35   XXXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
33   Zarząd Powiatu 2016-2018
29   UchwaƂa Nr 63/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
28   UchwaƂa Nr 62/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
28   UCHWAƁA NR XXXVI/175/17 z dnia 11 wrzeƛnia 2017 r.
27   UCHWAƁA NR XXXVI/174/17 z dnia 11 wrzeƛnia 2017 r.
26   UchwaƂa nr 57/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
25   UchwaƂa Nr 58/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
25   UchwaƂa Nr 61/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
25   UchwaƂa nr 65/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
25   UchwaƂa nr 66/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
25   UchwaƂa Nr 55/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
25   XXXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
24   UchwaƂa nr 54/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
24   UchwaƂa Nr 60/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
24   UchwaƂa nr 64/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
23   Ewa Gąsiorowska-NawĂłj
22   UchwaƂa Nr 56/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
20   UchwaƂa Nr 59/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
20   ZADANIA
19   ProtokóƂ nr 37/2017 z dnia 29 wrzeƛnia 2017 r.
18   ProtokóƂ nr 36/2017 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
17   Kontakt
16   UchwaƂa nr 79/2017 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
15   ProtokóƂ nr 35/2017 z dnia 20 wrzeƛnia 2017 r.
14   ZADANIA
14   UchwaƂa Nr 68/2017 z dnia 6 wrzeƛnia 2017 r.
14   UchwaƂa nr 72/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
14   UchwaƂa Nr 75/2017 z dnia 20 wrzeƛnia 2017 r.
14   od 21 czerwca do 26 wrzeƛnia 2017 r.
13   UchwaƂa Nr 70/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
13   UchwaƂa nr 73/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
13   UchwaƂa Nr 74/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
13   UchwaƂa nr 80/2017 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
12   UchwaƂa Nr 77/2017 z dnia 20 wrzeƛnia 2017 r.
12   ProtokóƂ nr 34/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
11   UchwaƂa nr 71/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
11   UchwaƂa Nr 81/2017 z dnia 29 wrzeƛnia 2017 r.
11   ProtokóƂ nr 28/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
10   UchwaƂa nr 69/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
10   UchwaƂa Nr 76/2017 z dnia 20 wrzeƛnia 2017 r.
10   ProtokóƂ nr 26/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
10   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2017 roku
9   PROTOKÓƁ Nr 25/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
9   ProtokóƂ nr 27/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
9   ProtokóƂ nr 29/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
9   ProtokóƂ nr 30/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
9   ProtokóƂ nr 31/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
9   ProtokóƂ nr 32/2017 z dnia 1 wrzeƛnia 2017 r.
9   Hanna Rabiega
7   UchwaƂa Nr 78/2017 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
7   PROTOKÓƁ Nr 33/2017 z dnia 6 wrzeƛnia 2017r.
6   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2017 roku
6   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2017 roku
3   XXXVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1   UchwaƂa Nr 83/2017 z dnia 4 paĆșdziernika 2017 r.
1   UchwaƂa Nr 84/2017 z dnia 11 paĆșdziernika 2017 r.
0   UchwaƂa Nr 81A/2017 z dnia 29 wrzeƛnia 2017 r.
0   UchwaƂa nr 82/2017 z dnia 4 paĆșdziernika 2017 r.
0   UchwaƂa Nr 85/2017 z dnia 11 paĆșdziernika 2017 r.

 Liczba   Kategoria
120455   OgƂoszenia
55557   OgƂoszenia o przetargach
44315   ogƂoszenia o pracy
21886   WydziaƂ DrĂłg i Komunikacji
21092   dane teleadresowe
20181   ogƂoszenia o pracy
17427   WydziaƂ Architektury i Budownictwa
16826   ZamĂłwienia Publiczne
15621   oƛwiadczenia majątkowe
13960   WydziaƂ Geodezji i Gospodarki Nieruchomoƛciami
13503   oƛwiadczenia majątkowe
12788   oƛwiadczenia majątkowe
12701   porządek obrad Rady
12378   gminy powiatu
12015   Nieruchomoƛci
11626   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
11200   oƛwiadczenia majątkowe
11195   WspóƂpraca z Organizacjami Pozarządowymi
11014   WydziaƂ Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
10958   WydziaƂ Ochrony ƚrodowiska, Leƛnictwa i Rolnictwa
10776   charakterystyka
10516   statut powiatu
10051   Rady
10016   Informacje OgĂłlne
9930   skƂad osobowy Rady
9759   Rada Powiatu
9681   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
9661   skƂad osobowy Zarządu
9609   zaƂatwianie spraw
9582   Powiatowy Oƛrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf.
9124   2010-2014
9054   Szpital Powiatowy
9002   Powiatowy Urząd Pracy
8785   ZespóƂ SzkóƂ Nr 1
8616   budĆŒet powiatu
8594   Specjalny Oƛrodek Szkolno-Wychowawczy
8546   Starostwo Powiatowe
8437   Centrum PlacĂłwek OpiekuƄczo-Wycowawczych
8418   PeƂnomocnik Starosty ds. Zdrowia i Pomocy SpoƂecznej
8390   WydziaƂ Organizacyjno-Prawny
8371   Dom Pomocy SpoƂecznej
8140   regulamin organizacyjny
8097   Radca Prawny
7995   komisje Rady
7984   ZespóƂ SzkóƂ Nr 2 CKU
7970   2010-2014
7927   WydziaƂ Finansowy
7902   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
7800   uchwaƂy Rady
7697   Biuro Rady Powiatu
7566   Zarząd Powiatu
7395   protokoƂy
7379   Program DziaƂaƄ na Rzecz OsĂłb NiepeƂnosprawnych
7339   PeƂnomocnik Starosty ds. OC i ZK, SO oraz WzSiSP
7301   uchwaƂy Zarządu
7292   Powiatowy Rzecznik KonsumentĂłw
7263   dƂug publiczny
7243   Powiatowy Międzyszkolny Oƛrodek Sportowy
7145   GƂówny Specjalista ds. Kontroli
7130   protokoƂy z posiedzeƄ Zarządu
7107   wyniki kontroli
7100   majątek powiatu
7087   Program Ochrony ƚrodowiska
7002   Informacja publiczna
6957   Program PrzeciwdziaƂania Bezrobociu
6901   PeƂnomocnik Starosty ds. Informacji Niejawnych
6900   Geodeta Powiatowy
6890   Jednostki Organizacyjne
6741   Plan Gospodarki Odpadami
6719   rejestry i ewidencje
6653   sprawozdania z dziaƂalnoƛci Zarządu
6648   2010-2014
6603   Finanse i Mienie Powiatu
6560   Programy dot. zadaƄ publicznych
6489   Inspekcje
6168   2010-2014
5807   Komisji
5711   2010-2014
5614   2006-2010
5484   Powiatowy ZespóƂ ds. Orzekania o NiepeƂnosprawnoƛci
5337   zarządzenia starosty
5246   2002-2006
5237   2010-2014
5165   komunikaty
5109   1998-2002
5011   2006-2010
4897   informacja o finansach
4781   2002-2006
4689   2010-2014
4667   2006-2010
4629   2006-2010
4590   2006-2010
4579   PeƂnomocnik Starosty ds. Funduszy Pomocowych
4534   2002-2006
4432   2006-2010
4405   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach
4337   2002-2006
4323   2014-2018
4318   2002-2006
4300   2002-2006
4085   2002-2006
4057   2006-2010
3866   Program Zapobiegania Przestępczoƛci
3774   2014-2018
3471   2014-2018
3319   2014-2018
3146   rok 2014
2978   uchwaƂy RIO
2837   2014-2018
2817   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
2792   komunikaty
2633   Wybory
2434   2014-2018
2360   Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
2188   2014-2018
2177   Komunikaty i ogƂoszenia
2106   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
1795   wyjazdy sƂuĆŒbowe
1579   Biuro Rzeczy Znalezionych
1295   NieodpƂatna Pomoc Prawna
688   Plan zamĂłwieƄ publicznych
288   Program Kultury Powiatu Pyrzyckiego
licznik odwiedzin: 7070633