logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   TytuƂ
6455   POWIATOWY PROGRAM DZIAƁAƃ NA RZECZ OSÓB NIEPEƁNOSPRAWNYCH W POWIECIE PYRZYCKIM
5409   od 22 marca 2005 r. do 27 kwietnia 2005 r.
5034   w okresie od 28 kwietnia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r.
4485   PROCEDURY
4364   w okresie od 25 czerwca 2003 r. do 1 paĆșdziernika 2003 r.
4132   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
4115   od 29 czerwca 2005 r. do 21 wrzeƛnia 2005 r.
4087   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
4079   w okresie od 17 marca 2004 r. do 28 kwietnia 2004 r.
3933   Przetarg nieograniczony na:
3930   od 28 kwietnia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r.
3925   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3836   Wojciech KuĆșmiƄski
3827   Teresa Mamos
3770   UchwaƂa Nr XXII/123/2000
3753   UchwaƂa Nr XXVI/145/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
3751   UchwaƂa Nr XXXI/173/01
3734   Krzysztof Rosiak
3667   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3547   PROCEDURY
3528   Robert Betyna
3483   Program Ochrony ƚrodowiska na lata 2004-2011
3448   w okresie od 1 paĆșdziernika 2003 r. do 19 listopada 2003 r.
3439   w okresie od 1 lipca 2004 r. do 29 wrzeƛnia 2004 r.
3439   UchwaƂa Nr XVI/92/2000
3438   PROTOKÓƁ NR 22/2006 z dnia 20 lipca 2006 r.
3425   Wiktor ToƂoczko
3401   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3384   w okresie od 28 stycznia 2004 r. do 17 marca 2004 r.
3314   JarosƂaw Stankiewicz
3297   Piotr Rybkowski
3290   Walenty Darczuk
3280   SƂawomir Sytnik
3280   od 26 stycznia 2005 r. do 16 marca 2005 r.
3254   UchwaƂa Nr 7/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
3250   Maciej Jankowski
3229   Przetarg nieograniczony na:
3218   od 29 czerwca 2006 r. do 27 wrzeƛnia 2006 r.
3215   Anna ZasadziƄska
3209   Iwona Zibrowska
3196   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
3189   Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004-2007
3188   od 27 kwietnia 2006 r. do 28 czerwca 2006 r.
3186   ElĆŒbieta Wiktorko
3166   Andrzej WabiƄski
3147   Wiktor ToƂoczko
3144   WYKAZ POZWOLEƃ NA BUDOWE NA RZECZ JEDNOSTEK PUBLICZNYCH
3138   PROTOKÓƁ NR 29/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r.
3130   Andrzej Gumowski
3084   Robert Betyna
3069   w okresie od 19 listopada 2003 r. do 29 grudnia 2003 r.
3063   WƂadysƂaw Dusza
3063   PROTOKÓƁ NR 27/2004 z dnia 20 lipca 2004 r.
3052   Krzysztof Kunce
3031   Jerzy Goclik
3030   Ryszard Grzesiak
3027   Rejestry i ewidencje
3003   Przetarg nieograniczony na:
2990   StanisƂaw StępieƄ
2973   UCHWAƁA Nr XXVI/144/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2967   w okresie od 12 marca 2003 r. do 30 kwietnia 2003 r.
2953   Wojciech PardaƂa
2923   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego III kadencji
2921   PROTOKÓƁ NR 13/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r.
2921   Dariusz JagieƂƂo
2918   w okresie od 29 grudnia 2003 r. do 28 stycznia 2004 r.
2912   przetarg nieograniczony na :
2906   UchwaƂa Nr XXV/136/2001
2896   Agnieszka Odachowska
2863   PROTOKÓƁ NR 12/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r.
2857   Krzysztof Kunce
2851   Wanda KƂodawska
2836   nabĂłr stanowisko
2829   Aleksander Kostecki
2804   JĂłzef Burcan
2804   przetarg nieograniczony na:
2801   Ryszard Grzesiak
2789   UchwaƂa Nr XV/79/04 z dnia 17 marca 2004 r.
2781   Arkadiusz Cysek
2758   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2748   Marian Pihan
2746   UCHWAƁA NR XXXIII/199/2002
2743   Janusz WĂłjtowicz
2737   Jan Jaworski
2727   przetarg nieograniczony na:
2727   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2714   Jan KoƂoszycz
2703   Adam KamiƄski
2696   Halina Korzeniewicz
2696   UchwaƂa Nr XXXVI/207/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
2687   PROTOKÓƁ NR 10/2004 z dnia 23 marca 2004 r.
2685   PROTOKÓƁ NR 02/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r.
2685   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2672   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2663   PRZETARG NIEOGRANICZONY
2657   od 29 grudnia 2004 r. do 26 stycznia 2005 r.
2653   PROCEDURY
2649   w okresie od 29 stycznia 2003 r. do 12 marca 2003 r.
2649   Przetarg nieograniczony
2648   Piotr Rybkowski
2644   PROTOKÓƁ NR 38/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
2625   Wiktor ToƂoczko
2624   Krzysztof Kunce
2622   UchwaƂa Nr XXIII/128/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
2619   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2614   Jan MaciÄ…ĆŒek
2611   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2602   WNIOSKI
2596   Piotr Olech
2592   ogƂoszenie konkursu na stanowisko
2581   UchwaƂa Nr XXXIV/197/06 z dnia 28 czerwca 2006r.
2580   od 27 paĆșdziernika 2005 r. do 28 grudnia 2005 r.
2573   Marek KibaƂa
2565   przetarg nieograniczony na:
2554   UchwaƂa Nr XXXII/185/02
2552   WƂadysƂaw Dusza
2542   w okresie od 18 grudnia 2002 r. do 29 stycznia 2003 r.
2540   rok 2005
2535   rok 2004
2530   UchwaƂa Nr 48/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
2509   Halina Korzeniewicz
2500   UchwaƂa Nr XVI/88//04 z dnia 28 kwietnia 2004r.
2498   Dostęp do informacji publicznej
2495   PROTOKÓƁ NR 28/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
2495   od 29 wrzeƛnia 2004 r. do 27 paĆșdziernika 2004 r.
2494   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2489   PROCEDURY
2478   Przetarg nieograniczony na
2471   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego IV kadencji
2462   UchwaƂa Nr XXII/119/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2458   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2452   UCHWAƁA NR XXVI/141/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2447   UchwaƂa Nr XV/78/04 z dnia 17 marca 2004r.
2433   StanisƂaw L. Wudarczyk
2423   przetarg nieograniczony na:
2422   Maria Wieczoerk
2412   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2411   PROTOKÓƁ NR 16/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 r.
2404   PROTOKÓƁ NR 30/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
2403   Tadeusz Tyrchniewicz
2403   UchwaƂa Nr XXIX/166/01
2401   PROTOKÓƁ NR 12/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 r.
2397   PROTOKÓƁ NR 32/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
2391   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2381   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2381   DANE O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ƚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
2379   przetarg nieograniczony na:
2375   PROTOKÓƁ NR 40/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
2375   przetarg nieograniczony na:
2371   UchwaƂa Nr XIV/75/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
2370   UchwaƂa Nr XXXIX/227/02
2369   Ignacy Maćkowiak
2368   UchwaƂa Nr XXIX/168/2001
2368   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2361   MirosƂawa Ć»wiereƂƂo
2360   Wojciech Andrzej KuĆșmiƄski
2358   od 28 paĆșdziernika 2004 r. do 29 grudnia 2004 r.
2346   UchwaƂa Nr XIX/111/2000
2342   UCHWAƁA NR XXVI/150/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2341   UchwaƂa Nr XXVIII/159/2001
2339   PROTOKÓƁ NR 19/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
2338   Przetarg nieograniczony
2333   Wyniki postępowania o udzielenie zamĂłwienia
2332   PROCEDURY
2331   UchwaƂa Nr XVIII/103/2000
2328   UchwaƂa Nr XVI/83/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
2328   UCHWAƁA NR XXV/138/2001
2316   Zarząd Powiatu 2010-2014
2312   przetarg nieograniczony na:
2309   od 8 lutego 2006 r. do 22 marca 2006 r.
2309   od 22 marca 2006 r. do 26 kwietnia 2006 r.
2308   UCHWAƁA NR XXIV/136/05 z dnia 16 marca 2005 r.
2307   UchwaƂa Nr VI/24/07 z dnia 14 marca 2007 r.
2291   UCHWAƁA NR XXV/144/2001
2288   Jolanta Kocanowska-HajduƂa
2284   Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaĆŒ
2278   PROTOKÓƁ NR 05/2004 z dnia 3 lutego 2004 r.
2269   UchwaƂa Nr XXXV/211/02
2263   UCHWAƁA NR XXXVI/212/02
2262   UchwaƂa Nr XXII/125/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2262   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2260   PROTOKÓƁ NR 21/2004 z dnia 26 maja 2004 r.
2259   w okresie od 28 maja 2003 r. do 25 czerwca 2003 r.
2258   w okresie od 20 listopada 2002 r. do 18 grudnia 2002 r.
2254   PROTOKÓƁ NR 22/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
2254   Janusz Budynek
2252   PROTOKÓƁ NR 34/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
2251   ZADANIA
2250   UCHWAƁA NR XIII/64/99
2249   Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaĆŒ
2249   UCHWAƁA NR XVI/93/2000
2248   Ryszard Berdzik
2247   UchwaƂa Nr XIX/110/2000
2246   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2240   OgƂoszenie o przetargu
2236   PROTOKÓƁ NR 8/2005 z dnia 4 marca 2005 r.
2231   od 26 wrzeƛnia 2007 r. do 24 paĆșdziernika 2007 r.
2230   UchwaƂa Nr XXIV/130/2001
2229   UCHWAƁA NR X/57/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
2227   ogƂoszenie konkursu na stanowisko
2226   PROTOKÓƁ NR 29/2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
2225   UchwaƂa Nr XXII/121/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
2220   UchwaƂa Nr XX/114/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
2218   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
2217   UCHWAƁA NR X/58/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
2214   PROTOKÓƁ NR 09/2004 z dnia 12 marca 2004 r.
2212   rok 2003
2212   Marek Olech
2211   Anna Drewniak
2208   PROTOKÓƁ NR 17/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
2208   UchwaƂa Nr XV/85/2000
2208   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2204   UchwaƂa Nr XXVI/149/2001
2198   w okresie od 30 kwietnia 2003 r. do 28 maja 2003 r.
2195   PROTOKÓƁ NR 35/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2195   rok 2006
2191   MieczysƂaw Mularczyk
2190   UchwaƂa Nr XXXVII/217/2002
2190   UchwaƂa Nr 16/2006 z dnia 29 maja 2006 r.
2188   UchwaƂa Nr XXVI/146/2001
2187   OgƂoszenie o przetargu
2185   UchwaƂa Nr XXXII/186/02
2182   UchwaƂa Nr 25/2004 z dnia 20 lipca 2004 r.
2180   UCHWAƁA NR XXXIV/202/02
2175   UchwaƂa Nr XX/115/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
2174   UchwaƂa Nr XIX/111/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2174   UCHWAƁA NR XXVIII/158/2001
2174   JarosƂaw Stankiewicz
2170   PROTOKÓƁ NR 04/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r.
2168   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2167   PROTOKÓƁ NR 24/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r.
2166   UchwaƂa Nr XVII/ 95/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
2165   od 28 czerwca 2007 r. do 25 wrzeƛnia 2007 r.
2164   UCHWAƁA NR XXV/141/2001
2162   PROTOKÓƁ NR 18/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
2162   UchwaƂa Nr XXXVIII/221/02
2161   UchwaƂa Nr XVII/ 93/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
2159   UchwaƂa Nr XXXII/179/02
2158   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2153   UchwaƂa Nr XVI/90/2000
2150   UchwaƂa Nr XIX/110/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
2148   PROTOKÓƁ NR 15/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
2144   PROTOKÓƁ NR 36/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
2143   UCHWAƁA NR XXVI/151/2001
2142   UchwaƂa Nr XXXII/190/02
2141   PROTOKÓƁ NR 14/2004 z dnia 8 kwietnia 2004 r.
2141   PROCEDURY
2140   UchwaƂa Nr XV/84/2000
2139   rok 2002
2137   PROTOKÓƁ NR 26/2004 z dnia 6 lipca 2004 r.
2137   UchwaƂa Nr I/5/98
2136   UchwaƂa Nr XXXVIII/224/02
2136   PROTOKÓƁ NR 37/2004 z dnia 22 paĆșdziernika 2004 r.
2134   UchwaƂa Nr 01/2004 z dnia 7 stycznia 2004 r.
2134   PROTOKÓƁ NR 18/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.
2134   przetarg nieograniczony na:
2131   UCHWAƁA NR XXXIV/205/02
2131   rok 2007
2129   UchwaƂa Nr XVIII/104/2000
2124   UchwaƂa Nr XXXV/210/02
2123   UchwaƂa Nr XXII/125/2000
2123   przetarg nieograniczony na:
2120   PROTOKÓƁ NR 06/2004 z dnia 18 lutego 2004 r.
2120   Ireneusz PawƂowski
2119   PROTOKÓƁ NR 31/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
2119   UchwaƂa Nr XXXIV/206/02
2114   UchwaƂa Nr XXXII/189/06 z dnia 22 marca 2006 r.
2108   UchwaƂa Nr XXXVIII/223/02
2107   UchwaƂa Nr XXXII/182/02
2105   rok 2005
2104   ogƂoszenie naboru
2103   UchwaƂa Nr 07/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r.
2100   UchwaƂa Nr 28/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
2100   od 28 grudnia 2005 r. do 8 lutego 2006 r.
2099   PROTOKÓƁ NR 1/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
2097   UchwaƂa Nr IV/21/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
2093   PROTOKÓƁ NR 11/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
2093   UCHWAƁA Nr XXXIII/200/2002
2093   przetarg nieograniczony na:
2092   WNIOSKI
2090   UchwaƂa Nr XVI/89/2000
2090   PROTOKÓƁ NR 39/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
2087   PROTOKÓƁ NR 20/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
2085   PROTOKÓƁ NR 43/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
2083   UchwaƂa Nr XXV/140/2001
2083   UchwaƂa Nr XXVII/156/01
2080   UchwaƂa Nr XXI/116/2000
2078   UchwaƂa Nr XXVI/154/2001
2077   UchwaƂa Nr XXIX/167/01
2076   Ilona Stankiewicz
2073   Waldemar Lemiesz
2072   UchwaƂa Nr XIV/70/2000
2071   przetarg nieograniczony
2070   UchwaƂa Nr XXXII/191/02
2070   UCHWAƁA NR XIII/66/99
2070   JarosƂaw Ileczko
2069   UchwaƂa Nr XXVI/147/2001
2068   PROTOKÓƁ NR 7/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
2068   UchwaƂa Nr XXVIII/159/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005 r.
2067   UCHWAƁA NR XXXII/189/02
2066   UchwaƂa Nr XXVI/153/2001
2064   UchwaƂa Nr 02/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r.
2063   UchwaƂa Nr XX/116/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
2062   UchwaƂa Nr XIII/48/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
2060   PROTOKÓƁ NR 20/2004 z dnia 20 maja 2004 r.
2060   UchwaƂa Nr XXIII/129/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
2059   UchwaƂa Nr 20/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
2059   UchwaƂa Nr XXIV/128/2001
2059   UCHWAƁA NR XXV/145/2001
2059   PROTOKÓƁ Nr 11/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
2059   ogƂoszenie naboru
2058   UchwaƂa Nr XIII/71/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
2058   PROCEDURY
2057   UchwaƂa Nr XXIV/129/2001
2057   UchwaƂa Nr XV/83/2000
2056   UCHWAƁA Nr XIX/113/2000
2054   UCHWAƁA Nr XXX/171/01
2052   PROTOKÓƁ NR 10/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
2051   UchwaƂa Nr XVI/85/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
2049   UchwaƂa Nr XVII/101/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
2048   PROTOKÓƁ NR 15/2004 z dnia 9 kwietnia 2004 r.
2047   UchwaƂa Nr XXXVIII/222/02
2047   UchwaƂa Nr XXVI/152/2001
2046   UCHWAƁA NR XVIII/102/2000
2046   UchwaƂa Nr 53/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
2045   UchwaƂa Nr XVI/94/2000
2044   PROTOKÓƁ NR 33/2004 z dnia 14 wrzeƛnia 2004 r.
2044   Jan Pawlak
2043   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2042   UCHWAƁA NR XIII/65/99
2040   UchwaƂa Nr XV/75/2000
2040   UchwaƂa Nr XX/113/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
2040   ZADANIA
2039   UchwaƂa Nr 19/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
2038   UCHWAƁA NR XXIV/131/2001
2037   UchwaƂa Nr XII/66/03 z dnia 15 grudnia 2003 r.
2037   UchwaƂa Nr XXXVII/216/02
2036   UchwaƂa Nr XXVI/155/01
2035   UchwaƂa Nr XIV/69/2000
2035   Edward SadƂowski
2034   UchwaƂa Nr 09/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
2034   UchwaƂa Nr II/10/02
2034   UchwaƂa Nr XV/79/2000
2032   UchwaƂa Nr XVI/87/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
2031   PROTOKÓƁ NR 01/2004 z dnia 7 stycznia 2004 r.
2031   UchwaƂa Nr XXXI/178/2001
2030   PROTOKÓƁ NR 29/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r.
2029   UchwaƂa Nr XVI/84/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
2029   UchwaƂa Nr XVI/91/2000
2028   UchwaƂa Nr XV/77/2000
2026   UchwaƂa Nr XXVIII/157/2001
2025   UCHWAƁA NR XIX/114/2000
2024   UchwaƂa Nr XXXIII/192/2002 r.
2024   UchwaƂa Nr XXIV/134/2001
2023   UchwaƂa Nr VII/45/03 z dnia 28 maja 2003 r.
2022   PROTOKÓƁ NR 2/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r.
2022   OgƂoszenie o przetargu
2021   UchwaƂa Nr XXXII/183/02
2021   UchwaƂa Nr XXII/120/2000
2021   PROTOKÓƁ NR 15/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
2020   UchwaƂa Nr V/29/03 z dnia 12 marca 2003 r.
2020   UchwaƂa Nr XV/76/2000
2020   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
2019   UchwaƂa Nr 57/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
2018   PROTOKÓƁ NR 23/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.
2017   UCHWAƁA NR XXV/139/2001
2016   UchwaƂa Nr XVI/86/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
2016   UchwaƂa Nr XXXIII/198/2002
2014   UchwaƂa Nr XIII/74/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
2013   UchwaƂa Nr V/32/03 z dnia 12 marca 2003 r.
2012   UCHWAƁA Nr XXXIII/196/02
2011   UCHWAƁA Nr XXXIII/195/2002
2009   UCHWAƁA Nr XXXVI/214/02
2009   UchwaƂa Nr XVI/96/2000
2008   UchwaƂa Nr 06/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
2007   UchwaƂa Nr XV/81/2000
2007   JarosƂaw Stankiewicz
2005   UCHWAƁA NR XXVIII/160/2001
2005   UchwaƂa Nr XIV/73/2000
2004   UchwaƂa Nr XIV/72/2000
2003   UchwaƂa Nr X/61/03 z dnia 1 paĆșdziernika 2003 r.
2003   StanisƂaw StępieƄ
2000   UchwaƂa Nr II/7/02
1999   UchwaƂa nr VI/35/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1999   UCHWAƁA NR X/54/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1999   UchwaƂa Nr XXII/120/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1998   UCHWAƁA Nr XXXIII/197/2002
1998   PROTOKÓƁ NR 17/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1997   PROTOKÓƁ NR 07/2004 z dnia 24 lutego 2004 r.
1997   PROTOKÓƁ NR 5/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1997   kontakt
1996   UchwaƂa Nr 33 /2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1995   UchwaƂa Nr XXIV/138/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1995   rok 2009
1994   UchwaƂa Nr XVII/ 89/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1994   UchwaƂa Nr 45/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1994   od 15 marca 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r.
1992   UchwaƂa nr IV/19/03 z dnia 29 stycznia 2003r.
1991   UchwaƂa Nr XXVI/148/2001
1990   PROTOKÓƁ NR 12/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 r.
1990   UchwaƂa Nr 11/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
1990   UchwaƂa Nr XXXI/177/2001
1989   PROTOKÓƁ NR 16/2005 z dnia 25 maja 2005 r.
1989   UchwaƂa Nr XXXI/187/06 z dnia 08 lutego 2006 r.
1989   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1988   UchwaƂa Nr XII/58/99
1987   PROTOKÓƁ NR 23/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
1987   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1986   UCHWAƁA NR VI/37/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1986   Krzysztof Kunce
1985   UchwaƂa Nr XIV/76/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
1984   UchwaƂa Nr XVII/ 97/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1983   PROTOKÓƁ NR 03/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r.
1983   UchwaƂa Nr XV/86/2000
1981   UchwaƂa Nr XXV/142/2001
1980   UchwaƂa Nr XXI/118/2000
1979   UchwaƂa Nr XXXVIII/220/02
1978   JĂłzef Warowy
1977   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1976   UCHWAƁA Nr VIII/48/03 z dnia 25 czerwca 2003 r.
1975   UchwaƂa Nr IV/20/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1973   UchwaƂa Nr XVII/ 99/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1973   UchwaƂa Nr V/33/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1973   przetarg nieograniczony na
1972   UchwaƂa Nr 16/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1972   WƂadysƂaw Dusza
1968   PROTOKÓƁ NR 33/2005 z dnia 3 listopada 2005 r.
1965   od 26 stycznia 2007 r. do 26 lutego 2007 r.
1964   XXVI SESJA RADY POWIATU
1962   PROTOKÓƁ NR 6/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1961   UCHWAƁA NR XXIII/127/2001
1959   UchwaƂa Nr XVII/ 90/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1959   UchwaƂa Nr II/14/02
1959   UchwaƂa Nr XV/80/2000
1959   UchwaƂa Nr 50/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
1955   UchwaƂa Nr XVIII/101/2000
1955   Informacja o finansach Powiatu Pyrzyckiego
1954   UchwaƂa Nr 34/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1954   UchwaƂa Nr XXVI/152/05 z dnia 29 czerwca 2005r.
1953   PROTOKÓƁ NR 13/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1952   UchwaƂa Nr XV/80/04 z dnia 17 marca 2004 r.
1952   UchwaƂa Nr XXXIII/194/2002
1952   UchwaƂa Nr XV/78/2000
1951   UchwaƂa Nr IV/17/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1951   UchwaƂa Nr II/12/02
1949   UCHWAƁA NR VI/41/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1948   PROTOKÓƁ NR 25/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1947   WNIOSKI
1946   OgƂoszenie o naborze
1945   UchwaƂa Nr 31/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1942   UchwaƂa Nr 13/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1942   UCHWAƁA NR XXVI/150/01
1941   UchwaƂa Nr 20/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1940   UchwaƂa Nr XXXVII/215/02
1940   PROTOKÓƁ NR 1/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1939   UchwaƂa Nr 35/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.
1939   UchwaƂa Nr 12/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.
1938   UchwaƂa Nr XVI/81/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
1938   UchwaƂa Nr I/4/02
1938   ogƂoszenie o konkursie
1937   PROTOKÓƁ NR 16/2006 z dnia 24 maja 2006 r.
1937   PRZETARG NIEOGRANICZONY
1936   UchwaƂa Nr 29/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1935   od 15 marca 2007 r. do 16 kwietnia 2007 r.
1933   UchwaƂa Nr VII/47/03 z dnia 28 maja 2003 r.
1932   UchwaƂa Nr V/28/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1932   UchwaƂa Nr XXXIV/201/02
1931   UchwaƂa Nr 24/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1929   UchwaƂa nr XIV/77/04 z dnia 28 stycznia 2004 r.
1929   UchwaƂa Nr 10/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1929   UchwaƂa Nr 25/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1926   UchwaƂa Nr XXVI/142/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1925   UCHWAƁA NR X/59/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1925   UchwaƂa Nr XXXIV/201/06 z dnia 28 czerwca 2006 r
1924   OgƂoszenie o rokowaniach
1923   UchwaƂa Nr 23/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1923   UchwaƂa Nr 35/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1923   UchwaƂa Nr 22/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1922   UCHWAƁA NR XXIV/133/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1922   od 21 wrzeƛnia 2005 r. do 26 paĆșdziernika 2005 r.
1921   PROTOKÓƁ NR 44/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r.
1920   UchwaƂa Nr XXX/172/01
1920   UchwaƂa Nr 58/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r.
1919   UCHWAƁA NR XXXII/187/2002
1919   UCHWAƁA NR XXXII/188/2002
1919   UCHWAƁA NR XXIV/132/2001
1918   Wiktor ToƂoczko
1917   UchwaƂa Nr XVIII/106/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1917   UchwaƂa Nr 40/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1916   PROTOKÓƁ NR 08/2004 z dnia 2 marca 2004 r.
1915   UchwaƂa Nr XXII/121/2000
1914   UchwaƂa Nr XVII/100/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1912   UCHWAƁA NR X/62/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1910   UchwaƂa Nr XVII/ 98/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1910   XXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1909   UchwaƂa Nr I/1/02
1909   UchwaƂa Nr I/3/02
1909   PROTOKÓƁ NR 4/2005 z dnia 1 lutego 2005 r.
1907   UchwaƂa Nr 60/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1906   UchwaƂa Nr V/18/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1905   UchwaƂa Nr 51/2004 z dnia 23 listopada 2004 r.
1905   UchwaƂa Nr XXIII/131/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1903   UchwaƂa Nr VI/38/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1902   PROTOKÓƁ NR 2/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1901   PROTOKÓƁ NR 9/2005 z dnia 14 marca 2005 r.
1899   UchwaƂa Nr XVII/ 96/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1899   UchwaƂa Nr V/26/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1899   PROTOKÓƁ Nr 10/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1898   UchwaƂa Nr 26/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
1898   UchwaƂa Nr V/31/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1897   UchwaƂa Nr 36/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1896   UCHWAƁA NR X/60/03 z dnia 01 paĆșdziernika 2003 r.
1896   UchwaƂa Nr 22/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1896   UchwaƂa Nr XXIV/139/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1894   UchwaƂa Nr 15/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1894   UchwaƂa Nr 43/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1894   UchwaƂa Nr VI/44/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1893   UchwaƂa Nr XIX/107/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1893   UchwaƂa Nr V/25/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1893   PROTOKÓƁ NR 34/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1891   UchwaƂa Nr 21/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r.
1890   UCHWAƁA Nr VI/43/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1890   UchwaƂa Nr 6/2005 z dnia 11 stycznia 2005r.
1890   Ireneusz PawƂowski
1889   UchwaƂa Nr XXXII/181/02
1889   UchwaƂa Nr 45/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
1888   UchwaƂa Nr I/2/02
1888   UchwaƂa Nr XXII/123/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1888   PROTOKÓƁ Nr 5/2007 z dnia 21 lutego 2007 r.
1887   UchwaƂa Nr XVIII/105/2000
1886   UCHWAƁA NR XXVI/146/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1885   UchwaƂa Nr V/34/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1885   PROTOKÓƁ NR 42/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r.
1884   PROTOKÓƁ NR 28/2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1881   UchwaƂa Nr XVII/ 94/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1881   PROTOKÓƁ NR 25/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r.
1881   UchwaƂa Nr 58/2005 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1880   rok 2006
1878   UchwaƂa Nr 12/2004 z dnia 10 maja 2004 r.
1878   UchwaƂa Nr VI/39/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1878   UCHWAƁA Nr VII/46/03 z dnia 28 maja 2003 r.
1877   UchwaƂa Nr II/11/02
1877   UchwaƂa Nr 47/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
1876   UchwaƂa Nr 33/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1876   UchwaƂa Nr 41/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1876   PROTOKÓƁ NR 30/2006 z dnia 9 paĆșdziernika 2006 r.
1875   UchwaƂa Nr 36/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1873   UchwaƂa Nr V/24/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1873   PROCEDURY
1872   UchwaƂa Nr XVII/ 92/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1872   UchwaƂa Nr 32/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1872   UchwaƂa Nr XXII/127/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1872   UchwaƂa Nr 46/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1871   UchwaƂa Nr I/5/02
1870   PROTOKÓƁ NR 14/2005 z dnia 11 maja 2005 r.
1867   UchwaƂa Nr XVII/ 91/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
1867   PROTOKÓƁ NR 11/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1864   UchwaƂa Nr 34/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r.
1863   UCHWAƁA NR XXXIII/193/02
1860   UchwaƂa Nr 17/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.
1859   UchwaƂa Nr XVIII/105/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1859   UchwaƂa Nr 46/2004 z dnia 12 paĆșdziernika 2004 r.
1859   UchwaƂa Nr 16/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1858   UchwaƂa Nr IV/16/03 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1858   UchwaƂa Nr 19/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1858   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1857   UchwaƂa Nr 7/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r
1856   UchwaƂa Nr 59/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1854   UchwaƂa Nr XIII/73/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1854   przetarg nieograniczony na
1852   UchwaƂa Nr 61/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r.
1852   UchwaƂa Nr XXII/126/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1851   UchwaƂa Nr 8/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1851   UchwaƂa Nr V/20/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1851   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1850   UchwaƂa Nr XX/112/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1848   UchwaƂa Nr II/13/02
1847   UchwaƂa Nr V/27/03 z dnia 12 marca 2003 r.
1846   UchwaƂa Nr II/9/02
1845   UchwaƂa Nr IV/18/2003 z dnia 29 stycznia 2003r.
1845   PROTOKÓƁ NR 3/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1845   PROTOKÓƁ NR 6/2006 z dnia 6 marca 2006 r.
1841  
1840   UchwaƂa Nr XIX/108/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1840   UchwaƂa Nr 63/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1839   UchwaƂa Nr 42/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1838   UchwaƂa Nr I/6/02
1837   PROTOKÓƁ NR 27/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r.
1832   UCHWAƁA NR XXIV/135/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1830   UchwaƂa Nr IV/23/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1830   UchwaƂa Nr 36 / 2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1829   UchwaƂa Nr 27/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
1828   UchwaƂa Nr XXII/118/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
1828   OgƂoszenie o przetargu
1827   UCHAWAƁA NR XXIV/137/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1825   UchwaƂa Nr VI/40/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1824   UchwaƂa Nr XIII/72/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
1821   UchwaƂa Nr VI/42/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
1821   UCHWAƁA Nr XXIV/132/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1821   UchwaƂa Nr 24/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1821   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1820   Marek Mazur
1819   MirosƂaw Bitenc
1818   UchwaƂa Nr 44/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1818   UchwaƂa Nr XXII/122/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1818   Przetarg nieograniczony na
1817   UchwaƂa Nr 2/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1816   UchwaƂa Nr XVIII/102/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1816   UchwaƂa Nr 3/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1816   UchwaƂa Nr 38/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1816   rok 2008
1815   UchwaƂa Nr XVIII/104/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1814   UchwaƂa Nr IV/22/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r.
1814   OgƂoszenie o drugim przetargu na
1812   JarosƂaw Stankiewicz
1811   Krystyna Konik
1810   UchwaƂa Nr 14/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1809   UchwaƂa Nr 4/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1809   PROTOKÓƁ NR 26/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1807   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1806   UchwaƂa Nr 18/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1805   UchwaƂa Nr 54/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1805   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
1804   UchwaƂa Nr XVI/82/04 z dnia 28 kwietnia 2004r.
1804   UchwaƂa Nr XXIII//130/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1804   UchwaƂa Nr XXIX/164/05 z dnia 30 listopada 2005r.
1803   nabĂłr na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
1799   UchwaƂa Nr 27A/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1798   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1798   UchwaƂa Nr XLI/236/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1797   UCHWAƁA NR XXVII/157/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1797   PROTOKÓƁ NR 5/2006 z dnia 22 lutego 2006 r.
1796   UchwaƂa Nr 35A/2004 z dnia 10 wrzeƛnia 2004 r.
1796   PROTOKÓƁ Nr 1/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
1795   PROTOKÓƁ NR 22/2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1795   XXVII SESJA RADY POWIATU
1794   Edward SadƂowski
1794   od 26 stycznia 2007 r. do 14 marca 2007 r.
1793   MieczysƂaw Mularczyk
1792   UchwaƂa Nr 30/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1792   PROTOKÓƁ NR 35/2005 z dnia 18 listopada 2005 r.
1792   UchwaƂa Nr VII/32/07 z dnia 04 kwietnia 2007r.
1789   PROTOKÓƁ NR 21/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1785   UchwaƂa Nr V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1785   UchwaƂa Nr XXVI/151/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1784   UchwaƂa Nr XIV/62/08 z dnia 06 lutego 2008 r.
1783   UCHWAƁA NR VIII/50/03 z dnia 25 czerwca 2003 r.
1783   UchwaƂa Nr 5/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1783   PROTOKÓƁ NR 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1782   UchwaƂa Nr 18/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r.
1781   PROTOKÓƁ NR 39/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.
1780   UchwaƂa Nr XXII/124/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
1780   PROTOKÓƁ NR 45/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1780   UCHWAƁA NR XXVI/143/05 z dnia 29 czerwca 2005 R.
1777   UchwaƂa Nr 62/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
1776   UCHWAƁA NR VIII/35/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.
1776   UchwaƂa Nr V/16/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.
1776   PROTOKÓƁ NR 38/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r.
1776   UchwaƂa Nr 45/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r.
1776   PROTOKÓƁ NR 37/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1776   rok 2010
1775   PROTOKÓƁ NR 20/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1774   UchwaƂa Nr 32/2005 z dnia 25 maja 2005 r.
1773   UchwaƂa Nr 56/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1773   Lucyna KozioƂ
1771   UchwaƂa Nr 30/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
1771   UCHWAƁA NR XXXII/193/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1771   PROTOKÓƁ Nr 11/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1770   UchwaƂa Nr 21/2005 z dnia 22 marca 2005 r.
1770   PROTOKÓƁ NR 19/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1769   UchwaƂa Nr 55/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1768   UchwaƂa Nr 44 / 2005 z dnia 13 lipca 2005 r.
1767   UchwaƂa Nr 43/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1764   UchwaƂa Nr 13/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1763   przetarg nieograniczony
1762   UchwaƂa Nr 11/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.
1762   UchwaƂa Nr V/23/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1762   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1761   PROTOKÓƁ NR 41/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r.
1759   UchwaƂa Nr 08/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.
1759   XXX SESJA RADY POWIATU
1758   UchwaƂa Nr 52/2004 z dnia 23 listopada 2003 r.
1758   UchwaƂa Nr 29/2005 z dnia 11 maja 2005 r.
1757   UchwaƂa Nr 38/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
1756   UchwaƂa Nr 37/2004 z dnia 17 wrzeƛnia 2004 r.
1756   UchwaƂa Nr 31/2005 z dnia 16 maja 2005 r.
1756   PROTOKÓƁ NR 30/2005 z dnia 5 paĆșdziernika 2005 r.
1755   UchwaƂa Nr V/17/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1752   XXVIII SESJA RADY POWIATU
1751   UchwaƂa Nr 1/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r.
1751   UchwaƂa Nr 28/2005 z dnia 27 kwietnia 2005r.
1750   ogƂoszenie naboru
1749   UchwaƂa Nr 17/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
1749   UchwaƂa Nr 27/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1748   UCHWAƁA Nr XXXVII/220/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006 r.
1748   UchwaƂa Nr II/2/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1748   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1748   rok 2011
1747   UchwaƂa Nr 9/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1746   XXXII SESJA RADY POWIATU
1746   UchwaƂa Nr 30/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1746   UchwaƂa Nr 2/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1746   PROTOKÓƁ Nr 6/2007 z dnia 26 lutego 2007 r.
1745   UchwaƂa Nr 56/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.
1745   UchwaƂa Nr IX/39/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1743   UchwaƂa Nr 42/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1743   UchwaƂa Nr 1/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1743   PROTOKÓƁ Nr 7/2007 z dnia 13 marca 2007 r.
1742   UchwaƂa Nr 15/2005 z dnia 11 lutego 2005 r.
1742   UchwaƂa Nr 59 /05 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1741   Informacja o sprzedaĆŒy
1740   UchwaƂa Nr XXVI/153/05 z dnia 29 czerwca 2005r.
1740   UchwaƂa Nr VII/33/07 z dnia 04 kwietnia 2007r.
1739   UchwaƂa Nr XVIII/103/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r.
1737   UchwaƂa Nr XXVI/149/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1737   PROTOKÓƁ NR 36/2005 z dnia 25 listopada 2005 r.
1736   PROTOKÓƁ Nr 2/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r.
1734   UchwaƂa Nr 49/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r.
1733   UchwaƂa Nr 41/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
1733   Dariusz JagieƂƂo
1731   UCHWAƁA Nr XXIX/162/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1730   UchwaƂa Nr II/4/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1730   MirosƂawa Joanna Ć»wiereƂƂo
1729   UchwaƂa Nr XIX/109/04 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1729   UCHWAƁA Nr XXX/171/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1726   XXXIV SESJA RADY POWIATU
1725   PROTOKÓƁ NR 31/2005 z dnia 12 paĆșdziernika 2005 r.
1725   PROTOKÓƁ Nr 25/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1725   od 20 grudnia 2007 r. do 6 lutego 2008 r.
1725   od 27 marca 2008 r. do 15 kwietnia 2008 r.
1724  
1724   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1722   UchwaƂa Nr 40/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1722   od 25 paĆșdziernika 2007 r. do 19 grudnia 2007 r.
1721   UchwaƂa Nr 39/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1719   UchwaƂa Nr 28A/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
1719   OgƂoszenie o przetargu
1716   UchwaƂa Nr XXVIII/161/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005
1715   UCHWAƁA NR XXV/140/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1715   UchwaƂa Nr 37/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1715   XVIII SESJA RADY POWIATU
1714   UchwaƂa Nr XXX/178/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1713   II SESJA RADY POWIATU
1712   UchwaƂa Nr 19/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1709   UCHWAƁA NR XXXII/192/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1708   XXXI SESJI RADY POWIATU
1707   UchwaƂa Nr XXVI/148/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1706   PROTOKÓƁ NR 9/2006 z dnia 22 marca 2006 r.
1706   PROTOKÓƁ NR 19/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r.
1705   rok 2007
1704   UCHWAƁA Nr XXXII/191/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1703   UchwaƂa Nr 51/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1703   UchwaƂa Nr XXXVII/218/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1701   PROTOKÓƁ Nr 3/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r.
1700   UchwaƂa Nr XXXVII/219/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006 r.
1700   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1698   JarosƂaw Ileczko
1698   Urszula Konopnicka
1697   XIV SESJA RADY POWIATU
1696   UCHWAƁA NR XXVI/147/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.
1694   UCHWAƁA NR XXX/174/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1694   informacja o wywieszeniu wykazu
1693   PROTOKÓƁ Nr 6/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1692   UchwaƂa Nr 49/2004 z dnia 9 listopada 2004 r.
1690   PROTOKÓƁ NR 3/2006 z dnia 1 lutego 2006 r.
1689   UchwaƂa Nr XXIV/134/05 z dnia 16 marca 2005 r.
1689   UchwaƂa nr 5A/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1689   UchwaƂa Nr XXXVI/210/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r
1688   PROTOKÓƁ NR 36/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1688   OgƂoszenie o rokowaniach
1687   UchwaƂa Nr XXX/176/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1687   OdwoƂanie przetargu
1686   UCHWAƁA NR XXIX/166/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1681   PROTOKÓƁ NR 40/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r.
1681   od 23 czerwca do 30 sierpnia 2011 r.
1679   UchwaƂa Nr XXXIV/200/06 z dnia 28 czerwca 2006 r.
1679   UchwaƂa Nr III/6/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1678   UchwaƂa Nr XXVII/155/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1675   UchwaƂa Nr XXIX/167/05 z dnia 30 listopada 2005r.
1673   UchwaƂa Nr V/22/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1672   PROTOKÓƁ Nr 24/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.
1670   III SESJA RADY POWIATU
1668   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1666   PROTOKÓƁ NR 32/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1666   UchwaƂa Nr XXXI/188/06 z dnia 08 lutego 2006 r.
1665   UchwaƂa Nr 26/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
1665   PROTOKÓƁ NR 28/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1664   XXXVI SESJA RADY POWIATU
1664   od 15 marca 2007 r. do 24 kwietnia 2007 r.
1663   PROTOKÓƁ NR 41/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1662   UchwaƂa Nr XXXVII/212/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1662   UCHWAƁA NR XXXII/194/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1660   PROTOKÓƁ NR 24/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1659   PROTOKÓƁ NR 13/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.
1659   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1658   UchwaƂa Nr II/5/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1656   przetarg nieograniczony na:
1654   UchwaƂa Nr 39/2004 z dnia 29 wrzeƛnia 2004 r.
1653   PROTOKÓƁ NR 27/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1653   PROTOKÓƁ Nr 13/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1653   UCHWAƁA Nr 17/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1652   przetarg w formie przetargu ustnego
1652   UchwaƂa Nr 33/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1652   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1650   PROTOKÓƁ NR 26/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1650   UchwaƂa Nr 54 /2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1649   UchwaƂa Nr 26/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1649   Przetarg nieograniczony na
1648   od 17 lutego 2010 r. do 23 marca 2010 r.
1647   UchwaƂa Nr 48/2005 z dnia 03 sierpnia 2005 r.
1646   UCHWAƁA Nr XXX/173/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1646   UchwaƂa Nr III/10/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1646   PROTOKÓƁ Nr 14/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1645   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1644   Marek Mazur
1643   PROTOKÓƁ NR 7/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1643   UchwaƂa Nr XXXIV/198/06 z dnia 28 czerwca 2006r.
1641   Robert Betyna
1640   PROTOKÓƁ NR 24/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r.
1638   UchwaƂa Nr XXXVI/205/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1637   UchwaƂa Nr XVI/81/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1635   UchwaƂa Nr XXX/182/05 z dnia 28 grudnia 2005 r
1635   UCHWAƁA NR III/13/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1634   PROTOKÓƁ Nr 21/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1632  
1632   od 30 kwietnia 2008 r. do 18 czerwca 2008 r.
1631   PROTOKÓƁ NR 11/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r.
1631   Mariusz Majak
1630   UchwaƂa Nr 23/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
1630   UchwaƂa Nr XXXV/181/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1629   UchwaƂa Nr 75/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1629   VI SESJA RADY POWIATU
1628   UchwaƂa Nr 38 /05 z dnia 22 czerwca 2005 r.
1626   UchwaƂa Nr V/19/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1626   UchwaƂa Nr 63/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1626   UchwaƂa Nr XXXVI/204/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006 r.
1626   PROTOKÓƁ Nr 15/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1624   PROTOKÓƁ NR 42/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1624   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1623   UchwaƂa Nr XXVII/154/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005 r.
1623   PROTOKÓƁ NR 4/2006 z dnia 8 lutego 2006 r.
1623   Komisja Rewizyjna
1622   UCHWAƁA NR XXVIII/160/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005 r.
1622   UCHWAƁA Nr XXX/169/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1621   UchwaƂa Nr 39/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1620   UchwaƂa Nr XXX/175/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1620   PROTOKÓƁ NR 25/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1619   UchwaƂa Nr XXXIII/196/06 z dnia 26 kwietnia 2006
1619   UchwaƂa Nr XXXIV/199/06 z dnia 28 czerwca 2006r
1619   UchwaƂa Nr III/8/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1619   PROTOKÓƁ Nr 12/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1619   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1617   UchwaƂa Nr 47/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.
1615   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1613   UchwaƂa Nr XXXVII/213/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1612   UchwaƂa Nr XXX/179/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1612   od 19 czerwca 2008 r. do 16 wrzeƛnia 2008 r.
1611   UchwaƂa Nr XXVIII/158/05 z dnia 26 paĆșdziernika 2005r.
1611   UchwaƂa Nr XXXVI/211/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006 r.
1611   UchwaƂa Nr 52/2006 z dnia 2 listopada 2006 r.
1611   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
1610   UCHWAƁA NR VIII/36/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
1610   UchwaƂa Nr III/9/06 z dnia 20 grudnia 2006r.
1609   UchwaƂa Nr 69/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r.
1609   UchwaƂa Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r.
1608   UchwaƂa Nr XXXVI/203/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1608   PROTOKÓƁ NR 33/2006 z dnia 2 listopada 2006 r.
1607   UchwaƂa Nr 52/2005 z dnia 25 sierpnia 2005r.
1606   UchwaƂa Nr 66/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1605   UchwaƂa Nr 61/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1605   od 4 grudnia 2006 r. do 20 grudnia 2006 r.
1605   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1604   od 2 kwietnia 2009 r. do 29 kwietnia 2009 r.
1603  
1603   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1601   VIII SESJA RADY POWIATU
1601   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1601   UchwaƂa Nr 10/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1601   UchwaƂa Nr II/3/06 z dnia 04 grudnia 2006 r.
1601   PROTOKÓƁ Nr 11/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1600   OgƂoszenie o rokowaniach
1598   UchwaƂa Nr 21/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1597   UchwaƂa Nr XXXV/202/06 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1597   UchwaƂa Nr V/21/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
1597   UchwaƂa Nr VI/31/07 z dnia 14 marca 2007r.
1596   UchwaƂa Nr XXXVI/206/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1595   UchwaƂa Nr XXX/184/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1595   UchwaƂa Nr 34/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1595   PROTOKÓƁ Nr 48/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r.
1594   UchwaƂa Nr XXXVII/215/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1592   UCHWAƁA NR XXX/172/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1592   PROTOKÓƁ NR 14/2006 z dnia 5 maja 2006 r.
1592   UchwaƂa Nr III/12/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1591   UchwaƂa Nr 2/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.
1590   UchwaƂa Nr 37/2006 z dnia 6 wrzeƛnia 2006 r.
1589   UchwaƂa Nr III/11/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1589   V SESJA RADY POWIATU
1589   UchwaƂa Nr 39/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1588   UCHWAƁA NR XXX/186/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1588   UchwaƂa Nr 70 / 2005 z 14 grudnia 2005 r.
1587   UchwaƂa Nr XXXVII/216/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1587   UCHWAƁA NR XXX/168/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1587   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1586   UchwaƂa Nr 25/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1584   PROTOKÓƁ NR 37/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1584   UchwaƂa Nr 4/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1583   UchwaƂa Nr VII/34/07 z dnia 04 kwietnia 2007 r.
1583   OgƂoszenie o przetargu
1582  
1582   UchwaƂa Nr XII/47/07 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1581   UCHWAƁA NR XXXII/190/06 z dnia 22 marca 2006 r.
1581   UCHWAƁA NR IX/41/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
1581   Komisja Rewizyjna
1581   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1580   PROTOKÓƁ NR 10/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1578   UchwaƂa Nr 35/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
1578   PROTOKÓƁ Nr 4/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1577   UchwaƂa Nr XXVII/156/05 z dnia 21 wrzeƛnia 2005r.
1577   UchwaƂa Nr 48/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1577   UchwaƂa Nr IV/ 15/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1577   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1576   StanisƂaw Leszek Wudarczyk
1576   OgƂoszenie o rokowaniach
1575   UchwaƂa Nr 50/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
1574   August Adam Kimbar
1573   UchwaƂa Nr 55 / 2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
1572   UchwaƂa Nr 43/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1572   OgƂoszenie o przetargu
1571   UchwaƂa Nr 65/2005 z dnia 18 listopada 2005 r.
1571   PROTOKÓƁ NR 8/2006 z dnia 20 marca 2006 r.
1570   UchwaƂa Nr 23/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1570   UchwaƂa Nr XXXVI/208/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r.
1570   UchwaƂa Nr 49/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1570   UchwaƂa Nr 28 /2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1570   UCHWAƁA NR XIII/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1569   UchwaƂa Nr 42/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1568   UchwaƂa Nr 14/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
1568   UchwaƂa nr 28/2006 z dnia 5 lipca 2006r.
1567   IV SESJA RADY POWIATU
1566   UchwaƂa Nr 55/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1565   UchwaƂa Nr 60/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1565   od 25 kwietnia 2007 r. do 27 czerwca 2007 r.
1565   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1564   PROTOKÓƁ NR 32/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1562   od 7 lutego 2008 r. do 25 marca 2008 r.
1559   UchwaƂa Nr XXIX/165/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1559   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1559   Piotr Rybkowski
1558   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1557   UchwaƂa Nr XIII/51/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1556   UCHWAƁA NR XVIII/92/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1555   UCHWAƁA Nr XXX/170/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1554   UchwaƂa Nr 57 / 2005 z dnia 5 paĆșdziernika 2005 r.
1554   OgƂoszenie o przetargu
1553   PROTOKÓƁ NR 31/2006 z dnia 18 paĆșdziernika 2006 r.
1553   UCHWAƁA NR VI/28/07 z dnia 14 marca 2007r.
1552   UchwaƂa Nr 71/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.
1552   UchwaƂa Nr 8/2006 z dnia 31 marca 2006r.
1552   PROTOKÓƁ Nr 2/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r.
1552   X SESJA RADY POWIATU
1551   od 29 paĆșdziernika 2008 r. do 16 grudnia 2008 r.
1551   OgƂoszenie o przetargu
1550   UchwaƂa Nr 62/2005 z dnia 3 listopada 2005 r.
1550   UchwaƂa Nr 95/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.
1548   UchwaƂa nr VI/25/07 z dnia14 marca 2007r.
1547   UchwaƂa Nr 60/2005 z dnia 25 paĆșdziernika 2005 r.
1547   UchwaƂa Nr 31/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r.
1546   UchwaƂa Nr XVIII/91/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1545   UchwaƂa Nr 65/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
1545   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1545   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1544   UchwaƂa Nr 56/2005 z dnia 20 wrzeƛnia 2005 r.
1544   UchwaƂa Nr XXXVII/217/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1543   UchwaƂa Nr XXIX/163/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
1543   UchwaƂa Nr VI/30/07 z dnia 14 marca 2007r.
1542   UchwaƂa Nr XXXVI/209/06 z dnia 27 wrzeƛnia 2006r
1542   XIII SESJA RADY POWIATU
1541   UchwaƂa Nr 18/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1540   UchwaƂa Nr 76/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
1540   PROTOKÓƁ NR 35/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1539   UchwaƂa Nr III/7/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
1538   PROTOKÓƁ NR 21/2006 z dnia 5 lipca 2006 r
1537   UCHWAƁA NR XXXIII/195/06 z dnia 26 kwietnia 2006r.
1536   PROTOKÓƁ NR 17/2006 z dnia 29 maja 2006 r.
1536   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1534   UchwaƂa Nr XI/45/07 z dnia 10 paĆșdziernika 2007 r.
1533   UchwaƂa Nr 53/2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1532   UchwaƂa Nr 11/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r.
1531   UchwaƂa Nr 64/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
1529   PROTOKÓƁ Nr 19/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1528   UchwaƂa Nr XXX/180/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1527   UchwaƂa Nr 17/2006 z dnia 31 maja 2006 r.
1527   UchwaƂa Nr 32/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r
1527   PROTOKÓƁ NR 34/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.
1526   VII SESJA RADY POWIATU
1525   UchwaƂa Nr 8/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1524   UchwaƂa Nr 54 / 2005 z dnia 5 wrzeƛnia 2005 r.
1524   UchwaƂa Nr XL/227/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1523   UchwaƂa Nr X/44/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1523   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1522   UchwaƂa nr 5/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1522   od 17 grudnia 2009 r. do 16 lutego 2010 r.
1521   od 30 kwietnia 2009 r. do 16 czerwca 2009 r.
1520   UchwaƂa Nr 80/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1520   REALIZACJA DRÓG PUBLICZNYCH
1519   od 26 stycznia 2007 r. do 26 lutego 2007 r.
1518   UchwaƂa Nr 9/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
1518   OgƂoszenie o rokowaniach
1517   UchwaƂa Nr XXX/181/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1516   UCHWAƁA NR XV/71/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1515   od 26 lutego 2007 r. do 14 marca 2007 r.
1515   UchwaƂy Nr X/43/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1514   UchwaƂa Nr XXX/177/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
1514   UchwaƂa Nr 20/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1514   PROTOKÓƁ NR 38/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r.
1514   UchwaƂa Nr 31/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1514   UchwaƂa Nr XIII/55/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1513   UchwaƂa Nr 22/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1513   UchwaƂa Nr IX/38/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
1512   PROTOKÓƁ Nr 24/2007 z dnia 1 paĆșdziernika 2007 r.
1512   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1512   ProtokoƂy Kontroli
1511   UchwaƂa Nr 41/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r.
1511   RadosƂaw Rutkiewicz
1510   UchwaƂa nr 6/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1510   UchwaƂa Nr 24/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1510   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
1509   UchwaƂa nr 27/2006 z dnia 5 lipca 2006r.
1509   XI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1508   rok 2009
1507   UchwaƂa Nr 67/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1507   UchwaƂa Nr 3/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r.
1505   UchwaƂa Nr IX/40/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1505   kontakt
1504   PROTOKÓƁ Nr 10/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1502   PROTOKÓƁ Nr 20/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1501   UchwaƂa Nr VI/26/07 z dnia 14 marca 2007r.
1500   UchwaƂa Nr 72/2005 z dnia 21 grudnia 2005r.
1500   UchwaƂa Nr 5/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1500   UchwaƂa Nr XV/75/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1499   UchwaƂa Nr VIII/37/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
1499   UchwaƂa Nr XIII/52/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1498   PROTOKÓƁ Nr 32/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1497   UchwaƂa Nr 42/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1496   PROTOKÓƁ Nr 17/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1495   przetarg nieograniczony
1494   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1494   Terminarz posiedzeƄ
1493   UchwaƂa Nr XXX/183/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1493   UchwaƂa Nr 62/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1493   PROTOKÓƁ Nr 10/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1491   UchwaƂa Nr 29/2006 z dnia 28 lipca 2006 r.
1491   OgƂoszenie o zamĂłwieniu - usƂugi
1490  
1490   XXXII SESJA RADY POWIATU
1489   UchwaƂa Nr 68/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
1489   UchwaƂa Nr XXX/185/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
1489   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1488   UchwaƂa Nr 19/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.
1488   PROTOKÓƁ Nr 25/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.
1487   XX SESJA RADY POWIATU
1486   PROTOKÓƁ Nr 9/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1485   UchwaƂa Nr 55/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1485   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1484   UchwaƂa Nr 74/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.
1482   PROTOKÓƁ NR 23/2006 z dnia 28 lipca 2006 r.
1482   PROTOKÓƁ Nr 29/2007 z dnia 7 listopada 2007 r.
1482   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1481   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1480   PROTOKÓƁ Nr 33/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r.
1479   IX SESJA RADY POWIATU
1478   PROTOKÓƁ Nr 8/2007 z dnia 19 marca 2007 r.
1477   UchwaƂa Nr 73/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.
1476   Anna ElĆŒbieta Drewniak
1474   UchwaƂa Nr 43/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1474   UCHWAƁA NR X/42/07 z dnia 26 wrzeƛnia 2007 r.
1471   PROTOKÓƁ Nr 40/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1470   OgƂoszenie o przetargu
1470   ogƂoszenie o konkursie
1468   UchwaƂa Nr 53/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.
1468   UchwaƂa Nr 15/2006 z dnia 24 maja 2006 r.
1468   UchwaƂa Nr XIII/53/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1468   UchwaƂa Nr XIII/57/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1468   XV SESJA RADY POWIATU
1467   UchwaƂa Nr 46/2006 z dnia 4 paĆșdziernika 2006 r
1466   UchwaƂa Nr II/4/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1465   UchwaƂa Nr XVI/77/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1465   UCHWAƁA NR XXXVII/203/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1464   UchwaƂa Nr 12A/2006 z dnia 5 maja 2006 r.
1464   UchwaƂa Nr XXIX/145/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1464   Komisja ƚrodowiska
1463   UchwaƂa Nr VI/29/07 z dnia 14 marca 2007r.
1462   Janusz Zenon Budynek
1461   UchwaƂa Nr 13/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
1461   UchwaƂy Nr XV/69/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1458   PROTOKÓƁ Nr 13/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r.
1458   PROTOKÓƁ Nr 26/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
1457   UchwaƂa Nr 7/2006 z dnia 22 marca 2006 r.
1457   UchwaƂa Nr XIV/61/08 z dnia 06 lutego 2008 r.
1457   od 24 marca 2010 r. do 27 kwietnia 2010 r.
1456   UchwaƂa Nr XXXVII/214/06 z dnia 25 paĆșdziernika 2006r.
1456   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1456   od 24 wrzeƛnia 2009 r. do 27 paĆșdziernika 2009 r.
1455   Komisja Spraw SpoƂecznych
1455   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1454   UchwaƂa Nr 51/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1454   od 5 lutego 2009 r. do 4 marca 2009 r.
1454   XLI SESJA RADY POWIATU
1454   Sprawozdanie z realizacji
1453   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1452   ProtokoƂy Kontroli
1451   UchwaƂa Nr 40/2006 z dnia 26 wrzeƛnia 2006 r
1451   PROTOKÓƁ Nr 5/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.
1450   UchwaƂa Nr 61/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1450   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1449   UchwaƂa Nr 44/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1448   UchwaƂa Nr 14/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1448   V SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1447   UchwaƂa Nr 57/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r.
1446   rok 2008
1445   UchwaƂa Nr 50/2006 z dnia 31 paĆșdziernika 2006 r.
1445   PROTOKÓƁ Nr 2/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.
1444   UchwaƂa Nr 19/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1444   UchwaƂa Nr 14/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1444   PROTOKÓƁ Nr 13/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1443   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1442   UchwaƂa Nr XV/73/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1442   Wzory wnioskĂłw i formularzy
1441   UchwaƂa Nr 24/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1441   PROTOKÓƁ Nr 34/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r
1441   PROTOKÓƁ Nr 16/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r.
1440   PROTOKÓƁ Nr 7/2008 z dnia 20 lutego 2008 r.
1440   BartƂomiej KrĂłlikowski
1439   UchwaƂa Nr XVII/83/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1439   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1438   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1437   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1437   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
1437   ZADANIA
1436   UchwaƂa Nr 11/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1436   UchwaƂa Nr 68/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1434   UchwaƂa nr 63/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1433   OgƂoszenie o naborze
1432   UchwaƂa Nr VI/27/07 z dnia 14 marca 2007r.
1432   UchwaƂa Nr 44/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1432   UchwaƂa Nr XIII/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1432   UCHWAƁA NR XV/66/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1432   UchwaƂa Nr XXII/107/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1432   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1432   UchwaƂa Nr XIII/70/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
1430   UchwaƂa Nr 58/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1430   UCHWAƁA NR XIV/63/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
1429   PROTOKÓƁ Nr 16/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1429   PROTOKÓƁ Nr 22/2007 z dnia 24 wrzeƛnia 2007 r.
1429   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1428   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1428  
1427   PROTOKÓƁ Nr 8/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
1426   UchwaƂa Nr 5/2008 z dnia 4 lutego 2008 r.
1424   UchwaƂa Nr 56/2006 dnia 1 grudnia 2006 r.
1424   UchwaƂa Nr 3/2007 z dnia 21 lutego 2007 r.
1424   Drugi przetarg nieograniczony
1423   UchwaƂa Nr 40/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1422   UchwaƂa Nr 59/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1422   UchwaƂa Nr 6/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1422   UchwaƂa Nr 25 /2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1422   UchwaƂa Nr XV/74/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1422   od 17 grudnia 2008 r. do 4 lutego 2009 r.
1422   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1422   Walenty Darczuk
1422   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1421   UchwaƂa Nr 29/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1421   UchwaƂa Nr XV/65/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1421   UchwaƂa Nr XVIII/90/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1421   od 18 wrzeƛnia 2008 r. do 28 paĆșdziernika 2008 r.
1419   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1417   UchwaƂa nr 57/2008 z dnia 2 wrzeƛnia 2008 r.
1417   Jan Marek Chmielewski
1417   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1415   PROTOKÓƁ Nr 9/2008 z dnia 6 marca 2008 r.
1415   PROTOKÓƁ Nr 37/2008 z dnia 14 paĆșdziernika 2008 r.
1414   XVI SESJA RADY POWIATU
1414   od 28 kwietnia 2010 r. do 16 czerwca 2010 r.
1413   UchwaƂa Nr 10/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
1413   UchwaƂa Nr 37/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1413   UchwaƂa Nr 61/2008 z dnia 24 wrzeƛnia 2008 r.
1412   UchwaƂa Nr IV/14/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1412   UchwaƂa Nr 15/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1412   XVII SESJA RADY POWIATU
1412   UchwaƂa Nr XVII/86/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1412   PaweƂ Ɓukasz BrzeziƄski
1411   PROTOKÓƁ Nr 1/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r.
1411   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego II kadencji
1410   UchwaƂa Nr 47/2006 z dnia 9 paĆșdziernika 2006 r.
1410   od 5 marca 2009 r. do 1 kwietnia 2009 r.
1409   UchwaƂa Nr XIII/54/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1408   Informacja o wyborze oferty
1406   UCHWAƁA NR XXXII/161/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1406   ElĆŒbieta Gabruch
1405   UchwaƂa Nr 27/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1405   II SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1405   Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczoƛci oraz Ochrony BezpieczeƄstwa Obywateli i Porządku Publicznego
1405   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1404   od 21 wrzeƛnia do 27 paĆșdziernika 2010 r.
1403   UchwaƂa Nr XVI/80/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1402   UchwaƂa Nr 55/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r.
1402   ElĆŒbieta Teresa Cichacka
1401   UchwaƂa Nr 44/2006 z dnia 29 wrzeƛnia 2006 r.
1400   UchwaƂa Nr 48/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1400  
1400   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1399   rok 2010
1398   UchwaƂa Nr 64/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
1398   XIX SESJA RADY POWIATU
1398   UchwaƂa Nr XXXVI/196/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1397   UchwaƂa Nr XII/46/07 z dnia 24 paĆșdziernika
1397   Kontakt
1396   PROTOKÓƁ Nr 50/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1395   UchwaƂa Nr 4/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
1394   XXXV SESJA RADY POWIATU
1394   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1393   UchwaƂa Nr XIV/60/08 z dnia 06 lutego 2008
1393   Zarząd Powiatu 2006-2010
1392   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu
1391   UchwaƂa Nr XVI/78/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1391   UchwaƂa Nr XX/103/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1391   PROTOKÓƁ Nr 38/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
1390   PROTOKÓƁ Nr 31/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1390   AndĆŒelika Sobolewska
1389   PROTOKÓƁ Nr 27/2007 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1389   UchwaƂa Nr XXXVI/194/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1388   PROTOKÓƁ Nr 39/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1387   UchwaƂa Nr 30/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
1386   UchwaƂa Nr 34/2007 z dnia 31 lipca 2007 r.
1386   UchwaƂa Nr 8/08 z dnia 13 lutego 2008 r.
1385   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1384   UchwaƂa Nr 16/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1381   PROTOKÓƁ Nr 20/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1381   Otwarty konkurs ofert
1380   UchwaƂa Nr XXXII/171/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1380   ogƂoszenie o konkursie
1379   PROTOKÓƁ Nr 5/2008 z dnia 4 lutego 2008 r.
1379   MieczysƂaw Mularczyk
1378   UchwaƂa Nr 35/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1378   PROTOKÓƁ Nr 26/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1378   PROTOKÓƁ Nr 23/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1378   UchwaƂa Nr 60/2008 z dnia 28 wrzeƛnia 2008 r.
1378   PROTOKÓƁ Nr 29/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
1377   UchwaƂa nr 6A/2006 z dnia 14 marca 2006 r.
1377   UchwaƂa Nr 38/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1377   UchwaƂa Nr 45/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1376   PROTOKÓƁ Nr 28/2007 z dnia 29 paĆșdziernika 2007 r.
1376   UCHWAƁA NR XV/68/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1376   UchwaƂa Nr XL/228/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1376  
1375   UchwaƂa Nr 1/2007 z dnia 13 lutego 2007 r.
1375   UchwaƂa Nr XX/100/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1374   UchwaƂa Nr XVI/79/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1374   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1373   UCHWAƁA NR XXXVI/196/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
1372   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1371   UchwaƂa nr 10/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1371   PROTOKÓƁ Nr 24/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1370   UchwaƂa Nr 35/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1369   UchwaƂa Nr 57/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r.
1369   PROTOKÓƁ Nr 25/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
1368   UchwaƂa Nr XV/64/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1368   UchwaƂa Nr 28/2008 z dnia 15 maja 2008 r.
1367   PROTOKÓƁ Nr 3/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r.
1366   UchwaƂa Nr 9/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.
1366   UCHWAƁA NR XVII/87/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1366   PROTOKÓƁ Nr 3/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1366   UchwaƂa Nr 29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1365   UCHWAƁA Nr XIII/50/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1365   PROTOKÓƁ Nr 4/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1365   rok 2008
1365   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1365   Jan Dominik Jaworski
1363   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1361   PROTOKÓƁ Nr 30/2007 z dnia 12 listopada 2007 r.
1361   XXV SESJA RADY POWIATU
1360   UchwaƂa Nr 41/2007 z dnia 13 wrzeƛnia 2007 r.
1360   UchwaƂa Nr 49/2007 z dnia 3 paĆșdziernika 2007 r.
1360   od 17 czerwca 2009 r. do 22 wrzeƛnia 2009 r.
1359   PROTOKÓƁ Nr 18/2008 z dnia 15 maja 2008 r.
1359   UCHWAƁA NR XLII/239/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1359   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1358   PROTOKÓƁ Nr 33/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1358   rok 2009
1357   UchwaƂa Nr XXXI/148/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1357   UCHWAƁA NR XIX/94/08 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1357   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1356   UCHWAƁA NR XVI/82/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1356   UchwaƂa nr 41/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku
1356   UchwaƂa Nr XX/102/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1356   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1355   UchwaƂa Nr 22 /2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1355   UCHWAƁA NR XXIX/158/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
1354   UCHWAƁA NR XIII/49/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
1354   XXIII SESJA RADY POWIATU
1353   UchwaƂa Nr 55/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1353   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1350   UchwaƂa Nr XVII/85/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1350   rok 2011
1349   UchwaƂa nr 6/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1349   UchwaƂa Nr 16/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1349   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1349   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1347   UchwaƂa Nr 17/2008 z dnia 31 marca 2008 r
1346   UchwaƂa Nr 13/2008 z dnia 12 marca 2008 r.
1346   XXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1345   od 17 czerwca 2010 r. do 21 wrzeƛnia 2010 r.
1343   UCHWAƁA NR XIV/59/08 z dnia 6 lutego 2008 r.
1342   Komisja DoraĆșna
1342   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1342   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1341   UchwaƂa Nr 66/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
1340   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1339   UchwaƂa Nr 45/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1339   UchwaƂa Nr XXXI/153/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1338   UCHWAƁA Nr 18/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1338   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1337   PROTOKÓƁ Nr 32/2008 z dnia 2 wrzeƛnia 2008 r.
1337   XXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1337   XI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1337   Barbara Sykucka
1336   UchwaƂa Nr 23/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1336   UchwaƂa Nr 33/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1336   UchwaƂa Nr XXVI/134/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1335   PROTOKÓƁ Nr 31/2007 z dnia 14 listopada 2007 r.
1334   UchwaƂa Nr V/22/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1332   PROTOKÓƁ Nr 11/2009 z dnia 18 marca 2009 r.
1332   UchwaƂa nr 64/2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 roku
1332   OgƂoszenie o przetargu
1332  
1332   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1331   UchwaƂa Nr 13/2007 z dnia 30 maja 2007 r.
1331   UchwaƂa Nr 12/2008 z dnia 6 marca 2008 r.
1331   UchwaƂa nr 49/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r.
1331   UCHWAƁA NR XXXII/156/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1331   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1329   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1328   przetarg nieograniczony na
1328   Andrzej Drabczyk
1327   UchwaƂa Nr 37/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r.
1327   UchwaƂa Nr 34/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1326   UchwaƂa Nr 46/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1326   UCHWAƁA NR XVI/76/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1325   UCHWAƁA Nr XV/72/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1325   PROTOKÓƁ Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
1325   Terminarz posiedzeƄ
1325   OgƂoszenie o naborze
1324   UchwaƂa Nr 12/2007 z dnia 11 maja 2007 r.
1324   PROTOKÓƁ Nr 18/2007 z dnia 31 lipca 2007 r.
1324   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1323   UCHWAƁA NR XXV/128/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1323   PROTOKÓƁ Nr 12/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1322   UchwaƂa nr 9/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1322   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1320   UchwaƂa Nr 15/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
1320   PROTOKÓƁ Nr 30/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r.
1320   PROTOKÓƁ Nr 46/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.
1319   PROTOKÓƁ Nr 28/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1319   UchwaƂa Nr 26/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1319   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1318   PROTOKÓƁ Nr 23/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1317   UCHWAƁA NR IV/15/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1316   PROTOKÓƁ Nr 36/2008 z dnia 8 paĆșdziernika 2008 r.
1316   PROTOKÓƁ Nr 42/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1316   UCHWAƁA NR VII/45/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1316   Komisja Rewizyjna
1315   PROTOKÓƁ Nr 22/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
1315  
1315   rok 2011
1314   UchwaƂa Nr 22/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1314   UchwaƂa Nr XXIII/120/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1312   UchwaƂa Nr XXII/110/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1312   UchwaƂa Nr XXXI/149/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1311   UchwaƂa Nr 66/2008 z dnia 14 paĆșdziernika 2008 r.
1311   UchwaƂa nr 70/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 roku
1311   UchwaƂa Nr 77/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1310   OgƂoszenie o przetargu
1309   PROTOKÓƁ Nr 15/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r.
1309   Otwarty konkurs ofert
1309   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1308   UchwaƂa Nr 59/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
1308   UchwaƂa Nr 18/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1308   PROTOKÓƁ Nr 14/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r.
1308   UCHWAƁA XVI/91/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1308   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1307   UchwaƂa Nr XV/67/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1307   UchwaƂa Nr XXXIX/217/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1307   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1306   UchwaƂa Nr 36/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1306   UchwaƂa Nr 20/2008 z dnia 2 kwietnia 2008
1306   UchwaƂa Nr 37/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1305   PROTOKÓƁ Nr 39/2008 z dnia 22 paĆșdziernika 2008 r.
1304   PROTOKÓƁ Nr 51/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1303   UchwaƂa Nr XXVIII/137/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1302   UchwaƂa Nr XXII/111/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1301   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1300   XXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1299   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1298   UCHWAƁA NR XV/70/08 z dnia 26 marca 2008 r.
1298   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1297   UchwaƂa Nr 52/2007 z dnia 24 paĆșdziernika 2007 r.
1297   UchwaƂa Nr XXVIII/136/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1297   PROTOKÓƁ Nr 32/2009 z dnia 2 wrzeƛnia 2009 r.
1297   UchwaƂa Nr XXXVI/197/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1297   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1297   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1296   UchwaƂa Nr 26/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.
1296   od 28 paĆșdziernika 2010 r. do 7 stycznia 2011 r.
1295   UchwaƂa Nr 76/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1294   UchwaƂa Nr XVII/84/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.
1294   UchwaƂa Nr XXIX/141/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1294   od 28 paĆșdziernika 2009 r. do 16 grudnia 2009 r.
1294   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1293   UchwaƂa Nr 30/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1292   UchwaƂa Nr 53/2007 z dnia 7 listopada 2007 r.
1292   Komisja Rolnictwa, Leƛnictwa, Ochrony ƚrodowiska, Geodezji
1292   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1292   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1291   UchwaƂa Nr 40/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
1291   PROTOKÓƁ Nr 45/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
1290   UchwaƂa Nr 51/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1289   Ankieta
1289   UchwaƂa Nr XLI/235/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1288   STATUT POWIATU PYRZYCKIEGO
1287   przetarg nieograniczony
1287   UCHWAƁA Nr 2/2008 z dnia 9 stycznia 2008 roku
1287   UchwaƂa Nr XXIII/123/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1287   XXXVIII SESJA RADY POWIATU
1286   UchwaƂa Nr 54/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.
1286   rok 2013
1285   UchwaƂa Nr 52/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1285   UchwaƂa Nr XVIII/88/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1284   UchwaƂa Nr XXVIII/138/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
1284   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1284   Wyniki wyborĂłw
1283   PROTOKÓƁ Nr 41/2008 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1282   UchwaƂa Nr 4/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1282   PROTOKÓƁ Nr 18/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.
1281   UchwaƂa Nr 27/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1281   PROTOKÓƁ Nr 16/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
1281   UCHWAƁA NR XVI/90/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1280   PROTOKÓƁ Nr 7/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
1280   UchwaƂa Nr XXXV/188/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1280   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1279   PROTOKÓƁ Nr 34/2008 z dnia 24 wrzeƛnia 2008 r.
1279   PROTOKÓƁ Nr 23/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1279   UCHWAƁA NR XXXIII/172/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
1278   UchwaƂa Nr 20/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1278   UchwaƂa Nr 58/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r.
1278   od 28 kwietnia do 22 czerwca 2011 r.
1278   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1277   UchwaƂa Nr 33/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1277   PROTOKÓƁ Nr 29/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1277   UchwaƂa Nr 57/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
1276   XXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1276   UCHWAƁA Nr XXIX/140/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1276   PROTOKÓƁ Nr 43/2011 z dnia 5 paĆșdziernika 2011 r.
1275   UchwaƂa Nr XXV/127/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1275   PROTOKÓƁ Nr 33/2009 z dnia 9 wrzeƛnia 2009 r.
1275   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1274   PROTOKÓƁ Nr 35/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1274   UchwaƂa Nr XXXIII/176/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1274   PROTOKÓƁ Nr 12/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1273   UchwaƂa Nr 86/2009 z dnia 24 listopada 2009 r.
1272   przetarg nieograniczony na:
1272   UchwaƂa Nr 50/2007 z dnia 16 paĆșdziernika 2007 r.
1272   UchwaƂa Nr 3/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
1272   PROTOKÓƁ Nr 12/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
1272   ZADANIA
1271   przetarg nieograniczony na
1270   PROTOKÓƁ Nr 19/2008 z dnia 26 maja 2008 r.
1270   UchwaƂa Nr 62/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1269   UchwaƂa Nr 21/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r.
1269   PROTOKÓƁ Nr 17/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1269   UchwaƂa Nr 48/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1269   PROTOKÓƁ Nr 30/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
1267   UchwaƂa Nr 29/2008 z dnia 26 maja 2008 r.
1266   UchwaƂa Nr 21/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
1266   PROTOKÓƁ Nr 37/2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
1266   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1266   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1265   Przetarg nieograniczony na:
1265   UchwaƂa Nr 67/2008 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1265   UchwaƂa Nr XXXIV/180/09 z dnia 25 listopada 2009 r.
1261   PROTOKÓƁ Nr 21/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r.
1261   PROTOKÓƁ Nr 4/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1261   PROTOKÓƁ Nr 9/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1260   PROTOKÓƁ Nr 7/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
1260   od 24 marca do 26 kwietnia 2011 r.
1260   WYKAZ ZGƁOSZEƃ ROBÓT BUDOWLANYCH
1259   przetarg nieograniczony na
1259   UchwaƂa Nr 25/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1259   PROTOKÓƁ Nr 28/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
1259   Komisja BudĆŒetowa
1259   Komisja BudĆŒetowa
1259   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1258   XXII SESJA RADY POWIATU
1258   PROTOKÓƁ Nr 19/2009 z dnia 6 maja 2009 r.
1258   Zaproszenie do skƂadania ofert
1258   OgƂoszenie o rokowaniach
1257   UCHWAƁA NR IV/14/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1256   UchwaƂa Nr 58/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1255   PROTOKÓƁ Nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r.
1255   PROTOKÓƁ Nr 47/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
1255   PROTOKÓƁ Nr 10/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1254   UchwaƂa Nr 23/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1254   UchwaƂa Nr 26/2013 z dnia 2 maja 2013 r.
1254   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1253   UchwaƂa Nr 32/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.
1253   UchwaƂa Nr 24/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1253   UchwaƂa Nr 54/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1253   XXVI SESJA RADY POWIATU
1252   UchwaƂa Nr 36/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1252   UchwaƂa Nr 79/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1252   UchwaƂa Nr XXXII/158/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1252   PROTOKÓƁ Nr 21/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
1252   ProtokoƂy Kontroli
1252   IV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1251   Komisja BudĆŒetowa
1251   UchwaƂa Nr 64/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
1250   UchwaƂa Nr XXXVIII/214/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1249   UchwaƂa Nr 26/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
1249   UchwaƂa Nr 62/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1249   UchwaƂa Nr XXXIV/179/09 z dnia 25 listopada 2009 r.
1248   UCHWAƁA NR XXVII/135/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r.
1248   kontrole zewnętrzne
1247   UchwaƂa Nr XXII/108/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1247   UCHWAƁA NR XXII/112/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1247   XXXI SESJA RADY POWIATU
1247   PROTOKÓƁ Nr 14/2010 z dnia 11 maja 2010 r.
1246   UchwaƂa Nr XXXI/151/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1246   UchwaƂa Nr 26/2010 z dnia 26 maja 2010 r.
1246   Komisja Spraw SpoƂecznych
1246  
1245   przetarg nieograniczony na
1245   PROTOKÓƁ Nr 16/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.
1243   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1242   Przetarg nieograniczony na:
1242   PROTOKÓƁ Nr 22/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r.
1242   UchwaƂa Nr XL/226/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1242   UchwaƂa Nr XLII/244/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1241   UchwaƂa Nr XXXV/183/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1241   PROTOKÓƁ Nr 15/2010 z dnia 26 maja 2010 r.
1241   UCHWAƁA NR IX/52/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1240   UCHWAƁA NR XLI/232/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1240   UchwaƂa Nr XLI/233/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1240   kontakt
1239   UchwaƂa Nr 1/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.
1239   UchwaƂa Nr 51/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1239   PROTOKÓƁ Nr 34/2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 r.
1239   UchwaƂa Nr 22/2012 z dnia 22 marca 2012 r.
1238   UchwaƂa Nr 7/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
1238   XXXIV NADZWYCZAJNA SESJI RADY POWIATU
1238   UchwaƂa Nr 13/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1238   ogƂoszenie naboru
1237   UchwaƂa Nr 85/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1237   UchwaƂa Nr XXXVI/199/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1236   UchwaƂa Nr XX/104/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1236   PROTOKÓƁ Nr 20/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1236   UchwaƂa Nr XXXII/169/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1236   PROTOKÓƁ Nr 35/2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
1235   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1233   UchwaƂa Nr XXIII/117/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1233   UchwaƂa Nr II/5/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1233   od 24 marca do 26 kwietnia 2011 r.
1232   PROTOKÓƁ Nr 6/2009 z dnia 11 lutego 2009 r.
1232   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1232   X SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1231   UchwaƂa Nr 47/2007 z dnia 28 wrzeƛnia 2007 r.
1231   UchwaƂa Nr 35/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1231   UchwaƂa Nr XXII/109/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1231   PROTOKÓƁ Nr 31/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1231   UchwaƂa Nr VII/40/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1231   XXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1230   UchwaƂa Nr 60/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.
1230   PROTOKÓƁ Nr 29/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1230   UchwaƂa Nr XXXV/187/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1229   PROTOKÓƁ Nr 49/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1229   PROTOKÓƁ Nr 41/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1228   UchwaƂa Nr I/2/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.
1228   Komisja Oƛwiaty, Kultury, i Sportu
1227   UCHWAƁA NR XXII/128/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
1226   UchwaƂa Nr 36/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1226   PROTOKÓƁ Nr 27/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
1226   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1225   UCHWAƁA NR XXVI/133/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1225   UchwaƂa Nr 14/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1225   OgƂoszenie o przetargu
1225   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1224   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1223   UchwaƂa Nr 11/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
1223   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1223   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1222   UCHWAƁA NR XXXVIII/210/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1221   PROTOKÓƁ Nr 13/2009 z dnia 31 marca 2009 r.
1221   PROTOKÓƁ Nr 21/2009 z dnia 20 maja 2009 r.
1221   UCHWAƁA NR XXXVIII/207/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1221   PROTOKÓƁ Nr 24/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r.
1221   UchwaƂa Nr VI/33/11 z dnia 23 marca 2011 r.
1221   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1220   UchwaƂa Nr 9/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
1220   UchwaƂa Nr XXIX/144/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1220   UchwaƂa Nr XXXI/154/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1220   UchwaƂa Nr XXXIX/220/10 z dnia16 czerwca 2010 r.
1220   POWIAT PYRZYCKI
1219   UchwaƂa Nr 3/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1218   UchwaƂa Nr XVIII/89/08 z dnia 17 wrzeƛnia 2008 r.
1218   PROTOKÓƁ Nr 15/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r.
1218   UchwaƂa Nr 59/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1218   UchwaƂa Nr XXXV/184/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1218   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1217   UchwaƂa Nr 78/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
1217   PROTOKÓƁ Nr 38/2009 z dnia 21 paĆșdziernika 2009 r.
1217   PROTOKÓƁ Nr 43/2009 z dnia 17 listopada 2009 r.
1217   UchwaƂa Nr XXXVII/206/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1217   UchwaƂa Nr 18/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1217   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1216   UchwaƂa Nr 39/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.
1216   UchwaƂa Nr 72/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1216   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
1215   UchwaƂa nr 65/2008 z dnia 8 paĆșdziernika 2008 roku
1215   PROTOKÓƁ Nr 44/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1215   PROTOKÓƁ Nr 6/2010 z dnia 12 lutego 2010 r.
1215   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1214   UchwaƂa Nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009
1214   UchwaƂa Nr 26/2011 z dnia 24 maja 2011 r.
1213   XXXVI SESJA RADY POWIATU
1213   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1213   OgƂoszenie o zamĂłwieniu na przeprowadzenie audytu
1212   PROTOKÓƁ Nr 8/2009 z dnia 24 lutego 2009 r.
1212   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1211   UchwaƂa Nr 76/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1211   PROTOKÓƁ Nr 14/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r.
1211   UchwaƂa Nr XXXI/155/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1211   UchwaƂa Nr XXXVI/191/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.
1211   PROTOKÓƁ Nr 25/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
1211   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1210  
1209   UchwaƂa Nr XXVI/132/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
1209   UchwaƂa Nr 34/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
1209   UchwaƂa Nr XXXIII/178/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1208   UchwaƂa Nr XXII/116/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1207   UCHWAƁA NR XIX/93/08 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1207   UCHWAƁA NR VII/46/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1207   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1205   przetarg nieograniczony
1205   UchwaƂa Nr XXXII/167/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1204   XXX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1204   UchwaƂa Nr XXXVI/195/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1202   UchwaƂa Nr 12/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1201   Komisja ƚrodowiska
1200   UchwaƂa Nr 88/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
1200   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1199   XXIX SESJA RADY POWIATU
1199   UchwaƂa Nr 28/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1198   PROTOKÓƁ Nr 38/2008 z dnia 16 paĆșdziernika 2008 r.
1198   UchwaƂa Nr XXIII/121/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1198   UchwaƂa Nr XXIII/125/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1198   UCHWAƁA NR XX/99/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1198   UCHWAƁA NR XXXVI/192/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1198   PROTOKÓƁ Nr 35/2010 z dnia 12 paĆșdziernika 2010 r.
1198   PROTOKÓƁ Nr 24/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.
1198   OGƁOSZENIA
1197   UchwaƂa Nr XXII/113/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1197   UchwaƂa XXXII/166/09 Z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1197   Komisja BudĆŒetowa
1197   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1197   ZADANIA
1195   UchwaƂa Nr 20/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
1195   Polityka Jakoƛci
1195   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1194   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1193   PROTOKÓƁ Nr 40/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
1192   UchwaƂa Nr XXIII/122/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1192   UchwaƂa Nr XXV/129/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1192   UCHWAƁA NR XLII/240/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1192   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1192   rok 2012
1192   XVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1191   UchwaƂa Nr 31/2008 z dnia 28 maja 2008 r.
1191   UchwaƂa Nr XXXI/152/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1191   UchwaƂa Nr 53/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1191   ANALIZY
1190   PROTOKÓƁ Nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r.
1190   UchwaƂa Nr XXV/130/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1189   UCHWAƁA NR XXIII/119/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1189   UchwaƂa Nr 6/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1189   UchwaƂa Nr 61/2010 z dnia 3 wrzeƛnia 2010 r.
1187   UCHWAƁA NR XXIX/139/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r
1186   UchwaƂa Nr 38/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1186   UchwaƂa nr XLI/234/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1185   UchwaƂa Nr 17/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1185   UchwaƂa Nr XXXVI/198/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1185   UchwaƂa Nr IV/11/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1185   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1184   PROTOKÓƁ Nr 27/2009 z dnia 8 lipca 2009 r.
1184   UchwaƂa Nr 75/2009 z dnia 27 paĆșdziernika 2009 r.
1184   PROTOKÓƁ Nr 48/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1184   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1183   UchwaƂa Nr 5/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.
1183   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1182   UchwaƂa Nr 40/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1181   UchwaƂa Nr 63/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1181   UCHWAƁA Nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 roku
1181   UchwaƂa Nr XXXV/190/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1181   UchwaƂa Nr VII/41/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1181   UCHWAƁA NR XXII/127/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
1181   XXIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1180   UchwaƂa Nr 32/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.
1180   PROTOKÓƁ Nr 4/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
1178   PROTOKÓƁ Nr 43/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
1178   PROTOKÓƁ Nr 47/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1178   UCHWAƁA NR XXXII/157/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1178   XXXVII SESJA RADY POWIATU
1177   UchwaƂa Nr 83/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1177   UchwaƂa Nr 7/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.
1177   UchwaƂa Nr V/32/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1177   PROTOKÓƁ Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
1176   UCHWAƁA NR XX/96/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1175   PROTOKÓƁ Nr 27/2008 z dnia 16 lipca 2008 r.
1175   PROTOKÓƁ Nr 27/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
1175   UCHWAƁA NR XX/119/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
1173   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1172   UchwaƂa Nr 75/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1172   UchwaƂa Nr 17/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1172   OgƂoszenie o przetargu
1172   OgƂoszenie o zamĂłwieniu - zmiana
1171   UchwaƂa Nr 50/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r.
1171   UchwaƂa Nr 31/2009 z dnia 28 maja 2008 r.
1171   UCHWAƁA NR XXXVII/204/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1171   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1170   PROTOKÓƁ Nr 50/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1170   Komisja Rolnictwa, Leƛnictwa, Ochrony ƚrodowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomoƛciami
1170   od 28 paĆșdziernika 2010 r. do 7 stycznia 2011 r.
1169   PROTOKÓƁ Nr 4/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
1169   VII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1168   UchwaƂa Nr 53/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1168   UchwaƂa Nr XXIX/142/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1168   UchwaƂa Nr 85/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1168   PROTOKÓƁ Nr 30/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1167   UCHWAƁA NR XXXVIII/208/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1167   UchwaƂa Nr V/31/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1166   UCHWAƁA NR XXXII/163/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r
1166   UchwaƂa Nr 68/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
1165   UCHWAƁA NR XXXIII/175/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1165   UchwaƂa Nr XXXVI/200/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1164   UchwaƂa nr 42/2008 z dnia 23 lipca 2008 roku
1164   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1163   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1162   PROTOKÓƁ Nr 44/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.
1162   UCHWAƁA NR XXIII/124/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1162   od 24 kwietnia do 26 czerwca 2012 r.
1161   XXXIX SESJA RADY POWIATU
1161   PROTOKÓƁ Nr 30/2011 z dnia 6 lipca 2011 r.
1160   UchwaƂa Nr XXXI/150/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
1160   UCHWAƁA NR XX/97/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1160   UchwaƂa Nr XXXVIII/213/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1160   PROTOKÓƁ Nr 18/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
1160   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1159   UchwaƂa Nr 18/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
1159   UchwaƂa Nr 30/2009 z dnia 28 maja 2008 r.
1159   UchwaƂa Nr 38/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1159   UchwaƂa Nr 39/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.
1159   PROTOKÓƁ Nr 36/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
1159   UchwaƂa Nr XXXV/189/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1159   PROTOKÓƁ Nr 17/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r.
1159   rok 2012
1159   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1158   UchwaƂa Nr III/6/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
1158   rok 2013
1157   UchwaƂa Nr 46/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1157   UchwaƂa Nr 8/2009 z dnia 11 lutego 2009 r.
1157   UchwaƂa Nr XXV/131/09 z dnia 4 marca 2009 r.
1157   UCHWAƁA NR XX/98/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1157   UchwaƂa Nr 6/2010 z dnia 1 lutego 2010 r.
1156   UchwaƂa Nr 43/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
1156   UchwaƂa Nr 73/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1156   UchwaƂa Nr 65/2013 z dnia 5 wrzeƛnia 2013 r.
1155   UCHWAƁA NR XXIII/118/09 z dnia 4 lutego 2009 r.
1155   UchwaƂa Nr XXXII/170/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1155   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
1155   PROTOKÓƁ Nr 37/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1155   Informacja o wyborze oferty
1155   od 25 paĆșdziernika do 27 grudnia 2012 r.
1154   UchwaƂa Nr 4/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r.
1154   UchwaƂa Nr XXXVII/205/10 z dnia 24 marca 2010 r.
1154   Komunikat
1153   UchwaƂa Nr 3/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.
1152   UchwaƂa Nr 82/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1152   UchwaƂa Nr XXIV/126/09 z dnia 24 lutego 2009 r.
1152   PROTOKÓƁ Nr 39/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
1152   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1151   PROTOKÓƁ Nr 4/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r.
1151   UCHWAƁA NR XXXIX/216/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1150   UchwaƂa Nr XXIX/143/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1149   UchwaƂa Nr 91/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
1149   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1149   UCHWAƁA NR XXXI/165/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
1149   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1148   UchwaƂa Nr 43/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
1148   od 27 paĆșdziernika do 27 grudnia 2011 r.
1147   XXXIII SESJA RADY POWIATU
1146   UchwaƂa Nr 59/2008 z dnia 10 wrzeƛnia 2008 r.
1146   PROTOKÓƁ Nr 26/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
1146   UchwaƂa Nr 30/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1146   UCHWAƁA NR XLII/241/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1145   UchwaƂa Nr XXXII/164/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1145   PROTOKÓƁ Nr 5/2010 z dnia 1 lutego 2010 r.
1145   I SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1144   PROTOKÓƁ Nr 46/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
1144   UchwaƂa Nr XL/229/10 z dnia 14 lipca 2010 r.
1143   UchwaƂa Nr 80/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
1143   PROTOKÓƁ Nr 20/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
1143   Komisja Zdrowia, Opieki SpoƂecznej i BezpieczeƄstwa Obywateli
1142   UchwaƂa Nr V/19/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1141   UchwaƂa Nr IV/16/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1140   przetarg nieograniczony na
1140   od 23 lutego do 23 marca 2011 r.
1139   UchwaƂa Nr 52/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
1139   UchwaƂa Nr XXXII/168/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1139   UchwaƂa Nr 96/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.
1139   PROTOKÓƁ Nr 3/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
1139   PROTOKÓƁ Nr 8/2010 z dnia 2 marca 2010 r.
1139   UchwaƂa Nr V/18/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1139   PROTOKÓƁ Nr 20/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
1138   przetarg nieograniczony na:
1138   UchwaƂa Nr XXXIII/174/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1138   PROTOKÓƁ Nr 9/2010 z dnia 9 marca 2010 r.
1138   UchwaƂa Nr 22/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1138   PROTOKÓƁ Nr 22/2010 z dnia 13 lipca 2010 r.
1138   UchwaƂa Nr 71/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
1138   UCHWAƁA NR II/3/10 z dnia 8 grudnia 2010 r.
1137   UchwaƂa Nr XX/116/04 z dnia 27 paĆșdziernika 2004 r.
1137   UchwaƂa Nr XX/101/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1137   UchwaƂa Nr 28/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
1136   UchwaƂa Nr 56/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
1136   PROTOKÓƁ Nr 19/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1135   UCHWAƁA Nr 51/09 z dnia 22 lipca 2009 r.
1135   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1134   kontakt
1134   UchwaƂa Nr XII/65/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
1132   XL NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU
1132   UchwaƂa Nr XXXIX/221/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1132   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1131   PROTOKÓƁ Nr 17/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r.
1131   UchwaƂa Nr XXXIII/173/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1131   UchwaƂa Nr XXXVIII/212/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1131   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1131   UCHWAƁA NR XXXVI/193/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
1130   UchwaƂa Nr XXXIII/177/09 z dnia 28 paĆșdziernika 2009 r.
1130   UCHWAƁA NR XXXVIII/211/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1130   UchwaƂa Nr V/26/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1130   UchwaƂa Nr 17/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
1129   UCHWAƁA Nr 50/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1129   UchwaƂa Nr 54/2009 z dnia 29 lipca 2009 r.
1128   UchwaƂa Nr 15/2009 z dnia 11 marca 2009 r.
1128   UchwaƂa Nr 83/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1128   Komisja DoraĆșna
1128   UchwaƂa Nr V/20/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1127   UchwaƂa Nr XXXII/160/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1127   XIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1126   UchwaƂa Nr XXXIX/225/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1126   UchwaƂa Nr 20/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
1125   VIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1125   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1124   Komisja Rewizyjna
1124   UchwaƂa Nr VII/37/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1123   VI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1123   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1122   UchwaƂa Nr 32/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
1122   UCHWAƁA NR XXXII/162/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1122   UchwaƂa Nr XXXII/172/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1122   UchwaƂa Nr 21/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1122   UchwaƂa Nr I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 r.
1121   UchwaƂa Nr 79/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1121   Robert SĂłjka
1120   UchwaƂa Nr 11/2009 z dnia 4 marca 2009 r.
1120   UchwaƂa Nr XXXVI/202/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1120   UchwaƂa Nr XLII/246/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1120   UchwaƂa Nr 75/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
1120   UchwaƂa Nr VII/44/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1119   UchwaƂa Nr XXXV/186/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1119   UchwaƂa nr CXVI.311.2013
1118   UchwaƂa Nr 91/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1117   UchwaƂa Nr 69/2008 z dnia 28 paĆșdziernika 2008 r.
1117   XLII SESJA RADY POWIATU
1117   PROTOKÓƁ Nr 43/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.
1117   UCHWAƁA NR VIII/50/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
1116   UchwaƂa Nr 23/2009 z dnia 6 maja 2009 r.
1116   UchwaƂa Nr 32/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1116   PROTOKÓƁ Nr 26/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1116   UchwaƂa Nr 5/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
1115   UchwaƂa Nr 61/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1115   UCHWAƁA NR XX/95/08 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1115   PROTOKÓƁ Nr 48/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
1115   PROTOKÓƁ Nr 14/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
1115   rok 2010
1115   kontakt
1114   UchwaƂa Nr 81/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r.
1113   UchwaƂa Nr XXXIX/218/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1113   UchwaƂa Nr 65/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1113   PROTOKÓƁ Nr 10/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
1113   UCHWAƁA NR XXVIII/150/13 z dnia 24 maja 2013 r.
1112   UchwaƂa Nr 71/2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
1112   UchwaƂa Nr 64/2010 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
1111   UchwaƂa Nr 67/2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
1111   UchwaƂa Nr 12/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1111   PROTOKÓƁ Nr 46/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
1111   UCHWAƁA NR XXIII/132/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
1110   przetarg nieograniczony na:
1110   UchwaƂa Nr 64/2008 z dnia 30 wrzeƛnia 2008 r.
1110   OgƂoszenie o rokowaniach
1109   UCHWAƁA NR VII/43/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1109   od 29 grudnia 2011 r. do 21 lutego 2012 r.
1108   UchwaƂa Nr 71/2008 z dnia 29 paĆșdziernika 2008 r.
1108   UCHWAƁA NR 4/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
1108   UCHWAƁA NR XXIV/137/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.
1108   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1108   XXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1108   Kazimierz LipiƄski
1108   ogƂoszenie o konkursie
1107   UchwaƂa Nr 73/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1107   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1107   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1107   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1106   UchwaƂa Nr 66/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1106   UchwaƂa Nr 38/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
1105   UchwaƂa Nr 84/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
1105   PROTOKÓƁ Nr 31/2010 z dnia 21 wrzeƛnia 2010 r.
1105   od 23 lutego do 27 marca 2012 r.
1104   UchwaƂa Nr 86/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
1104   UchwaƂa Nr XXXII/165/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1104   UchwaƂa Nr III/7/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
1104   UchwaƂa Nr 1/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
1104   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1103   przetarg nieograniczony na:
1103   PROTOKÓƁ Nr 42/2010 z dnia 18 listopada 2010 r.
1102   UCHWAƁA Nr 48/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1102   III NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1102   UCHWAƁA Nr 8/2011 z dnia 15 marca 2011 roku
1102   UchwaƂa Nr VII/47/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1102   UchwaƂa Nr VII/48/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1101   PROTOKÓƁ Nr 41/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.
1101   UchwaƂa Nr IX/54/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1101   OgƂoszenie o rokowaniach
1100   UchwaƂa Nr 25/2010 z dnia 11 maja 2010 r.
1100   UchwaƂa Nr 45/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
1100   OBWIESZCZENIA
1099   UchwaƂa Nr 37/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
1098   UchwaƂa Nr 41/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.
1097   UchwaƂa Nr 23/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1097   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1097   UCHWAƁA NR XXVI/145/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
1096   UchwaƂa Nr IV/13/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1096   UchwaƂa Nr 36/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
1096   rok 2012
1096   od 18 kwietnia do 25 czerwca 2013 r.
1095   UchwaƂa Nr 67 /2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
1095   od 28 czerwca do 18 wrzeƛnia 2012 r.
1094   UchwaƂa Nr XLII/242/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1094   UchwaƂa Nr 83/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
1094   UchwaƂa Nr 48/A/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
1094   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1094   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1093   UchwaƂa Nr 92/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1093   UchwaƂa Nr IV/9/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1093   PROTOKÓƁ Nr 2/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
1093   UchwaƂa Nr 83/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
1093   PROTOKÓƁ Nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
1092   UchwaƂa Nr 47/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
1092   UCHWAƁA NR XXXVI/193/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1092   UchwaƂa Nr 31/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1091   UchwaƂa Nr 6/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
1090   UchwaƂa Nr XXII/118/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
1090   UchwaƂa Nr 78/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
1090   UchwaƂa Nr 94/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1089   UchwaƂa Nr 53/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.
1089   UchwaƂa Nr 76/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
1088   UchwaƂa Nr 20/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1088   PROTOKÓƁ Nr 22/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1088   UchwaƂa Nr 44/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
1087   UchwaƂa Nr V/30/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1087   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1086   UchwaƂa Nr 73/2009 z dnia 21 paĆŒdziernika 2009 r.
1086   UchwaƂa Nr 90/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1086   PROTOKÓƁ Nr 34/2010 z dnia 5 paĆșdziernika 2010 r.
1085   UCHWAƁA Nr 45/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1085   UchwaƂa Nr XXXII/159/09 z dnia 23 wrzeƛnia 2009 r.
1085   UchwaƂa Nr XXXVI/201/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
1085   PROTOKÓƁ Nr 33/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
1085   PROTOKÓƁ Nr 7/2011 z dnia 15 lutego 2011 r.
1085   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1084   UCHWAƁA NR XXXVIII/209/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
1084   PROTOKÓƁ Nr 5/2011 z dnia 7 lutego 2011 r.
1084   od 8 stycznia do 22 lutego 2011 r.
1084   UchwaƂa Nr 23/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
1083   UchwaƂa Nr 16/2009 z dnia 18 marca 2009 r.
1083   PROTOKÓƁ Nr 15/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.
1082   UchwaƂa nr 13/2008 z dnia 4 marca 2009 r.
1082   UchwaƂa Nr XXXIX/223/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1082   UCHWAƁA Nr V/27/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1081   UchwaƂa Nr 77/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.
1081   UCHWAƁA NR XXXV/185/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1080   PROTOKÓƁ Nr 40/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r
1079   UchwaƂa Nr 66/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
1078   przetarg nieograniczony na:
1078   UchwaƂa Nr 33/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
1077   przetarg nieograniczony na:
1077   UchwaƂa Nr 4/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
1077   UchwaƂa Nr 11/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1077   UchwaƂa Nr 78/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.
1077   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1077   ElĆŒbieta Cichacka
1076   UchwaƂa Nr 9/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
1076   PROTOKÓƁ Nr 38/2010 z dnia 3 listopada 2010 r.
1075   UchwaƂa Nr XXXIX/222/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1075   UchwaƂa Nr 60/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
1075   UchwaƂa Nr 90/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
1075   od 1 do 27 wrzeƛnia 2011 r.
1074   UchwaƂa nr 10/2009 z dnia 18 lutego 2009 r.
1074   UchwaƂa Nr 17A/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1074   UchwaƂa Nr 51/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
1073   UCHWAƁA Nr 47/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1073   PROTOKÓƁ Nr 44/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
1073   PROTOKÓƁ Nr 35/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
1073   UCHWAƁA Nr 3/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku
1073   UCHWAƁA NR XIX/112/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
1073   ZADANIA
1072   UchwaƂa Nr 25/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1072   UchwaƂa Nr 56/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.
1072   UchwaƂa Nr 8/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
1072   UchwaƂa Nr IV/8/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1072   UchwaƂa Nr 54/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
1071   UchwaƂa Nr 40/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
1071   UchwaƂa Nr 27/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
1071   UCHWAƁA XXVI/143/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
1070   przetarg nieograniczony na:
1070   UchwaƂa Nr 14/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1070   UchwaƂa Nr 30/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
1070   UCHWAƁA NR XVII/92/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
1070   UCHWAƁA XXVI/142/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
1069   UchwaƂa Nr XXIII//130/05 z dnia 26 stycznia 2005 r.
1069   UchwaƂa Nr 24/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1069   UchwaƂa Nr 41/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
1069   UchwaƂa Nr IV/10/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1069   UchwaƂa Nr VII/38/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1069   UchwaƂa Nr 31/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
1069   UCHWAƁA NR XXIII/129/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
1068   UchwaƂa Nr 68/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1067   UchwaƂa Nr 19/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r.
1067   PROTOKÓƁ Nr 16/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
1066   UchwaƂa Nr 87/2009 z dnia 30 listopada 2009 r
1066   UchwaƂa Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
1066   UchwaƂa Nr 58/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
1065   UchwaƂa Nr 81/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.
1065   PROTOKÓƁ Nr 45/2009 z dnia 24 listopada 2009 r.
1064   UchwaƂa Nr 29/2009 z dnia 20 maja 2009 r.
1064   UchwaƂa Nr XXXV/182/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1064   UchwaƂa Nr 27/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.
1064   UchwaƂa Nr 48/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
1064   UchwaƂa Nr 88/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
1063   UchwaƂa IV/12/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.
1063   UCHWAƁA NR XV/83/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
1063   UchwaƂa Nr 28/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
1062   UCHWAƁA NR V/29/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1062   UchwaƂa Nr 16/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
1062   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1061   UchwaƂa Nr XXXIX/219/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1061   UCHWAƁA NR XLI/231/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1061   UchwaƂa Nr 21/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
1061   MirosƂaw Gryczka
1061   Artur Pniewski
1060   UchwaƂa Nr 5/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.
1059   PROTOKÓƁ Nr 32/2010 z dnia 23 wrzeƛnia 2010 r.
1059   tablica ogƂoszeƄ
1057   UCHWAƁA Nr 22/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.
1057   UchwaƂa Nr 15/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1056   UchwaƂa Nr 72 /2009 z dnia 13 paĆșdziernika 2009 r.
1056   PROTOKÓƁ Nr 13/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
1055   UchwaƂa Nr 27/2009 z dnia 13 maja 2009 r.
1055   UchwaƂa Nr 2/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
1055   UCHWAƁA NR VI/35/11 z dnia 23 marca 2011 r.
1055   UchwaƂa Nr 48/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
1055   PROTOKÓƁ Nr 45/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
1054   przetarg nieograniczony na:
1054   UchwaƂa Nr 42/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
1054   UchwaƂa Nr 82/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1054   UchwaƂa Nr 69/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
1054   Dokumenty
1054   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
1053   Komunikat
1053   UCHWAƁA X/59/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
1053   UchwaƂa Nr 59/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
1052   UchwaƂa Nr 29/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1052   UchwaƂa Nr 13/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
1052   XVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1051   UchwaƂa Nr 11/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
1051   UchwaƂa Nr 32/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
1049   UCHWAƁA Nr 49/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1049   UchwaƂa Nr 52/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.
1047   PROTOKÓƁ Nr 47/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
1047   PROTOKÓƁ Nr 8/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.
1047   Komisja DoraĆșna
1047   od 28 wrzeƛnia do 25 paĆșdziernika 2011 r.
1047   UCHWAƁA Nr XVI/87/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1047   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
1047   Wieloletnia prognoza finansowa
1046   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1045   UCHWAƁA NR XLI/230/10 z dnia 22 wrzeƛnia 2010 r.
1045   PROTOKÓƁ Nr 20/2014 z dnia 6 maja 2014 r.
1044   UchwaƂa Nr 42/2010 z dnia 7 lipca 2010 r.
1044   UchwaƂa Nr 62 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
1044   UchwaƂa Nr XVI/89/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1043   UchwaƂa Nr 24/2009 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
1043   UCHWAƁA NR XIV/78/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
1043   XXI SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1042   UchwaƂa Nr 33/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1042   PROTOKÓƁ Nr 3/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r.
1042   PROTOKÓƁ Nr 23/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
1042   UchwaƂa Nr X/56/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
1042   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1041   UchwaƂa Nr 74/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.
1041   PROTOKÓƁ Nr 49/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r.
1041   UchwaƂa Nr 3/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku
1040   UchwaƂa Nr 59/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
1040   UchwaƂa Nr 79/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
1040   UCHWAƁA NR XXVII/149/13 z dnia 8 maja 2013 r.
1039   XXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1038   UchwaƂa Nr 93/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
1038   PROTOKÓƁ Nr 23/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
1038   UchwaƂa Nr XLII/243/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1038   PROTOKÓƁ Nr 40/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
1038   XXXI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1037   UchwaƂa Nr 60/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1037   PROTOKÓƁ Nr 17/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.
1037   od 22 lutego do 16 kwietnia 2013 r.
1036   UchwaƂa Nr 21 z dnia kwietnia 2009 r.
1036   UCHWAƁA Nr 46/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1036   UchwaƂa Nr 44/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
1036   UchwaƂa Nr 47/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
1036   PROTOKÓƁ Nr 36/2010 z dnia 18 paĆșdziernika 2010 r.
1036   IX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1035   UCHWAƁA Nr 35/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
1035   UchwaƂa Nr 10/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
1035   UchwaƂa Nr 77/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
1035   UCHWAƁA NR IV/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
1034   UchwaƂa Nr 58/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
1034   UchwaƂa Nr 87/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
1034   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
1033   UchwaƂa Nr 70/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
1033   UchwaƂa Nr 89/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.
1033   UchwaƂa Nr 10/2010 z dnia 16 marca 2010 r.
1033   UchwaƂa Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
1033   od 25 czerwca do 29 wrzeƛnia 2015 r.
1032   PROTOKÓƁ Nr 6/2011 z dnia 9 lutego 2011 r.
1032   UchwaƂa Nr 34/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
1032   PROTOKÓƁ Nr 26/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
1032   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
1031   UchwaƂa Nr 57/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1031   UchwaƂa Nr XLII/237/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1031   UchwaƂa Nr X/58/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
1030   UCHWAƁA Nr 37/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
1030   XV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1030   UCHWAƁA NR XXIII/136/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
1029   UchwaƂa Nr 55/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1029   UCHWAƁA NR XLII/238/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1029   UchwaƂa Nr VII/36/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1029   UCHWAƁA NR IX/53/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1029   UchwaƂa Nr XI/60/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
1029   UchwaƂa Nr 68/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
1028   PROTOKÓƁ Nr 21/2011 z dnia 24 maja 2011 r.
1028   UchwaƂa Nr X/57/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
1028   UCHWAƁA NR XI/62/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
1028   XX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1027   UchwaƂa Nr 69/2009 z dnia 7 paĆșdziernika 2009 r.
1027   UCHWAƁA NR XXIX/151/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
1026   UchwaƂa Nr 84/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.
1026   PROTOKÓƁ Nr 1/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.
1026   UchwaƂa Nr 89/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
1025   PROTOKÓƁ Nr 42/2009 z dnia 13 listopada 2009 r.
1025   UchwaƂa Nr IX/55/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1024   UchwaƂa Nr 53/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
1024   XVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1023   UchwaƂa Nr V/21/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1023   UchwaƂa Nr 23/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
1023   Ryszard Berdzik
1022   PROTOKÓƁ Nr 28/2010 z dnia 3 wrzeƛnia 2010 r.
1022   PROTOKÓƁ Nr 11/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
1022   PROCEDURY
1021   PROTOKÓƁ Nr 17/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r
1020   UchwaƂa Nr 35/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
1019   przetarg nieograniczony na
1019   UchwaƂa Nr 54/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
1019   UchwaƂa Nr 63 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
1019   UchwaƂa Nr 40/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
1019   UchwaƂa Nr 60/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r.
1019   UchwaƂa Nr 72/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
1018   UCHWAƁA Nr 44/09 z dnia 8 lipca 2009 r.
1018   UCHWAƁA NR XV/82/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
1017   UchwaƂa Nr 2/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r.
1017   UCHWAƁA Nr 34/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
1017   UchwaƂa Nr 80/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
1017   XIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
1017   UchwaƂa Nr XXX/146/09 z dnia 20 maja 2009 r.
1016   UchwaƂa Nr 74/2009 z dnia 21 paĆșdziernika 2009 r.
1016   UchwaƂa Nr XLII/245/10 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1016   BartƂomiej KrĂłlikowski
1015   UchwaƂa Nr 32/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
1014   UCHWAƁA NR XXXIX/215/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
1014   UchwaƂa Nr 15/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
1014   PROTOKÓƁ Nr 26/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
1014   Komunikat
1013   UchwaƂa Nr 58/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r.
1013   PROTOKÓƁ Nr 21/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
1011   UchwaƂa Nr 63/2009 z dnia 9 wrzeƛnia 2009 r.
1011   UchwaƂa Nr 74/2010 z dnia 27 paĆșdziernika 2010 r.
1011   PROTOKÓƁ Nr 40/2010 z dnia 12 listopada 2010 r.
1011   PROTOKÓƁ Nr 45/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
1011   PROTOKÓƁ Nr 49/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
1011   UchwaƂa Nr 85/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
1011   UCHWAƁA V/28/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1011   UchwaƂa Nr 7/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
1009   od 28 marca do 24 kwietnia 2012 r.
1009   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
1008   UchwaƂa Nr 65 /2009 z dnia 18 wrzeƛnia 2009 r.
1008   PROTOKÓƁ Nr 13/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
1008   ogƂoszenie o konkursie
1007   UchwaƂa Nr 66 /2009 z dnia 29 wrzeƛnia 2009 r.
1006   UchwaƂa Nr 46/10 z dnia 13 lipca 2010 r.
1005   UchwaƂa Nr 67/2010 z dnia 14 wrzeƛnia 2010 r.
1005   UchwaƂa Nr V/24/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1005   UchwaƂa Nr XVI/88/12 z dnia 28 marca 2012 r.
1005   UCHWAƁA NR XVIII/102/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
1002   UchwaƂa Nr 25/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
1001   UchwaƂa Nr V/25/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
1001   UchwaƂa Nr VII/39/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
1001   UchwaƂa Nr 31/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
1000   UchwaƂa Nr 16/2010 z dnia 30 marca 2010 r.
1000   UchwaƂa Nr 50/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
1000   UchwaƂa Nr 9/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
1000   PROTOKÓƁ Nr 1/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
999   PROTOKÓƁ Nr 29/2010 z dnia 7 wrzeƛnia 2010 r.
999   UchwaƂa Nr 23/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
998   przetarg nieograniczony na
998   UchwaƂa Nr 84/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.
998   UchwaƂa Nr 18/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
997   UchwaƂa Nr 39/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
997   UchwaƂa Nr 52/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.
997   UchwaƂa Nr 17/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
997   PROTOKÓƁ Nr 49/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
997   UchwaƂa Nr 93/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
995   UchwaƂa Nr 36/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.
995   UchwaƂa Nr 29/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
994   XXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
993   UchwaƂa Nr 56/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
993   UchwaƂa Nr 9/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
992   UchwaƂa Nr 43/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
992   PROTOKÓƁ Nr 33/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.
992   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
991   UchwaƂa Nr 50/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
991   UchwaƂa Nr 62/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
991   PROTOKÓƁ Nr 36/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
991   UchwaƂa Nr 2/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
991   UCHWAƁA NR XVIII/103/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
990   UchwaƂa Nr 46/2010 z dnia 29 czerwca 2011 r.
990   UchwaƂa Nr 58/2012 z dnia 21 sierpnia 2021 r.
990   UchwaƂa Nr 61 /2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
989   UCHWAƁA Nr 38/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
988   UchwaƂa Nr 41/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
988   Program Ochrony ƚrodowiska Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2015
987   UchwaƂa Nr 14/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
987   UchwaƂa Nr 61/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.
987   UCHWAƁA NR XXVI/146/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
987   PROTOKÓƁ Nr 48/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
986   UchwaƂa Nr 22/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.
986   PROTOKÓƁ Nr 18/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
986   UchwaƂa Nr XI/61/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 r.
985   UchwaƂa Nr 74/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
985   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
984   UchwaƂa Nr VII/42/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
984   UchwaƂa Nr 70/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
984   Kazimierz LipiƄski
982   PROTOKÓƁ Nr 19/2011 z dnia 12 maja 2011 r.
982   UchwaƂa Nr 39/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
982   UCHWAƁA NR XIV/79/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
982   PROTOKÓƁ Nr 14/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
981   UCHWAƁA Nr 36/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
980   UchwaƂa Nr VIII/51/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
980   UchwaƂa Nr 63/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
980   UchwaƂa Nr XI/63/11 z dnia 28 wrzeƛnia 2011 roku
980   XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
979   XII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
978   UchwaƂa Nr 28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
978   StanisƂaw StepieƄ
977   Informacja o wyborze oferty
976   UchwaƂa nr 47/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
976   UchwaƂa Nr 71/2011 z dnia 13 wrzeƛnia 2011 r.
976   UCHWAƁA NR XIX/111/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
975   UchwaƂa Nr XII/69/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
975   PROTOKÓƁ Nr 57/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
974   Komunikat
973   PROTOKÓƁ Nr 28/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
973   PROTOKÓƁ Nr 31/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.
973   PROTOKÓƁ Nr 37/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
972   UchwaƂa Nr 70/2010 z dnia 30 wrzeƛnia 2010 r.
972   UchwaƂa Nr V/23/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
972   UchwaƂa Nr 51/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
972   UchwaƂa Nr 93/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
972   UCHWAƁA NR XXIX/156/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
972   UCHWAƁA NR II/7/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
971   UchwaƂa Nr 49/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
971   od 28 grudnia 2012 r. do 19 lutego 2013 r.
971   UchwaƂa Nr 29/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
970   UchwaƂa Nr 42/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
970   UchwaƂa Nr 21/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r.
970   UchwaƂa Nr 58/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
969   UCHWAƁA NR VI/34/11 z dnia 23 marca 2011 r.
969   UchwaƂa Nr 55/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.
968   UchwaƂa Nr 19/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.
968   UchwaƂa Nr 59/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
968   PROTOKÓƁ Nr 57/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
968   UchwaƂa Nr 4/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
968   XXXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
967   PROTOKÓƁ Nr 55/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
966   UchwaƂa Nr 62A/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
966   UchwaƂa Nr XXVI/147/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
966   rok 2013
965   UchwaƂa Nr 57/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
965   UCHWAƁA NR XXIII/134/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
964   UchwaƂa Nr 24/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
964   UchwaƂa Nr 26/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
963   UchwaƂa Nr 41/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
963   rok 2014
962   UchwaƂa Nr 56/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
962   UCHWAƁA NR XIII/72/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
962   UCHWAƁA NR XV/84/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
962   PROTOKÓƁ Nr 10/2012 z dnia 6 marca 2012 r.
960   PROTOKÓƁ Nr 34/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
960   UCHWAƁA NR XXXI/166/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
959   PROTOKÓƁ Nr 37/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
959   XXII SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
959   XXX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
958   UchwaƂa Nr 72/2010 z dnia 12 paĆșdziernika 2010 r.
958   UCHWAƁA NR VIII/49/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.
958   UchwaƂa Nr XXI/123/12 z dnia 8 listopada 2012 roku
958   UCHWAƁA NR XXX/162/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
958   UCHWAƁA NR XXXI/168/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
956   PROTOKÓƁ Nr 3/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
956   UchwaƂa Nr 39/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
955   UchwaƂa Nr 15/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
954   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
954   XXXIV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
953   UchwaƂa Nr 7/2010 z dnia 23 lutego 2010 r.
953   UCHWAƁA NR XVIII/97/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
953   UchwaƂa Nr 6/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
953   rok 2015
952   UchwaƂa Nr 69/2010 z dnia 23 wrzeƛnia 2010 r.
952   UchwaƂa Nr 32/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.
952   UchwaƂa Nr 35/2013 z dnia 27 maja 2013 r.
951   UchwaƂa Nr XII/67/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
951   UCHWAƁA NR XIX/108/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
951   UchwaƂa Nr 24/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
951   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
950   od 19 wrzeƛnia do 23 paĆșdziernika 2012 r.
950   PROTOKÓƁ Nr 62/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
950   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
949   PROTOKÓƁ Nr 32/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
949   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
949   UchwaƂa Nr 21/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
948   UchwaƂa Nr 77/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
948   UchwaƂa Nr 37/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
947   UchwaƂa Nr XII/64/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
947   UCHWAƁA NR XVIII/101/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
947   UchwaƂa Nr 47/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
947   UchwaƂa Nr 77/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
947   UchwaƂa Nr 30/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
947  
946   UchwaƂa nr 33/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
945   PROTOKÓƁ Nr 19/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
942   PROTOKÓƁ Nr 9/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
942   UchwaƂa Nr 45/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
942   UchwaƂa Nr 57/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
942   UchwaƂa Nr 2/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
941   UchwaƂa Nr 67/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
941   UchwaƂa Nr XII/66/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
941   PROTOKÓƁ Nr 5/2013 z dnia 5 lutego 2013 r.
941   UCHWAƁA NR XXIX/155/13 z dnia 26 czerwca 2013 r
941   UchwaƂa Nr 94/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
941   Wiktor ToƂoczko
940   WNIOSKI
940   UchwaƂa Nr 33/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
940   PROTOKÓƁ Nr 21/2014 z dnia 13 maja 2014 r.
940   MichaƂ ƁuszczyƄski
939   UchwaƂa Nr 80/2011 z dnia 24 paĆșdziernika 2011 r.
939   PROTOKÓƁ Nr 28/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
939   UCHWAƁA Nr XX/115/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
938   UchwaƂa Nr XIV/77/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
938   UCHWAƁA NR XXIII/130/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
937   UchwaƂa Nr 75/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
937   UchwaƂa Nr XIII/74/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
937   PROTOKÓƁ Nr 39/2012 z dnia 11 wrzeƛnia 2012 r.
937   XXVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
936   ZADANIA
935   UchwaƂa Nr 82/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
934   UchwaƂa Nr 87/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
934   UchwaƂa Nr 63/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
934   PROTOKÓƁ Nr 16/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r.
933   UCHWAƁA NR XXXII/169/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
932   UchwaƂa Nr 13/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
931   PROTOKÓƁ Nr 16/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.
931   UchwaƂa Nr 53/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
931   I SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
929   UchwaƂa Nr 12/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
928   UchwaƂa Nr 43/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
928   UCHWAƁA NR XIII/76/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
927   UchwaƂa Nr 30/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
927   UchwaƂa Nr 49/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
927   PROTOKÓƁ Nr 27/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
926   UCHWAƁA NR XXII/126/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
924   UchwaƂa Nr 9/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
924   UchwaƂa Nr 20/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
924   UchwaƂa Nr 46/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
924   UCHWAƁA NR XXXIV/183/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
923   UchwaƂa Nr 94/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
923   PROTOKÓƁ Nr 8/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
923   rok 2014
922   UchwaƂa Nr 68 /2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
921   UchwaƂa Nr 6/2012 z dnia 31 stycznia 2012
921   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
920   MirosƂaw Bitenc
919   UCHWAƁA XX/117/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
919   UchwaƂa Nr 65/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
919   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
918   UchwaƂa Nr 19/2009
918   UchwaƂa Nr 86/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
917   UchwaƂa Nr 82/2011 z dnia 31 paĆșdziernika 2011 r.
917   UCHWAƁA Nr 7/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku
917   UchwaƂa Nr 98/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
917   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
916   UchwaƂa Nr 15/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
916   UchwaƂa Nr 37/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
916   UchwaƂa Nr 45/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
916   UCHWAƁA NR XXIV/138/13 z dnia 28 stycznia 2013 r.
916   od 23 paĆșdziernika do 23 grudnia 2013 r.
915   UchwaƂa Nr 79/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
915   PROTOKÓƁ Nr 17/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
915   PROTOKÓƁ Nr 20/2013 z dnia 2 maja 2013 r.
915   UchwaƂa Nr 69/2013 z dnia 30 wrzesieƄ 2013 r.
915   XXXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
914   PROTOKÓƁ Nr 25/2013 z dnia 27 maja 2013 r.
914   UchwaƂa Nr 56/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
914   od 20 lutego do 15 kwietnia 2014 r.
914   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
913   UchwaƂa Nr XXI/121/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
913   UchwaƂa Nr 60/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
912   UchwaƂa Nr 92/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
912   UchwaƂa Nr 16/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
912   od 26 czerwca do 17 wrzeƛnia 2013 r.
911   UchwaƂa Nr XII/68/11 z dnia 26 paĆșdziernika 2011 r.
911   UchwaƂa Nr 80/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
911   SkƂad Rady Powiatu Pyrzyckiego V kadencji
910   UchwaƂa Nr 91/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
910   PROTOKÓƁ Nr 32/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
909   PROTOKÓƁ Nr 47/2011 z dnia 27 paĆșdziernika 2011 r.
909   UCHWAƁA NR XXII/124/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
909   UchwaƂa Nr 71/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
909   XXXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
909   kontakt
908   UchwaƂa Nr 5/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.
908   PROTOKÓƁ Nr 3/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
907   UchwaƂa Nr 65/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r.
907   UchwaƂa Nr 43/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
906   UchwaƂa Nr 57/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
906   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
905   UchwaƂa Nr 86/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
905   UchwaƂa Nr 88/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
905   UchwaƂa Nr 54/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
905   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
904   od 20 grudnia 2006 r. do 25 stycznia 2007 r.
904   UchwaƂa Nr 71/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
904   UchwaƂa Nr 86/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
904   PROTOKÓƁ Nr 9/2013 z dnia 5 marca 2013 r.
903   UchwaƂa Nr 41/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
903   UchwaƂa Nr 34/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
903   UchwaƂa Nr 36/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
903   UchwaƂa Nr 50/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
903   XXXII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
902   PROTOKÓƁ Nr 44/2011 z dnia 11 paĆșdziernika 2011 r.
902   UchwaƂa Nr 20/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
902   PROTOKÓƁ Nr 31/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
902   UchwaƂa Nr 33/2013 z dnia 17 maja 2013 r.
901   UCHWAƁA NR 8/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
901   PROTOKÓƁ Nr 11/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
901   PLAN KONTROLI
900   UchwaƂa Nr 81/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.
899   UchwaƂa Nr 14/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
899   UchwaƂa Nr 67/2013 z dnia 25 wrzesieƄ 2013
899   UCHWAƁA NR XXXII/171/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
899  
899   Monika Mirowska
899   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
898   PROTOKÓƁ Nr 42/2011 z dnia 30 wrzeƛnia 2011 r.
898   UchwaƂa Nr 12/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
898   UCHWAƁA NR XXIX/153/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
898   UCHWAƁA NR XXXIV/187/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
897   UCHWAƁA NR XIII/71/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
897   PROTOKÓƁ Nr 58/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
897   UchwaƂa Nr 34/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
897   UCHWAƁA NR XIX/113/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
897   PROTOKÓƁ Nr 6/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
897   UchwaƂa Nr 40/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
896   UCHWAƁA NR XIII/75/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
896   UchwaƂa Nr 80/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
896   UchwaƂa Nr 3/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
896   UchwaƂa Nr 18/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
896   UCHWAƁA NR XXVI/148/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
895   UchwaƂa Nr 21/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
895   UCHWAƁA NR XVIII/99/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku
893   UchwaƂa Nr 51/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
893   PROTOKÓƁ Nr 60/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
893   ROZKƁADY JAZDY
892   UchwaƂa Nr 85/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
892   PROTOKÓƁ Nr 7/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.
892   UchwaƂa Nr 67/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
892   UchwaƂa Nr 70/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
892   UchwaƂa Nr 89A/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
892   UchwaƂa Nr 91/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
892   UchwaƂa Nr 55/2013 z dnia 9 lipca 2013 r
891   PROTOKÓƁ Nr 15/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.
891   UchwaƂa Nr XXXIX/224/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.
891   UchwaƂa Nr 53/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
890   UchwaƂa Nr 40/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
890   UchwaƂa Nr 13/2013 z dnia 5 marca 2013 r.
890   PROTOKÓƁ Nr 37/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
889   UchwaƂa Nr 8/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
889   UchwaƂa Nr 5/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
888   UchwaƂa Nr 11/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.
888   UCHWAƁA Nr XVI/86/12 z dnia 12 marca 2012 r.
888   PROTOKÓƁ Nr 20/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
888   UchwaƂa Nr 81/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
887   PROTOKÓƁ Nr 38/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
887   PROTOKÓƁ Nr 19/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
887   PROTOKÓƁ Nr 22/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
887   UchwaƂa Nr 70/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
887   UchwaƂa Nr 72/2013 z dnia 10 paĆșdziernika 2013 r.
887   kontakt
886   UchwaƂa Nr 90/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
886   PROTOKÓƁ Nr 23/2013 z dnia 17 maja 2013 r.
886   UCHWAƁA NR XXX/161/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
885   UCHWAƁA NR XVIII/95/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
885   PROTOKÓƁ Nr 45/2012 z dnia 15 paĆșdziernika 2012 r.
885   UchwaƂa XVI.68.2014
884   PROTOKÓƁ Nr 39/2011 z dnia 5 wrzeƛnia 2011 r.
884   UchwaƂa Nr 54/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
884   UchwaƂa Nr 62/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
883   UchwaƂa Nr 49/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
883   UchwaƂa Nr XIII/73/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
883   UchwaƂa Nr 49/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
883   ElĆŒbieta Gabruch
882   kontakt
882   PROTOKÓƁ Nr 53/2011 z dnia 22 listopada 2011 r.
882   UchwaƂa Nr 81/2011 z dnia 27 paĆșdziernika 2011 r.
882   UchwaƂa Nr 66/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
882   UCHWAƁA Nr 1/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
882   UchwaƂa Nr 10/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
882   UchwaƂa Nr 51/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
882   Zawiadomienie
881   UchwaƂa Nr 95/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
881   UCHWAƁA NR XXVI/144/13 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
881   UchwaƂa Nr 28/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
881   UchwaƂa Nr 7/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
880   UchwaƂa Nr 73/2011 z dnia 22 wrzeƛnia 2011 r.
880   UchwaƂa Nr 43/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
880   PROTOKÓƁ Nr 6/2015 z dnia 11 lutego 2015 r
879   UchwaƂa Nr 11/2013 z dnia 20 lutego 2013 r.
879   UchwaƂa Nr 25/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
879   OgƂoszenie
878   UCHWAƁA NR XVIII/96/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
878   UchwaƂa Nr 14/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
878   UchwaƂa Nr 27/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
878   UchwaƂa Nr 42/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
877   UchwaƂa Nr 17/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
877   PROTOKÓƁ Nr 44/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
877   PROTOKÓƁ Nr 30/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r
877   UchwaƂa Nr 48/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
877   Robert Betyna
876   UchwaƂa Nr 19/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
876   UchwaƂa Nr 38/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
875   PROTOKÓƁ Nr 54/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
875   UCHWAƁA NR XIX/109/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
875   UchwaƂa Nr 64/2012 z dnia 18 wrzeƛnia 2012 r.
874   UCHWAƁA NR XVIII/94/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
874   PROTOKÓƁ Nr 54/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
873   UchwaƂa Nr 76/2011 z dnia 11 paĆșdziernika 2011 r.
873   UchwaƂa Nr 69/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
873   UchwaƂa Nr 97/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
872   UchwaƂa Nr 38/2012 z dnia 28 maja 2012 r.
872   UCHWAƁA NR XX/114/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
872   PROTOKÓƁ Nr 53/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
872   UCHWAƁA NR XXXI/163/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
871   UchwaƂa Nr 84/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.
871   UchwaƂa Nr 90/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
871   PROTOKÓƁ Nr 47/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
871   UchwaƂa Nr 89/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
871   UCHWAƁA NR XXXI/167/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
870   UchwaƂa Nr 75/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
870   UchwaƂa Nr XXX/147/09 z dnia 20 maja 2009 r.
870   UchwaƂa Nr 44/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
870   UchwaƂa Nr 61/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
869   UCHWAƁA Nr 50/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
869   UchwaƂa Nr 68/2012 z dnia 27 wrzeƛnia 2012 r.
869   XLI SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
868   PROTOKÓƁ Nr 29/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r
868   UCHWAƁA NR XXX/159/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
867   PROTOKÓƁ Nr 48/2011 z dnia 31 paĆșdziernika 2011 r.
867   UchwaƂa Nr XIV/80/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
867   UchwaƂa Nr 18/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
867   UchwaƂa Nr 48/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
867   UchwaƂa Nr 52/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
867   UCHWAƁA NR XXV/140/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
866   UchwaƂa Nr 27/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
866   UchwaƂa Nr 76/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
866   UchwaƂa Nr 83/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
866   UchwaƂa Nr 7/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
866   UchwaƂa Nr 47/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
865   UCHWAƁA NR XVIII//100/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
865   UchwaƂa Nr 19/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
865   UCHWAƁA NR XXXIV/180/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
864   UchwaƂa Nr XXI/122/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
863   UCHWAƁA NR XVI/85/12 z dnia 28 marca 2012 r.
863   UchwaƂa Nr 74/2012 z dnia 23 paĆșdziernika 2012 r.
862   UchwaƂa Nr 4/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.
862   PROTOKÓƁ Nr 34/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.
862   UCHWAƁA NR XIX/107/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
862   XXIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
862   PROTOKÓƁ Nr 41/2013 z dnia 4 wrzeƛnia 2013 r.
860   UchwaƂa Nr 89A/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
860   PROTOKÓƁ Nr 32/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
860   UchwaƂa Nr 45/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
859   PROTOKÓƁ Nr 12/2012 z dnia 22 marca 2012 r.
859   PROTOKÓƁ Nr 22/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
858   PROTOKÓƁ Nr 50/2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
858   PROTOKÓƁ Nr 35/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
858   PROTOKÓƁ Nr 64/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
858   UchwaƂa Nr 22/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
858   UCHWAƁA NR XXIX/157/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
858   Informacja o stanie mienia w Powiecie
858   UchwaƂa Nr 8/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
857   UchwaƂa Nr 25/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
857   UchwaƂa Nr 62/2012 z dnia 4 wrzeƛnia 2012 r.
857   PROTOKÓƁ Nr 43/2012 z dnia 28 wrzeƛnia 2012 r.
857   UchwaƂa Nr 84/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
856   PROTOKÓƁ Nr 41/2012 z dnia 24 wrzeƛnia 2012 r.
856   PROTOKÓƁ Nr 24/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
856   PROTOKÓƁ Nr 31/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
855   KONSULTACJE SPOƁECZNE
854   UchwaƂa Nr 89/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
854   UchwaƂa Nr 78/2011 z dnia 13 paĆșdziernika 2011 r.
854   UCHWAƁA NR XIX/110/12 z dnia 19 wrzeƛnia 2012 r.
854   UCHWAƁA NR XXIII/131/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
854   UchwaƂa Nr 97/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
854   ogƂoszenie o konkursie
853   PROTOKÓƁ Nr 56/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r.
853   UchwaƂa Nr 55/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
853   UchwaƂa Nr 94/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
853   PROTOKÓƁ Nr 65/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
853   UCHWAƁA NR XXV/139/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
853   UchwaƂa Nr 4/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
853   UchwaƂa Nr I/1/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
852   UchwaƂa Nr 39/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
852   PROTOKÓƁ Nr 12/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
852   ZADANIA
852   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
852   Janusz Budynek
851   UchwaƂa Nr 10/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
851   PROTOKÓƁ Nr 13/2013 z dnia 26 marca 2013 r
851   od 19 wrzeƛnia do 22 paĆșdziernika 2013 r.
851   UCHWAƁA NR XXXVI/190/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
851   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
851   VI NADZWYCZAJA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
850   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
850   UchwaƂa Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
850   UchwaƂa Nr 96/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
850   od 16 kwietnia do 24 czerwca 2014 r.
849   UchwaƂa Nr 66/2013 z dnia 25 wrzeƛnia 2013 r.
849   PROTOKÓƁ Nr 21/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
848   UCHWAƁA NR XVII/93/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
848   PROTOKÓƁ Nr 27/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r
848   UchwaƂa Nr 72/2012 z dnia 9 paĆșdziernika 2012 r.
848   PROTOKÓƁ Nr 21/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
848   XXXV SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
848   Zaproszenie do skƂadania ofert na dzierĆŒawę lokalu uĆŒytkowego
847   PROTOKÓƁ Nr 29/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
847   UchwaƂa Nr 96/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
847   UchwaƂa Nr 52/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
847   UchwaƂa Nr 99/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
847   UchwaƂa Nr XL/215/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
846   PROTOKÓƁ Nr 46/2011 z dnia 25 paĆșdziernika 2011 r.
846   PROTOKÓƁ Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
846   PROTOKÓƁ Nr 23/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
846   UchwaƂa Nr 42/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
845   UCHWAƁA NR XVIII/106/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
845   UchwaƂa Nr 59/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
845   UchwaƂa Nr 64/2013 z dnia 4 wrzeƛnia 2013 r.
845   PROTOKÓƁ Nr 47/2013 z dnia 8 paĆșdziernika 2013 r.
845   UchwaƂa Nr XXXIII/177/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
845   UchwaƂa Nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
844   UCHWAƁA NR XVIII/104/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
844   PROTOKÓƁ Nr 33/2012 z dnia 30 lipca 2012 r.
844   UchwaƂa Nr 60/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
844   UchwaƂa Nr 95/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
844   UchwaƂa Nr 2/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
843   UCHWAƁA NR XXIX/152/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
843   UCHWAƁA NR XXXIII/173/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
843   UCHWAƁA NR XXXIV/181/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
843   UchwaƂa Nr 81/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
843   Komisja Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
842   PROTOKÓƁ Nr 42/2012 z dnia 27 wrzeƛnia 2012 r.
842   UCHWAƁA NR XXXIII/178/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
841   UchwaƂa Nr 79/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
841   PROTOKÓƁ Nr 59/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
841   UchwaƂa Nr 78/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
840   PROTOKÓƁ Nr 11/2013 z dnia 12 marca 2013 r.
840   PROTOKÓƁ Nr 52/2013 z dnia 28 paĆșdziernika 2013 r.
839   PROTOKÓƁ Nr 41/2011 z dnia 22 wrzeƛnia 2011 r.
839   UCHWAƁA NR VII/30/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
838   UchwaƂa Nr XX/116/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
837   PROTOKÓƁ Nr 10/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
837   UchwaƂa Nr 76/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
836   PROTOKÓƁ Nr 36/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.
835   UchwaƂa Nr 24/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
835   UchwaƂa Nr XXXIII/179/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
835   UCHWAƁA NR II/6/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
835   Ariel Ostolski
834   UCHWAƁA NR XV/81/12 z dnia 22 lutego 2012 r.
834   PROTOKÓƁ Nr 6/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
834   PROTOKÓƁ Nr 44/2013 z dnia 25 wrzeƛnia 2013 r.
833   PROTOKÓƁ Nr 45/2013 z dnia 30 wrzeƛnia 2013 r.
833   UCHWAƁA Nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
832   PROTOKÓƁ Nr 8/2012 z dnia 23 lutego 2012 r.
832   PROTOKÓƁ Nr 56/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.
832   UchwaƂa Nr XXXIV/182/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
831   UchwaƂa Nr 73/2012 z dnia 15 paĆșdziernika 2012 r.
831   PROTOKÓƁ Nr 61/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
830   UCHWAƁA NR XXII/125/12 z dnia 14 grudnia 2012 r.
830   UchwaƂa Nr 5/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
830   PROTOKÓƁ Nr 5/2014 z dnia 3 lutego 2014 r.
829   UchwaƂa Nr XXXIV/184/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
828   UchwaƂa Nr 46/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
828   PROTOKÓƁ Nr 18/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
827   PROTOKÓƁ Nr 2/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.
827   PROTOKÓƁ Nr 5/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.
827   UCHWAƁA NR XVIII/98/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku
827   UchwaƂa Nr 78/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
827   PROTOKÓƁ Nr 28/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
827   UchwaƂa Nr XXXVII/202/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
826   PROTOKÓƁ Nr 18/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
826   PROTOKÓƁ Nr 52/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
826   Zapytanie ofertowe
825   PROTOKÓƁ Nr 60/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
824   Księga Jakoƛci
824   PROTOKÓƁ Nr 39/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.
824   UchwaƂa Nr 68/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
823   PROTOKÓƁ Nr 59/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
823   UchwaƂa Nr 100/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
823   UCHWAƁA NR XL/211/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
822   UchwaƂa Nr 23/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
821   UchwaƂa Nr 31/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
821   PROTOKÓƁ Nr 38/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
821   PROTOKÓƁ Nr 61/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r.
820   UchwaƂa Nr 77/2013 z dnia 28 paĆșdziernika 2013 r.
820   XXXIX SESJA NADZWYCZAJNA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
820   od 30 grudnia 2014 r. do 3 lutego 2015 r.
819   PROTOKÓƁ Nr 24/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r.
819   PROTOKÓƁ Nr 48/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
818   UchwaƂa Nr 35/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
818   UCHWAƁA XX/118/12 z dnia 24 paĆșdziernika 2012 r.
818   UchwaƂa Nr 82/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
818   PROTOKÓƁ Nr 51/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
817   PROTOKÓƁ Nr 46/2012 z dnia 17 paĆșdziernika 2012 r.
817   PROTOKÓƁ Nr 55/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
817   UchwaƂa Nr 101/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
817   VIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
816   PROTOKÓƁ Nr 30/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
816   UCHWAƁA NR XXI/120/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
816   PROTOKÓƁ Nr 32/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
816   PROTOKÓƁ Nr 10/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
815   PROTOKÓƁ Nr 51/2011 z dnia 14 listopada 2011 r.
815   UCHWAƁA NR XVIII/105/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
815   UchwaƂa Nr 63/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
815   PROTOKÓƁ Nr 4/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.
814   PROTOKÓƁ Nr 46/2013 z dnia 7 paĆșdziernika 2013 r.
813   UchwaƂa Nr 85/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
813   UCHWAƁA NR XXV/141/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
813   PROTOKÓƁ Nr 42/2013 z dnia 5 wrzeƛnia 2013 r.
813   PROTOKÓƁ Nr 27/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
813   UCHWAƁA NR V/18/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
812   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
811   PROTOKÓƁ Nr 56/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
810   PROTOKÓƁ Nr 52/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
810   UchwaƂa Nr 88/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
810   UchwaƂa Nr XXXV/188/14 z dnia 12 marca 2014 r.
809   UchwaƂa Nr 92/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
809   PROTOKÓƁ Nr 4/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.
809   PROTOKÓƁ Nr 58/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.
809   UCHWAƁA NR III/9/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
808   UchwaƂa Nr 56/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
808   PROTOKÓƁ Nr 63/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r
808   PROTOKÓƁ Nr 41/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
807   UchwaƂa Nr 87/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
807   UchwaƂa Nr 98/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
807   od 24 grudnia 2013 r. do 19 lutego 2014 r.
807   Jan Chmielewski
807   ogƂoszenie o konkursie
806   PROTOKÓƁ Nr 7/2013 z dnia 20 lutego 2013 r
806   ZADANIA
805   UchwaƂa Nr 16/2013 z dnia 12 marca 2013 r.
805   PROTOKÓƁ Nr 62/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
805   PROTOKÓƁ Nr 65/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
805   PROTOKÓƁ Nr 2/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
804   UchwaƂa Nr 11/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
803   PROTOKÓƁ Nr 50/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
803   PROTOKÓƁ Nr 55/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
803   PROTOKÓƁ Nr 40/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
803   PROTOKÓƁ Nr 13/2014 z dnia 27 marca 2014 r.
803   UchwaƂa Nr XXXVII/204/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
803   XXXVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
802   PROTOKÓƁ Nr 33/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
802   UchwaƂa Nr 74/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
802   UCHWAƁA NR XXXIV/185/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
801   UchwaƂa Nr 44/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
801   UchwaƂa Nr 75/2013 z dnia 25 paĆșdziernika 2013 r.
800   PROTOKÓƁ Nr 52/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
800   UchwaƂa Nr 92/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
800   UCHWAƁA NR XXXIII/175/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
800   UCHWAƁA XXXVI/194/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
800   Wykaz nieruchomoƛci przeznaczonych do oddania w najem
799   UCHWAƁA NR V/15/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
798   PROTOKÓƁ Nr 2/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r
798   PROTOKÓƁ Nr 14/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
797   Sprawozdania
797   PROTOKÓƁ Nr 13/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
796   UCHWAƁA NR XXXI/164/13 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
794   PROTOKÓƁ Nr 49/2012 z dnia 31 paĆșdziernika 2012 r.
794   UCHWAƁA NR XXXIII/176/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
794   UchwaƂa Nr 42/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
794   od 1 do 29 grudnia 2014 r.
793   PROTOKÓƁ Nr 25/2008
793   PROTOKÓƁ Nr 25/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
793   UchwaƂa Nr 79/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
793   PROTOKÓƁ Nr 1/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r.
793   UchwaƂa Nr 15/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
791   UchwaƂa Nr XXII/106/08
791   PROTOKÓƁ Nr 7/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
791   UCHWAƁA NR XLI/217/14 z dnia 13 listopada 2014 r.
791   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
791   UCHWAƁA NR IX/47/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
790   UCHWAƁA NR XXXIII/174/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
790   UchwaƂa Nr 102/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
790   UCHWAƁA NR XXXVII/200/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
790   UchwaƂa Nr I/2/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
789   UCHWAƁA NR XXIX/154/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
788   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
787   PROTOKÓƁ Nr 48/2012 z dnia 30 paĆșdziernika 2012 r.
786   UchwaƂa Nr 5/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
785   PROTOKÓƁ Nr 15/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r
784   UchwaƂa Nr 37/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
784   UchwaƂa Nr I/3/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
783   PROTOKÓƁ Nr 26/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.
783   UCHWAƁA NR XXIII/135/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
783   PROTOKÓƁ Nr 35/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.
783   UchwaƂa Nr 3/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
783   UCHWAƁA NR VII/27/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
782   PROTOKÓƁ Nr 54/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.
782   UchwaƂa Nr XXXVIII/207/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
781   PROTOKÓƁ Nr 51/2012 z dnia 8 listopada 2012 r.
781   UchwaƂa Nr 10/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
781   UchwaƂa Nr 24/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r.
781   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
781   PROTOKÓƁ Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
779   UCHWAƁA NR XXXIX/210/14 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
778   PROTOKÓƁ Nr 4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.
778   UchwaƂa Nr V/16/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
777   PROTOKÓƁ Nr 49/2013 z dnia 14 paĆșdziernika 2013 r.
777   PROTOKÓƁ Nr 57/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
777   UCHWAƁA NR XXXVII/201/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
777   UchwaƂa Nr 72/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
776   PROTOKÓƁ Nr 8/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
775   PROTOKÓƁ Nr 3/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
775   UCHWAƁA NR XXXIX/209/14 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
773   Komisja Spraw SpoƂecznych (2011-2014 )
772   PROTOKÓƁ Nr 58/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
772   PROTOKÓƁ Nr 34/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
772   Walenty Darczuk
771   PROTOKÓƁ Nr 24/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
770   UCHWAƁA NR XXX/160/13 z dnia 18 wrzeƛnia 2013 r.
770   UCHWAƁA NR XXXVI/195/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
770   XL SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
770   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
768   PROTOKÓƁ Nr 17/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
768   PROTOKÓƁ Nr 19/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r
767   UCHWAƁA NR IV/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
765   UCHWAƁA NR XXXVI/191/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
765   UchwaƂa Nr 10/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
764   PROTOKÓƁ Nr 28/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
764   UchwaƂa Nr 61/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
763   UchwaƂa Nr 6/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.
762   UCHWAƁA NR XXIII/133/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
762   UchwaƂa Nr 19/2014 z dnia 27 marca 2014 r.
762   PROTOKÓƁ Nr 34/2014 z dnia 28 sierpnia 2014
762   UCHWAƁA NR VII/31/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
761   UchwaƂa Nr 104/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
761   PROTOKÓƁ Nr 66/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
760   UchwaƂa Nr 81/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.
760   UCHWAƁA NR XXXIV/186/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
759   UchwaƂa Nr 93/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.
759   od 30 kwietnia do 24 czerwca 2015 r.
757   UCHWAƁA NR XXXVI/197/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
757   Komisja Oƛwiaty, Kultury i Sportu (2011-2014)
757   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
756   UchwaƂa Nr 27/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
756   UchwaƂa Nr 28/2014 z dnia 6 maja 2014 r.
756   PROTOKÓƁ Nr 25/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
755   kontakt
755   UchwaƂa Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
755   UchwaƂa Nr 11/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
754   UCHWAƁA NR XXXII/170/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
754   Jacek Chmielewski
754   UCHWAƁA NR VII/34/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
753   Komisja BudĆŒetu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony ƚrodowiska
752   od 17 wrzeƛnia do 28 paĆșdziernika 2014 r.
751   PROTOKÓƁ Nr 63/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
751   PROTOKÓƁ Nr 12/2014 z dnia 19 marca 2014 r.
751   UchwaƂa Nr 31/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
750   PROTOKÓƁ Nr 15/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.
750   UchwaƂa Nr 17/2014 z dnia 12 marca 2014
750   od 30 wrzeƛnia do 27 paĆșdziernika 2015 r.
749   od 25 lutego do 25 marca 2015 r.
749   PROTOKÓƁ Nr 18/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
748   UchwaƂa Nr 6/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
748   PROTOKÓƁ Nr 35/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r
747   PROTOKÓƁ Nr 16/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r
747   UchwaƂa Nr VIII/39/15 z dnia 25 marca 2015 r.
746   Komisja Rewizyjna (2011-2014)
744   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
743   UchwaƂa Nr 73/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
743   UchwaƂa Nr 66/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
742   UCHWAƁA NR XL/216/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
742   PROTOKÓƁ Nr 45/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
741   PROTOKÓƁ Nr 10/2014 z dnia 6 marca 2014 r.
741   UchwaƂa Nr 12/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
740   PROTOKÓƁ Nr 64/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
740   UchwaƂa Nr 79/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
740   Komisja BudĆŒetowa (2011-2014)
740   UchwaƂa Nr 27/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
739   UchwaƂa Nr 44/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
739   UCHWAƁA NR VII/28/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
739   UCHWAƁA Nr VIII/37/15 z dnia 25 marca 2015 r.
739   SkƂad Rady DziaƂalnoƛci PoĆŒytku Publicznego
738   UchwaƂa Nr 103/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
738   UchwaƂa Nr 71/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
737   UchwaƂa Nr 47/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
737   PROTOKÓƁ Nr 43/2013 z dnia 23 wrzeƛnia 2013 r.
737   II SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
737   UCHWAƁA NR V/20/15 z dnia 4 lutego 2015 r
737   PROTOKÓƁ Nr 34/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
736   PROTOKÓƁ Nr 38/2014 z dnia 23 wrzeƛnia 2014 r.
736   UCHWAƁA NR V/17/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
736   OgƂoszenie o rokowaniach
735   UchwaƂa Nr 34/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
735   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
734   PROTOKÓƁ Nr 50/2013 z dnia 23 paĆșdziernika 2013 r.
734   UchwaƂa Nr 13/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
734   od 5 do 25 lutego 2015 r.
734   UCHWAƁA NR IX/46/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
733   IV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
732   UchwaƂa Nr 57/2014 z dnia 23 wrzeƛnia 2014 r.
732   UCHWAƁA NR XL/212/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
732   UCHWAƁA NR VI/24/15 z dnia 19 lutego 2015 r.
731   PROTOKÓƁ Nr 9/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
731   UCHWAƁA VIII/40/15 z dnia 25 marca 2015 r.
730   PROTOKÓƁ Nr 6/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.
730   UCHWAƁA NR XVII/82/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
729   PROTOKÓƁ Nr 53/2013 z dnia 31 paĆșdziernika 2013 r.
729   UchwaƂa Nr 25/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
729   PROTOKÓƁ Nr 42/2014 z dnia 7 paĆșdziernika 2014 r.
729   PROTOKÓƁ Nr 5/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.
729   UCHWAƁA NR VIII/42/15 z dnia 25 marca 2015 r.
729   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
728   UchwaƂa Nr 26/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
728   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
727   kontakt
727   UCHWAƁA NR XLI/218/14 z dnia 13 listopada 2014 r.
726   UchwaƂa Nr 50/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
726   PROTOKÓƁ Nr 57/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r
726   Uchwala Nr 9/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
725   Terminarz posiedzeƄ
725   UCHWAƁA NR 24/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
725   PROTOKÓƁ Nr 19/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
724   od 25 czerwca do 16 wrzeƛnia 2014 r.
724   V SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
724   od 30 grudnia 2014 r. do 3 lutego 2015 r.
723   UchwaƂa Nr 41/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
723   PROTOKÓƁ Nr 50/2014 z dnia 14 listopada 2014 r
723   PROTOKÓƁ Nr 1/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r.
723   UCHWAƁA NR VII/29/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
721   UCHWAƁA NR XXXVI/189/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
721   UCHWAƁA NR XXXVI/192/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
720  
720   PROTOKÓƁ Nr 36/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.
720   UchwaƂa Nr 9/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.
720   UchwaƂa Nr 64A/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
720   UchwaƂa Nr 74/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
720   UCHWAƁA NR VII/32/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
718   UCHWAƁA NR XXXVII/199/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
718   UchwaƂa Nr 30/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
718   UchwaƂa Nr I/5/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
717   UCHWAƁA NR V/14/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
716   UCHWAƁA NR XL/214/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
716   PROTOKÓƁ Nr 44/2014 z dnia 15 paĆșdziernika 2014 r.
714   UchwaƂa Nr 56/2014 z dnia 12 wrzeƛnia 2014 r.
714   PROTOKÓƁ Nr 15/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.
714   PROTOKÓƁ Nr 23/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
713   PROTOKÓƁ Nr 59/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.
713   PROTOKÓƁ Nr 37/2014 z dnia 15 wrzeƛnia 2014 r.
713   PROTOKÓƁ Nr 29/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
712   PROTOKÓƁ Nr 51/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
712   Komisja ƚrodowiska (2011-2014)
712   PROTOKÓƁ Nr 8/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
711   od 26 marca do 29 kwietnia 2015 r.
710   PROTOKÓƁ Nr 23/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
710   PROTOKÓƁ Nr 54/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r
710   PROTOKÓƁ Nr 3/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
709   UchwaƂa Nr 60/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
709   UchwaƂa Nr 7/2015 z dnia 11 lutego 2015 r
708   UchwaƂa Nr 75/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
708   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
707   UCHWAƁA NR XXXVI/198/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
707   UchwaƂa Nr 22/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.
707   UCHWAƁA NR VIII/43/15 z dnia 25 marca 2015 r.
706   PROTOKÓƁ Nr 55/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
705   UCHWAƁA NR IV/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
705   UchwaƂa Nr 8/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.
705   PROTOKÓƁ Nr 17/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
704   UCHWAƁA NR XXXVIII/206/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
704   UchwaƂa Nr 73/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
704   UchwaƂa Nr 28/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
704   PROTOKÓƁ Nr 20/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
703   UCHWAƁA NR XXXVIII/208/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
703   PROTOKÓƁ Nr 43/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
703   UCHWAƁA NR VIII/41/15 z dnia 25 marca 2015 r.
703   PROTOKÓƁ Nr 7/2015 z dnia 17 lutego 2015 r
702   UchwaƂa Nr 33/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
702   UCHWAƁA NR VII/33/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
702   Projekty wspóƂpracy
699   UchwaƂa Nr 58/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
699   III NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
699   UchwaƂa Nr 19/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
699   KOMUNIKATY
698   UchwaƂa Nr 51/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
698   PROTOKÓƁ Nr 18/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
698   PROTOKÓƁ Nr 22/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
698   Konsultacje
697   UCHWAƁA Nr XXXVII/203/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.
697   UchwaƂa Nr 63/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
697   rok 2015
696   Programy wspóƂpracy
695   UCHWAƁA XL/213/14 z dnia 29 paĆșdziernika 2014 r.
695   Statut Powiatu Pyrzyckiego
695   UCHWAƁA NR V/22/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
695   UchwaƂa Nr 21/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.
694   UCHWAƁA NR XXXVIII/205/14 z dnia 17 wrzeƛnia 2014 r.
694   PROTOKÓƁ Nr 58/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
693   PROTOKÓƁ Nr 11/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
693   UchwaƂa Nr 29/2014 z dnia 13 maja 2014 r.
692   UchwaƂa Nr 16/2014 z dnia 6 marca 2014 r.
692   PROTOKÓƁ Nr 26/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.
692   PROTOKÓƁ Nr 47/2014 z dnia 31 paĆșdziernika 2014 r.
691   UchwaƂa Nr 65/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
691   UCHWAƁA NR IX/44/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
691   OGƁOSZENIE
690   UchwaƂa Nr 46/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
690   UchwaƂa Nr 67/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
690   UchwaƂa Nr 12/2015 z dnia 9 marca 2015 r.
690   UchwaƂa Nr 29/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
688   PROTOKÓƁ Nr 12/2015 z dnia 19 marca 2015 r
687   UchwaƂa Nr 17/2015 z dnia 19 marca 2015 r.
686   UchwaƂa Nr 22/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
686   Zapytanie ofertowe
685   UchwaƂa Nr 14/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
685   UchwaƂa Nr 59/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
685   PROTOKÓƁ Nr 16/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r
685   PROTOKÓƁ Nr 38/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
684   UchwaƂa Nr 54/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
684   PROTOKÓƁ Nr 49/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.
684   UCHWAƁA NR V/19/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
684   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
683   UchwaƂa Nr 49/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
682   UchwaƂa Nr 4/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
681   UchwaƂa Nr XXII/115/08
681   UchwaƂa Nr 31/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
681   UchwaƂa Nr 52/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
681   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
680   PROTOKÓƁ Nr 46/2014 z dnia 27 paĆșdziernika 2014 r.
680   PROTOKÓƁ Nr 56/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.
679   UchwaƂa Nr 36/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
679   UchwaƂa Nr I/4/14 z dnia 1 grudnia 2014 r.
679   UCHWAƁA NR XII/66/2015 z dnia 7 paĆșdziernika 2015 roku
679   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
678   UchwaƂa Nr 69/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
678   Janusz Budynek
678   Jan Jaworski
677   UchwaƂa Nr 35/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
677   UCHWAƁA Nr 1/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
677   PROTOKÓƁ Nr 22/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
676   UchwaƂa Nr 18/2014 z dnia 19 marca 2014 r.
676   PROTOKÓƁ Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
676   UCHWAƁA NR X/56/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
675   146
675   UchwaƂa Nr 55/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
674   UchwaƂa Nr 38/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
674   od 1 do 29 grudnia 2014 r.
674   UchwaƂa Nr 33/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
674   X SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
673   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
673   UchwaƂa Nr 18/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
673   UchwaƂa Nr 26/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
673   MiƂosz Ɓuszczyk
672   OgƂoszenie Komisarza Wyborczego
672   PROTOKÓƁ Nr 26/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
672   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
671   UchwaƂa Nr 40/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
670   PROTOKÓƁ Nr 36/2014 z dnia 12 wrzeƛnia 2014 r.
670   UCHWAƁA NR VIII/38/15 z dnia 25 marca 2015 r.
670   PROTOKÓƁ Nr 39/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
668   Wybory do RDPP
667   UCHWAƁA NR X/58/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
666  
666   UCHWAƁA NR VIII/35/15 z dnia 25 marca 2015 r.
666   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
665   PROTOKÓƁ Nr 39/2014 z dnia 25 wrzeƛnia 2014 r.
665   PROTOKÓƁ Nr 37/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
664   UchwaƂa Nr 70/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
664   UchwaƂa Nr 78/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
663   UchwaƂa Nr 12/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
663   UCHWAƁA NR IV/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
662   UchwaƂa Nr 20/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
661   UchwaƂa Nr 32/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
661   PROTOKÓƁ Nr 40/2014 z dnia 30 wrzeƛnia 2014 r.
661   ogƂoszenie naboru
660   OgƂoszenie
659   UchwaƂa Nr 45/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
659   UchwaƂa Nr 64/2014 z dnia 24 paĆșdziernika 2014 r.
659   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
658   UchwaƂa Nr 53/2014 z dnia 5 wrzeƛnia 2014 r.
658   UCHWAƁA NR VII/26/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
658   UCHWAƁA NR IX/45/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
658   Walenty Darczuk
657   PROTOKÓƁ Nr 28/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
656   UchwaƂa Nr 62/2014 z dnia 9 paĆșdziernika 2014 r.
656   IX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
655   UchwaƂa Nr 76/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
655   UCHWAƁA NR II/8/14 z dnia 12 grudnia 2014 r.
655   XV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
655   REJESTRY
654   UchwaƂa Nr 32/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
653   Zapytanie ofertowe
650   UchwaƂa Nr 16/2015 z dnia 19 marca 2015 r.
650   Zapytanie ofertowe
649   UchwaƂa Nr XXII/105/08
649   UchwaƂa Nr 80/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
649   Zapytanie ofertowe
648   UchwaƂa Nr XXII/114/08
647   UchwaƂa Nr 43/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
647   VII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
647   rok 2015
646   PROTOKÓƁ Nr 11/2015 z dnia 18 marca 2015 r.
646   UchwaƂa Nr 45/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
645   PROTOKÓƁ Nr 53/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r
645   UchwaƂa Nr 30/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
643   Zapytanie ofertowe
641   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
640   PROTOKÓƁ Nr 29/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
640   Zapytanie ofertowe
639   UchwaƂa Nr 77/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
639   UCHWAƁA NR VI/25/15 z dnia 19 lutego 2015 r.
638   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
638   UCHWAƁA NR VIII/36/15 z dnia 25 marca 2015 r.
637   PROTOKÓƁ Nr 9/2015 z dnia 9 marca 2015 r.
636   UchwaƂa Nr 48/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
635   UchwaƂa Nr 80/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
634   Zapytanie ofertowe
634   XIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
633   UchwaƂa Nr 15/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
633   Zapytanie ofertowe
631   rok 2006
630   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
629   UCHWAƁA NR V/21/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
627   UCHWAƁA NR X/51/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
624   UCHWAƁA NR X/54/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
623   UchwaƂa Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
623   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
622   UchwaƂa Nr 20/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
621   kontakt
620   UCHWAƁA NR V/23/15 z dnia 4 lutego 2015 r.
620   UchwaƂa Nr 14/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
620   UCHWAƁA NR X/50/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku
618   UchwaƂa Nr 81/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
617   UchwaƂa Nr 34/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
616   UchwaƂa Nr 46/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
616   UCHWAƁA NR XI/64/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
616   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
615   PROTOKÓƁ Nr 27/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
614   UCHWAƁA NR X/57/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
613   PROTOKÓƁ Nr 31/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.
612   UchwaƂa Nr 48/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.
611   PROTOKÓƁ Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
610   MirosƂaw Bitenc
609   PROTOKÓƁ Nr 24/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
609   PROTOKÓƁ Nr 32/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
608   PROTOKÓƁ Nr 30/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.
608   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
606   UchwaƂa Nr 36/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
605   UCHWAƁA NR IX/48/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
604   PROTOKÓƁ Nr 30/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
604   UchwaƂa Nr 13/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
601   UCHWAƁA NR X/49/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
601   UchwaƂa Nr 47/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
600   Zapytanie ofertowe
599   UchwaƂa Nr 42/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
598   UchwaƂa Nr 35/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
597   PROTOKÓƁ Nr 33/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
597   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
596   UchwaƂa Nr 39/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
594   PROTOKÓƁ Nr 25/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
594   Zapytanie ofertowe
593   Zapytanie ofertowe
592   PROTOKÓƁ Nr 33/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
592   Zawiadomienia, komunikaty
591   UchwaƂa Nr 38/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
589   rok 2014
588   UchwaƂa Nr 10/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
587   147
587   XVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
586   UCHWAƁA NR X/55/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
584   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
582   Decyzja
581   UchwaƂa Nr 51/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
581   UCHWAƁA NR XI/59/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
581   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
579   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
578   PROTOKÓƁ Nr 40/2015 z dnia 12 paĆșdziernika 2015
578   UchwaƂa Nr XV/81/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
577   UchwaƂa Nr 68/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
577   XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
577   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
575   Zapytanie ofertowe
574   UchwaƂa Nr 61/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
573   POWIAT PYRZYCKI
573   UchwaƂa Nr 40/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
573   ZdzisƂaw Wudarczyk
572   UCHWAƁA NR XIII/68/15 z dnia 28 paĆșdziernika 2015 r.
569   UchwaƂa Nr 49/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
567   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
565   UchwaƂa Nr 27/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
564   rok 2007
563   PROTOKÓƁ Nr 31/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
563   UCHWAƁA XI/65/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
563   ogƂoszenie o konkursie
561   PROTOKÓƁ Nr 35/2015 z dnia 17 wrzeƛnia 2015 r.
559   UchwaƂa Nr 41/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
559   UchwaƂa Nr 52/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
558   Zarząd Powiatu 2014-2016
557   UCHWAƁA NR X/52/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
557   Program PrzeciwdziaƂania Bezrobociu
553   UchwaƂa Nr 67/2015 z dnia 9 paĆșdziernika 2015 r.
553   ZADANIA
552   rok 2005
551   UCHWAƁA NR XI/62/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
551   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
551   UCHWAƁA NR XV/74/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
551   rok 2016
550   UCHWAƁA NR XVII/85/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
550   UCHWAƁA NR XIX/92/2016 z dnia 16 marca 2016 roku
546   UchwaƂa Nr XI/60/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
544   UchwaƂa Nr 44/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
542   UchwaƂa Nr 54/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
542   UchwaƂa Nr 81/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
540   UCHWAƁA NR XI/61/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
540   Zapytanie ofertowe
539   UchwaƂa Nr 56/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
538   XII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
538   PROTOKÓƁ Nr 41/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
537   XI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
537   PROTOKÓƁ Nr 45/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
536   UCHWAƁA NR XX/105/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
535   PROTOKÓƁ Nr 47/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
535   UCHWAƁA NR XV/70/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
534   Zapytanie ofertowe
534   UCHWAƁA NR XI/63/15 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
532   UCHWAƁA NR XVIII/88/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
532   UchwaƂa Nr 15/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
531   UchwaƂa Nr 39/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
531   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
530   UchwaƂa Nr 62/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
526   XVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
523   UCHWAƁA NR X/53/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.
523   UchwaƂa Nr 58/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
523   UchwaƂa Nr 71/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
521   UchwaƂa Nr 77/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
520   UchwaƂa Nr 50/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
519   PROTOKÓƁ Nr 36/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
519   UchwaƂa Nr 84/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
519   PROTOKÓƁ Nr 9/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
517   UchwaƂa Nr 66/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
516   UCHWAƁA NR XV/77/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
515   UchwaƂa Nr 28/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
514   PROTOKÓƁ Nr 44/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
512   UCHWAƁA NR XVIII/86/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
512   od 27 stycznia 2016 r. do 11 lutego 2016 r.
507   UCHWAƁA NR XV/69/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku
506   UchwaƂa Nr 60/2015 z dnia 30 wrzeƛnia 2015 r.
506   PROTOKÓƁ Nr 5/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.
505   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
504   Zapytanie ofertowe
504   UCHWAƁA NR XV/76/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
503   UchwaƂa Nr 57/2015 z dnia 17 wrzeƛnia 2015 r.
503   od 21 grudnia 2015 r. do 26 stycznia 2016 r.
502   UCHWAƁA NR XV/71/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
501   UchwaƂa Nr 29/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
500   PROTOKÓƁ Nr 46/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
499   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
499   PROTOKÓƁ Nr 4/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
499   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
498   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
498   UchwaƂa Nr 5/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
497   UchwaƂa Nr 63/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
497   PROTOKÓƁ Nr 13/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
495   UchwaƂa Nr 69/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
493   UchwaƂa Nr 64/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
492   PROTOKÓƁ Nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
491   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
491   UchwaƂa Nr 59/2015 z dnia 23 wrzeƛnia 2015 r.
491   PROTOKÓƁ Nr 42/2015 z dnia 30 paĆșdziernika 2015 r.
490   UchwaƂa Nr 4/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
490   PROTOKÓƁ Nr 10/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
489   UCHWAƁA XIX/99/16 z dnia 16 marca 2016 r.
488   UchwaƂa nr 16/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
488   UCHWAƁA XIX/100/16 z dnia 16 marca 2016 r.
487   PROTOKÓƁ Nr 7/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
486   UchwaƂa nr 2/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
484   UCHWAƁA NR XV/80/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku
484   UCHWAƁA NR XIX/89/16 z dnia 16 marca 2016 r.
484   PROTOKÓƁ Nr 11/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
483   UCHWAƁA NR XIII/67/1 z dnia 28 paĆșdziernika 2015 r.
483   UchwaƂa Nr 74/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
483   UchwaƂa Nr 76/2015 z dnia 24 listopada 2015 r.
482   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
481   UCHWAƁA NR XV/75/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
481   PROTOKÓƁ Nr 48/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
481   UCHWAƁA NR XIX/91/16 z dnia 16 marca 2016 r.
480   UCHWAƁA NR XV/79/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
480   XIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
479   XVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
478   XXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
478   UCHWAƁA NR XXVI/126/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
477   rok 2015
475   UchwaƂa Nr 65/2015 z dnia 2 paĆșdziernika 2015 r.
475   UCHWAƁA NR XIX/90/16 z dnia 16 marca 2016 r.
475   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
474   PROTOKÓƁ Nr 2/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
472   UchwaƂa Nr 80/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
472   UchwaƂa Nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
471   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
471   UchwaƂa Nr 82/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
470   UchwaƂa Nr 53/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
470   UCHWAƁA NR XV/72/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
470   UchwaƂa Nr 72/2015 z dnia 30 paĆșdziernika 2015 r.
470   StanisƂaw StępieƄ
469   UchwaƂa Nr 75/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
468   UchwaƂa Nr 30/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
467   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
466   UCHWAƁA NR XVII/84/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
465   UchwaƂa Nr 19/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
464   UchwaƂa Nr 7/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
464   rok 2016
461   UCHWAƁA NR XXI/110/16 z dnia 24 maja 2016 r.
460   PROTOKÓƁ Nr 12/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
459   PROTOKÓƁ Nr 50/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
459   UchwaƂa Nr 12/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.
459   PROTOKÓƁ Nr 17/2016 z dnia 11 maja 2016 r
457   UchwaƂa Nr 14/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
457   UchwaƂa Nr 18/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
456   rok 2014
456   UCHWAƁA NR XIX/95/16 z dnia 16 marca 2016 r.
455   UCHWAƁA NR XV/78/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
454   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
454   PROTOKÓƁ Nr 8/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
452   od 12 lutego do 15 marca 2016 r.
451   UchwaƂa Nr 21/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
450   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
450   UchwaƂa Nr 79/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
449   UCHWAƁA NR XVII/83/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.
449   UchwaƂa Nr 22/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
447   UchwaƂa Nr 78/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
447   UchwaƂa Nr 24/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
447   ZADANIA
446   kontakt
445   UCHWAƁA NR XV/73/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
445   UCHWAƁA NR XIX/94/16 z dnia 16 marca 2016 r.
441   PROTOKÓƁ Nr 6/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
441   UCHWAƁA NR XX/107/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
440   UCHWAƁA NR XX/103/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
439   UCHWAƁA Nr 3/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
439   UchwaƂa Nr 25/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
439   UCHWAƁA NR XX/101/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
439   PaweƂ PalczyƄski
438   rok 2017
438   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
435   UchwaƂa Nr 11/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
435   UCHWAƁA XIX/93/16 z dnia 16 marca 2016 r.
434   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
434   UCHWAƁA Nr 9/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
434   UCHWAƁA NR XX/102/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
432   UCHWAƁA NR XIX/97/16 z dnia 16 marca 2016 r.
431   UchwaƂa Nr 55/2015 z dnia 10 wrzeƛnia 2015 r.
430   Gminy Powiatu Pyrzyckiego
430   UchwaƂa Nr 23/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
430   Teresa WroƄska
429   ZADANIA
428  
428   Zapytanie ofertowe
428   OgƂoszenie o zamowieniu
427   PROTOKÓƁ Nr 3/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.
427   XX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
425   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
425   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
423   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
422   UCHWAƁA NR XX/106/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
419   Komisja BudĆŒetu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony ƚrodowiska
418   UchwaƂa Nr 83/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
417   UchwaƂa Nr 26/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
415   UchwaƂa Nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 r.
414   UCHWAƁA NR XX/108/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
413   XXII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
413   UchwaƂa nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
411   Zapytanie ofertowe
410   UchwaƂa Nr 70/2015 z dnia 23 paĆșdziernika 2015 r.
409   UchwaƂa Nr 17/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
409   Zapytanie ofertowe
408   UchwaƂa Nr 13/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
407   Zapytanie ofertowe
406   UCHWAƁA NR XIX/96/16 z dnia 16 marca 2016 r.
406   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
405   UCHWAƁA NR XX/104/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
405   OBWIESZCZENIA
404   od 16 marca do 13 kwietnia 2016 r.
404   Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki SpoƂecznej i Zdrowia
404   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
403   UchwaƂa Nr 20/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
403   UCHWAƁA XIX/98/16 z dnia 16 marca 2016 r.
402   UCHWAƁA NR XVIII/87/16 z dnia 11 lutego 2016 r.
401   PROTOKÓƁ Nr 16/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
400   UchwaƂa Nr 73/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
400   PROTOKÓƁ Nr 14/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
398   PROTOKÓƁ Nr 49/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
398   Zapytanie ofertowe
394   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 23 maja 2016 roku
394   OgƂoszenie o udzieleniu zamĂłwienia
394   ZADANIA
393   Komisja Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki (2015-2016)
390  
386   PROTOKÓƁ Nr 43/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
386   ZADANIA
385   UCHWAƁA NR XXII/119/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
385   XXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
384   UchwaƂa Nr 39/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
384   rok 2016
383   PROTOKÓƁ Nr 19/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
382   PROTOKÓƁ Nr 18/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
381   Komisja Rewizyjna
381   Komisja Polityki SpoƂecznej, Zdrowia i BezpieczeƄstwa Publicznego (2015-2016)
380   UchwaƂa nr 32/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
379   Zapytanie ofertowe
378   UchwaƂa Nr 35/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
377   UchwaƂa Nr 38/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
377   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 17 sierpnia 2016 roku
375   UCHWAƁA NR XXV/122/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r.
374   UchwaƂa Nr 34/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
374   kontakt
372   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
371   Komisja Polityki SpoƂecznej, Zdrowia i BezpieczeƄstwa Publicznego
368   UCHWAƁA NR XXI/111/16 z dnia 24 maja 2016 r.
367   PROTOKÓƁ Nr 29/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
366   Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki SpoƂecznej i Zdrowia
366   UCHWAƁA NR XXII/115/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
365   PROTOKÓƁ Nr 20/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
364   UchwaƂa Nr 31/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
364   PROTOKÓƁ Nr 36/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
362   PROTOKÓƁ Nr 23/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r
361   UCHWAƁA NR XXII/120/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
361   UchwaƂa nr 55/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
360   Statut
360   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 17 maja 2016 roku
360   XXVI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
359   PROTOKÓƁ Nr 24/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
359   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
359   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
358   Zapytanie ofertowe
356   od 23 lipca do 21 sierpnia 2016 r.
355   UchwaƂa nr 33/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
355   UchwaƂa nr 40/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
355   UCHWAƁA NR XXII/121/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
354   ogƂoszenie naboru
353   UchwaƂa Nr 46/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
352   UchwaƂa Nr 45/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
352   Zapytanie ofertowe
351   UchwaƂa Nr 42/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
351   PROTOKÓƁ Nr 28/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
350   UCHWAƁA NR XXII/114/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
350   UCHWAƁA NR XXII/117/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
349   PROTOKÓƁ Nr 15/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.
348   PROTOKÓƁ Nr 26/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.
348   od 22 czerwca do 22 lipca 2016 r.
347   od 14 kwietnia do 21 czerwca 2016 r.
345   UCHWAƁA NR XX/109/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
345   UCHWAƁA NR XXII/118/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
345   UchwaƂa Nr 61/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
344   UchwaƂa Nr 37/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
344   PROTOKÓƁ Nr 35/2016 z dnia 12 wrzeƛnia 2016 r.
343   UCHWAƁA NR XXI/112/16 z dnia 24 maja 2016 r.
343   UchwaƂa Nr 41/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
343   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 20 lipca 2016 roku
342   Zapytanie ofertowe
341   UchwaƂa Nr 60/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
341   PROTOKÓƁ Nr 31/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
338   PROTOKÓƁ Nr 27/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
337   UchwaƂa Nr 47/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
336   UchwaƂa Nr 62/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
335   Zapytanie ofertowe
334   UchwaƂa Nr 50/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
334   UchwaƂa Nr 70/2016 z dnia 20 wrzeƛnia 2016 r.
334   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 09 grudnia 2016 roku
334   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
333   UchwaƂa nr 53/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
333   UchwaƂa Nr 59/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
333   UchwaƂa Nr 63/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
332   UchwaƂa Nr 43/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
331   UchwaƂa Nr 44/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
330   UCHWAƁA NR XXVI/128/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
329   UchwaƂa Nr 51/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
329   UchwaƂa Nr 52/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
328   XXIX SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
327   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
326   UchwaƂa Nr 49/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
326   PROTOKÓƁ Nr 33/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
326   UCHWAƁA XXVI/132/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
326   PROTOKÓƁ Nr 39/2016 z dnia 5 paĆșdziernika 2016 r.
326   UchwaƂa Nr 75/2016 z dnia 18 paĆșdziernika 2016 r.
326   OgƂoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym
325   UchwaƂa Nr 48/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
325   Komunikat
325   UCHWAƁA NR XXVI/129/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
323   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 11 sierpnia 2016 roku
323   UCHWAƁA NR XXVII/133/16 z dnia 26 paĆșdziernika 2016 r.
322   Zapytanie ofertowe
321   XXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
318   OgƂoszenie o zmianie ogƂoszenia
317   PROTOKÓƁ Nr 30/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
316   UchwaƂa nr 56/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.
316   UchwaƂa Nr 57/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
316   UchwaƂa Nr 64/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
316   UCHWAƁA NR XXVII/134/16 z dnia 26 paĆșdziernika 2016 r.
316   Zapytanie ofertowe
316   UCHWAƁA NR XXIX/135/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
316   ogƂoszenie naboru
315   od 22 sierpnia do 28 wrzeƛnia 2016 r.
315   UchwaƂa nr 76/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
313   XXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
312   PROTOKÓƁ Nr 25/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
312   UchwaƂa Nr 65/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
312   PROTOKÓƁ Nr 37/2016 z dnia 20 wrzeƛnia 2016 r.
310   UchwaƂa Nr 58/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
309   PROTOKÓƁ Nr 32/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
309   UCHWAƁA NR XXVI/127/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
309   PROTOKÓƁ Nr 40/2016 z dnia 13 paĆșdziernika 2016 r.
307   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
306   PROTOKÓƁ Nr 46/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
305   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
305   UchwaƂa Nr 54/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
305   UCHWAƁA NR XXVI/131/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
305   UchwaƂa Nr 71/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
305   od 27 paĆșdziernika do 13 grudnia 2016 r.
305   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
304   PROTOKÓƁ Nr 21/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r.
304   UCHWAƁA NR XXII/116/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
304   PROTOKÓƁ Nr 38/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
302   UchwaƂa Nr 74/2016 z dnia 5 paĆșdziernika 2016 r.
302   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
301   UCHWAƁA NR XXIX/147/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
300   UCHWAƁA NR XXVI/125/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
300   UCHWAƁA NR XXIX/142/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
299   UCHWAƁA NR XXVI/124/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
299   UCHWAƁA NR XXVI/130/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
299   O G Ɓ O S Z E N I E
299   PROTOKÓƁ Nr 48/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
299   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
298   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
293   XXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
293   Zapytanie ofertowe
291   UchwaƂa Nr 78/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
290   PROTOKÓƁ Nr 22/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
290   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
290   kontakt
289   UchwaƂa Nr 67/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
289   PROTOKÓƁ Nr 44/2016 z dnia 2 listopada 2016 r.
289   UCHWAƁA NR XXIX/136/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
288   UchwaƂa Nr 72/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
287   UchwaƂa Nr 102/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
287   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
285   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
285   UchwaƂa Nr 65A/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
285   PROTOKÓƁ Nr 50/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.
285   UCHWAƁA NR XXIX/139/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
284   UchwaƂa Nr 86/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
284   UchwaƂa Nr 88/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
284   UchwaƂa Nr 92/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
282   UchwaƂa Nr 89/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
282   UCHWAƁA NR XXIX/146/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
281   UchwaƂa Nr 36/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
281   UchwaƂa Nr 69/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
281   PROTOKÓƁ Nr 45/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
280   UchwaƂa Nr 68/2016 z dnia 15 wrzeƛnia 2016 r.
279   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
278   UchwaƂa Nr 85/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
278   UCHWAƁA Nr XXIX/138/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
277   UchwaƂa Nr 73/2016 z dnia 30 wrzeƛnia 2016 r.
277   PROTOKÓƁ Nr 47/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
276   UchwaƂa Nr 93/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
276   UchwaƂa Nr 97/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
275   UchwaƂa Nr 90/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
275   UchwaƂa Nr 98/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
275   UchwaƂa Nr 99/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
275   PROTOKÓƁ Nr 49/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r
275   UCHWAƁA NR XXIX/137/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
275   UCHWAƁA XXIX/144/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
274   UchwaƂa Nr 77/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
274   UchwaƂa Nr 95/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
274   UchwaƂa Nr 100/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
274   UchwaƂa Nr 7/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
273   UCHWAƁA NR XXIX/141/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku
273   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
272   UCHWAƁA NR XXIX/145/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
272   UchwaƂa nr 104/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
272   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
271   Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 25 paĆșdziernika 2016 r.
271   UchwaƂa Nr 79/2016 z dnia 28 paĆșdziernika 2016 r.
271   UchwaƂa Nr 91/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
270   UchwaƂa Nr 83/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
270   UchwaƂa Nr 96/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
270   UCHWAƁA XXIX/148/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
269   KONKURS
269   UchwaƂa nr 84/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
269   UchwaƂa Nr 94/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
269   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
268   OgƂoszenie Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 lipca 2016 roku
268   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2016 roku
268   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
267   UCHWAƁA NR XXIX/143/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
267   UchwaƂa Nr 105/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
265   PROTOKÓƁ Nr 43/2016 z dnia 28 paĆșdziernika 2016 r.
265   UCHWAƁA NR XXXI/153/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
264   UCHWAƁA NR XXVI/123/16 z dnia 28 wrzeƛnia 2016 r.
264   PROTOKÓƁ Nr 42/2016 z dnia 27 paĆșdziernika 2016 r.
263   PROTOKÓƁ Nr 41/2016 z dnia 18 paĆșdziernika 2016 r.
263   XXX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
260   UchwaƂa nr 101/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
260   UchwaƂa nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
260   UCHWAƁA NR XXXI/154/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
260   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
259   PROTOKÓƁ Nr 51/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
257   WNIOSKI DOTYCZĄCE PASA DROGOWEGO
256   PROTOKÓƁ Nr 34/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
255   ProtokóƂ nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
253   UCHWAƁA NR XXXII/155/17 z dnia 15 lutego 2017 r.
251   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
250   UchwaƂa Nr 82/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
250   UchwaƂa Nr 87/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
250   UchwaƂa nr 4/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
250   Zapytanie ofertowe
248   UchwaƂa Nr 81/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
248   UCHWAƁA NR XXIX/140/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
247   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
246   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
246   UchwaƂa Nr 11/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
245   ProtokóƂ nr 6/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.
245   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
244   UchwaƂa Nr 103/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
243   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
243   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
242   UchwaƂa Nr 5/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
242   UchwaƂa nr 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.
242   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
240   Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 23 listopada 2016 r.
240   UchwaƂa Nr 6/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
239   XXXII NADZWYCZAJNEJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
239   ProtokóƂ nr 10/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
237   UchwaƂa nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
235   ProtokóƂ nr 3/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
235   ProtokóƂ nr 9/2017 z dnia 1 marca 2017 r.
235   od 14 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.
234   UchwaƂa Nr 106/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
233   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
231   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
230   ProtokóƂ nr 7/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
229   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
228   UchwaƂa nr 80/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
228   UchwaƂa nr 18/2017 z dnia 8 marca 2017 r.
228   kontakt
227   UchwaƂa Nr 108/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
227   ProtokóƂ nr 13/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
226   UchwaƂa Nr 8/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
226   UCHWAƁA NR XXX/149/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.
226   UchwaƂa nr 14/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
226   ProtokóƂ nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.
225   UchwaƂa Nr 66/2016 z dnia 12 wrzeƛnia 2016 r.
225   UCHWAƁA NR XXXI/152/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
225   PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE
224   UchwaƂa Nr 12/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
224   ProtokóƂ nr 4/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.
224   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
222   UchwaƂa Nr 10/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
221   UCHWAƁA NR XXXI/150/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
221   ProtokóƂ nr 5/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
221   OGƁOSZENIA
219   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
219   UchwaƂa Nr 9/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
218   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
216   Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
216   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 03 stycznia 2017 roku
216   UCHWAƁA NR XXXI/151/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
215   rok 2017
214   UchwaƂa nr 13/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
214   UCHWAƁA NR XXXIII/159/17 z dnia 22 marca 2017 r.
213   Obwieszczenie
213   UchwaƂa Nr 15/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
213   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
213   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
212   UchwaƂa Nr 19/2017 z dnia 14 marca 2017 r.
212   XXXIV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
212   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
211   UchwaƂa Nr 107/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
211   UchwaƂa Nr 16/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
211   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
210   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
209   UchwaƂa nr 17/2017 z dnia 1 marca 2017 r.
206   ProtokóƂ nr 11/2017 z dnia 14 marca 2017 r.
205   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
205   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
203   OgƂoszenie o rokowaniach
201   ProtokóƂ nr 8/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
201   ProtokóƂ nr 12/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
200   UchwaƂa nr 24/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
198   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
197   UCHWAƁA NR XXXIII/158/17 z dnia 22 marca 2017 r.
196   Program Kultury Powiatu Pyrzyckiego
194   UchwaƂa nr 22/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
192   ZADANIA
192   UCHWAƁA NR XXXIII/156/17 z dnia 22 marca 2017 r.
192   Daniela BaraƄska
191   UCHWAƁA NR 23/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
190   XXXI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
189   UchwaƂa Nr 21/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
188   XXXIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
188   UchwaƂa nr 20/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
187   PROTOKÓƁ Nr 17/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
187   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
185   UCHWAƁA NR XXXIII/157/17 z dnia 22 marca 2017 r.
183   UchwaƂa Nr 37/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
182   UchwaƂa nr 25/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
182   UchwaƂa nr 27/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
182   UchwaƂa nr 28/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
182   PROTOKÓƁ Nr 19/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
181   PROTOKÓƁ Nr 52/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
181   UchwaƂa Nr 26/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
181   UchwaƂa nr 29/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
181   UchwaƂa nr 32/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
181   PROTOKÓƁ Nr 20/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
179   UchwaƂa Nr 42/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.
178   UchwaƂa Nr 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
178   UchwaƂa Nr 31/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
177   UCHWAƁA NR XXXIV/161/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
177   UCHWAƁA NR XXXIV/163/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
177   UchwaƂa Nr 36/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
177   UchwaƂa Nr 40/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
177   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
176   Agata WĂłjcik
176   UchwaƂa Nr 41/2017 z dnia 31 maja 2017 r.
176   ProtokóƂ nr 15/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
175   UCHWAƁA NR XXXIV/164/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
175   UchwaƂa Nr 33/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
174   Zapytanie ofertowe
173   Zapytanie ofertowe
170   UCHWAƁA XXXIV/165/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
170   Zapytanie ofertowe
168   Iwona Zibrowska-OsĂłch
168   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
168   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
167   UCHWAƁA NR XXXIV/162/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
166   UCHWAƁA NR XXXIII/160/17 z dnia 22 marca 2017 r.
165   Ireneusz Stolarczyk
164   PROCEDURY
163   ProtokóƂ nr 14/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
162   UchwaƂa Nr 38/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
161   PROTOKÓƁ Nr 18/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
157   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 14 lipca 2017 roku
156   UCHWAƁA NR XXXV/169/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
156   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
155   ProtokóƂ nr 16/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
155   UCHWAƁA NR XXXV/172/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
155   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
154   UchwaƂa Nr 39/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
153   UchwaƂa Nr 34/2017 z dnia 24 maja 2017 roku
153   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
153   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
152   Zapytanie ofertowe
151   PROTOKÓƁ nr 24/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
150   UchwaƂa Nr 51/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
149   UchwaƂa Nr 53/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
148   Biuro Rzeczy Znalezionych
148   od 27 kwietnia do 20 czerwca 2017 r.
148   Zapytanie ofertowe
147   UchwaƂa Nr 47/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.
147   PROTOKÓƁ nr 21/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.
146   Zapytanie ofertowe
144   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
144   UchwaƂa Nr 35/2017 z dnia 24 maja 2017 r.
144   UCHWAƁA NR XXXV/168/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
144   od 22 marca do 26 kwietnia 2017 r.
144   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
143   UCHWAƁA NR XXXV/166/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
143   UCHWAƁA NR XXXV/173/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
143   PROTOKÓƁ nr 23/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
143   Zapytanie ofertowe
142   UCHWAƁA NR XXXV/170/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
142   PROTOKÓƁ nr 22/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
141   UchwaƂa Nr 43/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
141   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
140   UchwaƂa nr 49/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
139   UCHWAƁA NR XXXV/171/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
139   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
138   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
136   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
136   UchwaƂa Nr 44/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
135   UchwaƂa Nr 46/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
134   UchwaƂa Nr 45/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
132   UchwaƂa nr 48/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
132   od 31 stycznia do 21 marca 2017 r.
131   Komisja Rewizyjna
129   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku
129   UCHWAƁA NR XXXV/167/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.
127   WNIOSKI_STARE
121   Zapytanie ofertowe
119   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
114   XXXV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
112   Zapytanie ofertowe
110   Zarząd Powiatu 2016-2018
110   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
105   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
104   Ewa Gąsiorowska-NawĂłj
102   UchwaƂa Nr 50/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
98   UchwaƂa Nr 52/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
96   XXXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
95   ZADANIA
95   ProtokóƂ nr 37/2017 z dnia 29 wrzeƛnia 2017 r.
93   UCHWAƁA NR XXXVI/175/17 z dnia 11 wrzeƛnia 2017 r.
93   od 21 czerwca do 26 wrzeƛnia 2017 r.
93   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
90   UchwaƂa nr 54/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
90   UchwaƂa nr 57/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
90   UchwaƂa Nr 67/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
89   UchwaƂa Nr 55/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
88   UCHWAƁA NR XXXVI/174/17 z dnia 11 wrzeƛnia 2017 r.
88   UchwaƂa Nr 68/2017 z dnia 6 wrzeƛnia 2017 r.
88   UchwaƂa nr 79/2017 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
87   UchwaƂa Nr 58/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
87   UchwaƂa nr 65/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
86   UchwaƂa Nr 62/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
86   UchwaƂa Nr 63/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
85   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
84   UchwaƂa Nr 60/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
84   UchwaƂa nr 64/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
83   UchwaƂa nr 66/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
82   UchwaƂa Nr 56/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
82   UchwaƂa Nr 61/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
82   UchwaƂa Nr 70/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
82   ProtokóƂ nr 36/2017 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
81   ProtokóƂ nr 29/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
80   ProtokóƂ nr 28/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
80   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
78   UchwaƂa nr 71/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
78   UchwaƂa nr 80/2017 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
77   UchwaƂa nr 72/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
76   UchwaƂa Nr 74/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
76   UchwaƂa Nr 75/2017 z dnia 20 wrzeƛnia 2017 r.
75   ProtokóƂ nr 35/2017 z dnia 20 wrzeƛnia 2017 r.
74   ProtokóƂ nr 26/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
74   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2017 roku
74   ProtokóƂ nr 40/2017 z dnia 18 paĆșdziernika 2017 r.
74   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
73   UchwaƂa nr 73/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
73   UchwaƂa Nr 76/2017 z dnia 20 wrzeƛnia 2017 r.
73   UchwaƂa Nr 77/2017 z dnia 20 wrzeƛnia 2017 r.
73   ProtokóƂ nr 34/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
73   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2017 roku
72   ProtokóƂ nr 31/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
71   ProtokóƂ nr 30/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
71   ProtokóƂ nr 32/2017 z dnia 1 wrzeƛnia 2017 r.
70   UchwaƂa Nr 81/2017 z dnia 29 wrzeƛnia 2017 r.
70   PROTOKÓƁ Nr 25/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
70   ProtokóƂ nr 27/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
69   UchwaƂa Nr 59/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
69   Kontakt
68   UchwaƂa nr 69/2017 z dnia 13 wrzeƛnia 2017 r.
68   UchwaƂa Nr 78/2017 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
66   ProtokóƂ nr 39/2017 z dnia 11 paĆșdziernika 2017 r.
66   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
65   ProtokóƂ nr 38/2017 z dnia 4 paĆșdziernika 2017 r.
65   ProtokóƂ nr 43/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.
64   XXXVII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
63   OGƁOSZENIE
62   PROTOKÓƁ Nr 33/2017 z dnia 6 wrzeƛnia 2017r.
62   UchwaƂa Nr 85/2017 z dnia 11 paĆșdziernika 2017 r.
62   rok 2018
61   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 05 paĆșdziernika 2017 roku
60   UchwaƂa Nr 83/2017 z dnia 4 paĆșdziernika 2017 r.
60   UchwaƂa Nr 84/2017 z dnia 11 paĆșdziernika 2017 r.
60   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
59   ZADANIA
59   UchwaƂa nr 82/2017 z dnia 4 paĆșdziernika 2017 r.
58   XXXVIII SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
57   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
56   UchwaƂa nr 90/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
55   UchwaƂa Nr 81A/2017 z dnia 29 wrzeƛnia 2017 r.
51   UchwaƂa Nr 91/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
51   ProtokóƂ nr 42/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
49   od 27 wrzeƛnia do 24 paĆșdziernika 2017 r.
48   UCHWAƁA XXXVII/178/17 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
47   XL SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
47   UchwaƂa Nr 93/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.
47   UCHWAƁA NR XXXVIII/184/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
46   UchwaƂa Nr 89/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
46   UCHWAƁA NR XXXVIII/188/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
46   UCHWAƁA NR XL/195/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
45   UchwaƂa Nr 87/2017 z dnia 18 paĆșdziernika 2017 r.
45   UCHWAƁA NR XXXVII/179/17 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
44   UchwaƂa Nr 86/2017 z dnia 18 paĆșdziernika 2017 r.
44   UchwaƂa Nr 88/2017 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
44   UchwaƂa Nr 92/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.
44   ProtokóƂ nr 41/2017 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
44   UchwaƂa Nr XXXVIII/186/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
44   UCHWAƁA NR XXXVIII/189/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
43   UCHWAƁA NR XXXVIII/182/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
43   UCHWAƁA NR XXXVIII/183/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
43   UCHWAƁA NR XXXVIII/185/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
41   UCHWAƁA NR XL/196/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
40   UCHWAƁA NR XXXVII/177/17 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
40   UCHWAƁA NR XXXVII/180/17 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
40   UCHWAƁA NR XXXVIII/181/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
40   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
39   XXXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
39   UCHWAƁA NR XXXVII/176/17 z dnia 27 wrzeƛnia 2017 r.
39   UCHWAƁA NR XXXVIII/187/17 z dnia 25 paĆșdziernika 2017 r.
36   UCHWAƁA NR XL/191/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
35   UCHWAƁA NR XL/193/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
35   UCHWAƁA NR XL/194/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
34   ProtokóƂ nr 48/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
34   UchwaƂa Nr 2/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
33   UCHWAƁA NR XL/190/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
33   ProtokóƂ nr 49/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
33   nabĂłr na wolne stanowisko urzędnicze
32   UCHWAƁA NR XL/192/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.
32   kontakt
32   UchwaƂa nr 4/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
32   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
31   UchwaƂa nr 3/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
31   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
30   od 25 paĆșdziernika do 5 grudnia 2017 r.
29   ProtokóƂ nr 45/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
29   ProtokóƂ nr 47/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
27   UchwaƂa nr 100/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
26   ProtokóƂ nr 46/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r.
26   OgƂoszenie Starosty Pyrzyckiego
25   UchwaƂa nr 99/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
25   UchwaƂa Nr 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
24   ProtokóƂ nr 44/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.
24   Katarzyna Antonowicz-Klimko
23   UchwaƂa nr 96/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
23   UchwaƂa Nr 104/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
22   UchwaƂa Nr 94/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
22   UchwaƂa nr 101/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
22   UchwaƂa Nr 103/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
22   XLI SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
21   OGƁOSZENIE
21   UchwaƂa Nr 97/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r.
20   UchwaƂa Nr 95/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
20   UchwaƂa Nr 102/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
19   UchwaƂa nr 98/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
17   OgƂoszenie o zamĂłwieniu
16   UchwaƂa Nr 105/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
14   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
13   Tomasz Szmendziuk
13   Zaproszenie do zƂoĆŒenia oferty
12   Damian BƂaĆŒejewski
11   Beata Bartczak
11   Waldemar Kędziora
11   Andrzej Drabczyk
11   Hanna Rabiega
11   Anna CzerwiƄska
11   Andrzej Drabczyk
11   BoĆŒena Gottfried
11   Anna WoĆșniak - Rabiega
10   Kamila MachaƂek
10   UCHWAƁA NR XLI/201/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.
8   UCHWAƁA NR XLI/198/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.
7   UCHWAƁA XLI/199/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.
6   UCHWAƁA NR XLI/197/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.
6   UCHWAƁA NR XLI/202/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.
4   UCHWAƁA NR XLI/200/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.

 Liczba   Kategoria
128582   OgƂoszenia
59745   OgƂoszenia o przetargach
45273   ogƂoszenia o pracy
22415   WydziaƂ DrĂłg i Komunikacji
21527   dane teleadresowe
20898   ogƂoszenia o pracy
17746   WydziaƂ Architektury i Budownictwa
17092   ZamĂłwienia Publiczne
15974   oƛwiadczenia majątkowe
14745   WspóƂpraca z Organizacjami Pozarządowymi
14370   WydziaƂ Geodezji i Gospodarki Nieruchomoƛciami
13812   oƛwiadczenia majątkowe
13069   porządek obrad Rady
12990   oƛwiadczenia majątkowe
12583   gminy powiatu
12201   Nieruchomoƛci
11887   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
11429   oƛwiadczenia majątkowe
11256   WydziaƂ Ochrony ƚrodowiska, Leƛnictwa i Rolnictwa
11213   WydziaƂ Oƛwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki
10984   charakterystyka
10814   statut powiatu
10253   Informacje OgĂłlne
10222   Rady
10066   skƂad osobowy Rady
9960   Rada Powiatu
9879   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
9861   skƂad osobowy Zarządu
9847   Powiatowy Oƛrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf.
9783   zaƂatwianie spraw
9452   2010-2014
9187   Szpital Powiatowy
9155   Powiatowy Urząd Pracy
8919   ZespóƂ SzkóƂ Nr 1
8799   budĆŒet powiatu
8759   Specjalny Oƛrodek Szkolno-Wychowawczy
8743   Starostwo Powiatowe
8599   PeƂnomocnik Starosty ds. Zdrowia i Pomocy SpoƂecznej
8586   Centrum PlacĂłwek OpiekuƄczo-Wycowawczych
8552   WydziaƂ Organizacyjno-Prawny
8510   Dom Pomocy SpoƂecznej
8328   regulamin organizacyjny
8259   2010-2014
8251   Radca Prawny
8160   ZespóƂ SzkóƂ Nr 2 CKU
8124   komisje Rady
8092   WydziaƂ Finansowy
8069   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
7976   uchwaƂy Rady
7869   Biuro Rady Powiatu
7709   Zarząd Powiatu
7540   protokoƂy
7516   Program DziaƂaƄ na Rzecz OsĂłb NiepeƂnosprawnych
7485   PeƂnomocnik Starosty ds. OC i ZK, SO oraz WzSiSP
7459   Powiatowy Rzecznik KonsumentĂłw
7457   uchwaƂy Zarządu
7421   Powiatowy Międzyszkolny Oƛrodek Sportowy
7409   dƂug publiczny
7286   GƂówny Specjalista ds. Kontroli
7252   wyniki kontroli
7248   protokoƂy z posiedzeƄ Zarządu
7232   majątek powiatu
7210   Program Ochrony ƚrodowiska
7187   Informacja publiczna
7115   Geodeta Powiatowy
7064   Program PrzeciwdziaƂania Bezrobociu
7055   Jednostki Organizacyjne
7045   PeƂnomocnik Starosty ds. Informacji Niejawnych
6885   Plan Gospodarki Odpadami
6875   rejestry i ewidencje
6788   2010-2014
6787   sprawozdania z dziaƂalnoƛci Zarządu
6726   Finanse i Mienie Powiatu
6718   Programy dot. zadaƄ publicznych
6625   Inspekcje
6405   2010-2014
5968   Komisji
5881   2006-2010
5848   2010-2014
5653   Powiatowy ZespóƂ ds. Orzekania o NiepeƂnosprawnoƛci
5521   zarządzenia starosty
5519   2002-2006
5388   2010-2014
5356   1998-2002
5318   komunikaty
5259   2006-2010
5031   informacja o finansach
5015   2002-2006
4870   2006-2010
4836   2010-2014
4777   2006-2010
4757   2002-2006
4730   2014-2018
4716   2006-2010
4712   PeƂnomocnik Starosty ds. Funduszy Pomocowych
4588   2006-2010
4512   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach
4461   2002-2006
4458   2002-2006
4437   2002-2006
4341   2014-2018
4231   2002-2006
4213   2006-2010
3988   Program Zapobiegania Przestępczoƛci
3816   2014-2018
3583   2014-2018
3287   rok 2014
3110   uchwaƂy RIO
2987   2014-2018
2980   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
2960   komunikaty
2782   Wybory
2591   2014-2018
2501   Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
2440   Komunikaty i ogƂoszenia
2377   2014-2018
2238   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
1939   wyjazdy sƂuĆŒbowe
1707   Biuro Rzeczy Znalezionych
1488   NieodpƂatna Pomoc Prawna
937   Plan zamĂłwieƄ publicznych
415   Program Kultury Powiatu Pyrzyckiego
licznik odwiedzin: 7441668