logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du
2018-2023

Uchwa艂a nr 80/2019 z dnia 16 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 79/2019 z dnia 16 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y nr 72/2019 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 wrze艣nia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019-2026
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 78/2019 z dnia 9 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 77/2019 z dnia 9 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 76/2019 z dnia 9 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie powo艂ania likwidatora Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 75/2019 z dnia 9 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad gospodarki drewnem pochodz膮cym z wycinki drzew z nieruchomo艣ci stanowi膮cych drogi powiatowe Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 74/2019 z dnia 9 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o projekcie Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Pyrzyce na lata 2019-2022 z perspektyw膮 do roku 2026
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 73/2019 z dnia 2 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa osobie pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania wi膮偶膮cych decyzji oraz realizacji projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j oraz Regionalnego Programu Operacyjnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 72/2019 z dnia 30 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019-2026
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 71/2019 z dnia 30 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 70/2019 z dnia 30 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 69/2019 z dnia 20 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 68/2019 z dnia 20 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 67/2019 z dnia 11 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 66/2019 z dnia 11 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 65/2019 z dnia 11 wrze艣nia 2019 roku
w sprawie wyst膮pienia z wnioskiem do Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego o umorzenie nale偶no艣ci i op艂at rocznych za wy艂膮czenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 64/2019 z dnia 4 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 63/2019 z dnia 4 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych i zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 62/2019 z dnia 4 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 61/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 60/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 59/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 58/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii dr贸g powiatowych w celu wy艂膮czenia z u偶ytkowania na terenie powiatu gryfi艅skiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 57/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii dr贸g powiatowych w celu zaliczenia do kategorii dr贸g wojew贸dzkich na terenie powiatu my艣liborskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 56/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 55/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 54/2019 z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 53/2019 z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie uniewa偶nienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 52/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 51/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 50/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019-2026
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 49 /2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 48/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 47/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 46 /2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 45/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 43/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 42/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 41a/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wykonanie przy艂膮cza telekomunikacyjnego oraz na dysponowanie nieruchomo艣ci膮 na cele budowlane
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 41/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru bieg艂ego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 40/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019-2026
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 39/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 38/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 37/2019 z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie wyboru bieg艂ego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 36/2019 z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 35/2019 z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie Raportu o Stanie Powiatu Pyrzyckiego w 2018 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 34/2019 z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 33/2019 z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 32/2019 z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych na terenie gminy Przelewice
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 31/2019 z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na lokalizacj臋 w pasie drogi wewn臋trznej przy艂膮cza gazowego oraz udzielenie zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 29/2019 z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie trybu post臋powania z pojazdami usuni臋tymi z dr贸g i przejmowanymi na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 28/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie odroczenia terminu zap艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 27/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 26/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 25/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 24/2019 z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 22/2019 z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 21/2019 z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie odwo艂ania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 20/2019 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 19/2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 18/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie udzielenia po偶yczki kr贸tkoterminowej z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 17/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 16/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 15/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o projekcie Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021 z perspektyw膮 do roku 2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 14/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych i zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 13/2019 z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie powo艂ania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 12/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 11/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 10/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 9/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 8/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie przyst膮pienia do projektu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 7/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 6/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2019 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 5/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 4/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 3/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2019 roku zada艅 publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie, dzier偶aw臋 i najem nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 1/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 103/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 102/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 101/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na lokalizacj臋 przy艂膮cza 艣wiat艂owodowego oraz udzielenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 100/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 99/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizacj臋 zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej na terenie powiatu pyrzyckiego w 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 98/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 97/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie upowa偶nienia dyrektora Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu zarz膮dcy dr贸g powiatowych - Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 96/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadczenia woli
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 9707168