logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady
2018-2023

UCHWA艁A VIII/43/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 4/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego i Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/42/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/41/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego dotacji celowych na realizacj臋 zada艅 z zakresu ochrony 艣rodowiska oraz sposobu ich rozliczania
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/40/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.
o zmianie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/39/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/38/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud偶etu powiatu pyrzyckiego na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/37/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego wotum zaufania
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/36/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia do realizacji i finansowania w 2019 r. projektu pn. Gotowi do drogi
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/35/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast臋pczej w Powiecie Pyrzyckim na lata 2019-2021
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/34/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2019 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/33/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia na rok 2019聽planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szk贸艂 i聽plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/32/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie w聽sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu w聽Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/31/19 z dnia 20 marca 2019 r.
w聽sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019聽
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/30/19 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 6/18 z dnia 18 pa藕dziernika 2018 r. oraz nr 7/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/29/19 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/28/19 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 ponadpodstawowych oraz szk贸艂 specjalnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/27/19 z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019-2023
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/26/19 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie wyboru delegata Powiatu Pyrzyckiego na Zgromadzenie Og贸lne Zwi膮zku Powiat贸w Polskich
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/25/19 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/24/19 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr III/15/18 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/23/19 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie przyj臋cia plan贸w pracy komisji Rady Powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/22/19 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie przyj臋cia planu pracy Rady Powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/21/19 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/20/19 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji skarg, wniosk贸w i petycji
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/19/19 z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany w powo艂anych sk艂adach osobowych sta艂ych komisji rady
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/18/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w聽bud偶ecie powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/17/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/16/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2019 - 2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/15/18 z dnia 19 grudnia 2018聽r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/14/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie upowa偶nienia do zlecania podr贸偶y s艂u偶bowych dla przewodnicz膮cego rady
Wi臋cej »
UCHWA艁A II/13/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/12/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji rady
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/11/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego komisji rewizyjnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/10/18 z dnia 5 grudnia 2018 roku
w sprawie przyj臋cia przez Powiat Pyrzycki zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej zwi膮zanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/9/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2019 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/8/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych w roku 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/7/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na odroczenie terminu sp艂aty po偶yczki udzielonej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/6/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/5/18 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/18 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/18 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Starosty Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/18 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/18 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego
Wi臋cej »



licznik odwiedzin: 9707075