logo
logo
Jednostki Organizacyjne
o艣wiadczenia maj膮tkowe

Ewa Cywi艅ska
p.o. dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU
Wi臋cej »
Justyna Rewerska-G艂odowska
dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej
Wi臋cej »
Mariusz Marek Przybylski
dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Katarzyna Antonowicz-Klimko
Dyrektor Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wi臋cej »
Iwona Zibrowska-Os贸ch
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Monika Mirowska
Zarz膮du Dr贸g Powiatowych - Kierownik Sekcji
Wi臋cej »
El偶bieta Gabruch
Z-ca Dyrektora - Powiatowy Urz膮d Pracy
Wi臋cej »
Robert S贸jka
dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1
Wi臋cej »
Andrzej Drabczyk
Dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
Wi臋cej »
Lucyna Kozio艂
Przewodnicz膮ca Powiatowego Zesp贸艂u do spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
Wi臋cej »
Pawe艂 Palczy艅ski
dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU
Wi臋cej »
Rados艂aw Rutkiewicz
p.o. dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
Wi臋cej »
Krystyna Konik
p.o. dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego
Wi臋cej »
And偶elika Sobolewska
Dyrektor Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wi臋cej »
Urszula Konopnicka
Dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej
Wi臋cej »
J贸zef Warowy
p.o. inspektora nadzoru budowlanego
Wi臋cej »
Zdzis艂aw Wudarczyk
Dyrektor Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych
Wi臋cej »
Teresa Wro艅ska
Dyrektor - Powiatowy Urz膮d Pracy
Wi臋cej »
Ireneusz Paw艂owski
p.o. dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
Wi臋cej »
Waldemar Lemiesz
dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU
Wi臋cej »
Ilona Stankiewicz
p.o. dyrektor Domu Dziecka
Wi臋cej »
Piotr Olech
dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego
Wi臋cej »
Jolanta Kocanowska-Hajdu艂a
p.o. dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU
Wi臋cej »
Ryszard Grzesiak
dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Wi臋cej »
Tadeusz Tyrchniewicz
dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej
Wi臋cej »
Iwona Zibrowska
dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego
Wi臋cej »
Anna Zasadzi艅ska
dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego
Wi臋cej »
Wiktor To艂oczko
kierownik Powiatowego Urz臋du Pracy
Wi臋cej »
S艂awomir Sytnik
inspektor nadzoru budowlanego
Wi臋cej »
Barbara Sykucka
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Wi臋cej »
Wojciech Parda艂a
dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego
Wi臋cej »
Agnieszka Odachowska
dyrektor Domu Dziecka
Wi臋cej »
Teresa Mamos
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Wi臋cej »
Aleksander Kostecki
kierownik Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wi臋cej »
Jan Ko艂oszycz
dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU
Wi臋cej »
Wanda K艂odawska
dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1
Wi臋cej »
Marek Kiba艂a
dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
Wi臋cej »
El偶bieta Gabruch
Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy
Wi臋cej »
Arkadiusz Cysek
likwidator Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 9707121