logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 20/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.PROTOK脫艁 NR 20/2005
z dnia 29 czerwca 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych ulic na terenie miasta Stargard Szczeci艅ski. Zarz膮d pozytywnie zaopiniowa艂 wniosek Starosty Stargardzkiego i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Marek Kiba艂a dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych przedstawi艂 spos贸b realizacji wnioskowanych prac na drogach powiatowych realizacji oraz pisemne odpowiedzi kierowane do wnioskodawc贸w Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Wicestarosta poinformowa艂, 偶e na posiedzeniu Komisji Bud偶etowej radni domagali si臋 realizacji obietnicy o zmianie stawek za zaj臋cie pasa drogowego przez urz膮dzenia infrastruktury gmin. Dyrektor Kiba艂a poinformowa艂, 偶e sporz膮dzi艂 inwentaryzacj臋 urz膮dze艅 znajduj膮cych si臋 w pasie drogowym z podzia艂em na u偶ytkownik贸w, w tym samorz膮dy. Zdaniem Starosty radni powinni byli otrzyma膰 informacj臋 jak ta sprawa b臋dzie rozwi膮zana, czy Zarz膮d przygotuje projekt uchwa艂y w sprawie zmiany stawek za zaj臋cie pasa drogowego. Poprosi艂 dyrektora o dostarczenie opracowanej inwentaryzacji do przeanalizowania na kolejne posiedzenie Zarz膮du.
Nast臋pnie Starosta przekaza艂 wniosek, z艂o偶ony przez radnego Jana Maci膮偶ka w sprawie naprawy drogi Przelewice-My艣liborki. Dyrektor Kiba艂a odpowiedzia艂, 偶e wie w jakim stanie jest ta droga i 偶e mo偶na poprawi膰 jej stan wype艂niaj膮c ubytki 偶u偶lem. Starosta zobowi膮za艂 dyrektora do wykonania tych prac.
Kolejna informacja dotyczy艂a dotacji przyznanej na modernizacj臋 drogi Mechowo-Letnin. Dotacja wynosi 700 tys. z艂, a kosztorys jest na ok. 1 600 tys. z艂. Znaczy to, 偶e udzia艂 w艂asny powiatu musia艂by wynie艣膰 ok. 900 tys. z艂. Powiat nie dysponuje takimi 艣rodkami. Starosta zaproponowa艂, aby uzyska膰 zgod臋 na wykorzystanie jedynie dotacji bez udzia艂u w艂asnego i wykonanie cz臋艣ci inwestycji. Zadeklarowa艂, 偶e podejmie rozmowy w tej sprawie.
Dyrektor Kiba艂a spyta艂 o 艣rodki, kt贸re s膮 potrzebne na przygotowanie projekt贸w budowlanych na inwestycje w Babinie, Za艂臋偶u i D臋bicy. Starosta wyja艣ni艂, 偶e projekt w Babinie mo偶na wykona膰 ze 艣rodk贸w zaoszcz臋dzonych na inwestycji w Czernicach, a pozosta艂e projekty zleci膰 do wykonania z mo偶liwo艣ci膮 zap艂aty w roku przysz艂ym.
Inwestycja w Babinie to chodnik po obu stronach drogi powiatowej przez ca艂膮 miejscowo艣膰, to jest ok. 900 m. Wykonanie prac zadeklarowa艂 W贸jt Gminy Bielice, a wk艂ad powiatu stanowi艂by projekt budowlany. Sporz膮dzenie projektu wi膮偶e si臋 z przeprowadzenie czasoch艂onnych prac geodezyjnych.
Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e droga w Babinie nie ma uregulowanego stanu prawnego i istnieje niebezpiecze艅stwo wykonania chodnika w granicach prywatnych dzia艂ek. Mimo wyst膮pie艅 do Wojewody nie uda艂o si臋 uzyska膰 艣rodk贸w na uregulowanie stanu prawnego. Dlatego nie powinno si臋 podejmowa膰 pochopnie decyzji. Nale偶y wsp贸lnie z Gmin膮 Bielice podj膮膰 dzia艂ania w celu zdobycia 艣rodk贸w na uregulowanie stanu prawnego drogi.
Wobec tego Starosta zadeklarowa艂, 偶e porozmawia o tym z W贸jtem Bielic i na razie nie przygotowujemy projektu budowlanego na chodnik w Babinie.
Podobna sytuacja jest w Za艂臋偶u. Dyrekcja znajduj膮cej si臋 tam kopalni kruszyw zadeklarowa艂a sfinansowanie budowy chodnika we wsi, dlatego zasadnym by艂oby przygotowanie projektu budowlanego obejmuj膮cego ca艂膮 wie艣. Starosta zaproponowa艂 przeprowadzenie wizji lokalnej z udzia艂em W贸jta Gminy Kozielice i geodety i por贸wna膰 istniej膮cy stan z map膮 geodezyjn膮, aby oceni膰 czy mo偶na podj膮膰 prace projektowe. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 dzia艂ki niezabudowanej nr 416/2 o powierzchni 0,2155 ha w Tetyniu. Do przetargu nie przyst膮pi艂 偶aden oferent. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za i zdecydowa艂, aby na razie wstrzyma膰 si臋 z og艂aszaniem kolejnego przetargu na okres 5-6 miesi臋cy.
Maciej Jankowski p.o. dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami przedstawi艂 propozycj臋 dotycz膮c膮 porozumienia z Pyrzyckim Przedsi臋biorstwem Komunalnym w sprawie kompensaty d艂ugu SPZOZ. Powiat przekaza艂by dzia艂k臋 nr 18 o powierzchni 8 387 m2 po艂o偶on膮 przy ul. M艂odych Technik贸w. Warto艣膰 rynkowa tej nieruchomo艣ci dla potrzeb przysz艂ej sprzeda偶y po uchwaleniu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pokrywa wysoko艣膰 d艂ugu SPZOZ. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na prowadzenie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do zawarcia porozumienia na takich warunkach, w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta zaprosi艂 na posiedzenie zarz膮du Burmistrza Pyrzyc w celu ustalenia szczeg贸艂贸w porozumienia z Gmin膮 Pyrzyce i Geotermi膮 Pyrzyce w sprawie zbycia udzia艂贸w Powiatu w budynku Ratusza. Burmistrz odwo艂a艂 sw贸j udzia艂 w posiedzeniu. Projekt porozumienia przewiduje, 偶e Gmina przejmuje d艂ug SPZOZ i Szpitala Powiatowego w zamian za parter Ratusza i przez 7 lat b臋dzie w ratach sp艂aca膰 zobowi膮zania Powiatu w Geotermii. Wobec niemo偶no艣ci potwierdzenia stanowiska Burmistrza Zarz膮d zdecydowa艂, aby prowadz膮c dalsze rozmowy utrzyma膰 cen臋 za udzia艂y Powiatu w wysoko艣ci 900 tys. z艂.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etowych Domu Dziecka w Czernicach w 2005 r. W celu unikni臋cia przekroczenia planu wydatk贸w proponuje si臋 przeniesienie kwoty 33 977 z艂 z wynagrodze艅. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dokonanie zmian w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pny wniosek Domu Dziecka w Czernicach dotyczy艂 zwi臋kszenia planu wydatk贸w bud偶etowych w 2005 r. o kwot臋 87 tys. z艂. Niedoszacowanie bud偶etu wynika ze wzrostu o 2,54 % koszt贸w wydatk贸w bie偶膮cych w por贸wnaniu z rokiem poprzednim. W obecnej chwili w bud偶ecie powiatu nie ma mo偶liwo艣ci zwi臋kszenia planu wydatk贸w bez dodatkowego zad艂u偶enia powiatu. Wniosek mo偶e zosta膰 powt贸rnie rozwa偶ony we wrze艣niu przy projektowaniu uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu powiatu. Zarz膮d od艂o偶y艂 wniosek do p贸藕niejszego rozpatrzenia w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek Mariusza Marka Przybylskiego dyrektora Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej w sprawie podj臋cia dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do uzyskania pomocy publicznej na restrukturyzacj臋 zak艂adu opieki zdrowotnej. Aby mo偶na by艂o skorzysta膰 ze 艣rodk贸w na mocy ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej nale偶a艂oby odwr贸ci膰 rozpocz臋ty ju偶 proces i przywr贸ci膰 do funkcjonowania likwidowany SPZOZ. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na podejmowanie takich dzia艂a艅 i odrzuci艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy przeciw.
Kolejny wniosek dyrektora Przybylskiego dotyczy艂 podj臋cia dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do pozyskania funduszy na zakup aparatu RTG w ramach dofinansowania zadania z Kontraktu Wojew贸dzkiego. W celu uzyskania dofinansowania w wysoko艣ci 75 % nale偶y zapewni膰 wk艂ad w艂asny o warto艣ci 190 tys. z艂. Podmiotami uprawnionymi do zg艂aszania wniosk贸w w ramach Dzia艂ania 1 - „Unowocze艣nianie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia” s膮 plac贸wki lecznictwa stacjonarnego z terenu wojew贸dztwa zachodniopomorskiego. W zwi膮zku z tym wniosku nie nale偶y kierowa膰 do Zarz膮du Powiatu, lecz do dyrektora Szpitala. Zarz膮d odrzuci艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy przeciw.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w Programie naprawczym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie. W zwi膮zku z ubieganiem si臋 o dofinansowanie zakupu windy konieczne jest wprowadzenie aktualizacji w harmonogramie uzyskiwania standard贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 na temat przeniesienia mieszka艅c贸w i pracownik贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej Filia w Lipianach. Po zlikwidowaniu plac贸wki pensjonariusze zostan膮 zakwaterowani w DPS w 呕abowie natomiast przesuni臋cia kadrowe nie spowoduj膮 zwolnie艅 pracownik贸w.
Kolejna informacja dotyczy艂a funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w I p贸艂roczu 2005. jest to informacja kierowana do Komisji Bud偶etowej. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 protoko艂y z kontroli Komisji rewizyjnej w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach i w Domu Dziecka w Czernicach. Zarz膮d zapozna艂 si臋 z protoko艂ami.

Ad. 6.
Dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 projekt informatora o walorach turystycznych Powiatu Pyrzyckiego. Mo偶na to wydawnictwo sfinansowa膰 ze 艣rodk贸w na turystyk臋. Zarz膮d zaakceptowa艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 29 czerwca 2005 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-07-04 11:25:20
Data ostatniej modyfikacji : 2005-07-04 11:25:20
Liczba wy艣wietle艅 : 2668licznik odwiedzin: 11431391