logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2002-2006
od 29 wrze艣nia 2004 r. do 27 pa藕dziernika 2004 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 29 wrze艣nia 2004 r. do 27 pa藕dziernika 2004 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu w dniach:

1. 12 pa藕dziernika 2004 r.
2. 22 pa藕dziernika 2004 r.


I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu:

– W sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/45/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2003 r., zmienionej uchwa艂膮 Nr IX/51/03 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 19 sierpnia 2003 r. W projekcie zmienia si臋 dat臋 zako艅czenia likwidacji SPZOZ w Pyrzycach na dzie艅 31 grudnia 2005 r.
– W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2004.
– W sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
– W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Spo艂ecznej Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu:

– W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2004.
– W sprawie przyj臋cia programu naprawczego dla Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie Filia w 呕abowie.
– W sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:

- W sprawie podzia艂u 艣rodk贸w na zadania z zakresu zarz膮dzania ulicami w mie艣cie Pyrzyce i Lipiany. Jako dodatkowe 艣rodki dla gmin przeznaczone b臋d膮 dochody z tytu艂u zaj臋cia pasa drogowego, gromadzone na 艣rodku specjalnym. Porozumienie w sprawie przekazania zada艅 b臋dzie obejmowa膰 ulice wewn膮trzmiejskie oraz w ci膮gach dr贸g zamiejskich. Obecnie jest w fazie negocjacji.
- W sprawie ufundowania ze 艣rodk贸w na kultur臋 fizyczn膮 nagr贸d dla szk贸艂, szkolnych klub贸w sportowych i nauczycieli kultury fizycznej uzyskuj膮cych najlepsze wyniki we wsp贸艂zawodnictwie sportowym.
- W sprawie wyra偶enia zgody na zakup zestawu do skoku wzwy偶. Zawarte zostanie porozumienie z dyrektorem OSiR-u, na mocy kt贸rego szko艂y i PMOS b臋d膮 mog艂y korzysta膰 z tego sprz臋tu nieodp艂atnie, a OSiR podejmie si臋 wykonania zabezpieczenia przed zniszczeniem zestawu w sezonie letnim, za艣 w okresie zimowym przeka偶e go do hali sportowej.
- W sprawie przyj臋cia stanowiska pi臋tnuj膮cego praktyki NFZ obni偶aj膮ce kontrakty ze szpitalami.
- W sprawie ustanowienia trwa艂ego zarz膮du na rzecz Starostwa Powiatowego nad nieruchomo艣ci膮 przy ul. Lipia艅skiej 4. Zostanie ustanowiony trwa艂y zarz膮d dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 oraz Starostwa Powiatowego w udzia艂ach odpowiednio 63/100 i 37/100 nad dzia艂k膮 ewidencyjn膮 nr 119/2 w obr臋bie ewidencyjnym nr 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮c膮 dotychczas w ca艂o艣ci w zarz膮dzie Zespo艂u Szk贸艂.
- W sprawie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach o dofinansowanie zakupu paliwa. Zarz膮d postanowi艂 przekaza膰 Policji 1 000 litr贸w paliwa.
- W sprawie zmiany umowy u偶yczenia zawartej w dniu 25 marca 2004 r. pomi臋dzy Zarz膮dem a Szpitalem Powiatowym. Umowa dotyczy艂a dzia艂ki zabudowanej budynkiem prosektorium. Szpital musi posiada膰 prosektorium, wi臋c nale偶y zmieni膰 umow臋 tak, aby by艂a mo偶liwo艣膰 swobodnego dysponowania przedmiotem u偶yczenia.
- W sprawie oceny bie偶膮cej sytuacji Szpitala Powiatowego, Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego oraz SP ZOZ w likwidacji. Na koniec ka偶dego miesi膮ca Zarz膮d otrzymuje informacje z tych jednostek i stale monitoruje ich funkcjonowanie.

IV. Przyj臋to informacje:

– W sprawie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do poprawy stanu ochrony 艣rodowiska na terenie powiatu pyrzyckiego.
– W sprawie dzia艂alno艣ci Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.

V. Sprawy r贸偶ne:

Spotkania, w kt贸rych uczestniczyli cz艂onkowie Zarz膮du:

29 wrze艣nia 2004 r.
Drugi dzie艅 Sesji Jubileuszowej z okazji 50 lecia Akademii Rolniczej w Szczecinie pt: “Nauki rolnicze cz艂owieka i przyrody'''

XIX Sesja Rady Powiatu w Pyrzycach, na kt贸rej odznaczenia cz艂onkom lokalnej Ligi Obrony Kraju wr臋cza艂 cz艂onek Komisji G艂贸wnej LOK Tadeusz Ma艂kowski. Medal: z okazji 60-lecia LOKotrzymali: J贸zef Noga ,Waldemar R贸g i J贸zef Zdrenka. Z艂otym medalem uchonorowano Jana Lempartego. Br膮zowym zostali odznaczeni: Wojciech G艂odek i Andrzej Ogrodowicz. Medalem ”Za zas艂ugi dla Klub贸w Oficer贸w Rezery LOK” odznaczono Dariusza Kufla. Odznaki “Zas艂u偶ony dzia艂acz Klubu Oficer贸w Rezerwy LOK otrzymali: Andrzej Drabczyk, Andrzej Ogrodowicz i Wojciech G艂odek. A dyplomy otrzymali: A Drabczyk, M Dr贸偶d偶, W. G艂odek, D. Kufel, J. Lemparty, A. Ogrodowicz i W. R贸g.
Starosta Pyrzycki W艂adys艂aw Dusza i Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Jerzy Goclik w 70 rocznic臋 urodzin J贸zefa Zalewskiego uhonorowali go pami膮tkow膮 tabliczk膮, za szczeg贸lne zas艂ugi w dziadzinie rolnictwa na terenie powiatu pyrzyckiego oraz Jana Rol臋 za 50 lat dzia艂alno艣ci na rzecz sportu w gminie Lipiany - powiecie pyrzyckim.

30 wrze艣nia 2004 r.
1. Msza 艢wi臋ta z okazji 50-lecia Akademii Rolniczej w Szczecinie
2. Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach

1 pa藕dziernika 2004 r.
Inauguracja roku akademickiego 2004\2005 w Akademii Rolniczej w Szczecinie

2 pa藕dziernika 2004 r.
- Rajd Integracyjny “Nie izoluj mnie” w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Os贸b z
Upo艣ledzeniem Umys艂owym” w Nowielinie.
- Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2004\2005.w Zamku Ksi膮偶膮t
Pomorskich w Szczecinie.

4 pa藕dziernika 2004 r.
Uroczyste rozdanie dyplom贸w stypendystom Prezesa Rady Ministr贸w:
1. Magdalenie Grzelakowskiej z Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w Zespole Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach
2. Katarzynie Bucy z Technikum Roliczego z ZS nr 2 RCKU w Pyrzycach
3. Micha艂owi Chmiel z Technikum Handlowego w ZS nr 2 RCKU w Pyrzycach
4. Marioli Prodan z Technikum Technologii 呕ywno艣ci w ZS nr 2 RCKU w Pyrzycach
5. Micha艂owi Wybornemu z Liceum Profilowanego w ZS nr 2 RCKU w Pyrzycach
6. Julicie Weronice W贸jcik z Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w ZS w Lipianach, kt贸re odby艂o si臋 w Zespole Szk贸艂 nr 1 w Stargardzie Szczeci艅skim. 6 pa藕dziernika
Spotkanie Starosty z Redaktorem Naczelnym “G艂osu Szczeci艅skiego” panem Maciejem G艂adysiewiczem w sprawie wsp贸艂pracy.

8 pa偶dziernika 2004 r.
W dniach 8-10 pa藕dziernika w Szczecinie w hotelu Radisson Sas odby艂y si臋 Mi臋dzynarodowe Targi Nieruchomo艣ci, Ubezpiecze艅 i Finansowania Inwestycji.
Oficjaln膮 inauguracj膮 Targi otworzy艂 swym wyst膮pieniem Wojewoda Zachodniopomorski i Prezydent Miasta Szczecina. Nast臋pnie odby艂a si臋 konferencja oraz zwiedzanie stoisk wystawienniczych.
W trakcie konferencji poruszone zosta艂y nast臋pj膮ce tematy:
1. Polska gospodarka i rynek nieruchomo艣ci w Unii Europejskiej.
2. Perspektywy, uwarunkowania i mo偶liwo艣ci finansowania rynku nieruchomo艣ci przez instytucje finansowe.
3. Finansowanie zakupu nieruchomo艣ci z funduszy Unii Europejskiej.
4. Zasady finansowania zasob贸w nieruchomo艣ciowych samorzadu terytorialnego.
W ramach konferencji przeprowadzone zosta艂o szkolenie na temat “Wybrane problemy rynku nieruchomo艣ci,ubezpiecze艅 i finansowania inwestycji”, kt贸rego uwie艅czeniem by艂o zdobycie certyfikatu.
Podczas targ贸w Powiat Pyrzycki zaprezentowa艂 ofert臋 inwestycyjn膮 gmin w formie bogatej prezentacji multimedialnej i strony internetowej. Akcentem nawi膮zuj膮cym do tradycji powiatu by艂 ludowy “Zesp贸艂 Pie艣ni i Ta艅ca Pyrzyce”, gdzie m艂odzie偶 w strojach regionalnych zach臋ca艂a do odwiedzenia stoiska i strony z ofert膮 inwestycyjn膮.
Zainteresowanie inwestor贸w by艂o umiarkowane, ale bardzo merytoryczne. Ufamy i偶 nawi膮zane kontakty pozwol膮 na zwi臋kszenie potencja艂u inwestycyjnego w Powiecie Pyrzyckim.

11 pa藕dziernika 2004 r.
Spotkanie z inwestorem strategicznym i dyrektorem Fabryki “Armatur” w Lipianach w sprawie udzielania pomocy przez powiat.

12 pa藕dziernika 2004 r.
Spotkanie w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach w sprawie wypracowania uzgodnie艅 i dzia艂a艅 wykonania ruroci膮gu kanalizacyjnego w ulicy G艂owackiego gwarantuj膮cego bezkolizyjny odbi贸r 艣ciek贸w z zak艂adu Backer OBR jak i innych dostawc贸w oraz dokonania zasilenia ww. zak艂adu w wod臋 w ilo艣ci odpowiadaj膮cej wymogom,

14 pa藕dziernika 2004 r.
- Spotkanie z Europarlamentarzyst膮 Bogus艂awem Liberackim w sprawie
funkcjonowania europarlamentu, rola polskich parlamentarzyst贸w.
- Powiatowy Dzie艅 Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach
- Dzie艅 Edukacji Narodowej w Zespole Szk贸艂 nr 2-Rolniczym Centrum Kszta艂cenia
Ustawicznego w Pyrzycach
- Dzie艅 Edukacji Narodowej w Zespole Szk贸艂 nr 1 im. Noblist贸w Polskich w
Pyrzycach
- Dzie艅 Edukacji Narodowej zorganizowany przez pani膮 Dyrektor oraz pracownik贸w
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach

15 pa藕dziernika 2004 r.
- Uroczysta Msza 艢wi臋ta z okazji “Dnia Bia艂ej Laski”.
- Spotkanie w PDK zorganizowane przez Polski Zwi膮zek Niewidomych-Zarz膮d Ko艂a
Pyrzycach

19 pa藕dziernika 2004 r.
- Konwent Starost贸w w Choszcznie
- Jubileusz 50-lecia LOP na Pomorzu Zachodnim w Zachodniopomorskim Urz臋dzie
Wojew贸dzkim

20 pa藕dziernika 2004 r.
Rozstrzygni臋cie konkursu i wr臋czenie nagr贸d “Rok 2004 rokiem Witolda Gombrowicza”w PDK.

21 pa藕dziernika 2004 r.
- “Brzechwowierszowanie” w O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach
- Posiedzenie Komisji O艣wiaty,Kultury i Sportu.
- Dzie艅 Seniora na kt贸rym 80-latkowie otrzymali upominki

22 pa藕dziernika 2004 r.
Posiedzenie Komisji Bud偶etowej w Starostwie Powiatowym

25 pa藕dziernika 2004 r.
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Spo艂ecznej i Bezpiecze艅stwa Obywateli

25-27 pa藕dziernika 2004 r.
Przyj臋cie 9 osobowej delegacji ze Szwecji z Malm枚

26 pa藕dziernika 2004 r.
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Le艣nictwa Ochrony 艢rodowiska, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomo艣cimi.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-06-28 14:49:45
Data ostatniej modyfikacji : 2005-06-28 14:49:45
Liczba wy艣wietle艅 : 3256licznik odwiedzin: 11430126