logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 18/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.PROTOK脫艁 NR 18/2005
z dnia 15 czerwca 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Robert Betyna poprosi艂, aby wprowadzi膰 do porz膮dku punkt „informacja o zmianach kadrowych w Szpitalu Powiatowym”. Porz膮dek posiedzenia z wnioskowan膮 zmian膮 oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia procedury uchwalania bud偶etu oraz rodzaj贸w i szczeg贸艂owo艣ci materia艂贸w informacyjnych. W zwi膮zku ze zmianami przepis贸w nale偶y dostosowa膰 do obecnych norm wcze艣niejsz膮 uchwa艂臋 w tej sprawie. Proponuje si臋 uchyli膰 star膮 uchwa艂臋 i zast膮pi膰 j膮 now膮 zawieraj膮c膮 konieczne zmiany. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005. Uchwa艂a okre艣la rozdysponowanie wprowadzonej do bud偶etu nadwy偶ki 艣rodk贸w z poprzedniego roku. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli 2005 roku w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki. Dofinansowaniem zosta艂 obj臋ty szeroki zakres form dokszta艂cania i doskonalenia nauczycieli. Maksymaln膮 kwot臋 dofinansowania okre艣lono na 500 z艂 za semestr. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie dyrektor Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na doko艅czenie remont贸w i doposa偶enie internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. W zwi膮zku z podpisaniem umowy na wynajem internatu na przeprowadzenie kolonii w czasie wakacji konieczne jest uzyskanie odpowiednich standard贸w sanitarnych. Remonty zostan膮 wykonane systemem gospodarczym ze 艣rodk贸w wp艂ywaj膮cych z dzia艂alno艣ci internatu. Wed艂ug szacunk贸w dyrektora Jakie艂y w pierwszym roku zyski z wynajmu nie b臋d膮 wy偶sze od poniesionych nak艂ad贸w, ale jest to potrzebna inwestycja i przy zawarciu umowy na d艂u偶szy okres b臋dzie generowa膰 dochody. Skarbnik Powiatu spyta艂, czy b臋dzie si臋 to wi膮za膰 ze zmianami w bud偶ecie. Dyrektor odpowiedzia艂, 偶e nie wp艂yn膮艂 do niego 偶aden wniosek w tej sprawie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 wyra偶enia zgody na wyp艂at臋 podwy偶ki wynagrodzenia dla pracownik贸w jednostek o艣wiatowych. Proponuje si臋, aby zrealizowa膰 zapis dotycz膮cy cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji o 3 % wzro艣cie wynagrodze艅 pracownik贸w administracji i obs艂ugi w plac贸wkach o艣wiatowych. Wynagrodzenia nauczycieli ju偶 wzros艂y i zasadnym jest wyp艂acenie podwy偶ek pracownikom administracji i obs艂ugi Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie dyrektor Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 informacj臋 w sprawie ofert edukacyjnych szk贸艂 ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006. Informacja zosta艂a przygotowana na potrzeby Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 wyra偶enia zgody na zabezpieczenie 艣rodk贸w na odprawy emerytalne dla nauczycieli. W przysz艂ym roku uprawnienia emerytalne nab臋dzie 33 nauczycieli. Jednorazowy wydatek zwi膮zany z wyp艂at膮 odpraw b臋dzie du偶ym obci膮偶eniem dla bud偶etu. Ju偶 w tym roku mo偶e odej艣膰 na emerytur臋 25. Dyrektor Andrzej Jakie艂a zaproponowa艂, aby wprowadzi膰 Program Dobrowolnych Odej艣膰 na Wcze艣niejsz膮 Emerytur臋. Zach臋t膮 do wcze艣niejszego odej艣cia by艂aby dodatkowa odprawa w wysoko艣ci 4 tys. z艂. W roku szkolnym 2005/2006 w miejsce odchodz膮cych nauczycieli mianowanych i dyplomowanych nale偶a艂oby zatrudni膰 nauczycieli sta偶yst贸w, co da艂oby wymierne oszcz臋dno艣ci. Szacunkowo dla zamiany 18 nauczycieli na sta偶yst贸w w ci膮gu roku jest to oszcz臋dno艣膰 rz臋du 240 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na uruchomienie takiego programu w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie zapoznano si臋 z informacj膮 o dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach. Robert Betyna poprosi艂 o uzupe艂nienie tej informacji o wykaz nauczycieli zatrudnionych w O艣rodku wraz z ilo艣ci膮 godzin im przys艂uguj膮cych. Dyrektor Jakie艂a zapewni艂, 偶e takie uzupe艂nienie zostanie dostarczone radnym. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Wicestarosta zwr贸ci艂 si臋 do dyrektora Jakie艂y z pytaniem, czy jest mo偶liwo艣膰 zorganizowania na parterze internatu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej, kt贸re mieszcz膮 si臋 obecnie w Nowielinie. Pozwoli艂oby to poszerzy膰 baz臋 O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie i u艂atwi膰 dojazd do Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej. Dyrektor odpowiedzia艂, 偶e jest to dobry pomys艂 i dokona rozeznania na ile jest to technicznie mo偶liwe.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wnioski o wykonanie prac na drogach powiatowych. Wp艂yn臋艂y one od Burmistrza Pyrzyc, w贸jta Gminy Kozielice, radnych Rady Miejskiej w Lipianach. Starosta przekaza艂 wnioski dyrektorowi Zarz膮du Dr贸g Powiatowych Markowi Kibale z zaleceniem udzielenia odpowiedzi wnioskodawcom i poinformowania Zarz膮du o sposobie realizacji wniosk贸w.
Dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych przedstawi艂 wniosek o zmian臋 uchwa艂y bud偶etu powiatu pyrzyckiego w zakresie limitu wydatk贸w na wieloletnie programy inwestycyjne. Zaproponowa艂, aby 艣rodki stanowi膮ce wk艂ad w艂asny projekt贸w, kt贸re nie zakwalifikowa艂y si臋 do realizacji w ramach ZPORR - przebudowa drogi Nr 1778Z na odcinku Rosiny-P艂o艅sko i przebudowa ulic Okrzei i Wodnej w Lipianach, przeznaczy膰 na doko艅czenie inwestycji przebudowy drogi Pyrzyce-Rzepnowo wraz z ci膮giem ulicy R贸wnej. Pomimo przeznaczenia tych 艣rodk贸w pozostanie jeszcze niedob贸r rz臋du 149 tys. z艂., kt贸ry proponuje si臋 sfinansowa膰 z przysz艂orocznego bud偶etu. Przy kontynuacji tego zadania nale偶y wynegocjowa膰 z wykonawc膮 korzystne warunki p艂atno艣ci. Skarbnik zaproponowa艂, aby w za艂膮czniku do uchwa艂y okre艣laj膮cej limity wydatk贸w na wieloletnie programy inwestycyjne dokona膰 stosownych zmian i uwzgl臋dni膰 je w uchwale Rady Powiatu w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na doko艅czenie tej inwestycji w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie dyrektor przekaza艂 informacj臋 o zmianach w planie finansowym Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. W zwi膮zku z planowan膮 realizacj膮 przebudowy chodnika w miejscowo艣ci Czernice zabezpieczono na ten cel 艣rodki pochodz膮ce z op艂at za zaj臋cie pasa drogowego.
Z kolei dyrektor odpowiedzia艂 na wnioski zg艂aszane na poprzednim posiedzeniu Zarz膮du. Przekaza艂 cz艂onkom Zarz膮du wykaz odcink贸w dr贸g, kt贸re zosta艂y wyremontowane oraz wyja艣ni艂, ze naprawiane s膮 tylko najwi臋ksze ubytki i wyrwy stanowi膮ce zagro偶enie bezpiecze艅stwa ruchu. Niesprzyjaj膮ca pogoda op贸藕ni艂a wykonywanie remont贸w. Piotr Rybkowski ponownie zasugerowa艂, aby przetargi na wykonywanie remont贸w og艂asza膰 znacznie wcze艣niej, co umo偶liwi wcze艣niejsze rozpocz臋cie prac. Dyrektor wyja艣ni艂, 偶e wcze艣niejsze rozpocz臋cie prac nie jest mo偶liwe, gdy偶 naprawy wykonywane przy niskich temperaturach s膮 nietrwa艂e.
W sprawie wniosku o ograniczenie pr臋dko艣ci zosta艂y podj臋ta dzia艂ania i W贸jt Gminy Kozielice zosta艂 o tym powiadomiony. Wniosek zosta艂 negatywnie zaopiniowany przez Komend臋 Policji w Pyrzycach. Do Komendy Policji wp艂yn膮艂 kolejny wniosek W贸jta o ograniczenie pr臋dko艣ci w miejscowo艣ci Tety艅. Nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie. Starosta poleci艂, aby wyst膮pi膰 do Komendanta Policji o szybsze rozpatrzenie wniosku.
Dyrektor oceni艂, 偶e wykonanie przebudowy drogi w Za艂臋偶u ze wzgl臋du na konieczno艣膰 wykonania kosztownej dokumentacji projektowej nie b臋dzie mo偶liwe w najbli偶szym czasie. Na wykonanie dokumentacji czekaj膮 r贸wnie偶 przebudowa drogi w Babinie i odwodnienie w D臋bicy. Zarz膮d Dr贸g nie posiada w bud偶ecie 艣rodk贸w na ten cel. Starosta obieca艂 wskazanie mo偶liwo艣ci zdobycia potrzebnych 艣rodk贸w i poleci艂 podj臋cie dzia艂a艅 maj膮cych na celu opracowanie koniecznych projekt贸w.
Robert Betyna zauwa偶y艂, 偶e utrzymaniem czysto艣ci dr贸g powiatowych w mie艣cie Pyrzyce zajmuje si臋 nowa firma i bardzo dobrze wywi膮zuje si臋 z tego zadania. Dyrektor wyja艣ni艂, 偶e zosta艂a ona wybrana w trybie przetargu i podobny przetarg jest realizowany na utrzymanie czysto艣ci dr贸g powiatowych w mie艣cie Lipiany.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie 艣rodk贸w na pokrycie koszt贸w utrzymania wychowank贸w z terenu powiatu pyrzyckiego w plac贸wkach opieku艅czo-wychowawczych innych powiat贸w. 艢rodki, kt贸re zosta艂y zabezpieczone na ten cel zosta艂y niedoszacowane, gdy偶 nie uwzgl臋dniono wzrostu koszt贸w utrzymania w roku 2005. Brakuj膮ca kwota to ponad 107 tys. z艂. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e w obecnej chwili nie jest mo偶liwe wygospodarowanie z bud偶etu takiej kwoty. Mo偶na to b臋dzie uwzgl臋dni膰 przygotowuj膮c projekt uchwa艂y Rady Powiatu w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2005.
Nast臋pnie Starosta poprosi艂 Mariusza Przybylskiego dyrektora Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej o przedstawienie swoich wniosk贸w. Pierwszy dotyczy艂 zabezpieczenia w bud偶ecie powiatu kwoty 65 tys. z艂 na wyposa偶enie budynku DPS w wind臋. Sejmik Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego planuje dofinansowanie inwestycji maj膮cych na celu dostosowanie dom贸w pomocy spo艂ecznej do nowych standard贸w. Wysoko艣膰 dofinansowania wynosi 75 %. W bud偶ecie powiatu nie ma po stronie wydatk贸w zabezpieczonych 艣rodk贸w na to zadanie. Niemniej jednak ze wzgl臋du na wysoko艣膰 dofinansowania warto z tej okazji skorzysta膰. Dlatego Zarz膮d b臋dzie 艣ledzi艂 dzia艂ania Sejmiku, przedstawi problem Komisji Bud偶etowej i poszuka mo偶liwo艣ci z艂o偶enia wniosku na dofinansowanie.
Drugi wniosek dotyczy艂 zabezpieczenia w bud偶ecie powiatu kwoty 5 tys. z艂 na wydanie materia艂贸w promocyjnych zwi膮zanych ze zbi贸rk膮 publiczn膮 na zakup laparoskopu. Zarz膮d widzi zasadno艣膰 akcji wspieraj膮cej Szpital i mimo braku 艣rodk贸w zabezpieczonych na ten cel w bud偶ecie zdecydowa艂 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za, aby przeznaczy膰 potrzebn膮 kwot臋 ze 艣rodk贸w Starostwa.
Z kolei Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach przedstawi艂a sprawozdanie z realizacji planu finansowego jednostki za I kwarta艂 2005 r. Sprawozdanie zosta艂o pozytywnie zaopiniowane przez Rad臋 Spo艂eczn膮. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie dyrektor Iwona Zibrowska przedstawi艂a informacj臋 o dost臋pno艣ci us艂ug opieki d艂ugoterminowej w Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym w Pyrzycach dla mieszka艅c贸w powiatu pyrzyckiego. Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e informacja powinna zawiera膰 wi臋cej szczeg贸艂贸w dotycz膮cych odp艂atno艣ci, czasu oczekiwania. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za z zastrze偶eniem, aby zosta艂a uzupe艂niona.
Kolejna informacja m贸wi艂a o zmianie planu finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Dyrektorzy maj膮 obowi膮zek informowania Zarz膮du o zmianach planu finansowego. Wprowadzona zmiana uzyska艂a pozytywn膮 opini臋 Rady Spo艂ecznej.
Nast臋pnie Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala Powiatowego zapozna艂 Zarz膮d z planowanymi zmianami kadrowymi w Szpitalu Powiatowym. W celu poprawy jako艣ci obs艂ugi pacjent贸w w szpitalu konieczne jest zatrudnienie wykwalifikowanej kadry. Szpital wci膮偶 jeszcze boryka si臋 z brakami w obsadzie lekarskiej. Restrukturyzacja Szpitala w Gryfinie spowodowa艂a, 偶e wielu tamtejszych lekarzy z艂o偶y艂o podania o prac臋 w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. Je偶eli wraz z zatrudnieniem nowych lekarzy posiadaj膮cych wysokie kwalifikacje zwi臋kszy艂by si臋 kontrakt, to znacznie wzros艂aby ranga Pyrzyckiego Szpitala.

Ad. 6.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek Zwi膮zku Kombatant贸w RP i By艂ych Wi臋藕ni贸w Politycznych Ko艂o w Pyrzycach o udzielenie dotacji z ofert膮 na realizacj臋 zadnia publicznego. Na podstawie ustawy o dzia艂alno艣ci publicznej i wolontariacie Zarz膮d rozpatruje celowo艣膰 realizacji zadania okre艣lonego w ofercie. W przypadku stwierdzenia celowo艣ci przeprowadza otwarty konkurs ofert. Zadanie dotyczy艂o „Poparcia dzia艂a艅 spo艂ecznych Zwi膮zku Kombatant贸w RP i By艂ych Wi臋藕ni贸w Politycznych w Pyrzycach”. Zadania okre艣lone w ofercie dotyczy艂y g艂贸wnie organizacji bie偶膮cej dzia艂alno艣ci Zwi膮zku i nie uzasadnia艂y celowo艣ci og艂aszania otwartego konkursu ofert na przekazanie dotacji. Zarz膮d zdecydowa艂, 偶e z艂o偶ona oferta nie mo偶e by膰 zrealizowana.

Ad. 7.
Wicestarosta przedstawi艂 pismo Wojew贸dzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zobowi膮zania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego do zaniechania 偶膮dania od wnioskodawc贸w map geodezyjnych i wypis贸w z rejestru dzia艂ek.
Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

Pyrzyce, dnia 15 czerwca 2005 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-06-28 14:40:59
Data ostatniej modyfikacji : 2005-06-28 14:40:59
Liczba wy艣wietle艅 : 2749licznik odwiedzin: 11420706