logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 11/2005 z dnia 30 marca 2005 r.PROTOK脫艁 NR 11/2005
z dnia 30 marca 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Z projektu porz膮dku obrad Starosta zaproponowa艂 wyprowadzenie punktu dotycz膮cego wniosku dyrektora Wydzia艂u Geodezji Gospodarki Nieruchomo艣ciami dotycz膮cego dofinansowania Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach z uwagi na brak opinii prawnej i odniesienia si臋 do tego wniosku Skarbnika Powiatu. Po doszczeg贸艂owieniu porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie skierowania 5 os贸b do Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach, osoby te pochodz膮 z poza terenu Powiatu Pyrzyckiego. Decyzj臋 podj臋to w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Nast臋pnie Starosta przyst膮pi艂 do om贸wienia punktu dotycz膮cego przyj臋cia informacji dotycz膮cej wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za miesi膮c luty 2005 oraz narastaj膮cego za 2 miesi膮ce bie偶膮cego roku.
Starosta poprosi艂 dyrektora Szpitala o odniesienie si臋 do tej informacji, dyrektor stwierdzi艂, 偶e stara艂 si臋 przedstawi膰 informacj臋 w nowej szacie graficznej, wola艂by odpowiedzie膰 na zadane pytania.
Nadmieni艂, 偶e zestawienie wyniku finansowego sporz膮dzone jest w uk艂adzie troch臋 innym ni偶 do tej pory, jest ono sporz膮dzone bez nadlimit贸w. Wynik finansowy jest prawie taki, jaki by艂 zak艂adany, r贸偶nic膮 jest 50.000 kt贸re - mo偶emy zafakturowa膰, ale na razie nam nie pozwalaj膮 ze wzgl臋du na to, ze nie ma zgody na dokonywanie przesuni臋膰 mi臋dzy oddzia艂ami. Druga kwota to 54.800 - dotyczy ona koszt贸w zwi膮zanych ze z艂o偶onymi wnioskami w ramach programu ZPORP.
Inne aspekty dotycz膮ce sfery mo偶liwo艣ci uzyskania przychodu z NFZ, zestawienie wyniku finansowego za miesi膮c - stycze艅, - luty 2005r., analizy struktury koszt贸w, zobowi膮za艅 itd. ujmuje przed艂o偶one sprawozdanie.
Pytanie pana Rybkowskiego do dyrektora szpitala: „wcze艣niej my艣la艂o si臋 o tym, 偶eby zrezygnowa膰 z kuchni, jak to si臋 ma finansowo - utrzymanie, koszta pracownik贸w, energii itd. do funkcjonowania szpitala, czy rzeczywi艣cie kuchnia nie da艂aby jaki艣 oszcz臋dno艣ci gdyby j膮 zlikwidowano, a wesz艂oby si臋 w kuchni臋 centraln膮 czy obs艂ug臋 przez inn膮 firm臋.”
Odpowiedz dyrektora szpitala: „ZOL z艂o偶y艂 ofert臋 na 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zapewnienia posi艂k贸w dla pacjent贸w. Po dokonaniu dok艂adnej kalkulacji okaza艂o si臋, 偶e przy kwocie wsadu 5,20z艂 90% stanowi膮 koszta narzut贸w. Mam mieszane uczucia, bo je偶eli zrezygnowano by z kuchni to pewna grupa ludzi straci prac臋. Nale偶y zauwa偶y膰, 偶e bez pewnego doinwestowania kuchni d艂ugo w tym stanie si臋 nie poci膮gnie.” W dalszej cz臋艣ci Zarz膮d nie mia艂 uwag do powy偶szej informacji. Informacj臋 przyj臋to w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 na temat funkcjonowania Wojew贸dzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Filia Pyrzyce.
Pytanie pana Betyny: „Podana jest liczba pacjent贸w przywiezionych i poddanych hospitalizacji 2435 a nie podano liczby zgon贸w tylko wykropkowano.” Starosta stwierdzi艂, 偶e ten szczeg贸艂 zostanie wyja艣niony podczas posiedzenia Komisji Zdrowia. Informacj臋 przyj臋to w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
W kolejnym punkcie Starosta przedstawi艂 informacj臋 na temat funkcjonowania Niepublicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej „Medycyna Szkolna” w Pyrzycach. Zarz膮d nie mia艂 zastrze偶e艅. Informacj臋 przyj臋to w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 informacje na temat wsp贸艂pracy z Gminnymi O艣rodkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej Powiatu Pyrzyckiego. Wsp贸艂praca przebiega bez zastrze偶e艅. Informacj臋 przyj臋to w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Wydzia艂u Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej w sprawie wyp艂aty wynagrodzenia dla dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za miesi膮c luty 2005r.
Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 na wyp艂at臋 pe艂nej wysoko艣ci wynagrodzenia w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za i 1 wstrzymuj膮cy.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Wydzia艂u OKSiT stosownie do wniosku dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury o dofinansowanie koszt贸w organizacji XXVI Mi臋dzynarodowego Spotkania z Folklorem. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyznanie kwoty: 4.000z艂. z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w zakwaterowania lub wy偶ywienia uczestnik贸w imprezy w internatach jednostek powiatowych. Decyzj臋 podj臋to w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie ustalenia dodatk贸w motywacyjnych na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2005r dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 ustalaj膮c wysoko艣膰 dodatk贸w motywacyjnych w nast臋puj膮cy spos贸b:
- dla dyrektora ZS nr 1 w Pyrzycach - 35%
- dla dyrektora ZS nr 2 RCKU w Pyrzycach - 40%
- dla dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno - Wychowawczego w Pyrzycach - 40%
- dla dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - 30%
- dla dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach - 15%.
Decyzj臋 podj臋to w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
W kolejnym punkcie posiedzenia zapoznano si臋 z informacj膮 na temat funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pyrzycach.
Nie zg艂oszono zastrze偶e艅. Informacj臋 przyj臋to w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
W dalszej cz臋艣ci posiedzenia Starosta poprosi艂 Skarbnika Powiatu o om贸wienie Uchwa艂y Zarz膮du w sprawie zmiany bud偶etu Powiatu na rok 2005. Uchwa艂a wprowadza do bud偶etu powiatu 艣rodki finansowe na stypendia unijne. Zarz膮d podj膮艂 Uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 Uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2005. Zarz膮d podj膮艂 Uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Wydzia艂u Architektury i Budownictwa o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmuj膮cego obszary w obr臋bach geodezyjnych: Ryszewko i Nieborowo, gm. Pyrzyce, zgodnie z wymogiem art.24 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zarz膮d powy偶szy projekt uzgodni艂 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Kolejnym tematem by艂 wniosek Prezesa Zarz膮du Oddzia艂u Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Pyrzycach o dofinansowanie funduszu na rzecz ufundowania sztandaru dla OSP Pyrzyce. Ustalono, 偶e Sekretarz i Skarbnik zajm膮 si臋 tym wnioskiem w zakresie mo偶liwo艣ci udzielenia dofinansowania. Decyzj臋 podj臋to w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2004. Pewne istotne szczeg贸艂y tej informacji zosta艂y przybli偶one przez Skarbnika Powiatu. Zarz膮d stron臋 opisow膮 zaakceptowa艂, informacja ca艂o艣ciowa przyj臋ta zosta艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach dotycz膮c膮 realizacji programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004r.
Pytanie pana Betyny: „24.02.2005 odby艂o si臋 spotkanie z pracodawcami w siedzibie Powiatowego Urz臋du Pracy jaka jest skuteczno艣膰 w dzia艂aniu pracodawc贸w po odbytym spotkaniu?”. Ponadto nawi膮zano do wykazu szkole艅 w 2004 roku efektywno艣膰 tych szkole艅 wynosi - 7% ( zbyt ma艂a). Pan Rybkowski wspomnia艂, 偶e nale偶a艂oby uzupe艂ni膰 informacj臋 o graficzn膮 cz臋艣膰 kszta艂towania si臋 skali bezrobocia w okresie od 2002 do 2004 roku. Starosta stwierdzi艂, 偶e pewne istotne i poruszone aspekty dotycz膮ce informacji zostan膮 wyja艣nione przez dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy podczas posiedzenia stosownych komisji rady. Ponadto Starosta stwierdzi艂, 偶e informacja zostanie uzupe艂niona o cz臋艣膰 graficzn膮 kszta艂towania si臋 bezrobocia w okresie 2002 do 2004 roku. Informacj臋 przyj臋to w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.


Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:

M. Gryczka
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................

Pyrzyce, dnia 30 marca 2005 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-05-30 08:29:30
Data ostatniej modyfikacji : 2005-05-30 08:29:30
Liczba wy艣wietle艅 : 2512licznik odwiedzin: 11431374