logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 7/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
PROTOK脫艁 NR 7/2005
z dnia 24 lutego 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu obecno艣ci 4 cz艂onk贸w Zarz膮du na 5 (Pani Halina Korzeniewicz nieobecna - usprawiedliwiona) jest wymagane quorum, Zarz膮d mo偶e podejmowa膰 uchwa艂y. Starosta wyja艣ni艂, 偶e z powod贸w organizacyjnych Zarz膮d odbywa posiedzenie w czwartek, wp艂yn臋艂y w mi臋dzyczasie inne sprawy na Zarz膮d - b臋d膮 przedmiotem posiedzenia na kolejnym Zarz膮dzie, niewprowadzone, jako 偶e wp艂yn臋艂y tu偶 przed posiedzeniem obecnym. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.


Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach finansowych Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za miesi膮c grudzie艅 2004r. oraz za okres I - XII 2004r. jako wst臋pny wynik finansowy za rok 2004. Zdaniem Starosty winien to by膰 ju偶 znany wynik ostateczny. Rada Spo艂eczna nie analizowa艂a jeszcze tego sprawozdania natomiast w dniu wczorajszym odby艂a posiedzenie Komisja Zdrowia z udzia艂em Rad Spo艂ecznych Szpitala Powiatowego i ZOL-u, dok艂adnie te sprawy by艂y omawiane. Pewne opinie zosta艂y wypracowane, debata w tym przedmiocie odb臋dzie si臋 na najbli偶szej sesji, sytuacja jest nieciekawa i wymaga dzia艂a艅 zdecydowanych, chcemy zaprosi膰 na sesj臋 okre艣lonych go艣ci - nie wszystko od nas zale偶y, gro spraw zale偶y od OWNFZ.
Pytanie Starosty, kto chce zabra膰 g艂os w tej sprawie?
Pan Rybkowski odczuwamy pewne zm臋czenie t膮 spraw膮, prowadzi to do niczego. my艣l臋, 偶e to trzeba nag艂o艣ni膰, jest to 艣mieszne, 偶e si臋 nas tak traktuje. Starosta sprawa jest nag艂o艣niona, ostatnio nawet na Konwencie Starost贸w wojew贸dztwa zachodniopomorskiego (22.02.2005r.), aktywnie w t臋 spraw臋 w艂膮cza si臋 r贸wnie偶 Zwi膮zek Powiat贸w Polskich - chocia偶by reakcje co do projektu ustawy o opiece zdrowotnej, to nie dotyczy tylko Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, podobne sytuacje s膮 prawie we wszystkich Szpitalach Powiatowych wojew贸dztwa zachodniopomorskiego a nawet i kraju.
Pan Rybkowski - znamy skal臋 problemu, ale pytanie chocia偶by, kiedy b臋d膮 do wykorzystania te, 2 mld, kt贸re minister przygotowa艂, mo偶liwo艣膰 skorzystania z „ustawy 203” itd.
Starosta - uwaga do dyrektora Szpitala i dyrektora wydzia艂u - sprawozdanie miesi臋czne winno by膰 bardziej syntetyczne (szczeg贸艂owe jeden raz na kwarta艂 lub p贸艂rocze). Ten materia艂 idzie do dalszej obr贸bki przez Rad臋 Spo艂eczn膮 i b臋dzie przedmiotem debaty na sesji w dniu 16.03.2005r.
Pytanie Wicestarosty - zaleg艂o艣ci, wynagrodze艅 dla pracownik贸w 157.000 z艂 za 2004r. odpowiedz dyrektora Szpitala Powiatowego zgodnie z zasad膮 rachunkowo艣ci s膮 to zobowi膮zania publiczno - prawne - ZUS, US - zaleg艂o艣ci na koniec okresu, nie mamy 偶adnych zobowi膮za艅 z tytu艂u wynagrodze艅 wzgl臋dem pracownik贸w.

Krzysztof Kunce - pro艣ba, aby dyrektor, Konaszczuk poinformowa艂 ile procedur wykonano spowodowanych wypadkami drogowymi oraz ile zdarze艅 z tytu艂u wypadk贸w odnotowa艂y inne oddzia艂y. Starosta prosi o te informacje do 01.03.2005. Nast臋pnie Starosta przyst膮pi艂 do om贸wienia informacji - funkcjonowanie ZOL-u za miesi膮c stycze艅 2005r. ZOL wykazuje, wynik dodatni pierwszy miesi膮c optymistyczny, aby tak dalej. Przy okazji tematu ZOL-u pan Rybkowski zauwa偶a, 偶e chodz膮c po szpitalu w cz臋艣ci ZOL-u wyczuwa si臋 inne powietrze, (cho膰 s膮 tam sami starsi ludzie) odbieram to pozytywnie.
Starosta - na funkcjonowanie naszych jednostek s艂u偶by zdrowia maj膮 ogromny wp艂yw jednostki POZ (chorzy kierowani bez bada艅, dziecko skierowane do naszego szpitala a winno by膰 przewiezione do szpitala dzieci臋cego - przew贸z koszta dla naszej jednostki) prowadzona jest pewna ewidencja na Izbie Przyj臋膰 o podobnych zdarzeniach, b艂臋dem jest r贸wnie偶 fakt istnienia POZ i Szpitali Powiatowych.
Informacja Szpitala Powiatowego za miesi膮c grudzie艅 i ZOL-u za miesi膮c stycze艅 zarz膮d przyj膮艂 w wyniku g艂osowania 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du w sprawie skierowania do ZOL-u. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania 4 g艂osy za.

Starostowie do wniosku dyrektora Wydzia艂u Zdrowia w sprawie wyp艂aty wynagrodzenia dla dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za miesi膮c grudzie艅 2004 i dyrektora ZOL-u w Pyrzycach za miesi膮c stycze艅 2005 Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wyp艂at臋 pe艂nych warto艣ci wynagrodzenia.
Ponadto ustalono, 偶e dyrektor Wydzia艂u. przygotuje zmodyfikowany projekt umowy o zarz膮dzanie lub umow臋 o prac臋 dla dyrektora Szpitala Powiatowego wykorzystuj膮c posiadane wzorce z innych powiat贸w. Rozliczenie za u偶ywanie telefonu kom贸rkowego zosta艂o uregulowane (koszta pokrywa dyrektor Szpitala Powiatowego), natomiast umow臋 na korzystanie z samochodu w艂asnego do cel贸w s艂u偶bowych Starosta z dniem 01.03.2005r. cofa dla dyrektora Szpitala Powiatowego. Wicestarosta proponuje rekonstrukcj臋 umowy (to rozliczenie ko艅czy rok 2004), na kolejnym posiedzeniu w pe艂nym sk艂adzie Zarz膮d podejmie decyzj臋, propozycj臋 t膮 przyj臋to.
Polecono dla dyrektora Wydzia艂u sporz膮dzenie r贸wnie偶 opracowania pocz膮wszy od grudnia 2003 do ko艅ca grudnia 2004 - skal臋 miesi臋cznych i okresowo narastaj膮cych zad艂u偶e艅 Szpitala Powiatowego, w stosunku do realizowanych kontrakt贸w. Starosta uwa偶a, 偶e powinno by膰 po艣wi臋cone jedno posiedzenie Zarz膮du w temacie dog艂臋bnej analizy sytuacji Szpitala Powiatowego jeszcze przed sesj膮 Rady Powiatu planowan膮 na 16. 03.2005


Ad. 3.
Starosta poprosi艂 dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty Kultury, Sportu i Turystyki o om贸wienie projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Spo艂ecznemu i Przest臋pczo艣ci w艣r贸d Dzieci i M艂odzie偶y. W 2003 roku na szczeblu rz膮dowym powo艂any zosta艂 zesp贸艂 maj膮cy na celu opracowanie jednolitego programu dzia艂a艅 ograniczaj膮cych zagro偶enia w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y. W 2004 roku program schodzi na szczebel wojew贸dzki, przywo艂ana zosta艂a do realizacji programu Wojew贸dzka Komenda Policji. Pe艂nomocnik wojewody zaleci艂 powo艂anie Powiatowych Koordynator贸w oraz opracowanie programu powiatowego na bazie programu krajowego. Powiatowym koordynatorem w realizacji tego programu wyznaczono pani膮 dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Teres臋 Mamos.
Opracowany zosta艂 harmonogram dzia艂a艅, kt贸ry powinien zamyka膰 si臋 w cyklu rocznym. Program w wersji projektowej zosta艂 ju偶 przedstawiony Zarz膮dowi 1,5 miesi膮ca temu oraz to, 偶e, wyst膮piono do podmiot贸w, kt贸re zosta艂y wskazane w programie jako wykonawcy. Ponadto zauwa偶a si臋, 偶e program przed uchwaleniem przez Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego winien by膰 poddany zaopiniowaniu przez Komisj臋 Bezpiecze艅stwa I Porz膮dku Powiatu Pyrzyckiego. Projekt uchwa艂y zosta艂 przyj臋ty w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Nast臋pnie dyrektor Wydzia艂u przybli偶y艂 temat informacji - problem贸w wychowawczych m艂odzie偶y szkolnej.
Pan Piotr Rybkowski zauwa偶y艂, 偶e ZS nr 2 RCKU przygotowa艂 informacj臋 rzetelnie i z pewnym doszczeg贸艂owieniem, pozosta艂e nasze szko艂y przygotowa艂y temat og贸lnikowo. Wed艂ug dyrektora wydzia艂u, przygotowana informacja przez ZS nr 2 RCKU, by艂oby celowym a偶eby radni wykorzystali j膮 jako informacj臋 celu s艂u偶bowego - dobrze jest o pewnych zdarzeniach wiedzie膰, lecz tego nie nale偶y nag艂a艣nia膰. Wykorzystano do tego celu, ankiety, sporz膮dzane w r贸偶ny spos贸b przez m艂odzie偶. Pokazuj膮 one diagnozowan膮 sytuacj臋 wychowawcz膮 w szkole. Nale偶a艂oby zada膰 pytanie dyrektorowi szko艂y - jakie kroki nale偶y podj膮膰, aby gdy po roku czasu zostanie powt贸rzone diagnozowanie sytuacji, by艂a zauwa偶alna poprawa.
Co do O艣rodka Szkolno Wychowawczego skala zachowa艅 jest inna, tam s膮 inne problemy, chocia偶by problemy rodzinne, 艣rodowiskowe itp. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania 4 g艂osy za.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 protok贸艂 kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 10.02 2005r. z kontroli przeprowadzonej w ZS RCKU nr 2. Dyrektor Wydzia艂u Andrzej Jakie艂a zobowi膮za艂 si臋, 偶e na kolejny Zarz膮d przygotuje analiz臋 remont贸w wykonanych w 2004r., na bazie kt贸rej Zarz膮d odniesie si臋 do wniosku pokontrolnego Komisji Rewizyjnej. Wniosek dotycz膮cy regulamin贸w wynagradzania nauczycieli - materia艂y przed艂o偶one s膮 pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego, kt贸re wcze艣niej uzgodnione zosta艂y ze zwi膮zkami zawodowymi.


Ad.4.
Zarz膮d rozpatrzy艂 wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zwi臋kszenie 艣rodk贸w finansowych na bie偶膮c膮 dzia艂alno艣膰. Ka偶dego roku PINB otrzymuje zwi臋kszenie 艣rodk贸w z bud偶etu powiatu, gdy偶 otrzymana dotacja jest niewystarczaj膮ca. Jest r贸wnie偶 udzielone przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach wsparcie materialne - lokal, materia艂y biurowe, telefon, mo偶liwo艣膰 skorzystania z samochodu s艂u偶bowego itp. Ustalono, 偶e Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyst膮pi po raz kolejny do Wojew贸dzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zwi臋kszenie dotacji na bie偶膮c膮 dzia艂alno艣膰. Skarbnik zaproponowa艂, 偶e i tak musi by膰 przygotowany projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu na 2005 rok z powodu zmiany subwencji o艣wiatowej (czekamy na metryczk臋), kwestia rozliczenia dotacji pomi臋dzy powiatami (dotyczy wychowank贸w w Domach Dziecka), zaproponowa艂, aby Zarz膮d nie podejmowa艂 dzisiaj takich decyzji. Taki tok post臋powania zosta艂 przyj臋ty.

Ad. 5.
Uzgodniono, 偶e kolejne posiedzenie Zarz膮du odb臋dzie si臋 dnia 04 marca 2005 godzina 8:00 (pi膮tek).

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:

M. Gryczka

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................

Pyrzyce, dnia 24 lutego 2005 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-05-25 15:19:25
Data ostatniej modyfikacji : 2005-05-25 15:19:25
Liczba wy艣wietle艅 : 2695licznik odwiedzin: 11420331