logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 5/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.PROTOK脫艁 NR 5/2005
z dnia 9 lutego 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Piotr Rybkowski wyrazi艂 niezadowolenie z powodu przekazywania materia艂贸w b臋d膮cych tematem posiedzenia Zarz膮du w przeddzie艅 posiedzenia. W przypadku obszernych informacji jest to zbyt kr贸tki termin na ich analiz臋. W zwi膮zku z tym Zarz膮d ustali艂, 偶e posiedzenia b臋d膮 odbywa膰 si臋 w 艣rody, a materia艂y b臋d膮 przekazywane najp贸藕niej w poniedzia艂ki.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Jakie艂臋 dyrektora Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki o przedstawienie projekt贸w uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego zwi膮zanych z wynagradzaniem nauczyciel. Dyrektor Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e po konsultacjach ze zwi膮zkami zawodowymi zosta艂y przygotowane projekty w sprawie:
– okre艣lenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli i udzielania zni偶ek w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych Powiat Pyrzycki jest organem prowadz膮cym,
– ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczeg贸艂owych zasad jego przyznawania i wyp艂acania,
– przyznawania nagr贸d ze specjalnego funduszu nagr贸d dla nauczycieli za osi膮gni臋cia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagr贸d Starosty Pyrzyckiego,
– uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione projekty uchwa艂 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przekazania niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom jednostek organizacyjnych. Uprawnienia takie Zarz膮d corocznie daje kierownikom jednostek. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2005 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu.
Uchwa艂a te zwi膮zana jest ze zmian膮 ustawy o finansach publicznych i konieczno艣ci膮 likwidacji 艣rodk贸w specjalnych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Do Zak艂adu zosta艂y skierowane nast臋puj膮ce osoby: Jerzy Kraci艅ski, J贸zef Szmagli艅ski, Aniela Chybi艅ska, Irmina Hodu艅ska, Ryszarda Kowalska, Roman Kope膰. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w sprawie sposobu post臋powania przy wycince drzew i sprzeda偶y uzyskanego drewna. Ze wzgl臋du na brak opinii prawnej w tej sprawie Zarz膮d zdecydowa艂 od艂o偶y膰 rozpatrzenie wniosku do nast臋pnego posiedzenia.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj膮cego cz臋艣膰 dzia艂ki nr 492/1 w obr臋bie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce oraz dzia艂k臋 nr 28/2 w obr臋bie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce. Zarz膮d uzgodni艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali informacje w sprawie:
– stanu s艂u偶by zdrowia w Powiecie Pyrzyckim,
– stanu bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim, realizacji powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa,
– dzia艂a艅 podejmowanych w celu uruchomienia Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Starosta poprosi艂 o uwagi do tych informacji. Piotr Rybkowski negatywnie oceni艂 sprawozdanie dyrektora Szpitala Powiatowego, kt贸re zawiera艂o tylko wyliczenia podejmowanych dzia艂a艅 bez wyja艣nienia w jakim stopniu zosta艂y one zrealizowane. Z t膮 opinia zgodzi艂a si臋 Halina Korzeniewicz. Starosta zobowi膮za艂 dyrektora do uzupe艂nienia informacji i jej szerszego przedstawienia na posiedzeniach komisji. Pozosta艂e informacje zosta艂y przyj臋te bez zastrze偶e艅.
Starosta zapozna艂 Zarz膮d z protoko艂em kontroli Komisji Rewizyjnej dotycz膮cej realizacji uchwa艂 i wniosk贸w. Komisja nie wnios艂a zastrze偶e艅 do ich realizacji.

Ad. 6.
Skarbnik poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e w zwi膮zku ze zmian膮 ustawy o finansach publicznych dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu zostan膮 zobowi膮zani do likwidacji 艣rodk贸w specjalnych oraz do ewentualnego otwarcia wydzielonego konta, na kt贸rym mo偶na b臋dzie gromadzi膰 uzyskane dodatkowo 艣rodki.
Starosta zobowi膮za艂 Sekretarza Powiatu do uzgodnienia zmiany terminu posiedzenia Komisji Zdrowia ze wzgl臋du na nieobecno艣膰 w wyznaczonym terminie Starosty i Wicestarosty.
Nast臋pnie Starosta poprosi艂 o ustalenie sk艂adu delegacji na uroczysto艣膰, w czasie kt贸rej rondo w Pyrzycach, kt贸remu nadano imi臋 Ronda Sybirak贸w zostanie uroczy艣cie otwarte.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
Waldemar Durkin
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................

Pyrzyce, dnia 9 lutego 2005 r.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-05-25 15:17:20
Data ostatniej modyfikacji : 2005-05-25 15:17:20
Liczba wy艣wietle艅 : 2658licznik odwiedzin: 11420416