logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 3/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r.PROTOK脫艁 NR 3/2005
z dnia 26 stycznia 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 plan finansowy Zak艂adu Opieku艅czo – Leczniczego w Pyrzycach na rok 2005. Plan zosta艂 pozytywnie zaopiniowany przez Rad臋 Spo艂eczn膮. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo – Leczniczego w Pyrzycach o przed艂u偶enie umowy por臋czenia po偶yczki udzielonej przez PUP na zorganizowanie miejsc pracy dla bezrobotnych. Zarz膮d nie ma ju偶 mo偶liwo艣膰 udzielenia por臋czenia w tym roku bud偶etowym. Mo偶liwe jest wyst膮pienie do Rady o zwi臋kszenie limitu por臋cze艅 i po偶yczek udzielanych przez Zarz膮d. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przygotowanie projektu uchwa艂y Rady Powiatu w tej sprawie w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Z kolei Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu w Sprawie skierowania do Zak艂adu Opieku艅czo – Leczniczego w Pyrzycach. Kieruje si臋 do ZOL nast臋puj膮ce osoby: Henryk Nawratil, Franciszka Kot, Magdalena Gajewska i Zygmunt Jab艂o艅ski. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek likwidatora SPZOZ w Pyrzycach o wyp艂acenie by艂ym pracownikom jednostki nale偶nych odsetek od zaleg艂ych wynagrodze艅. Wnioskowana kwota jest zbyt wysoka, by wygospodarowa膰 j膮 jednorazowo z bud偶etu powiatu. Starosta zaproponowa艂, aby wyp艂aci膰 cz臋艣膰 nale偶no艣ci zale偶nie od wielko艣ci 艣rodk贸w mo偶liwych do wygospodarowania z bud偶etu. Wielko艣膰 ta powinna zosta膰 dok艂adnie okre艣lona przez Skarbnika Powiatu. Jednocze艣nie nale偶y opracowa膰 szczeg贸艂owy wykaz kwot nale偶nych pracownikom z poszczeg贸lnych tytu艂贸w. Na podstawie tych dw贸ch informacji Zarz膮d zdecyduje, jakie roszczenia zostan膮 uregulowane.
Starosta przedstawi艂 wniosek Burmistrza Pyrzyc o podj臋cie dzia艂a艅 w celu systematycznego sprz膮tania ulic i pas贸w zieleni w pasie drogowym dr贸g powiatowych na terenie miasta Pyrzyce. To zadanie jest realizowane przez PPK Pyrzyce, kt贸re jest jednostk膮 podleg艂膮 Burmistrzowi. W zwi膮zku z tym, to Burmistrz ponosi odpowiedzialno艣膰 za systematyczno艣膰 i jako艣膰 sprz膮tania ulic. W tym tonie zostanie przygotowana odpowied藕 na wniosek. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o przygotowaniu odpowiedzi w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawi艂 projekt „Powiatowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Spo艂ecznemu i Przest臋pczo艣ci W艣r贸d Dzieci i M艂odzie偶y”. Od roku 2002 istnieje program krajowy. Na wniosek Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego oraz Komisji O艣wiaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu zosta艂 opracowany program powiatowy. Zarz膮d pozytywnie zaopiniowa艂 przedstawiony program w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie dyrektor Jakie艂a przedstawi艂 wniosek o podj臋cie dzia艂a艅 w obszarze kszta艂cenia ustawicznego dla rolnik贸w. Po przeprowadzeniu bada艅 ankietowych w艣r贸d rolnik贸w potwierdzi艂o si臋 istnienie zapotrzebowania na takie formy kszta艂cenia. Planuje si臋 w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU 3-miesi臋czne kursy daj膮ce uprawnienia rolnika wykwalifikowanego, kt贸re mog膮 si臋 rozpocz膮膰 ju偶 w nast臋pnym miesi膮cu oraz uruchomienie od wrze艣nia zaocznego technikum rolniczego dla doros艂ych. Zarz膮d popar艂 t臋 inicjatyw臋. Halina Korzeniewicz zasugerowa艂a, 偶e mo偶na r贸wnie偶 uruchomi膰 punkt atestacji urz膮dze艅 opryskuj膮cych. Dotychczas obowi膮zywa艂y przepisy, kt贸re wymaga艂y kosztownych nak艂ad贸w inwestycyjnych. Obecnie przepisy uleg艂y zmianie i mo偶e Warsztaty RCKU b臋d膮 mog艂y 艣wiadczy膰 us艂ugi w tej dziedzinie. Zasadnym jest sprawdzenie czy istniej膮 takie mo偶liwo艣ci, bo zapotrzebowanie jest du偶e. Zarz膮d przyj膮艂 ten wniosek w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o utworzenie i prowadzenie Powiatowej Kapeli Ludowej. Zarz膮d nie widzi mo偶liwo艣ci prawnych i finansowych takiego dzia艂ania. T臋 sfer臋 us艂ug zabezpieczaj膮 zawarte ju偶 porozumienia z dwoma zespo艂ami, kt贸re od dawna u艣wietniaj膮 imprezy powiatowe.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie terminowo艣ci sk艂adania wniosk贸w o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie wydatk贸w w SOSW. W zwi膮zku z zaistnia艂ymi przypadkami nieterminowego sk艂adania wniosk贸w do Zarz膮du Starosta przeprowadzi艂 rozmow臋 z dyrektorem jednostki i uzyska艂 zapewnienie, 偶e takie sytuacje ju偶 si臋 nie powt贸rz膮. Starosta poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e w celu usprawnienia przep艂ywu informacji pomi臋dzy jednostkami zostanie wprowadzony jednolity system oprogramowania kadrowo-finansowego pozwalaj膮cy Skarbnikowi na bie偶膮ce monitorowanie dzia艂alno艣ci finansowej jednostek.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 w sprawie koszt贸w remont贸w na drogach powiatowych w poszczeg贸lnych gminach. Zarz膮d przyj膮艂 ten wniosek w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta poinformowa艂, 偶e Burmistrz Pyrzyc zwr贸ci艂 si臋 z pro艣b膮 o zorganizowanie spotkania w sprawie u偶yczenia lub sprzeda偶y pomieszcze艅 parteru Ratusza, kt贸re s膮 w艂asno艣ci膮 powiatu. Zarz膮d podj膮艂 ju偶 rozmowy z Geotermi膮 Pyrzyce na temat przekazania pomieszcze艅 w formie kompensaty zobowi膮za艅. Zarz膮d uwa偶a, 偶e nale偶y rozmawia膰 r贸wnie偶 z Burmistrzem jednak zachowuj膮c wcze艣niej wypracowane twarde stanowisko. Spotkanie takie odb臋dzie si臋 przy udziale Starosty i Wicestarosty.
Robert Betyna zaproponowa艂, aby podobnie jak to czyni powiat remontuj膮c drogi przy udziale gmin, zwr贸ci膰 si臋 do zarz膮dc贸w dr贸g krajowych i wojew贸dzkich z propozycj膮 wsp贸艂finansowania przez powiat remont贸w na tych drogach.
Starosta wyja艣ni艂, 偶e nie mamy 艣rodk贸w na takie dzia艂ania, a zada艅 na drogach powiatowych jest wystarczaj膮co du偶o. Przygotowywany jest projekt ustawy, kt贸ra ureguluje nieprawid艂owo艣ci w kategoryzacji dr贸g. Wtedy ka偶da droga b臋dzie mia艂a swojego zarz膮dc臋 i nie b臋dzie konieczno艣ci wchodzenia sobie w kompetencje.

Drugi wniosek Roberta Betyny dotyczy艂 termin贸w przekazywania informacji o posiedzeniach Zarz膮du i materia艂贸w na Zarz膮d. Zaproponowa艂, aby termin posiedzenia by艂 znany przynajmniej trzy dni wcze艣niej, r贸wnie偶 materia艂y powinny by膰 przekazywane nie w ostatnim dniu przed posiedzeniem.
Starosta wyja艣ni艂, 偶e termin jest znany, gdy偶 posiedzenia odbywaj膮 si臋 w ka偶dy wtorek. Czasami z istotnych powod贸w termin jest zmieniony, ale s膮 to przypadki sporadyczne. Materia艂y na Zarz膮d wp艂ywaj膮 do ostatniej chwili i cz臋sto wymagaj膮 wprowadzenia do porz膮dku z marszu. Dlatego nie jest mo偶liwe przekazanie wszystkich materia艂贸w z trzydniowym wyprzedzeniem. Wcze艣niejsze do艣wiadczenia z cz臋艣ciowym przekazywaniem temat贸w wykaza艂y powstawanie ba艂aganu. Ka偶dy z cz艂onk贸w Zarz膮du mia艂 inny zestaw dokument贸w i kilka r贸偶nych porz膮dk贸w. Mo偶liwe jest wcze艣niejsze przekazanie niekt贸rych informacji, ale specyfika pracy Zarz膮du nie pozwoli na to, aby przez trzy dni nie przyjmowa膰 wniosk贸w i zawsze b臋dzie potrzeba zapoznawania si臋 z niekt贸rymi w ostatniej chwili.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
Waldemar Durkin
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................


Pyrzyce, dnia 26 stycznia 2005 r.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-05-25 15:14:15
Data ostatniej modyfikacji : 2005-05-25 15:14:15
Liczba wy艣wietle艅 : 2512licznik odwiedzin: 11708740