logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2002-2006
PROTOK脫艁 NR 2/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r.PROTOK脫艁 NR 2/2005
z dnia 18 stycznia 2005 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek obrad. Porz膮dek posiedzenia oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania Zarz膮du zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 J贸zefa Burcana likwidatora SPZOZ w Pyrzycach o przedstawienie informacji o dzia艂alno艣ci w roku 2004. Cz艂onkowie Zarz膮du otrzymali wcze艣niej informacj臋 pisemn膮. Jedynym zastrze偶eniem by艂o pomini臋cie planowanych dzia艂a艅 w celu zmniejszenia zad艂u偶enia. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za z zastrze偶eniem uzupe艂nienia o wskazane dzia艂ania.
Nast臋pnie Iwona Zibrowska przedstawi艂a informacj臋 o wynikach finansowych Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach w miesi膮cu grudniu 2004 r. Na skutek uzyskania 艣rodk贸w nale偶nych za nadr贸bki sytuacja finansowa uleg艂a poprawie. Niemniej nadal jednostka posiada nie uregulowane zobowi膮zania. Do czasu zwi臋kszenia ilo艣ci 艂贸偶ek nie ma mo偶liwo艣ci ich sp艂aty. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Kolejna informacja dotyczy艂a zobowi膮za艅 i nale偶no艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w grudniu 2004 r. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o kosztach wywozu odpad贸w komunalnych ze Szpitala oraz z Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach. W zwi膮zku z pojawieniem si臋 na rynku konkurencyjnej firmy dyrektorzy mog膮 dokona膰 wyboru us艂ugodawcy w tej dziedzinie.
W zwi膮zku z wyjazdem Piotra Rybkowskiego Zarz膮d obradowa艂 dalej w sk艂adzie trzyosobowym.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr V/28/03 z dnia 12 marca 2003 r. dotycz膮cej powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Zak艂adzie Opieku艅czo – Leczniczym w Pyrzycach. W zwi膮zku ze zmian膮 koncepcji organizacyjnej Rady Spo艂ecznej proponuje si臋 zmian臋 sk艂adu osobowego Rady. Ze stanowiska przewodnicz膮cego Rady ust膮pi Pan W艂adys艂aw Dusza, a powo艂any zostanie Pan Mariusz Marek Przybylski. Natomiast, ze sk艂adu cz艂onk贸w Rady ust膮pi Pani El偶bieta Grabi艅ska-Gawro艅ska, a powo艂ana zostanie Pani Teresa Jasi艅ska. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia uk艂adu wykonawczego bud偶etu powiatu na rok 2005. Uchwa艂a jest nast臋pstwem uchwa艂y Rady w sprawie projektu bud偶etu powiatu na rok 2005. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.


Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 wniosek w sprawie wynagrodzenia dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za grudzie艅 2004 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wyp艂at臋 w pe艂nej wysoko艣ci w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie przedstawi艂 wnioski komisji Rady Powiatu i interpelacje kierowane do Zarz膮du oraz spos贸b ich realizacji przez odpowiednie merytorycznie wydzia艂y.
Z kolei Starosta przedstawi艂 stanowisko w sprawie zmiany Ordynacji Wyborczej do Sejmu i Senatu RP uchwalone przez Rad臋 Gminy w Nowogr贸dku Pomorskim i propozycj臋 tej Rady o poparcie tego stanowiska. Zarz膮d skierowa艂 t臋 spraw臋 do rozpoznania przez radnych. W przypadku woli Rady Zarz膮d przygotuje projekt uchwa艂y.
Kolejny wniosek dotyczy艂 wyra偶enia zgody na umieszczenie herbu powiatu w publikacji „60 lat o艣wiaty na Pomorzu Zachodnim”. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Marek Kiba艂a dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych przedstawi艂 wniosek w sprawie wyra偶enia zgody na wszcz臋cie procedury przej臋cia odcinka drogi 2209Z Sulimierz - Nowogr贸dek Pomorski przez Powiat Pyrzycki. W roku 1999 Zarz膮d Dr贸g w Lipianach pomin膮艂 317 m odcinek ww. drogi w protokole zdawczo-odbiorczym, gdy偶 nie by艂a ona administrowana przez Zarz膮d Dr贸g w Lipianach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 6.
Marek Kiba艂a przedstawi艂 informacj臋 w sprawie realizacji planu remont贸w i modernizacji dr贸g powiatowych w roku 2004 oraz o planowanych remontach i modernizacji dr贸g powiatowych w latach 2005-2006. Plan zawiera wnioski do SPORR. W przypadku, gdy nie zostan膮 zakwalifikowane, b臋dzie realizowana inwestycja na drodze do Rzepnowa. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Dodatkowo dyrektor Kiba艂a obieca艂 przeprowadzenie remont贸w cz膮stkowych najbardziej zniszczonych fragment贸w dr贸g wskazanych przez cz艂onk贸w Zarz膮du.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacje o dzia艂alno艣ci ANR Jednostki Gospodarczej Zasobu w My艣liborzu oraz o realizacji uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego w roku 2004. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
Waldemar Durkin
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5...........................................


Pyrzyce, dnia 18 stycznia 2005 r.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-05-25 15:12:39
Data ostatniej modyfikacji : 2005-05-25 15:12:39
Liczba wy艣wietle艅 : 2750licznik odwiedzin: 11431334