logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zaproszenie do z艂o偶enia oferty

Odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego


Zaproszenie do z艂o偶enia oferty

Powiat Pyrzycki - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce zaprasza do z艂o偶enia oferty w post臋powaniu na udzielenie zam贸wienia publicznego na:

Odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych
na terenie powiatu pyrzyckiego

Z uwagi na warto艣膰 zam贸wienia, do niniejszego zam贸wienia nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p贸藕n. zm.) Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwo艂ania post臋powania lub jego zamkni臋cia bez wybrania kt贸rejkolwiek z ofert.

Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia

1. Zam贸wienie obejmuje wykonanie odnowy istniej膮cego oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego.
Og贸lna powierzchnia do namalowania wynosi 2 649,61 m2. Przedmiar rob贸t obj臋tych przedmiotem zam贸wienia stanowi za艂膮cznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Wykonanie oznakowania poziomego nale偶y wykona膰 zgodnie z warunkami okre艣lonymi w Szczeg贸艂owych warunkach technicznych dla znak贸w drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na drogach stanowi膮cymi Za艂膮cznik nr 2 do Rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w technicznych dla znak贸w i sygna艂贸w drogowych oraz urz膮dze艅 bezpiecze艅stwa ruchu drogowego i warunk贸w ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r., poz.2311 z p贸藕n.zm.) oraz Szczeg贸艂ow膮 Specyfikacj膮 Techniczn膮 okre艣laj膮c膮 wymagania dotycz膮ce wykonania odnowy.

kod CPV 45.23.32.21-4 - Malowanie nawierzchni
45.23.32.70-2 - Malowanie nawierzchni parking贸w
2. Zmawiaj膮cy informuje, 偶e cena oferty musi zawiera膰 wszystkie koszty zwi膮zane z wykonaniem zam贸wienia wynikaj膮ce z zakresu rob贸t, bez kt贸rych realizacja zam贸wienia by艂aby niemo偶liwa.
Wykonawca udzieli na przedmiot zam贸wienia gwarancji na okres 12 miesi臋cy.
Bieg gwarancji rozpoczyna si臋 od daty odbioru ko艅cowego przedmiotu zam贸wienia.

Termin realizacji zam贸wienia
do dnia 31 lipca 2020 r.

Kryteria oceny ofert

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizacj臋 zam贸wienia, podana w formularzu ofertowym. Za najkorzystniejsz膮 ofert臋, Zamawiaj膮cy uzna ofert臋 zawieraj膮c膮 najni偶sz膮 cen臋.

Termin i miejsce sk艂adania ofert
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce lub przes艂a膰 e-mailem na adres starostwo@pyrzyce.pl do dnia 02 czerwca 2020 r. do godz.1300.
Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 uniewa偶nienia post臋powania w przypadku wp艂yni臋cia ofert, kt贸rych
warto艣膰 b臋dzie przewy偶sza膰 zabezpieczone na to zadanie 艣rodki finansowe w bud偶ecie Powiatu Pyrzyckiego.
W za艂膮czeniu:
1) formularz, na kt贸rym nale偶y z艂o偶y膰 ofert臋,
2) przedmiar rob贸t,
3) Szczeg贸艂owa Specyfikacja Techniczna,
4) projekt umowy.TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC19.5 KB POBIERZformularz ofertowy2020-05-28 06:59:05107
.PDF175.7 KB POBIERZprzedmiar rob贸t2020-05-28 06:59:31112
.PDF163.9 KB POBIERZSST2020-05-28 06:59:47103
.PDF116 KB POBIERZprojekt umowy2020-05-28 06:59:59103
.PDF31 KB POBIERZwyb贸r oferty2020-06-03 12:35:19106

Autor : Kinga Kotarska
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-05-28 06:58:45
Data ostatniej modyfikacji : 2020-05-28 06:58:45
Liczba wy艣wietle艅 : 281licznik odwiedzin: 11830499