logo
logo
Rada Powiatu » posiedzenia Rady » 2018-2023
XV SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

PORZ膭DEK OBRAD XV SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO na dzie艅 20 maja 2020 roku godz. 9.00, sala gimnastyczna Zespo艂u Szk贸l Nr 1

PORZ膭DEK OBRAD
XV SESJI RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
na dzie艅 20 maja 2020 roku
godz. 9.00, sala gimnastyczna Zespo艂u Szk贸l Nr 1


1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Zg艂aszanie zmian do porz膮dku obrad.


4. Sprawozdanie Starosty z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Powiatu.

5. Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim, sprawozdania przedstawiaj膮:
a) Komisja Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego,
b) Powiatowe Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego,
c) Komendant Powiatowy Policji,
d) Prokurator Rejonowy,
e) Komendant Powiatowy Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej.
. Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.


6. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy - realizacja Powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz wsp贸艂praca ze szko艂ami, z firmami i szko艂ami wy偶szymi, zmierzaj膮ca do kszta艂cenia uczni贸w wg zapotrzebowania rynku pracy.
. Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.


7. Bie偶膮ca informacja z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
. Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

8. Informacja Wojew贸dzkiego Inspektora Ochrony 艢rodowiska oraz Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego o stanie 艣rodowiska na terenie Powiatu Pyrzyckiego
. Opinia Komisji Finans贸w;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

9. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
. Opinia Komisji Finans贸w;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

10. Sprawozdanie z wykonania zada艅 za rok 2019 przez:
a) Geodet臋 Powiatowego,
b) Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
d) Wydzia艂u Architektury i Budownictwa,
e) Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami,
f) Wydzia艂u Dr贸g i Komunikacji.
. Opinia Komisji Finans贸w,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

11. Informacja z dzia艂alno艣ci w 2019 r.:
a) Powiatowego Lekarza Weterynarii,
b) Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
. Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.

12. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za 2019 r.
. Opinia Komisji ds. Spo艂ecznych,
. Dyskusja,
. Przyj臋cie sprawozdania.


13. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 2014 - 2020 za okres od 2018 r.
. Opinia Komisji Finans贸w;
. Dyskusja;
. Przyj臋cie sprawozdania.

14. Projekt uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2020 (proj. nr 80).
. Opinia Komisji Finans贸w;
. Dyskusja;
. Podj臋cie uchwa艂y.

15. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany sk艂adu osobowego komisji skarg, wniosk贸w i petycji (proj. nr 81).
. Podj臋cie uchwa艂y.

16. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany w powo艂anych sk艂adach osobowych sta艂ych komisji rady (proj. nr 82).
. Podj臋cie uchwa艂y.

17. Wolne wnioski i o艣wiadczenia radnych.

18. Zamkni臋cie obrad XV sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.


PRZEWODNICZ膭CY RADY

JACEK PAWLUSTypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC59.5 KB POBIERZprotok贸艂 z posiedzenia2020-06-18 09:42:44163

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-05-12 12:52:38
Data ostatniej modyfikacji : 2020-05-12 12:53:40
Liczba wy艣wietle艅 : 400

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  12.05.2020 11:52poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12625524