logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2018-2023
Uchwa艂a nr 22/2020 z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2020 r.

Uchwa艂a nr 22/2020
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 19 marca 2020 r.w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2020 r.


Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz uchwa艂y nr X/51/19 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020, Zarz膮d Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Og艂asza si臋 wyniki konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2020 r., jak w za艂膮czniku
do uchwa艂y.

搂 2.

Wyniki konkursu zostan膮 opublikowane w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach oraz na tablicy og艂oszeniowej.

搂 3.

Oferentom zostanie udzielone dofinansowanie na zasadach okre艣lonych w umowach o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartych zgodnie z przepisami ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisami ustawy o finansach publicznych.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Stanis艂aw St臋pie艅
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC63 KB POBIERZza艂膮cznik2020-03-19 09:24:03158

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-03-19 09:23:11
Data ostatniej modyfikacji : 2020-03-19 09:23:11
Liczba wy艣wietle艅 : 426licznik odwiedzin: 11838516