logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XIII/78/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojew贸dztwu Zachodniopomorskiemu

UCHWA艁A NR XIII/78/2020
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojew贸dztwu Zachodniopomorskiemu


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 4 i 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz膮du terytorialnego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 23) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. Udziela si臋 z bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego pomocy finansowej
w formie dotacji celowej, w wysoko艣ci do 167 z艂 (s艂ownie: sto sze艣膰dziesi膮t siedem z艂otych), w 2020 roku Wojew贸dztwu Zachodniopomorskiemu, z przeznaczeniem na realizacj臋 zada艅 wynikaj膮cych z projektu partnerskiego pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego", wykonywanego przez Powiat Pyrzycki wsp贸lnie z Wojew贸dztwem Zachodniopomorskim, na podstawie umowy w sprawie partnerskiej wsp贸艂pracy przy realizacji projektu nr BG-I.052.14.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. z p贸藕niejszymi zmianami.

搂 2. Podstaw膮 przekazania pomocy finansowej, o kt贸rej mowa w ust. 1, b臋dzie umowa zawarta pomi臋dzy Wojew贸dztwem Zachodniopomorskim a Powiatem Pyrzyckim. Umowa ta zawiera艂a b臋dzie szczeg贸艂owe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie
i zasady rozliczania 艣rodk贸w.

搂 3. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JACEK PAWLUS

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-03-06 07:37:39
Data ostatniej modyfikacji : 2020-03-06 07:53:07
Liczba wy艣wietle艅 : 236

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  06.03.2020 06:37poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11838890