logo
logo
Starostwo Powiatowe » og艂oszenia o pracy
w sprawie og艂oszenia naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
Inspektora w Biurze Geodezji w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach

Zarz膮dzenie Nr 10/OP/2020
Starosty Pyrzyckiego
z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie og艂oszenia naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze
Inspektora w Biurze Geodezji w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282) oraz zgodnie z zarz膮dzeniem Nr 10/OP/2009 Starosty Pyrzyckiego z dnia 25 maja 2009 r. zmienionym zarz膮dzeniem Nr 17/OP/2018 Starosty Pyrzyckiego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze, w tym na kierownicze stanowiska urz臋dnicze w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, zarz膮dzam co nast臋puje:
搂 1.
1. Og艂aszam nab贸r na stanowisko Inspektora w Biurze Geodezji w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
2. Tre艣膰 og艂oszenia stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zarz膮dzenia.
搂 2.
Do rozstrzygni臋cia w/w naboru powo艂uj臋 Komisj臋 Rekrutacyjn膮 w sk艂adzie:
. Mariusz Majak - Sekretarz Powiatu - Przewodnicz膮cy Komisji
. Krzysztof Kunce - Geodeta Powiatowy Dyrektor Biura Geodezji - Cz艂onek Komisji
. El偶bieta Marsza艂ek - G艂贸wny specjalista ds. kadrowych - Sekretarz Komisji
搂 3.
Powo艂ana Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem pracy komisji ds. naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach zgodnie z zarz膮dzeniem Nr 10/OP/2019 Starosty Pyrzyckiego z dnia 25 maja 2009 r. zmienionym zarz膮dzeniem Nr 17/OP/2018 Starosty Pyrzyckiego z dnia 9 lipca 2018 r.
搂 4.
Wykonanie zarz膮dzenia powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Komisji.
搂 5.
Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podpisania i podlega og艂oszeniu poprzez:
1) wywieszenie na tablicy og艂osze艅 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach.
2) opublikowanie na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

S T A R O S T A

Stanis艂aw St臋pie艅
Autor : El偶bieta Marsza艂ek
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-02-25 07:09:15
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-25 07:09:15
Liczba wy艣wietle艅 : 340

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  25.02.2020 06:10poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12639323