logo
logo
Nieruchomo艣ci » Przetargi
Og艂oszenie Starosty Pyrzyckiego

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa

OG艁OSZENIE

STAROSTA PYRZYCKI
OG艁ASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDA呕 NIERUCHOMO艢CI
STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 SKARBU PA艃STWA

Przedmiotem sprzeda偶y s膮 lokale mieszkalne nr 1 i nr 4 wraz z przynale偶nymi udzia艂ami w cz臋艣ciach wsp贸lnych, po艂o偶one w budynku nr 18 w miejscowo艣ci Jesionowo, gm. Przelewice. Budynek posadowiony jest na dzia艂ce nr 33 o pow. 0,02 ha obr臋b Jesionowo, gm. Przelewice. Dla dzia艂ki prowadzona jest ksi臋ga wieczysta KW Nr SZ2T/00017573/9.

1. Lokal nr 1 z udzia艂em 13/100 w cz臋艣ciach wsp贸lnych. Lokal o pow. 28,53 mm kw sk艂adaj膮cy si臋 z dw贸ch pokoi. Ksi臋ga wieczysta nr SZ2T/00036893/7. Pomieszczenia przynale偶ne: piwnica nr 4 o pow. 6,50 mm kw, pomieszczenie pomocnicze WC o pow. 1,44 m2. Cena nieruchomo艣ci: 11.840,00 z艂.

2. Lokal nr 4 z聽udzia艂em 7/100 w聽cz臋艣ciach wsp贸lnych. Lokal o pow. 17,49 mm kw, sk艂adaj膮cy si臋 jednego pokoju. Ksi臋ga wieczysta nr SZ2T/00036896/8. Pomieszczenia przynale偶ne: pomieszczenie pomocnicze WC o pow. 1,46 m2. Cena nieruchomo艣ci: 8.480,00 z艂.

Budynek mieszkalny nr 18 w Jesionowie wybudowany zosta艂 przed 1945 r. W budynku znajduje si臋 sze艣膰 lokali mieszkalnych. Jest to obiekt dwu-kondygnacyjny, wykonany metod膮 tradycyjn膮 z ceg艂y. Konstrukcja dachu - drewniana, kryta dach贸wk膮 (dach贸wka do wymiany). Lokale mieszkalne posiadaj膮 odr臋bne wej艣cia ze wsp贸lnej klatki schodowej. Schody na klatce schodowej drewniane. Budynek jest w z艂ym stanie technicznym. Dla lokali jest ustanowiona s艂u偶ebno艣膰 doj艣cia na dzia艂ce nr 34/3 obr臋b Jesionowo.

Lokal mieszkalny nr 1
Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci - 11.840,00 z艂
Wadium - 1.600,00 z艂

Lokal mieszkalny nr 4
Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci - 8.480,00 z艂
Wadium - 1.100,00 z艂

Nieruchomo艣膰 po艂o偶ona jest na terenie dla kt贸rego nie ma obowi膮zuj膮cego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice dzia艂ka le偶y: na terenie zabudowy mieszkaniowej; na terenie, dla kt贸rego zalecane jest opracowanie plan贸w miejscowych, w obszarze rolnictwa intensywnego bez ogranicze艅; w dziale w贸d powierzchniowych II rz臋du.

I przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci odby艂 si臋 w dniu 06 grudnia 2019 r.

Przetarg na sprzeda偶 lokalu mieszkalnego nr 1 odb臋dzie si臋 w dniu 23 marca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w聽Pyrzycach, przy ul. Lipia艅skiej 4, w sali nr 209 o godzinie 900

Przetarg na sprzeda偶 lokalu mieszkalnego nr 4 odb臋dzie si臋 w dniu 23 marca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w聽Pyrzycach, przy ul. Lipia艅skiej 4, w sali nr 209 o godzinie 1000

Warunkiem przyst膮pienia do przetargu jest wp艂acenie wadium w pieni膮dzu (PLN), na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w terminie do dnia 18 marca 2020 r., nr konta: 85 2030 0045 1110 0000 0054 9050, ze wskazaniem nieruchomo艣ci, kt贸rej dotyczy. Za dat臋 wniesienia wadium uwa偶a si臋 dat臋 wp艂ywu 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunek Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

Wadium osoby wygrywaj膮cej przetarg zalicza si臋 na poczet ceny nabycia nieruchomo艣ci. Wadium pozosta艂ych uczestnik贸w przetargu zostanie zwr贸cone po zako艅czeniu przetargu, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami. W przypadku uchylenia si臋 osoby wygrywaj膮cej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
O wysoko艣ci post膮pienia decyduj膮 uczestnicy przetargu, z tym, 偶e post膮pienie nie mo偶e wynosi膰 mniej ni偶 1 % ceny wywo艂awczej, z zaokr膮gleniem w g贸r臋 do pe艂nych dziesi膮tek z艂otych.
Osoby fizyczne zobowi膮zane s膮 przed艂o偶y膰 komisji przetargowej dokument stwierdzaj膮cy ich to偶samo艣膰. W przypadku os贸b fizycznych pozostaj膮cych w zwi膮zku ma艂偶e艅skim nie posiadaj膮cych rozdzielczo艣ci maj膮tkowej, do dokonania czynno艣ci przetargowych konieczna jest obecno艣膰 obojga ma艂偶onk贸w. Osoby prawne przyst臋puj膮ce do przetargu musz膮 przed艂o偶y膰 wypis z odpowiedniego rejestru handlowego wraz z wa偶nymi pe艂nomocnictwami.
Przed przyst膮pieniem do przetargu nale偶y zapozna膰 si臋 ze stanem nieruchomo艣ci oraz regulaminem przetargu.
Szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach Wydzia艂 Gospodarki Nieruchomo艣ciami ul. Bartosza G艂owackiego 22 lub telefonicznie pod nr 918811394 w godzinach od 800 do 1500.
Og艂oszenie o przetargu dost臋pne jest na stronie internetowej www.pyrzyce.pl oraz www.pyrzyce.samorzady.pl.

R E G U L A M I N
drugiego ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 23 marca 2020 roku na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa

1. Regulamin okre艣la zasady przeprowadzenia przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzeda偶 lokali mieszkalnych nr 1 i nr 4 wraz z przynale偶nymi udzia艂ami w cz臋艣ciach wsp贸lnych, po艂o偶onych w budynku nr 18 w miejscowo艣ci Jesionowo, gm. Przelewice. Budynek posadowiony jest na dzia艂ce nr 33 o pow. 0,02 ha obr臋b Jesionowo, gm. Przelewice.
2. W przetargu maj膮 prawo wzi膮膰 udzia艂 osoby fizyczne i prawne.
3. Uczestnicy bior膮 udzia艂 osobi艣cie lub przez pe艂nomocnika. Je偶eli uczestnik jest reprezentowany przez pe艂nomocnika, konieczne jest przed艂o偶enie orygina艂u pe艂nomocnictwa upowa偶niaj膮cego do dzia艂ania na ka偶dym etapie post臋powania przetargowego.
4. Osoby przyst臋puj膮ce do przetargu winny przed艂o偶y膰 komisji przetargowej o艣wiadczenie o zapoznaniu si臋 z warunkami przetargu i przyj臋ciu ich bez zastrze偶e艅 oraz o zapoznaniu si臋 ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomo艣ci i gotowo艣ci jej nabycia bez zastrze偶e艅 w stanie obecnym.
5. Przetarg wygrywa ten uczestnik przetargu, kt贸ry zg艂osi najwy偶sz膮 cen臋.
6. O wysoko艣ci post膮pienia decyduj膮 uczestnicy przetargu, z tym, 偶e post膮pienie nie mo偶e wynosi膰 mniej ni偶 1 % ceny wywo艂awczej, z zaokr膮gleniem w g贸r臋 do pe艂nych dziesi膮tek z艂otych.
7. Warunkiem przyst膮pienia do przetargu jest wp艂acenie wadium w pieni膮dzu (PLN) ), na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, w terminie do dnia 18 marca 2020 r. nr konta: 85 2030 0045 1110 0000 0054 9050, ze wskazaniem nieruchomo艣ci, kt贸rej dotyczy.
8. Za dat臋 wniesienia wadium uwa偶a si臋 dat臋 wp艂ywu 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
9. Wadium wp艂acone przez uczestnika, kt贸ry przetarg przegra艂, podlega zwrotowi na wskazane konto bankowe niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸藕niej ni偶 przed up艂ywem 3 dni od dnia odwo艂ania lub zamkni臋cia przetargu.
10. Wadium wp艂acone przez uczestnika, kt贸ry przetarg wygra艂 zalicza si臋 na poczet ceny nabycia nieruchomo艣ci.
11. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia si臋 uczestnika, kt贸ry przetarg wygra艂 od zawarcia umowy, w terminie okre艣lonym odr臋bnym zawiadomieniem.
12. Cena osi膮gni臋ta w przetargu, stanowi cen臋 nabycia nieruchomo艣ci i p艂atna jest w ca艂o艣ci przed zawarciem umowy sprzeda偶y. Wp艂ata powinna nast膮pi膰 nie p贸藕niej ni偶 na 3 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej.
13. Op艂aty zwi膮zane z przeniesieniem w艂asno艣ci nieruchomo艣ci (koszty notarialne, s膮dowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.
14. Nabywca przejmuje nieruchomo艣膰 w stanie istniej膮cym.
15. Uczestnik, kt贸ry wygra艂 przetarg nabywa nieruchomo艣膰 b臋d膮c膮 przedmiotem przetargu na zasadach okre艣lonych w ustawie o gospodarce nieruchomo艣ciami.
16. Protok贸艂 z przeprowadzonego przetargu stanowi podstaw臋 do zawarcia umowy sprzeda偶y.
17. Przetarg mo偶e by膰 odwo艂any zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z p贸藕n. zm.).

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje si臋 przepisy rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Autor : Bo偶ena Gottfried
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-02-17 10:03:27
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-17 10:04:31
Liczba wy艣wietle艅 : 376

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  17.02.2020 09:04poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.02.2020 09:03poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11842458