logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2018-2023
Uchwa艂a nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w

Uchwa艂a nr 4/2020
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 22 stycznia 2020 r.


w sprawie przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸wNa podstawie 搂 11 pkt 3 uchwa艂y nr XII/68/19 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2020 Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Upowa偶nia si臋 dyrektor贸w/komendant贸w ni偶ej wymienionych jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w jednostki na rok 2020 pomi臋dzy paragrafami w ramach tego samego rozdzia艂u klasyfikacji bud偶etowej:
1) Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach,
2) Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach,
3) Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach,
4) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach,
5) Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach,
6) Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Pyrzycach,
7) Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach,
8) Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach,
9) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach,
10) Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach,
11) Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach,
12) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach,

搂 2.

Zobowi膮zuje si臋 dyrektor贸w/komendant贸w jednostek wymienionych w 搂 1 do informowania Zarz膮du Powiatu o dokonywanych zmianach w planach finansowych na druku stanowi膮cym za艂膮cznik nr 1 do niniejszej uchwa艂y - w nieprzekraczalnym terminie 5-ciu dni roboczych od daty podj臋cia decyzji.

搂 3.

Upowa偶nienie okre艣lone w 搂 1 nie obejmuje zmian dotycz膮cych 搂 401 - wynagrodzenia osobowe pracownik贸w, 搂 605 - wydatki inwestycyjne jednostek bud偶etowych, 搂 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud偶etowych, kt贸rych dyrektor jednostki mo偶e dokona膰 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz膮du Powiatu. W celu uzyskania powy偶szej opinii dyrektor jednostki winien z艂o偶y膰 wniosek do Zarz膮du Powiatu na druku stanowi膮cym za艂膮cznik nr 2 do niniejszej uchwa艂y wraz z uzasadnieniem. Po uzyskaniu ww. opinii nale偶y dostarczy膰 informacj臋 o kt贸rej mowa w 搂 1, wraz z kserokopi膮 wyci膮gu z protoko艂u posiedzenia Zarz膮du Powiatu.

搂 4.

1. Na druku stanowi膮cym za艂膮cznik nr 2 nale偶y r贸wnie偶 sk艂ada膰 do Zarz膮du Powiatu wszelkie wnioski o zmiany w planie dochod贸w b膮d藕 wydatk贸w jednostki, kt贸rych wprowadzenie nale偶y do kompetencji Zarz膮du (przeniesienie planowanych wydatk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami klasyfikacji bud偶etowej) lub Rady Powiatu (zmiana planu dochod贸w oraz przeniesienie planowanych wydatk贸w pomi臋dzy dzia艂ami klasyfikacji bud偶etowej).
2. Ustala si臋 terminy sk艂adania wniosk贸w okre艣lonych w punkcie 1 w spos贸b nast臋puj膮cy:
1) w zakresie zmian nale偶膮cych do kompetencji Rady Powiatu - na 20 dni kalendarzowych przed planowanym terminem sesji Rady Powiatu,
2) w zakresie zmian nale偶膮cych do kompetencji Zarz膮du Powiatu - na 6 dni kalendarzowych przed planowanym terminem posiedzenia Zarz膮du Powiatu.

搂 5.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorom/komendantom jednostek wymienionych w 搂 1.

搂 6.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
1. Stanis艂aw St臋pie艅
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.XLS48 KB POBIERZza艂膮cznik2020-01-29 12:41:53164

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-01-29 12:41:26
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-29 12:41:26
Liczba wy艣wietle艅 : 299licznik odwiedzin: 11842390