logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zaproszenie do z艂o偶enia oferty

Zakup i dostawa do 400 ton 偶wiru kamiennego na plac Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Stargardzka 29


Zaproszenie do z艂o偶enia oferty

Powiat Pyrzycki - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce zaprasza do z艂o偶enia oferty w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na :

Zakup i dostawa do 400 ton 偶wiru kamiennego na plac Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Stargardzka 29

Z uwagi na warto艣膰 zam贸wienia, do niniejszego zam贸wienia nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwo艂ania post臋powania lub jego zamkni臋cia bez wybrania kt贸rejkolwiek z ofert.

Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia

Przedmiotem zam贸wienia jest zakup i dostawa na plac Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Stargardzka 29 do 400 ton 偶wiru kamiennego frakcji od 2 do 8 mm do wykonywania remont贸w cz膮stkowych nawierzchni drogowych emulsj膮 i grysami. Dostawy realizowane b臋d膮 transportem wykonawcy w terminach i ilo艣ciach odpowiadaj膮cych bie偶膮cym potrzebom zamawiaj膮cego (jednorazowo do 30 ton). Do ka偶dej dostawy 偶wiru kamiennego Dostawca do艂膮czy deklaracje zgodno艣ci z za艣wiadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jako艣ci potwierdzaj膮ce, 偶e 偶wir kamienny odpowiada obowi膮zuj膮cym normom.
Oferowany 偶wir kamienny parametrami technicznymi i jako艣ciowymi musi spe艂nia膰 norm臋 PN-EN 12620: 2010 dopuszczenia do stosowania kruszywa w nawierzchniach drogowych.
Wykonawca udzieli na przedmiot zam贸wienia gwarancji na okres 24 miesi臋cy.
Okres r臋kojmi jest r贸wny okresowi gwarancji. Bieg gwarancji i r臋kojmi rozpoczyna si臋 od daty odbioru danej partii przedmiotu zam贸wienia.

Kryteria oceny ofert

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizacj臋 zam贸wienia, podana
w formularzu ofertowym. Za najkorzystniejsz膮 ofert臋 Zamawiaj膮cy uzna ofert臋 zawieraj膮c膮 najni偶sz膮 cen臋.

Przyjmuje si臋 zasad臋 odniesienia ceny najni偶szej oferty do ceny pozosta艂ych ofert wynikaj膮c膮 z powni偶szego wzoru:

C1 = ( Cn : Cx ) x 100 gdzie :

C1 - warto艣膰 punktowa ceny oferty,
Cn - cena najni偶szej oferty,
Cx - cena badanej oferty aktualnie

Opis sposobu przygotowywania oferty

1. Oferent mo偶e z艂o偶y膰 tylko jedn膮 ofert臋.
1. Oferta winna by膰 sporz膮dzona w formie maszynopisu w j臋zyku polskim.
2. Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach,
ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce lub przes艂a膰 e-mailem na adres starostwo@pyrzyce.pl do dnia 04 lutego 2020 r. do godz.1300
3. Oferta z艂o偶ona w Sekretariacie winna by膰 zapakowana w zaklejon膮 kopert臋 wewn臋trzn膮 i zewn臋trzn膮. Na kopercie zewn臋trznej winien znajdowa膰 si臋 tylko adres Zamawiaj膮cego i oznaczenie przedmiotu zam贸wienia: Zakup i dostawa do 400 ton 偶wiru kamiennego na plac Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Stargardzka 29. Koperta wewn臋trzna poza oznaczeniami jak wy偶ej musi posiada膰 nazw臋 i adres Wykonawcy.
4. Oferta powinna zawiera膰:
a) formularz ofertowy stanowi膮cy za艂膮cznik numer 1 niniejszego zapytania,
b) deklaracje zgodno艣ci z za艣wiadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jako艣ci potwierdzaj膮ce, 偶e 偶wir kamienny odpowiada obowi膮zuj膮cym normom. Oferowany 偶wir kamienny parametrami technicznymi i jako艣ciowymi musi spe艂nia膰 norm臋 PN-EN 12620: 2010 dopuszczenia do stosowania kruszywa w nawierzchniach drogowych.
5. Tre艣膰 oferty musi odpowiada膰 tre艣ci zapytania ofertowego.
6. Oferent ponosi koszty przygotowania oferty .
7. Oferta musi by膰 opatrzona piecz臋ciami firmowymi i podpisana przez osob臋 (osoby) upowa偶nione/膮 do zaci膮gania zobowi膮za艅 w zakresie praw i obowi膮zk贸w maj膮tkowych w imieniu oferenta. Przy sporz膮dzeniu oferty nale偶y pos艂ugiwa膰 si臋 dok艂adnymi i sprecyzowanymi okre艣leniami. Informacje uj臋te w ofercie wychodz膮ce poza potrzeby oferty nie b臋d膮 brane pod uwag臋.

Termin i miejsce sk艂adania ofert

Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach,
ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce lub przes艂a膰 e-mailem na adres starostwo@pyrzyce.pl do dnia 04 lutego 2020 r. do godz.1300

W za艂膮czeniu:
1) formularz, na kt贸rym nale偶y z艂o偶y膰 ofert臋,
2) projekt umowy.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC7.3 KB POBIERZformularz ofertowy2020-01-27 15:33:00130
.PDF111.4 KB POBIERZprojekt umowy2020-01-27 15:33:06141
.PDF28 KB POBIERZwyb贸r oferty2020-02-05 09:57:45133

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-01-27 15:32:45
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-27 15:32:45
Liczba wy艣wietle艅 : 326licznik odwiedzin: 11797732