logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR XII/70/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i聽przechowywanie pojazdu usuni臋tego z聽drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w聽razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu w聽2020聽r.

UCHWA艁A NR XII/70/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i聽przechowywanie pojazdu usuni臋tego z聽drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w聽razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu w聽2020聽r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) w zwi膮zku z obwieszczeniem Ministra Finans贸w z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie og艂oszenia obowi膮zuj膮cych w 2020 r. maksymalnych stawek op艂at za usuni臋cie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strze偶onym (M.P. z 2019 r., poz. 735) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.Ustala si臋 wysoko艣膰 stawek kwotowych op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi z przyczyn okre艣lonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym w zale偶no艣ci od rodzaju pojazdu:
1) rower lub motorower - za usuni臋cie - 115 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 16 z艂;
2) motocykl - za usuni臋cie - 227 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 21 z艂;
3) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - za usuni臋cie - 494 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 31 z艂;
4) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 3,5 t do 7,5 t - za usuni臋cie - 616 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 40 z艂;
5) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 7,5 t do 16 t - za usuni臋cie - 871 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 58 z艂;
6) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 16 t - za usuni臋cie - 1.284 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 104 z艂;
7) pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne - za usuni臋cie - 1.562 z艂; za ka偶d膮 dob臋 przechowywania - 153 z艂.

搂 2.Ustala si臋 wysoko艣膰 stawek kwotowych koszt贸w powsta艂ych wskutek wydania dyspozycji usuni臋cia pojazdu, je偶eli odst膮piono od usuni臋cia pojazdu z powodu ustania przyczyn jego usuni臋cia w zale偶no艣ci od rodzaju pojazdu:

1) rower lub motorower - 57,50 z艂;
2) motocykl - 113,50 z艂;
3) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t - 247 z艂;
4) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 3,5 t do 7,5 t - 308 z艂;
5) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 7,5 t do 16 t - 435,50 z艂;
6) pojazd o dopuszczalnej masie ca艂kowitej powy偶ej 16 t - 642 z艂;
7)pojazd przewo偶膮cy materia艂y niebezpieczne - 781 z艂.

搂 3.Op艂aty okre艣lone w 搂 1 i 搂 2 s膮 kwotami brutto.

搂 4.Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 5.Traci moc uchwa艂a nr II/9/18 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r., poz. 270).
搂 6.Uchwa艂a podlega publikacji w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. i wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego

Jacek Pawlus

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2020-01-02 13:13:43
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-02 13:13:43
Liczba wy艣wietle艅 : 316licznik odwiedzin: 11792552