logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR X/61/19 z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r.

w sprawie zmiany statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

UCHWA艁A NR X/61/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r.

w sprawie zmiany statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zmianami) w zwi膮zku z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zmianami) oraz 搂 15 ust. 2 statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, stanowi膮cego za艂膮cznik nr 1 do uchwa艂y nr VII/32/19 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r., poz. 2871) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. W statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y nr VI/32/19 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:
1) w 搂 7, w ust. 1, w cz臋艣ci II Pion medyczny, w punkcie 2 Lecznictwo Otwarte po tiret 24 dodaje si臋 tiret 25 w brzmieniu "- Poradnia chor贸b wewn臋trznych;";
2) za艂膮cznik nr 1 do statutu otrzymuje brzmienie zgodnie z za艂膮cznikiem do niniejszej uchwa艂y.

搂 2. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicz膮cy Rady Powiatu Pyrzyckiego


Jacek Pawlus
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF182.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 12019-10-30 11:34:15145

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-10-30 11:33:37
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-30 11:33:37
Liczba wy艣wietle艅 : 348licznik odwiedzin: 11795990