logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR X/56/19 z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotycz膮cej wprowadzenia Polityki Zarz膮dzania Konfliktem Interes贸w

UCHWA艁A NR X/56/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 23 pa藕dziernika 2019 r.


w sprawie rozpatrzenia petycji dotycz膮cej wprowadzenia Polityki Zarz膮dzania Konfliktem Interes贸w

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1195) oraz 搂43c pkt 5 i 7 Statutu Powiatu Pyrzyckiego, stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr III/12/98 Rady Powiatu w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Pyrzyckiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r., Nr 5, poz. 36 z p贸藕n. zm.) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1. Uznaje si臋 za bezzasadn膮 petycj臋 z dnia 31 lipca 2019 r. (uzupe艂nion膮 w dniu 21 sierpnia 2019 r.) w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach Polityki Zarz膮dzania Konfliktem Interes贸w - z uwagi na brak podstaw prawnych, wynikaj膮cych z przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, upowa偶niaj膮cych organ stanowi膮cy powiatu do uchwalenia takiego aktu oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za jego realizacj臋.

搂 2. Rada Powiatu wskazuje, 偶e aktualnie - w odniesieniu do radnych powiatowych - obowi膮zuj膮 przepisy rangi ustawowej, reguluj膮ce zagadnienia o charakterze antykorupcyjnym, a podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym.

搂 3. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Rady Powiatu Pyrzyckiego, zobowi膮zuj膮c go do zawiadomienia wnosz膮cego petycj臋 o sposobie jej rozpatrzenia poprzez przes艂anie niniejszej uchwa艂y.

搂4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

PRZEWODNICZ膭CY RADY
JACEK PAWLUSAutor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-10-30 11:26:47
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-30 11:26:47
Liczba wy艣wietle艅 : 263licznik odwiedzin: 11838700