logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 2018-2023
UCHWA艁A NR IX/46/19 Z DNIA 25 WRZE艢NIA 2019 R.

w sprawie likwidacji Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach

UCHWA艁A NR IX/46/19
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
Z DNIA 25 WRZE艢NIA 2019 R.

w sprawie likwidacji Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Pyrzycach

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
1. Z dniem 1 pa藕dziernika 2019 r. stawia si臋 w stan likwidacji powiatow膮 jednostk臋 organizacyjn膮 - Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach.
2. Ustala si臋 dat臋 zako艅czenia likwidacji Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Pyrzycach na dzie艅 31 grudnia 2019 r.

搂2.
Mienie zlikwidowanej jednostki zostanie rozdysponowane w nast臋puj膮cy spos贸b:
1) mienie nieruchome znajduj膮ce si臋 we w艂adaniu jednostki organizacyjnej, w tym
na podstawie trwa艂ego zarz膮du - kt贸ry wyga艣nie wskutek likwidacji, pozostanie
w powiatowym zasobie nieruchomo艣ci,
2) mienie ruchome zostanie nieodp艂atnie przekazane do Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach.

搂3.
Nale偶no艣ci i zobowi膮zania likwidowanej jednostki wed艂ug stanu na dzie艅 zako艅czenia likwidacji przejmuje Starostwo Powiatowe w Pyrzycach.

搂3.
Z dniem 1 stycznia 2020 r. wszystkie zadania likwidowanej jednostki przejmie do wykonywania Starostwo Powiatowe w Pyrzycach.

搂4.
Z dniem 1 stycznia 2020 r. pracownicy likwidowanej jednostki staj膮 si臋 pracownikami Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂5.
Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego wyznaczy likwidatora jednostki oraz okre艣li zakres jego obowi膮zk贸w i kompetencji.

搂6.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.PRZEWODNICZ膭C RADY

JACEK PAWLUS

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-10-30 10:48:48
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-30 10:48:48
Liczba wy艣wietle艅 : 270licznik odwiedzin: 11792602