logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2018-2023
Protok贸艂 nr 33/2019 z dnia 9 pa藕dziernika 2019 r.Protok贸艂 nr 33/2019
z dnia 9 pa藕dziernika 2019 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na wszcz臋cie procedury wyboru banku do obs艂ugi Powiatu Pyrzyckiego na okres 5 lat. Do trzech bank贸w zostanie wys艂ane zapytanie ofertowe i z bankiem oferuj膮cym najkorzystniejsze warunki zostanie podpisana umowa. Umowa b臋dzie obowi膮zywa艂a od 1 stycznia 2020 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie finansowym Powiatowego Urz臋du Pracy. Urz膮d zosta艂 nagrodzony w rankingu efektywno艣ci zatrudnieniowej
i kosztowej podstawowych form aktywno艣ci zawodowej. W zwi膮zku z tym otrzyma艂 dotacje w wysoko艣ci 38 800 z艂 przeznaczon膮 na finansowanie nagr贸d specjalnych. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie o t臋 kwot臋 planu dochod贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2019. Do bud偶etu wprowadza si臋 dotacje w 艂膮cznej wysoko艣ci 44 233 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian
w bud偶ecie powiatu na rok 2019. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach. Zgodnie z zapisami ustawy Przepisy wprowadzaj膮ce ustaw臋 - Prawo o艣wiatowe z dniem 1 wrze艣nia 2019 r. nast臋puje przekszta艂cenie niekt贸rych szk贸艂. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia czteroletniego Technikum Zawodowego w pi臋cioletnie Technikum Zawodowe wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych
w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych wchodz膮ce w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia zasad gospodarki drewnem pochodz膮cym z wycinki drzew z nieruchomo艣ci stanowi膮cych drogi powiatowe Powiatu Pyrzyckiego. Uchwa艂a okre艣la procedury zwi膮zane z realizacj膮 wniosk贸w o wyci臋cie drzew od zbadania zasadno艣ci wycinki do uprz膮tni臋cia terenu po wycince. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o projekcie Programu ochrony 艣rodowiska dla Gminy Pyrzyce na lata 2019-2022 z perspektyw膮 do roku 2026. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywna opini臋
i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania likwidatora Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Pyrzycach. Na to stanowisko Zarz膮d powo艂uje si臋 Katarzyn臋 Antonowicz-Klimko. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂: Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
Waldemar Durkin

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-10-16 14:49:05
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-16 14:49:05
Liczba wy艣wietle艅 : 342licznik odwiedzin: 11842968