logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2018-2023
Protok贸艂 nr 28/2019 z dnia 4 wrze艣nia 2019 r.Protok贸艂 nr 28/2019
z dnia 4 wrze艣nia 2019 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji zad艂u偶enia powiatu. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e przeprowadzenie restrukturyzacji by艂o ju偶 przeprowadzone w roku 2013 i pozwoli艂o na zmniejszenie wydatk贸w zwi膮zanych z obs艂ug膮 d艂ugu. Obecnie Powiat Pyrzycki posiada wysokooprocentowane obligacje, a jest mo偶liwo艣膰 ich wykupu i wyemitowania obligacji o ni偶szym oprocentowaniu. Firma Curulis, kt贸ra przeprowadzi艂a restrukturyzacj臋 w roku 2013 zobowi膮za艂a si臋 przygotowa膰 i przeprowadzi膰 restrukturyzacj臋 w tym roku. Ca艂y proces b臋dzie trwa艂 oko艂o dw贸ch miesi臋cy od podpisania umowy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przeprowadzenie restrukturyzacji zad艂u偶enia i zawarcie umowy z firm膮 Curulis. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania:
4 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2020 rok. Uchwa艂a zawiera wzory formularzy, na kt贸rych nale偶y przygotowa膰 materia艂y planistyczne i terminy sk艂adania tych materia艂贸w. Przyj臋to wska藕nik wzrostu wynagrodze艅 w wysoko艣ci 5 %. Nie b臋dzie on obowi膮zywa艂 w jednostkach, w kt贸rych p艂ace s膮 regulowane odr臋bnymi przepisami. Ponadto ustalono wska藕nik wzrostu bie偶膮cych wydatk贸w pozap艂acowych w wysoko艣ci 0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego oraz wska藕nik wzrostu wydatk贸w maj膮tkowych w wysoko艣ci 0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego ze 艣rodk贸w w艂asnych powiatu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego
i funkcyjnego dla pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Proponuje si臋 dodatek motywacyjny i funkcyjny w wysoko艣ci 40% wynagrodzenia zasadniczego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zatwierdzi艂 wysoko艣膰 dodatku funkcyjnego na okres od 1 wrze艣nia 2019 r. do czasu rozstrzygni臋cia konkursu na stanowisko dyrektora, nie d艂u偶ej ni偶 do 30 czerwca 2020 r., a wysoko艣膰 dodatku motywacyjnego okres od 1 wrze艣nia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych i zaliczeniu ich do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego. Kategori臋 drogi powiatowej trac膮 ulice Wolno艣ci i Jana Paw艂a II w Chociwlu. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020. Zarz膮d zdecydowa艂, aby w roku 2020 zwi臋kszy膰 wysoko艣膰 艣rodk贸w przekazywanych organizacjom pozarz膮dowym w formie otwartych konkurs贸w ofert o 20% w stosunku do roku 2019. Konsultacje zosta艂y zaplanowane w dniach 12-26 wrze艣nia 2019 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie odmowy wyst膮pienia z wnioskiem do Marsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
o umorzenie nale偶no艣ci i op艂at rocznych za wy艂膮czenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej. Po rozpatrzeniu wniosku Fundacji O艣wiatowej "Realizujmy marzenia" odmawia si臋 wyst膮pienia w jej imieniu do Marsza艂ka Wojew贸dztwa. Fundacja wnioskuje o zwolnienie z op艂at w zwi膮zku z realizacj膮 inwestycji polegaj膮cej na utworzeniu plac贸wki o艣wiatowej przedszkola i 偶艂obka. Inwestycja jest prowadzona na terenie Gminy Pyrzyce i wnioskodawca powinien zwr贸ci膰 si臋 do Burmistrza Pyrzyc. W trakcie dyskusji ustalono, 偶e spraw臋 nale偶y dok艂adnie rozpatrzy膰 i przedstawi膰 na kolejnym posiedzeniu Zarz膮du. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane na najbli偶sz膮 sesj臋 Rady Powiatu Pyrzyckiego: sprawozdanie z dzia艂alno艣ci szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2018/2019; sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego w Pyrzycach I raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-10-16 14:47:21
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-16 14:47:21
Liczba wy艣wietle艅 : 322licznik odwiedzin: 11845854