logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2018-2023
Uchwa艂a nr 73/2019 z dnia 2 pa藕dziernika 2019 r.

w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa osobie pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania wi膮偶膮cych decyzji oraz realizacji projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j oraz Regionalnego Programu Operacyjnego

Uchwa艂a nr 73/2019
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 2 pa藕dziernika 2019 r.

w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa osobie pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania wi膮偶膮cych decyzji oraz realizacji projekt贸w
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 32 ust. 1, art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 3 i 9 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482
ze zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1. Udziela si臋 El偶biecie Gabruch pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach pe艂nomocnictwa do dokonywania wszelkich czynno艣ci prawnych, zwi膮zanych z realizacj膮 projekt贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na czas trwania okresu programowania 2014-2020.

搂 2. 1. Pe艂nomocnictwo, o kt贸rym mowa w 搂 1, w szczeg贸lno艣ci obejmuje:
1) przyst膮pienie do realizacji projekt贸w,
2) przyst膮pienie do porozumienia na rzecz partnerskiej wsp贸艂pracy przy realizacji projekt贸w,
3) reprezentowanie Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach w porozumieniu z partnerem w ramach realizacji projekt贸w,
4) podpisywanie wniosk贸w o dofinansowanie i aneks贸w do nich,
5) podpisywanie aneks贸w do porozumie艅,
6) podejmowanie decyzji finansowych zwi膮zanych z realizacj膮 projekt贸w,
7) podejmowanie zobowi膮za艅 finansowych zwi膮zanych z realizacj膮 projekt贸w,
8) sk艂adanie wniosk贸w o p艂atno艣膰 i wymaganych sprawozda艅,
9) podejmowanie wszelkich innych czynno艣ci wynikaj膮cych z bie偶膮cej realizacji projekt贸w i ich rozliczania.
2. Pe艂nomocnictwa udziela si臋 na okres od dnia 2 pa藕dziernika 2019 r. do dnia zatrudnienia dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach wybranego w drodze konkursu.
3. Pe艂nomocnik, w granicach posiadanego umocowania, mo偶e udzieli膰 dalszego pe艂nomocnictwa pracownikowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do ww. czynno艣ci zwi膮zanych
z realizacj膮 projekt贸w, o kt贸rych mowa w 搂 1.
4. Pe艂nomocnictwo traci moc z up艂ywem czasu, na jaki zosta艂o udzielone.

搂 3. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 osobie pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach.

搂 4. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Stanis艂aw St臋pie艅
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2019-10-16 14:32:20
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-16 14:32:20
Liczba wy艣wietle艅 : 290licznik odwiedzin: 11814009